goglobalwithtwitterbanner

خط‌مشی رفتارهای نفرت‌انگیز

اگر مردم به‌خاطر ترس از بیان آزادانه نظراتشان سکوت کنند، آزادی بیان معنای چندانی ندارد. ما رفتارهایی را که با اذیت و آزار، تهدید یا ترساندن باعث سکوت دیگران می شوند، تحمل نمی‌کنیم. اگر در توییتر چیزی دیدید که از این مقررات تخلف می‌کند، لطفاً آن را به ما گزارش کنید.

خط‌مشی ما چگونه کار می‌کند

چنان‌که در قوانین توییتر شرح داده شده است،

 • رفتارهای نفرت‌انگیز: شما نباید بر اساس نژاد، قومیت، ملیت، تمایلات جنسی، جنسیت، هویت جنسی، مذهب، سن، ناتوانی یا بیماری افراد نسبت به آنها ترویج خشونت کنید، یا مستقیماً به آنها حمله کنید یا آنها را تهدید کنید. ما به آن دسته از حساب‌های کاربری هم که هدف اصلی آن‌ها تحریک برای آسیب‌رسانی به دیگران براساس این مقوله‌ها باشد، اجازه فعالیت نمی‌دهیم.

از جمله چیزهایی که تحمل نمی‌کنیم رفتارهایی است که افراد یا گروه‌هایی از مردم را به اشکال زیر مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد، ولی محدود به این موارد نیست:

 • تهدیدهای خشونت‌آمیز؛
 • آرزوی آسیب بدنی، بیماری یا مرگ کردن برای افراد یا گروه‌ها؛
 • ارجاع دادن‌ها به کشتار دسته‌جمعی، رویدادهای خشن، یا ابزارهای خاص خشونت که این گروه‌ها نخستین اهداف یا قربانیان آن‌ها بوده‌اند؛
 • رفتاری که باعث ترس از گروهی محافظت‌شده می‌شود؛
 • تهمت زدن، افترا زدن، کنایه‌های نژادپرستانه یا جنسی، یا مطالب دیگری که حرمت دیگران را خدشه‌‌دار کند، به‌صورت مکرر و/یا بدون رضایت طرفین.

چگونه این قانون را اعمال می‌کنیم

زمینه بحث مهم است. 

 • برخی توییت‌ها اگر به‌تنهایی دیده شوند شاید اهانت‌آمیز به نظر برسند، ولی اگر در زمینه گفتگویی بزرگتر دیده شوند، شاید این‌طور نباشد. با وجود اینکه گزارش‌های تخلفات را از همه می‌پذیریم، گاهی لازم است مستقیماً از مخاطب هم بپرسیم تا مطمئن شویم از زمینه بحث اطلاع کامل داریم. 
 • تعداد گزارش‌هایی که دریافت می‌کنیم تأثیری بر حذف شدن یا نشدن چیزی ندارد. با وجود این، تعداد گزارش‌ها می‌تواند به ما کمک کند اولویت رسیدگی به مورد را تعیین کنیم.

ما روی رفتار تمرکز می‌کنیم. 

 • وقتی کسی رفتاری اهانت‌آمیز را گزارش می‌کند که همه افراد گروهی محافظت‌شده و/یا افرادی را که شاید عضو این گروه‌ها باشند هدف قرار داده است، خط‌مشی‌ها را اعمال می‌کنیم. 
 • این هدف قرار دادن می‌تواند به هر شکلی اتفاق افتاده باشد (برای مثال، ‎@رونوشت، برچسب زدن عکس، و چیزهای دیگر).‏‎

گزینه‌های متنوعی برای اعمال قانون داریم. 

 • پیامدهای تخلف از قوانین ما بسته به شدّت تخلف و سابقه قبلی تخلفات شخص متفاوت است. برای مثال، ممکن است از کسی بخواهیم برای اینکه بتواند دوباره توییت کند، توییت اهانت‌آمیز را حذف کند. در موارد دیگر، ممکن است حساب کاربری شخص را تعلیق کنیم.

 

نشانک‌گذاری یا هم‌رسانی این مقاله