นโยบายด้านพฤติกรรมที่แสดงถึงความเกลียดชัง

พฤติกรรมที่แสดงถึงความเกลียดชัง: ห้ามมิให้สนับสนุนความรุนแรงหรือโจมตีหรือข่มขู่ผู้อื่นโดยตรงในเรื่องเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ถิ่นที่ถือสัญชาติ วรรณะ ความสนใจทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือโรคร้ายแรง นอกจากนี้ เรายังไม่อนุญาตให้บัญชีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นความรุนแรงกับผู้อื่น ตามหมวดหมู่ต่อไปนี้

ภาพและชื่อแสดงที่แสดงถึงความเกลียดชัง: ห้ามใช้ภาพหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเกลียดชังในรูปภาพข้อมูลส่วนตัวหรือส่วนหัวของข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ยังห้ามใช้ชื่อผู้ใช้ ชื่อที่แสดง หรือประวัติข้อมูลส่วนตัวเพื่อมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การคุกคามหรือแสดงความเกลียดชังที่กำหนดเป้าหมายไปที่บุคคล กลุ่ม หรือหมวดหมู่ที่ได้รับความคุ้มครอง 
 

คำชี้แจง
 

ภารกิจของทวิตเตอร์ คือการให้ทุกคนมีพลังในการสร้างสรรค์และแบ่งปันแนวคิดและข้อมูล และแสดงความคิดเห็นและความเชื่อโดยไม่มีอุปสรรค การแสดงออกอย่างเสรีถือเป็นสิทธิมนุษยชน – เราเชื่อว่าทุกคนมีความคิดเห็น และมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น บทบาทของเราคือการให้บริการด้านบทสนทนาสาธารณะ ซึ่งจำเป็นต้องนำเสนอมุมมองที่หลากหลาย 

เราตระหนักดีว่าหากผู้ใช้พบการกระทำที่ไม่เหมาะสมบนทวิตเตอร์ อาจทำให้เป็นอันตรายต่อความสามารถในการแสดงออก การวิจัยพบว่าคนบางกลุ่มตกเป็นเป้าหมายของการกระทำที่ไม่เหมาะสมทางออนไลน์อย่างไม่สมส่วน ซึ่งรวมถึงผู้หญิง คนผิวสี เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานส์เจนเดอร์ เควียร์ อินเทอร์เซ็กซ์ เอเซ็กชวล ชุมชนชายขอบและชุมชนที่ถูกมองข้ามในอดีต สำหรับผู้ที่ระบุตัวตนกับกลุ่มที่ถูกมองข้ามต่างๆ การกระทำที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดขึ้นได้บ่อยกว่า มีลักษณะรุนแรงกว่า และเป็นอันตรายมากกว่า 

เรามุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่ได้รับการกระตุ้นจากความเกลียดชัง อคติ หรือการไม่ยอมรับ โดยเฉพาะการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่พยายามจะปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของผู้ที่ถูกทำให้ไม่มีความสำคัญในอดีต ด้วยเหตุนี้ เราจึงห้ามพฤติกรรมที่เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่ มุ่งหมายไปยังบุคคลหรือกลุ่มคนตามการเป็นสมาชิกที่รับรู้ในหมวดหมู่ที่ได้รับความคุ้มครอง  

หากคุณเห็นว่ามีสิ่งใดบนทวิตเตอร์ที่คุณเชื่อว่าละเมิดนโยบายพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเกลียดชังของเรา โปรดรายงานเรื่องดังกล่าวต่อเรา

 

เมื่อนำมาใช้ 
 

เราจะตรวจสอบและดำเนินการกับรายงานของบัญชีที่มีการกำหนดเป้าหมายไปที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะอยู่ภายในทวีตหรือข้อความส่วนตัว 
 

การคุกคามที่จะใช้ความรุนแรง

เราห้ามมิให้มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการคุกคามที่จะใช้ความรุนแรงต่อเป้าหมายที่ระบุตัวตนได้ การคุกคามที่จะใช้ความรุนแรง คือข้อความที่แสดงเจตนาที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บซึ่งจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอย่างร้ายแรงและยั่งยืน โดยบุคคลอาจเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอย่างมาก เช่น “ฉันจะฆ่าคุณ”

หมายเหตุ: เรามีนโยบายที่จะไม่ยินยอมให้มีการคุกคามที่จะใช้ความรุนแรง ผู้ที่ถือว่าแชร์การคุกคามที่จะใช้ความรุนแรงจะต้องถูกระงับการใช้งานบัญชีอย่างถาวรโดยทันที 
 

การต้องการ มุ่งหวัง หรือเรียกร้องให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

เราห้ามมิให้มีเนื้อหาที่ต้องการ มุ่งหวัง ส่งเสริม กระตุ้น หรือแสดงความปรารถนาให้เกิดการเสียชีวิต การทำร้ายร่างกายอย่างร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงต่อหมวดหมู่ที่ได้รับความคุ้มครองทั้งหมด และ/หรือบุคคลที่อาจเป็นสมาชิกของหมวดหมู่นั้น นโยบายนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะประเด็นต่อไปนี้ 

 • มุ่งหวังให้หมวดหมู่ที่ได้รับความคุ้มครองทั้งหมด และ/หรือบุคคลที่อาจเป็นสมาชิกของหมวดหมู่นั้นเสียชีวิตจากโรคร้ายแรง เช่น “ฉันหวังว่าคน [สัญชาติ] ทั้งหมดจะติดโควิดและตาย”
 • ต้องการให้ใครบางคนตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น “ฉันหวังว่าคุณจะถูกรถวิ่งทับในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มพล่าม”
 • กล่าวว่ากลุ่มบุคคลสมควรได้รับบาดเจ็บสาหัส เช่น “หากกลุ่มที่พูดเรื่อง [คำใส่ร้าย] นี้ไม่หยุดปาก พวกเขาก็สมควรถูกยิง”
 • ส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำความรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มหนึ่งโดยพิจารณาจากการเป็นสมาชิกที่รับรู้ในหมวดหมู่ที่ได้รับความคุ้มครอง เช่น “ฉันอยากต่อย [คำสบถเหยียดเชื้อชาติ] ใครจะไปด้วยกันบ้าง”
   

การอ้างอิงถึงการฆาตกรรมหมู่ กิจกรรมความรุนแรง หรือวิธีการที่ก่อให้เกิดความรุนแรงซึ่งมีกลุ่มที่ได้รับความคุ้มครองตกเป็นเป้าหมายหลักหรือเหยื่อ

เราห้ามมิให้มีการกำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลหรือกลุ่มโดยมีเนื้อหาที่อ้างอิงถึงรูปแบบของความรุนแรงหรือเหตุการณ์ความรุนแรงซึ่งมีหมวดหมู่ที่ได้รับความคุ้มครองตกเป็นเป้าหมายหลักหรือเหยื่อ โดยมีเจตนาที่จะคุกคาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสื่อหรือข้อความที่อ้างหรือพรรณนาถึง:

 • การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (เช่น การสังหารหมู่)
 • การลงประชาทัณฑ์
   

การยุยงให้ต่อต้านหมวดหมู่ที่ได้รับความคุ้มครอง
 

เราห้ามมิให้มีพฤติกรรมยุยงที่มุ่งหมายไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในหมวดหมู่ที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่ตั้งใจ:

 • ปลุกระดมความกลัวหรือเผยแพร่ทัศนคติที่น่ากลัวเกี่ยวกับหมวดหมู่ที่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงการยืนยันว่าสมาชิกในหมวดหมู่ที่ได้รับการคุ้มครองมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย เช่น “[กลุ่มศาสนา] ทั้งหมดเป็นผู้ก่อการร้าย“
 • ปลุกระดมให้ผู้อื่นคุกคามสมาชิกของหมวดหมู่ที่ได้รับการคุ้มครอง ทั้งในหรือนอกแพลตฟอร์ม เช่น“ฉันเบื่อ [กลุ่มศาสนา] เหล่านี้ที่คิดว่าพวกเขาดีกว่าเรา ถ้าพวกคุณเห็นใครสักคนสวม [สัญลักษณ์ทางศาสนาของกลุ่มศาสนา] ดึงมันออก แล้วโพสต์รูป!”
 • ปลุกระดมให้ผู้อื่นเลือกปฏิบัติในรูปแบบของการปฏิเสธการสนับสนุนองค์กรทางเศรษฐกิจของบุคคลหรือกลุ่ม เนื่องจากการเป็นสมาชิกที่รับรู้ของพวกเขาในหมวดหมู่ที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น“ถ้าคุณไปที่ร้านของ [กลุ่มศาสนา] คุณกำลังสนับสนุน [คำสบถ] พวกนั้น หยุดให้เงินของเรากับ [คำสบถเหยียดศาสนา] เหล่านี้” ซึ่งอาจไม่รวมถึงเนื้อหาที่มีเจตนาทางการเมือง เช่น การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรหรือการประท้วง

โปรดทราบว่าเนื้อหาที่มีเจตนากระตุ้นให้เกิดความรุนแรงต่อหมวดหมู่ที่ได้รับการคุ้มครองนั้นไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ การต้องการ มุ่งหวัง หรือเรียกร้องให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

เราห้ามมิให้มีการกำหนดเป้าหมายบุคคลและกลุ่มด้วยเนื้อหาที่มีจุดประสงค์เพื่อปลุกระดมความกลัวหรือเผยแพร่ทัศนคติที่น่ากลัวเกี่ยวกับหมวดหมู่ที่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงการยืนยันว่าสมาชิกของหมวดหมู่ที่ได้รับการคุ้มครองมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย เช่น “[กลุ่มศาสนา] ทั้งหมดเป็นผู้ก่อการร้าย” 
 

คำใส่ร้าย คำหยาบ คำเหยียดผิว และคำกีดกันทางเพศหรือเนื้อหาใดซ้ำๆ และ/หรือไม่เป็นที่ยอมรับ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เป็นการลดค่าของบุคคล

เราห้ามมิให้มีการกำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลอื่นด้วยคำใส่ร้าย คำกีดกัน หรือเนื้อหาใดซ้ำๆ ที่ตั้งใจจะลดทอนความเป็นมนุษย์ ทำให้เสื่อมเสีย หรือเสริมสร้างทัศนคติเชิงลบหรือเป็นอันตรายเกี่ยวกับหมวดหมู่ที่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงการบิดเบือนเพศหรือเรียกชื่อเดิมที่กำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลข้ามเพศ นอกจากนี้ เรายังห้ามมิให้มีการลดทอนความเป็นมนุษย์ของกลุ่มคนตามศาสนา วรรณะ อายุ ความทุพพลภาพ โรคร้ายแรง ชาติกำเนิด เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิดของชนชาติ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือรสนิยมทางเพศ ในบางกรณี เช่น (แต่ไม่จำกัดเพียง) การใช้คำใส่ร้าย คำหยาบ หรือคำเหยียดผิว/คำกีดกันทางเพศที่ร้ายแรงซ้ำๆ โดยมีเจตนาหลักเพื่อคุกคามหรือข่มขู่บุคคลอื่น เราอาจต้องลบทวีต ในกรณีอื่น เช่น (แต่ไม่จำกัดเพียง) การใช้ที่ไม่รุนแรงครั้งเดียว โดยมีเจตนาหลักเพื่อคุกคามหรือข่มขู่บุคคลอื่น เราอาจจำกัดการมองเห็นทวีตตามที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง
 

ภาพที่แสดงถึงความเกลียดชัง

เราถือว่าภาพที่แสดงความเกลียดชังคือ โลโก้ สัญลักษณ์ หรือภาพที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นปรปักษ์และการมุ่งร้ายต่อผู้อื่นโดยพิจารณาจากเชื้อชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือชาติพันธุ์/ชาติกำเนิด ตัวอย่างบางส่วนของภาพที่แสดงความเกลียดชัง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มความเกลียดชังในอดีต เช่น เครื่องหมายสวัสดิกะของนาซี
 • ภาพที่แสดงว่าผู้อื่นด้อยกว่ามนุษย์ หรือแก้ไขให้มีสัญลักษณ์ที่แสดงความเกลียดชัง เช่น การแก้ไขภาพของบุคคลเพื่อให้มีลักษณะที่เป็นสัตว์ หรือ
 • ภาพที่ถูกแก้ไขให้มีสัญลักษณ์ที่แสดงความเกลียดชังหรือการอ้างอิงถึงการฆาตกรรมหมู่ที่กำหนดเป้าหมายไปยังหมวดหมู่ที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การปรับแต่งภาพของบุคคลให้มีตราสัญลักษณ์ดาราแห่งดาวิดสีเหลืองเพื่ออ้างอิงถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ไม่อนุญาตให้ใช้สื่อที่แสดงภาพที่แสดงถึงความเกลียดชังภายในไลฟ์วิดีโอ ประวัติของบัญชี ข้อมูลส่วนตัว หรือรูปภาพส่วนหัว จะต้องทำเครื่องหมายว่าเป็นสื่อที่มีความละเอียดอ่อนสำหรับกรณีอื่นๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ การส่งภาพที่แสดงถึงความเกลียดชังที่ไม่ได้ร้องขอเป็นการละเมิดนโยบายด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเรา 
 

ฉันต้องเป็นเป้าหมายของเนื้อหานี้จึงจะถือเป็นการละเมิดข้อบังคับของทวิตเตอร์หรือไม่
 

บางทวีตอาจดูเหมือนแสดงถึงความเกลียดชังเมื่อดูแยกต่างหาก แต่อาจไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อดูประกอบกับบริบทในบทสนทนาที่มากขึ้น ตัวอย่างเช่น สมาชิกของหมวดหมู่ที่ได้รับความคุ้มครองอาจอ้างถึงซึ่งกันและกันโดยใช้คำที่โดยทั่วไปถือว่าเป็นคำใส่ร้าย เมื่อใช้อย่างสอดคล้องกัน เจตนาที่อยู่เบื้องหลังคำเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องไม่เหมาะสม แต่เป็นวิธีปรับปรุงคำที่เคยใช้เพื่อดูหมิ่นบุคคลในอดีต  

เมื่อเราตรวจสอบเนื้อหาประเภทนี้ อาจไม่ชัดเจนว่ามีเจตนาที่จะละเมิดบุคคลบนพื้นฐานของสถานะที่ได้รับการคุ้มครอง หรือเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาที่เห็นชอบร่วมกัน เพื่อช่วยให้ทีมของเราเข้าใจบริบท ในบางครั้ง เราต้องรับฟังโดยตรงจากบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีข้อมูลที่จำเป็นก่อนดำเนินการบังคับใช้

หมายเหตุ: บุคคลไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของหมวดหมู่ที่ได้รับการคุ้มครองโดยเฉพาะเพื่อให้เราดำเนินการ เราจะไม่ขอให้บุคคลพิสูจน์หรือพิสูจน์แย้งการเป็นสมาชิกในหมวดหมู่ที่ได้รับการคุ้มครองใดๆ และเราจะไม่ตรวจสอบข้อมูลนี้ 
 

ผลที่ตามมา
 

ภายใต้นโยบายนี้ เราดำเนินการกับพฤติกรรมที่กำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลหรือหมวดหมู่ที่ได้รับการคุ้มครองทั้งหมดด้วยความประพฤติที่แสดงความเกลียดชัง ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น การกำหนดเป้าหมายอาจเกิดขึ้นโดยวิธีการต่างๆ เช่น การพูดถึง ซึ่งรวมถึงรูปถ่ายของบุคคล การอ้างถึงบุคคลด้วยชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

ในการพิจารณาโทษสำหรับการละเมิดนโยบายนี้ เราจะพิจารณาหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความรุนแรงของการละเมิดและบันทึกในการละเมิดกฎครั้งก่อนของแต่ละบัญชี รายการต่อไปนี้คือตัวเลือกการบังคับใช้ที่อาจนำไปใช้สำหรับเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายนี้:

 • ลดอันดับทวีตในการตอบกลับ เว้นแต่ผู้ใช้ติดตามผู้เขียนทวีต
 • ทำให้ทวีตไม่สามารถเผยแพร่ในผลการค้นหายอดนิยมและ/หรือในลำดับเหตุการณ์ของผู้ใช้ที่ไม่ได้ติดตามผู้เขียนทวีต
 • ไม่รวมทวีตและ/หรือบัญชีในอีเมลหรือการแนะนำในผลิตภัณฑ์ 
 • ขอให้ลบทวีต
  • ตัวอย่างเช่น เราอาจขอให้บุคคลลบเนื้อหาที่ละเมิดและให้บริการเป็นโหมดอ่านอย่างเดียวในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะสามารถกลับมาทวีตอีกครั้ง การละเมิดเพิ่มเติมในภายหลังจะส่งผลให้ขยายช่วงเวลาของโหมดอ่านอย่างเดียวให้ยาวนานขึ้น และอาจส่งผลให้มีการระงับถาวร
 • ระงับบัญชีที่มีการใช้งานหลักตามที่เราพิจารณาว่ามีส่วนร่วมในการกระทำที่แสดงถึงความเกลียดชังตามที่กำหนดในนโยบายนี้หรือบัญชีที่แชร์การคุกคามที่จะใช้ความรุนแรง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวเลือกการบังคับใช้ต่างๆ ของเรา 

หากผู้ใช้เชื่อว่าบัญชีของตนถูกระงับการใช้งานด้วยความผิดพลาด ผู้ใช้สามารถส่งคำร้องได้

แบ่งปันบทความนี้