goglobalwithtwitterbanner

Nefret davranışı politikası

Nefret davranışı: Irk, etnik köken, ulusal köken, sosyal sınıf, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, dini inanç, yaş, engellilik durumu ya da önemli hastalığa dayanarak diğer kişilere karşı şiddeti destekleyemez, doğrudan saldıramaz veya tehditlerde bulunamazsınız. Ayrıca, temel amacı bu kategorilere dayanarak başkalarına zarar vermek olan hesaplara izin vermeyiz.

Nefret içeren görüntüler ve ekran adları: Profil resminizde veya profil başlığınızda nefret içeren görüntüler ve semboller kullanamazsınız. Birini hedef alarak taciz etmek veya bir kişi, grup veya korumalı kategoriye karşı taciz içeren davranışlarda bulunmak amacıyla kullanıcı adınızı, ekran adınızı veya profilinizdeki kişisel bilgileri kullanamazsınız. 

Gerekçe

Twitter'ın misyonu herkese içerik oluşturma, görüşlerini ve bilgilerini paylaşma, görüşlerini ve inançlarını sınırsızca ifade etme gücü vermektir. İfade özgürlüğü insani bir haktır. Herkesin söyleyecek bir sözü olduğuna ve bu sözü söylemeye hakkı olduğuna inanıyoruz. Bizim rolümüz çeşitli bakış açılarının temsil edilmesini gerektiren ortak bir sohbet alanı sunmaktır. 

İnsanlar Twitter'da tacize uğradığında kendilerini ifade etme özgürlükleri tehlikeye girebilir. Araştırmalar bazı grupların çevrimiçi ortamlarda tacize çok yüksek oranlarda hedef olduklarını göstermektedir. Bu gruplar kadınlar, beyaz olmayan insanlar, lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel, kuir, interseks, aseksüel bireyler, ötekileştirilmiş ve yeterince temsil edilmeyen toplulukları içerir. Kendini yeterince temsil edilmeyen birden çok grupla tanımlayan kişiler için taciz daha sık karşılaşılan, daha sert içerikli ve hedef alınan kişiyi daha yoğun etkileyen bir durumdur. 

Nefret, önyargı veya hoşgörüsüzlükten doğan tacizle, özellikle de geçmişten bu yana ötekileştirilen kişileri susturmaya çalışan tacizlerle mücadele etmeye özen gösteriyoruz. Bu nedenle korumalı kategori nedeniyle kişileri hedef alan taciz içeren davranışları yasaklıyoruz.  

Twitter'da nefret davranışı ilkemizi ihlal ettiğini düşündüğünüz bir davranış görürseniz lütfen bize bildirin.

Geçerli olduğu durumlar 

Tweetler veya Direkt Mesajlar içinde aşağıdaki davranışlarla bir kişiyi veya bir grup insanı hedef alan hesaplara yönelik raporları inceler ve önlem alırız. 

Şiddet içeren tehditler
Tanımlanabilir bir hedefe karşı şiddet içeren tehditlerde bulunan içeriği yasaklıyoruz. Şiddet içeren tehditler, kişinin ölebileceği veya ciddi şekilde yaralanabileceği, bedende ciddi ve kalıcı zarar verecek şekilde yaralamayı hedeflediğini belirten ifadelerdir; örneğin "Seni öldüreceğim".

Not: Şiddet içeren tehditlere karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktayız. Şiddet içeren tehditleri paylaştığı belirlenen kişilerin hesapları derhal ve kalıcı olarak askıya alınır. 

Bir kişiye veya bir grup insana ciddi bir zarar gelmesini dilemek, ummak ya da istemek
Korumalı bir kategorinin tümüne ve/veya bu kategorinin üyesi olabilecek kişilere yönelik ölüm, ciddi ve kalıcı bedensel yaralama veya ölümcül hastalık isteğinde bulunan, bunu uman, yücelten ya da ifade eden içerikleri yasaklıyoruz. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakiler buna dahildir: 

  • Kişinin ciddi bir hastalık sonucu ölmesini ummak, örneğin "Umarım kanser olursun ve ölürsün".
  • Kişinin ciddi bir kazaya karışmasını dilemek, örneğin "Bir daha ağzını açarsan dilerim araba altında kalırsın".
  • Bir grup insanın ciddi fiziksel yaralanmayı hak ettiğini söylemek, örneğin "Bu protestocu grubu çenelerini kapatmazlarsa vurulmayı hak ediyorlar".

Toplu katliamlara, şiddetli olaylara veya söz konusu grupların öncelikli hedef ya da kurban olduğu belirli şiddet eylemlerine göndermeler yapmak
Korumalı bir kategorinin birincil hedef veya kurban gösterildiği, tacizi hedefleyen şiddet biçimlerine ya da şiddet eylemlerine göndermeler yapan içerikle kişileri hedef almayı yasaklıyoruz. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bir kişiye aşağıdakileri göndermek buna dahildir:

  • Yahudi Soykırımı kurbanlarını gösteren medya;
  • linç eylemlerini gösteren medya.

Korumalı bir kategoriyle ilgili korku yaratmak
Korumalı bir kategori üyelerinin tehlikeli veya yasa dışı eylemlerde bulunma olasılığının yüksek olduğunu söylemek gibi yollarla bu grup hakkında korku yaratmayı ya da korkutucu stereotipler yaymayı hedefleyen içeriklerle kişi ve grupların hedeflenmesini yasaklıyoruz. Ör. "tüm [dinî gruplar] terörist". 

Tekrar eden ve/veya kişinin rızası olmadan yapılan karalamalar, yakıştırmalar, ırkçı ve cinsiyetçi kinayeler veya birinin itibarını zedeleyen diğer içerikler
Korumalı bir kategoriyi canavarlaştırmayı, itibarını zedelemeyi veya olumsuz ya da zararlı stereotipleri pekiştirmeyi amaçlayan tekrar eden karalamalar, kinayeler veya diğer içerikleri yasaklıyoruz. Bu, transseksüel bireylerin yanlış cinsiyetlendirilmesini veya cinsiyet değişiminden sonra tercih ettiği adın yok sayılmasını da içerir. 

Din, yaş, engellilik veya ciddi hastalıkları nedeniyle belirli insan gruplarının canavarlaştırılması da yasaktır.

Nefret içeren görüntüler
Irk, din, engellilik durumu, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya etnik köken/ulusal kökenine dayanarak başkalarına karşı kin ve düşmanlığı destekleme amacı taşıyan logo, sembol ya da resimleri nefret içeren görüntü olarak kabul ediyoruz. Nefret içeren görüntülerin bazı örnekleri, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şunları içerir:

  • geçmişte nefret gruplarıyla ilişkilendirilen semboller, örneğin Nazi gamalı haçı;
  • diğerlerini insandan daha aşağı durumda gösteren veya nefret içeren semboller içerecek şekilde değiştirilmiş görüntüler, örneğin kişilerin resimlerini hayvansı özellikler içerecek şekilde değiştirmek; veya
  • nefret içeren semboller veya korumalı bir kategoriyi hedef alan toplu katliama gönderme yapan görüntüler, örneğin kişilerin resimlerine Yahudi Soykırımı'na gönderme yapmak amacıyla sarı renkli Davud'un Yıldızı rozetleri eklemek.

Canlı video, hesap kişisel bilgileri, profil veya başlık resimlerinde nefret içeren görüntülerin gösterildiği medyaya izin verilmez. Diğer tüm örnekler hassas medya olarak işaretlenmelidir. Ayrıca bir kişiye istenmeyen ve nefret içeren görüntülerin gönderilmesi de taciz içeren davranış politikamızı ihlal eder. 

Twitter Kurallarının ihlali olabilmesi için bu içeriğin hedefi mi olmam gerekir?

Bazı Tweetler tek başına bakıldığında nefret içeriyor gibi görünebilir ama daha geniş bir sohbet bağlamında öyle olmadığı anlaşılabilir. Örneğin korumalı bir kategorinin üyeleri birbirlerine normalde karalama kabul edilecek terimleri kullanarak hitap edebilirler. Kişilerin rızası dahilinde kullanıldığında bu terimlerin altında yatan niyet taciz değil, geçmişten bu yana bu kişileri küçük düşürmek için kullanılan terimleri geri almanın bir yoludur.  

Bu türden içeriği değerlendirirken, amacın bir kişiyi korumalı durumu nedeniyle taciz etmek olup olmadığı veya kişinin rızası dahilindeki bir sohbetin parçası olup olmadığı anlaşılmayabilir. Ekiplerimizin bağlamı anlamasına yardımcı olmak amacıyla, bazen bir yaptırım uygulamadan önce gerekli bilgilere sahip olduğumuzdan emin olmak için hedef alınan kişiyi birinci ağızdan dinlememiz gerekebilir.

Not: Durumla ilgili yaptırım uygulamamız için kişinin belirli bir korumalı kategorinin üyesi olması gerekmez. Kişilerin bir korumalı kategorinin üyesi olduklarını veya olmadıklarını kanıtlamalarını asla istemeyiz ve bu bilgiyi araştırmayız. 

Sonuçlar

Bu politika kapsamında, yukarıda açıklandığı şekilde nefret içeren davranışlarla kişileri veya bütün bir korumalı kategoriyi hedef alan davranışlara karşı önlem alırız. Hedef alma birçok farklı şekilde gerçekleşebilir; örneğin bahsetmeler, kişinin fotoğrafını ekleme, kişiye tam ismiyle bahsetme vb.

Bu politikanın ihlali için cezayı belirlerken ihlalin düzeyini ve kişinin önceki kural ihlali kayıtlarını içeren ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi faktörü göz önünde bulundururuz. Örneğin, birinden ihlale konu olan içeriği kaldırmasını ve yeniden Tweet göndermeden önce bir süre salt okuma modunda kalmasını isteyebiliriz. Sonraki ihlaller daha uzun salt okuma modu süresine neden olabilir ve sonunda hesabın kalıcı olarak askıya alınmasıyla sonuçlanabilir. Bir hesap öncelikle taciz içeren davranışlar sergiliyorsa veya şiddet içeren tehdit paylaştığı düşünülüyorsa ilk incelemeden sonra hesabı kalıcı olarak askıya alabiliriz. 

Yaptırım seçeneklerimiz hakkında daha fazla bilgi alın. 

Hesabının yanlışlıkla askıya alındığını düşünenler itiraz gönderebilir.

Bu makaleyi yer işareti olarak belirtin veya paylaşın

Bu makale faydalı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Yardımcı olabildiğimize çok sevindik!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Bu makaleyi nasıl iyileştirebiliriz?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Yorumlarınız gelecekte makalelerimizi geliştirmemize yardımcı olacak.