خط‌مشی رفتارهای نفرت‌انگیز

رفتار نفرت‌انگیز: شما نباید براساس نژاد، قومیت، خاستگاه ملی، صنف، گرایش جنسی، جنسیت، هویت جنسی، تعلقات مذهبی، سن، ناتوانی یا بیماری جدی افراد دیگر نسبت به آن‌ها ترویج خشونت کنید، یا مستقیماً به آن‌ها حمله کنید یا آن‌ها را تهدید کنید. ما به آن دسته از حساب‌های کاربری هم که هدف اصلی آن‌ها تحریک برای آسیب‌رسانی به دیگران براساس این مقوله‌ها باشد، اجازه فعالیت نمی‌دهیم.

تصاویر و نام‌های نمایشی نفرت‌انگیز: در عکس نمایه یا تصویر سرصفحه‌تان نباید از تصاویر و نمادهای نفرت‌انگیز استفاده کنید. همچنین نباید از نام کاربری، نام نمایشی، یا بیوی نمایه‌تان برای رفتار آزاردهنده مانند آزار هدفمند یا ابراز نفرت علیه شخص، گروه، یا طبقه‌های محافظت‌شده استفاده کنید. 
 

منطق
 

مأموریت توییتر این است که برای همه افراد امکاناتی فراهم کند تا بتوانند ایده و اطلاعات ایجاد و هم‌رسانی کنند و دیدگاه‌ها و باورهایشان را بدون مانع بیان کنند. آزادی بیان یکی از حقوق بشر است – ما باور داریم که هر کسی صدا و نظری دارد و حق دارد از آن استفاده کند. نقش ما این است که در خدمت گفتگوهای عمومی باشیم، که مستلزم آن ارائه طیف گسترده و متنوعی از دیدگاه‌ها است. 

ما درک می‌کنیم که اگر افراد در توییتر مورد اهانت قرار گیرند، این امر ممکن است توانایی ایشان را برای بیان دیدگاه‌های خودشان به‌خطر بیاندازد. پژوهش‌ها نشان داده است که برخی از گروه‌های مردم به‌شکلی نامتوازن هدف اهانت‌های آنلاین قرار دارند. ازجمله؛ زنان، افراد رنگین‌پوست، همجنسگرایان زن یا مرد، دوجنسگرایان، تراجنسیتی‌ها، کوئیرها، بیناجنس‌ها، بی‌جنس‌گرایان، جوامع حاشیه‌ای و ازنظر تاریخی به‌حاشیه‌رانده‌شده. برای کسانی که براساس ویژگی‌هایشان در چند گروه به‌حاشیه‌رانده‌شده قرار می‌گیرند، اهانت ممکن است رایج‌تر، ماهیتاً شدیدتر، و آسیب‌زننده‌تر باشد.

ما متعهد به مقابله با اهانت‌هایی هستیم که ریشه در نفرت ، تعصب یا عدم مدارا دارند، به‌ویژه اهانت‌هایی که می‌خواهد صدای کسانی را که درطول تاریخ به حاشیه رانده شده‌اند ساکت کند. به همین دلیل، رفتارهایی که افراد را با اهانت‌هایی مبتنی بر دسته‌های محافظت‌شده هدف قرار می‌دهد، ممنوع می‌کنیم.  

اگر در توییتر چیزی دیدید که به‌نظر شما خط‌مشی ما درخصوص رفتار نفرت‌انگیز را نقض می‌کند، لطفاً آن را به ما گزارش کنید.
 

هنگامی که این مورد قابل اجراست 
 

ما گزارش‌های مربوط به آن دسته از حساب‌های کاربری که فرد یا گروهی از افراد را چه در توییت‌ها و چه در پیام‌های خصوصی با هریک از رفتارهای زیر هدف قرار می‌دهند، بازبینی می‌کنیم و نسبت به آن‌ها اقدام می‌کنیم. 
 

تهدیدهای خشونت‌آمیز

ما محتوایی را که تهدیدهایی خشونت‌آمیز علیه هدفی قابل شناسایی انجام دهد، ممنوع می‌کنیم. تهدیدهای خشونت‌آمیز اظهاراتی صریح مبنی بر قصد ایجاد صدماتی است که منجر به آسیب‌های بدنی جدی و پایدار شود، جایی‌که فردی ممکن است بمیرد یا به‌طور قابل‌توجهی آسیب ببیند، برای مثال، «من تو را می‌کشم».

توجه: خط‌مشی ما دربرابر تهدیدهای خشونت‌آمیز انعطاف‌پذیری صفر است. افرادی که به‌نظر برسد تهدیدهای خشونت‌آمیز هم‌رسانی می‌کنند با تعلیق فوری و دائمی حسابشان روبه‌رو می‌شوند. 
 

آرزو، امید، یا فراخوان برای آسیب رساندن جدی به فرد یا گروهی از افراد

ما محتوایی را که مرگ، آسیب بدنی جدی، یا بیماری جدی علیه کل یک دسته محافظت‌شده و/یا افرادی که ممکن است عضو آن دسته باشند آرزو کند، برای آن اظهار امیدواری کند، آن را ترویج یا تحریک کند، یا خواهش آن را بیان کند، ممنوع می‌کنیم. این امر شامل موارد زیر است، ولی محدود به آن‌ها نمی‌شود: 

 • امید اینکه کل یک دسته محافظت‌شده و/یا افرادی که ممکن است عضو آن دسته باشند دراثر بیماری شدیدی بمیرند، مثلاً «امیدوارم همه [ملیت] کووید بگیرند و بمیرند».
 • آرزوی اینکه کسی قربانی حادثه‌ای جدی شود، مثلاً «آرزو می‌کنم دفعه بعد که فحش دادی زیر ماشین بروی».
 • گفتن اینکه گروهی از افراد اگر جراحت جسمی جدی ببینند حقشان است، مثلاً «اگر این گروه [توهین] دهنشان را نبندند، حقشان است با تیر بزنندشان».
 • تشویق دیگران به انجام خشونت علیه فرد یا گروهی براساس فرض عضویت آن‌ها در دسته محافظت‌شده، برای مثال، «حس الآنم این است که با مشت [توهین نژادی] را بزنم، کی با من است؟»
   

ارجاع‌ها به کشتار دسته‌جمعی، رویدادهای خشونت‌بار، یا ابزارهای خاص خشونت که گروه‌های محافظت‌شده نخستین اهداف یا قربانیان آن‌ها بوده‌اند

ما هدف قرار دادن افراد یا گروه‌ها را با محتوایی که به انواع خشونت یا رویدادهای خشونت‌باری ارجاع دهد که گروه محافظت‌شده‌ای نخستین هدف یا قربانی آن بوده است، و قصد از این کار آزار و اذیت باشد، ممنوع می‌کنیم. این موضوع شامل رسانه‌ها یا نوشتاری می‌شود که به موارد زیر ارجاع دهد یا آن‌ها را به‌تصویر بکشد، ولی محدود به این موارد نیست:

 • نسل‌کشی، (مانند هولوکاست)؛
 • لینچ‌کردن.
   

تحریک علیه طبقه‌های حفاظت‌شده
 

ما رفتارهای تحریک‌کننده‌ای را که افراد یا گروه‌های متعلق به دسته‌های محافظت‌شده را هدف قرار دهد، ممنوع می‌کنیم. این موضوع شامل محتواهایی با مقاصد زیر است:

 • تحریک ترس یا رواج کلیشه‌های ترسناک درباره دسته محافظت‌شده، ازجمله ادعای اینکه اعضای دسته محافظت‌شده به احتمال بیشتری در فعالیت‌های خطرناک یا غیرقانونی شرکت می‌کنند، برای مثال، «همه [گروه مذهبی] تروریست هستند.»
 • تحریک دیگران برای آزار و اذیت اعضای دسته محافظت‌شده در داخل یا خارج از پلاتفرم، برای مثال، «حالم از این [گروه مذهبی] به هم می‌خورد که فکر می‌کنند بهتر از ما هستند، اگر کسی از شما فردی را دید که [نماد مذهبی گروه مذهبی] پوشیده، آن را از او بگیرید و عکسش را پست کنید!»
 • تحریک دیگران به تبعیض در قالب رد کردن حمایت از بنگاه اقتصادی فرد یا گروهی به تصور فرض عضویت آن‌ها در دسته محافظت‌شده، برای مثال، «اگر به فروشگاه [گروه مذهبی] بروید، از آن [توهین] حمایت می‌کنید، بیایید پول خودمان را به این [توهین مذهبی] ندهیم.» این امر ممکن است شامل محتوایی که ماهیتاً هدف از آن سیاسی است، مانند تفسیرهای سیاسی یا محتوای مربوط به تحریم یا اعتراض نباشد.

توجه داشته باشید که محتوایی که هدف از آن تحریک خشونت علیه دسته محافظت‌شده باشد براساس آرزو، امید، یا فراخوان برای آسیب رساندن جدی به فرد یا گروهی از افراد ممنوع است.

ما هدف قرار دادن افراد و گروه‌ها با محتوایی که هدف از آن ایجاد ترس یا رواج کلیشه‌های ترسناک درباره دسته محافظت‌شده باشد ممنوع می‌کنیم، ازجمله ادعای اینکه اعضای دسته محافظت‌شده به احتمال بیشتری در فعالیت‌های خطرناک یا غیرقانونی شرکت می‌کنند، برای مثال، «همه [گروه مذهبی] تروریست هستند.» 
 

تهمت زدن و توهین کردن، افترا زدن، کنایه‌های نژادپرستانه یا جنسی، یا مطالب دیگری که افراد را خوار و خفیف کند، به‌صورت مکرر و/یا بدون رضایت طرفین

ما هدف قرار دادن افراد با توهین‌ها و تهمت‌های مکرر، کاربردهای استعاری یا محتوای دیگری که هدف از آن غیرانسانی دانستن، خوار و خفیف کردن، یا تقویت کلیشه‌های منفی یا مضر درباره دسته محافظت‌شده باشد ممنوع می‌کنیم. این موضوع شامل اطلاق اشتباه جنسیت یا استفاده از نام قبلی افراد تراجنسیتی است. 

ما همچنین غیرانسانی دانستن گروه‌های افراد براساس دین، قبیله، سن، معلولیت، بیماری جدی، خاستگاه ملی، نژاد یا قومیت آن‌ها منع می‌کنیم.
 

تصاویر نفرت‌انگیز

تصاویر نفرت‌انگیز ازنظر ما نشان‌واره‌ها، نمادها، یا تصاویری است که هدف از آن‌ها ترویج دشمنی و بدخواهی نسبت به دیگران براساس نژاد، دین، معلولیت، گرایش جنسی، هویت جنسی، یا خاستگاه قومی/ملی آن‌ها باشد. برخی مثال‌های تصاویر نفرت‌انگیز، بدون اینکه محدود به این موارد باشد، عبارتند از:

 • نمادهایی که به‌طور تاریخی با گروه‌های نفرت‌پراکن مرتبط است، مثلاً صلیب شکسته نازی؛
 • تصاویری که دیگران را کمتر از انسان نشان دهد، یا با تغییراتی در آن‌ها نمادهای نفرت‌انگیز گنجانده شده باشد، مثلاً تغییر تصاویر افراد و گنجاندن ویژگی‌های حیوانی در آن‌ها؛ یا
 • تصاویر تغییرداده‌شده‌ای که نمادهای نفرت‌انگیز یا ارجاع‌هایی به کشتار جمعی دسته محافظت‌شده در آن‌ها گنجانده شده باشد، مثلاً دست‌کاری تصاویر افراد برای گنجاندن نشان‌های زردرنگ ستاره داوود، برای اشاره به هولوکاست.

رسانه‌هایی که تصاویر نفرت‌انگیز را به‌تصویر می‌کشند در فیلم‌های زنده، زندگی‌نامه حساب کاربری، نمایه یا تصاویر سرصفحه مجاز نیست. تمام نمونه‌های دیگر باید به‌عنوان رسانه حساسیت‌برانگیز علامت‌گذاری شود. افزون‌برآن، فرستادن تصاویر نفرت‌انگیز ناخواسته برای افراد نقض خط‌مشی رفتار اهانت‌آمیز ما محسوب می‌شود. 
 

آیا حتماً باید هدف این محتوا باشم تا نقض «قوانین توییتر» محسوب شود؟
 

برخی توییت‌ها اگر به‌تنهایی دیده شوند شاید نفرت‌انگیز به‌نظر برسند، ولی اگر در زمینه گفتگویی بزرگ‌تر دیده شوند، شاید این‌طور نباشد. برای مثال، اعضای دسته محافظت‌شده ممکن است با استفاده از اصطلاحاتی که معمولاً توهین محسوب می‌شود، به یکدیگر اشاره کنند. هدف پشت این اصطلاحات هنگامی‌که با رضایت طرفین و به‌طور متداول استفاده شوند اهانت نیست، بلکه وسیله‌ای برای از آن خود کردن اصطلاحاتی است که در طول تاریخ برای تحقیر افراد استفاده می‌شده است.  

وقتی این‌گونه محتواها را بازبینی می‌کنیم، ممکن است روشن نباشد که قصد آن اهانت به فردی براساس وضعیت محافظت‌شده او است، یا بخشی از گفتگویی با رضایت طرفین است. برای اینکه تیم‌های ما بتوانند زمینه گفتگو را بفهمند، گاهی لازم است مستقیماً نظر فردی را که هدف آن بوده است بشنویم تا مطمئن شویم پیش از اجرای هرگونه اقدام اعمال قانون اطلاعات موردنیاز را داشته باشیم.

توجه: برای اینکه اقدامی انجام دهیم لازم نیست افراد عضو دسته محافظت‌شده خاصی باشند. ما هرگز از افراد نمی‌خواهیم عضویتشان را در دسته محافظت‌شده‌ای ثابت یا رد کنند و درباره این اطلاعات تحقیق نخواهیم کرد. 
 

پیامدها
 

براساس این خط‌مشی، نسبت به رفتارهایی که افراد یا کل دسته محافظت‌شده‌ای را با رفتارهای نفرت‌انگیز هدف قرار می‌دهد، به شرح بالا اقدام می‌کنیم. هدف قرار دادن می‌تواند به طرق مختلفی رخ دهد، برای مثال نام‌بری‌ها، ازجمله عکس فرد، ارجاع به شخصی با نام کامل وی، و غیره.

هنگام تعیین جریمه برای تخلف از این خط‌مشی، تعدادی از عوامل ازجمله، ولی نه محدود به، شدّت تخلف و سابقه قبلی تخلفات شخص از قوانین را درنظر می‌گیریم. برای مثال، ممکن است از کسی بخواهیم برای اینکه بتواند دوباره توییت کند، محتوای دارای تخلف را حذف و مدتی را در حالت «فقط خواندن» سپری کند. تخلف‌های بعدی منجر به دوره‌های طولانی‌تر «فقط خواندن» خواهد شد و در نهایت باعث تعلیق همیشگی حساب می‌شود. اگر حساب کاربری اصولاً بر رفتار اهانت‌آمیز بنا شده باشد، یا تصور بر این باشد که تهدید حشونت‌آمیزی هم‌رسانی کرده است، آن حساب کاربری را پس از بازبینی اولیه برای همیشه تعلیق خواهیم کرد. 

درباره دامنه گزینه‌های اعمال قانون ما بیشتر بدانید. 

اگر کسی اعتقاد داشته باشد که حساب کاربری او به‌اشتباه تعلیق شده است، می‌تواند درخواست بازنگری کند.

هم‌رسانی این مقاله