goglobalwithtwitterbanner

นโยบายด้านพฤติกรรมที่แสดงถึงความเกลียดชัง

อิสระทางการแสดงความคิดเห็นจะไร้ความหมาย หากทุกคนปิดกั้นเสียงของตัวเองเพราะกลัวที่จะพูด เราจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำที่เป็นการคุกคาม ข่มขู่ หรือใช้ความกลัวเพื่อให้ผู้ใช้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น หากคุณเห็นว่ามีสิ่งใดบนทวิตเตอร์ที่ละเมิดข้อบังคับเหล่านี้ โปรดรายงานเรื่องดังกล่าวต่อเรา

วิธีการบังคับใช้นโยบายของเรา

ตามที่ได้อธิบายในข้อบังคับของทวิตเตอร์

 • พฤติกรรมที่แสดงถึงความเกลียดชัง: ห้ามมิให้สนับสนุนความรุนแรงหรือโจมตีหรือข่มขู่ผู้อื่นโดยตรงในเรื่องเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ถิ่นที่ถือสัญชาติ ความสนใจทางเพศ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือโรค นอกจากนี้ เรายังไม่อนุญาตให้บัญชีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นความรุนแรงกับผู้อื่น ตามหมวดหมู่ต่อไปนี้

ตัวอย่างของสิ่งที่เราจะไม่เพิกเฉยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำที่เป็นการคุกคามต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี:

 • การคุกคามที่จะใช้ความรุนแรง
 • ความต้องการทำร้ายร่างกาย ทำให้เสียชีวิต หรือทำให้เป็นโรคแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
 • การอ้างอิงถึงการฆาตกรรมหมู่ กิจกรรมความรุนแรง หรือวิธีการที่ก่อให้เกิดความรุนแรงซึ่งมีกลุ่มบุคคลดังกล่าวตกเป็นเป้าหมายหลักหรือเหยื่อ
 • การกระทำที่กระตุ้นความกลัวเกี่ยวกับกลุ่มที่ได้รับความคุ้มครอง
 • คำใส่ร้าย คำหยาบ คำเหยียดผิว และคำกีดกันทางเพศหรือเนื้อหาใดซ้ำๆ และ/หรือไม่เป็นที่ยอมรับ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เป็นการลดค่าของบุคคล

วิธีการบังคับใช้

พิจารณาจากบริบท 

 • บางทวีตอาจดูไม่เหมาะสมเมื่อดูแยกต่างหาก แต่อาจไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อดูประกอบกับบริบทในบทสนทนาที่มากขึ้น เมื่อเรารับรายงานการละเมิดจากบุคคลใดๆ บางครั้งเราจำเป็นต้องรับฟังโดยตรงจากผู้เป็นเป้าหมายเพื่อยืนยันว่าเรามีบริบทที่ถูกต้อง 
 • จำนวนรายงานที่เราได้รับไม่ส่งผลต่อการพิจารณาว่าข้อความนั้นจะถูกลบหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จะช่วยเราจัดลำดับความสำคัญในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

เรามุ่งเน้นที่การกระทำ 

 • เราบังคับใช้นโยบายเมื่อมีคนรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและมุ่งหมายไปยังกลุ่มที่ได้รับความคุ้มครองทั้งหมดและ/หรือบุคคลที่อาจเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้น 
 • การกำหนดเป้าหมายอาจเกิดขึ้นโดยวิธีการต่างๆ (ตัวอย่างเช่น @การพูดถึง การแท็กรูปและอื่นๆ)

เรามีตัวเลือกการบังคับใช้หลายประการ 

 • ผลของการละเมิดข้อบังคับของเราจะแตกต่างไปตามความรุนแรงในการละเมิดและบันทึกการละเมิดที่ผ่านมาของบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น เราอาจขอให้บุคคลลบทวีตที่กระทำผิดก่อนจึงจะสามารถทวีตได้อีก สำหรับกรณีอื่น เราอาจระงับการใช้งานบัญชี

 

บุ๊คมาร์กหรือแบ่งปันบทความนี้