Nefret davranışı politikası

Nefret davranışı: Irk, etnik köken, ulusal köken, sosyal sınıf, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, dini inanç, yaş, engellilik durumu ya da önemli hastalığa dayanarak diğer kişilere karşı şiddeti destekleyemez, doğrudan saldıramaz veya tehditlerde bulunamazsınız. Ayrıca, temel amacı bu kategorilere dayanarak başkalarına zarar vermek olan hesaplara izin vermeyiz.

Nefret içeren görüntüler ve ekran adları: Profil resminizde veya profil başlığınızda nefret içeren görüntüler ve semboller kullanamazsınız. Birini hedef alarak taciz etmek veya bir kişi, grup veya korumalı kategoriye karşı taciz içeren davranışlarda bulunmak amacıyla kullanıcı adınızı, ekran adınızı veya profilinizdeki kişisel bilgileri kullanamazsınız. 
 

Gerekçe
 

Twitter'ın misyonu herkese içerik oluşturma, görüşlerini ve bilgilerini paylaşma, görüşlerini ve inançlarını sınırsızca ifade etme gücü vermektir. İfade özgürlüğü insani bir haktır. Herkesin söyleyecek bir sözü olduğuna ve bu sözü söylemeye hakkı olduğuna inanıyoruz. Bizim rolümüz çeşitli bakış açılarının temsil edilmesini gerektiren ortak bir sohbet alanı sunmaktır. 

İnsanlar Twitter'da tacize uğradığında kendilerini ifade etme özgürlüklerinin tehlikeye girebileceğini anlıyoruz. Araştırmalar bazı grupların çevrimiçi ortamlarda tacize çok yüksek oranlarda hedef olduklarını göstermektedir. Bu gruplar arasında kadınlar, beyaz olmayan insanlar, lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel, kuir, interseks, aseksüel bireyler, ötekileştirilmiş ve yeterince temsil edilmeyen topluluklar bulunur. Kendini yeterince temsil edilmeyen birden çok grupla tanımlayan kişiler için taciz daha sık karşılaşılan, doğasında daha sert ve daha zararlı bir durumdur.

Özellikle geçmişten bu yana ötekileştirilen kişileri susturmaya yönelik tacizler başta olmak üzere nefret, önyargı veya hoşgörüsüzlük gibi duygularla desteklenen tacizlerle mücadele etmeye özen gösteriyoruz. Bu nedenle korumalı kategori nedeniyle kişileri hedef alan taciz içeren davranışları yasaklıyoruz.  

Twitter'da nefret davranışı ilkemizi ihlal ettiğini düşündüğünüz bir davranış görürseniz lütfen bize bildirin.
 

Geçerli olduğu durumlar 
 

Tweetler veya Direkt Mesajlar içinde aşağıdaki davranışlarla bir kişiyi veya bir grup insanı hedef alan hesaplara yönelik raporları inceler ve önlem alırız. 
 

Şiddet içeren tehditler

Tanımlanabilir bir hedefe karşı şiddet içeren tehditlerde bulunan içeriği yasaklıyoruz. Şiddet içeren tehditler, kişinin ölebileceği veya ciddi şekilde yaralanabileceği, ciddi ve kalıcı bedensel yaralamanın hedeflendiğini belirten ifadelerdir; örneğin "Seni öldüreceğim".

Not: Şiddet içeren tehditlere karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktayız. Şiddet içeren tehditleri paylaştığı belirlenen kişilerin hesapları derhal ve kalıcı olarak askıya alınır. 
 

Bir kişiye veya bir grup insana ciddi bir zarar gelmesini dilemek, ummak ya da istemek

Korumalı bir kategorinin tümüne ve/veya bu kategorinin üyesi olabilecek kişilere yönelik ölüm, ciddi bedensel yaralama veya ölümcül hastalık isteğinde bulunan, bunu uman, yücelten, teşvik eden ya da ifade eden içerikleri yasaklıyoruz. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakiler buna dahildir: 

 • Korumalı bir kategorinin tümü ve/veya bu kategorinin üyesi olabilecek kişiler için ciddi bir hastalık sonucu ölmelerini temenni etmek, örneğin, "Umarım tüm [milliyet] COVID'e yakalanır ve ölür".
 • Kişinin ciddi bir kazaya karışmasını dilemek, örneğin "Bir daha ağzını açarsan dilerim araba altında kalırsın".
 • Bir grup insanın ciddi fiziksel yaralanmayı hak ettiğini söylemek, örneğin "Bu [hakaret] grubu çenelerini kapatmazlarsa vurulmayı hak ediyorlar".
 • Korumalı bir kategorideki algılanan üyeliklerinden dolayı bir kişi veya gruba karşı başkalarını şiddet uygulamaya teşvik etmek, örneğin "Bir [ırkçı hakaret] yumruklama modundayım, kim benimle?"
   

Korumalı grupların öncelikli hedef ya da kurban olduğu toplu katliamlara, şiddet olaylarına veya belirli şiddet eylemlerine göndermeler yapmak

Korumalı bir kategorinin birincil hedef veya kurban gösterildiği, tacizi hedefleyen şiddet biçimlerine ya da şiddet eylemlerine göndermeler yapan içerikle kişi veya grupları hedef almayı yasaklıyoruz. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri işaret eden veya gösteren medya veya metinler buna dahildir:

 • soykırımlar (ör. Yahudi soykırımı);
 • linç eylemleri.
   

Korumalı kategorilere karşı korku uyandırmak
 

Korumalı kategorilere ait kişileri veya grupları hedef alan korku uyandırıcı davranışları yasaklıyoruz. Bu kategoriye aşağıdakileri amaçlayan içerikler girer:

 • Korumalı bir kategori üyelerinin tehlikeli veya yasa dışı eylemlerde bulunma olasılığının yüksek olduğunu söylemek gibi yollarla bu korumalı kategori hakkında korku uyandırmayı ya da korkutucu stereotipler yaymayı hedefleyen içerikler, örneğin "tüm [dinî grup] teröristtir".
 • başkalarını platform içinde veya dışında korumalı bir grubun üyelerini taciz etmeye teşvik etmek, örneğin "Bizden daha iyi olduklarını zanneden bu [dini grup] iğreniyorum, herhangi biriniz [dini grubun dini sembolü] giyen/takan birisini görecek olursa onu çıkarıp resmini çeksin!"
 • korumalı bir kategorideki algılanan üyeliklerinden dolayı bir kişinin veya grubun ekonomik teşebbüsünü desteklemeye engel olacak şekilde başkalarını ayrımcılık yapmaya teşvik etmek, örneğin "Bir [dini grup] mağazasına giderseniz, siz de onları desteklemiş olursunuz, bu [dini hakaret] paramızı kaptırmaya artık bir son verelim". Siyasi yorumlar veya boykot ya da protestolarla ilgili içerikler gibi doğasında siyasi amaç taşıyan içerikler buna dahil değildir.

Korumalı bir kategoriye karşı şiddeti teşvik etmeyi amaçlayan içeriklerin Bir kişiye veya gruplara ciddi zarar gelmesini dilemek, ummak ya da istemek politikası kapsamında yasak olduğunu unutmayın.

Korumalı bir kategori üyelerinin tehlikeli veya yasa dışı eylemlerde bulunma olasılığının yüksek olduğunu söylemek gibi yollarla bu grup hakkında korku uyandırmayı ya da korkutucu stereotipler yaymayı hedefleyen içerikler üzerinden kişi ve grupların hedeflenmesini yasaklıyoruz, örneğin "tüm [dini grup] teröristtir". 
 

Tekrar eden ve/veya kişinin rızası olmadan yapılan karalamalar, yakıştırmalar, ırkçı ve cinsiyetçi kinayeler veya birinin itibarını zedeleyen diğer içerikler

Korumalı bir kategoriyi canavarlaştırmayı, itibarını zedelemeyi veya olumsuz ya da zararlı stereotipleri pekiştirmeyi amaçlayan tekrar eden karalamalar, kinayeler veya diğer içerikleri yasaklıyoruz. Bu, transseksüel bireylerin yanlış cinsiyetlendirilmesini veya cinsiyet değişiminden sonra tercih ettiği adın yok sayılmasını da içerir. 

Din, sınıf, yaş, engellilik, ciddi hastalık, ulusal köken, ırk veya etnik köken nedeniyle belirli insan gruplarının aşağılanması da yasaktır.
 

Nefret içeren görüntüler

Irk, din, engellilik durumu, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya etnik köken/ulusal kökenine dayanarak başkalarına karşı kin ve düşmanlığı destekleme amacı taşıyan logo, sembol ya da resimleri nefret içerikli görüntü olarak kabul ediyoruz. Nefret içeren görüntülerin bazı örnekleri, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şunları içerir:

 • geçmişte nefret gruplarıyla ilişkilendirilen semboller, örneğin Nazi gamalı haçı;
 • diğerlerini insandan daha aşağı durumda gösteren veya nefret içeren semboller içerecek şekilde değiştirilmiş görüntüler, örneğin kişilerin resimlerini hayvansı özellikler içerecek şekilde değiştirmek; veya
 • nefret içeren semboller veya korumalı bir kategoriyi hedef alan toplu katliama gönderme yapan görüntüler, örneğin kişilerin resimlerine Yahudi Soykırımı'na gönderme yapmak amacıyla sarı renkli Davud'un Yıldızı rozetleri eklemek.

Canlı video, hesap kişisel bilgileri, profil veya başlık resimlerinde nefret içeren görüntülerin gösterildiği medyaya izin verilmez. Diğer tüm örnekler hassas medya olarak işaretlenmelidir. Ayrıca bir kişiye istenmeyen ve nefret içeren görüntülerin gönderilmesi de taciz içeren davranış politikamızı ihlal eder. 
 

Twitter Kurallarının ihlali olabilmesi için bu içeriğin hedefi mi olmam gerekir?
 

Bazı Tweetler tek başına bakıldığında nefret içeriyor gibi görünebilir ama daha geniş bir sohbet bağlamında öyle olmadığı anlaşılabilir. Örneğin korumalı bir kategorinin üyeleri birbirlerine normalde karalama kabul edilecek terimleri kullanarak hitap edebilirler. Kişilerin rızası dahilinde kullanıldığında bu terimlerin altında yatan niyet taciz değil, geçmişten bu yana bu kişileri küçük düşürmek için kullanılan terimleri geri almanın bir yoludur.  

Bu türden içeriği değerlendirirken, amacın bir kişiyi korumalı durumu nedeniyle taciz etmek olup olmadığı veya kişinin rızası dahilindeki bir sohbetin parçası olup olmadığı anlaşılmayabilir. Ekiplerimizin bağlamı anlamasına yardımcı olmak amacıyla, bazen bir yaptırım uygulamadan önce gerekli bilgilere sahip olduğumuzdan emin olmak için hedef alınan kişiyi birinci ağızdan dinlememiz gerekebilir.

Not: Durumla ilgili yaptırım uygulamamız için kişinin belirli bir korumalı kategorinin üyesi olması gerekmez. Kişilerin bir korumalı kategorinin üyesi olduklarını veya olmadıklarını kanıtlamalarını asla istemeyiz ve bu bilgiyi araştırmayız. 
 

Sonuçlar
 

Bu politika kapsamında, yukarıda açıklandığı şekilde nefret içeren davranışlarla kişileri veya bütün bir korumalı kategoriyi hedef alan davranışlara karşı önlem alırız. Hedef alma birçok farklı şekilde gerçekleşebilir; örneğin bahsetmeler, kişinin fotoğrafını ekleme, kişiye tam ismiyle bahsetme vb.

Bu politikanın ihlali için cezayı belirlerken ihlalin düzeyini ve kişinin önceki kural ihlali kayıtlarını içeren ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi faktörü göz önünde bulundururuz. Örneğin, birinden ihlale konu olan içeriği kaldırmasını ve yeniden Tweet göndermeden önce bir süre salt okuma modunda kalmasını isteyebiliriz. Sonraki ihlaller daha uzun salt okuma modu süresine neden olabilir ve sonunda hesabın kalıcı olarak askıya alınmasıyla sonuçlanabilir. Bir hesap öncelikle taciz içeren davranışlar sergiliyorsa veya şiddet içeren tehdit paylaştığı düşünülüyorsa ilk incelemeden sonra hesabı kalıcı olarak askıya alabiliriz. 

Yaptırım seçeneklerimiz hakkında daha fazla bilgi alın. 

Hesabının yanlışlıkla askıya alındığını düşünenler itiraz gönderebilir.

Bu makaleyi paylaş