goglobalwithtwitterbanner

Zasady dotyczące mowy nienawiści

Wolność wypowiedzi jest niewiele warta, jeśli ludzie boją się otwarcie wypowiadać. Nie tolerujemy takich zachowań jak nękanie, grożenie czy zastraszanie. Jeśli zaobserwujesz na Twitterze zachowanie, które narusza nasze zasady, zgłoś je do nas.

Jakie są nasze zasady

Zgodnie z Zasadami Twittera

 • Mowa nienawiści: nie wolno promować przemocy, atakować innych osób ani im grozić z powodu ich rasy, przynależności etnicznej, pochodzenia, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, religii, wieku, niepełnosprawności ani choroby. Nie akceptujemy kont, których głównym celem jest nękanie innych ze względu na te kategorie.

Do nieakceptowanych przez nas zachowań należy m.in. nękanie poszczególnych osób lub grup osób z wykorzystaniem:

 • gróźb karalnych;
 • życzenia uszkodzenia ciała, śmierci lub choroby;
 • odwołań do masowych zbrodni, brutalnych wydarzeń lub szczególnych rodzajów przemocy, w których dana grupa była głównym celem lub ofiarą;
 • zachowania, które wzbudza strach wśród członków grupy chronionej;
 • powtarzającego się i/lub nieakceptowanego przez drugą stronę używania oszczerstw, wyzwisk, zwrotów seksistowskich i innych, które poniżają drugą osobę.

Jak egzekwujemy nasze zasady

Ważny jest kontekst. 

 • Niektóre Tweety mogą sprawiać wrażenie obraźliwych, kiedy wyświetlane są osobno, ale takie nie są, jeśli umieści się je w kontekście dłuższej rozmowy. Przemoc może zgłaszać do nas każdy, ale czasem musimy też wysłuchać osoby, przeciwko której taka potencjalna przemoc jest skierowana, aby poznać kontekst. 
 • Liczba wysłanych do nas zgłoszeń nie ma wpływu na naszą decyzję o usunięciu jakichś treści, ale może nam pomóc w ustaleniu kolejności, w jakiej analizujemy zgłoszone kwestie.

Koncentrujemy się na zachowaniu. 

 • Podejmujemy działanie, kiedy ktoś zgłosi nam zachowanie, które stanowi nadużycie i odnosi się do całej grupy chronionej lub do osób, które mogą do niej należeć. 
 • Grupa lub poszczególne osoby mogą być przywoływane w dowolny sposób (np. przez @wzmianki lub tagowanie zdjęć).

Mamy różne możliwości działania. 

 • Konsekwencje naruszenia naszych zasad różnią się w zależności od tego, jak poważne było naruszenie i czy ktoś naruszał nasze zasady już wcześniej. Dana osoba może np. mieć zablokowaną opcję publikacji, dopóki nie usunie obraźliwego Tweeta. Możemy także zawiesić konto.

 

Udostępnij ten artykuł lub dodaj go do zakładek