Policy om hatiskt beteende

Hatiskt beteende: Du får inte främja våld mot eller direkt angripa eller hota andra människor på grund av ras, etnicitet, nationellt ursprung, kast, sexuell läggning, kön, könsidentitet, religiös tillhörighet, ålder, funktionshinder eller allvarlig sjukdom. Vi tillåter inte heller konton vars främsta syfte är att skada andra människor på grundval av kategorierna ovan.

Hatiska bilder och visningsnamn: Du får inte använda hatiska bilder eller symboler i din profilbild eller profilrubrik. Du får inte heller använda ditt användarnamn, visningsnamn eller profilbiografi för att kränka, t.ex. genom riktade trakasserier eller genom att uttrycka hat mot en person, grupp eller skyddad kategori. 
 

Motivering
 

Twitters uppdrag är att ge alla makten att skapa och dela idéer och information, och att uttrycka sina åsikter och övertygelser utan hinder. Det fria ordet är en mänsklig rättighet – vi menar att alla har en röst och rätt att använda den. Vår roll är att tjäna det offentliga samtalet, vilket kräver representation av olika perspektiv. 

Vi förstår att om folk känner sig kränkta på Twitter kan det äventyra deras förmåga att uttrycka sig. Forskning visar att vissa grupper är oproportionerligt utsatta för kränkningar på nätet. Detta inkluderar kvinnor, färgade människor, lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer, intersex, asexuella individer, marginaliserade och historiskt underrepresenterade grupper. För dem som identifierar sig med flera underrepresenterade grupper, kan kränkningarna vara vanligare, allvarligare och mer skadliga.

Vi bekämpar övergrepp som motiveras av hat, fördomar eller intolerans, särskilt kränkningar som syftar till att tysta dem som historiskt sett har varit marginaliserade. Av denna anledning förbjuder vi beteende som riktar sig till personer eller grupper med kränkningar baserat på deras uppfattade medlemskap i en skyddad kategori.  

Om du ser något på Twitter som du tror bryter mot vår policy mot hatfullt beteende vill vi att du rapporterar det till oss.

 

Tillämpning 
 

Vi kommer att granska och vidta åtgärder mot rapporter om konton som riktar sig till en individ eller grupp personer med något av följande beteenden, oavsett om de förekommer i Tweets eller direktmeddelanden. 
 

Våldsamma hot

Vi förbjuder innehåll som utgör våldsamma hot mot ett identifierbart mål. Våldsamma hot är deklarativa avsiktsförklaringar om att tillfoga skador som skulle leda till allvarlig och varaktig kroppsskada, där en individ kan dö eller bli betydligt skadad, t.ex. ”Jag ska döda dig.”

Obs: vi har nolltolerans mot våldsamma hot. De som anses dela våldsamma hot stängs av omedelbart och permanent. 
 

Att önska, hoppas eller uppmana en allvarlig skada på en person eller grupp människor

Vi förbjuder innehåll som önskar, hoppas, främjar, uppmuntrar eller uttrycker en önskan om död, allvarlig kroppsskada eller allvarlig sjukdom mot en hel skyddad kategori och/eller individer som kan vara medlemmar i den kategorin. Detta inkluderar, men är inte begränsat till att 

 • hoppas att en hel skyddad kategori och/eller individer som kan vara medlemmar i den kategorin dör till följd av en allvarlig sjukdom, t.ex. ”Jag hoppas att alla [nationalitet] får COVID och dör.”
 • önska att någon är med om en allvarlig olycka, t.ex. ”Jag önskar att du blir påkörd av en bil nästa gång du öppnar munnen”
 • säga att en grupp individer förtjänar allvarlig fysisk skada, t.ex. ”Om den här gruppen [fult epitet] inte håller käften förtjänar de att bli skjutna.”
 • uppmuntra andra att begå våld mot en individ eller en grupp baserat på deras upplevda medlemskap i en skyddad kategori, t.ex. ”Jag känner för att slå en [rasistiskt epitet], vem tycker som jag”
   

Hänvisningar till massmord, våldsamma händelser eller specifika våldsmedel där skyddade grupper har varit de främsta målen eller offren

Vi förbjuder inriktning på individer eller grupper med innehåll som refererar till former av våld eller våldsamma händelser där en skyddad kategori var det primära målet eller offren, där avsikten är att trakassera. Detta inkluderar, men är inte begränsat till medier eller text som hänvisar till eller skildrar

 • folkmord (t.ex. förintelsen)
 • lynchningar.
   

Uppvigling mot skyddade kategorier
 

Vi tillåter inte uppmaningar till beteende som riktar sig mot individer eller grupper av människor som tillhör skyddade kategorier. Detta inkluderar innehåll som är avsett att

 • uppmuntra rädsla eller sprida rädda stereotyper om en skyddad kategori, inklusive att hävda att medlemmar i en skyddad kategori är mer benägna att delta i farliga eller olagliga aktiviteter, t.ex. ”alla [religiösa grupper] är terrorister.”
 • uppmuntra andra att trakassera medlemmar i en skyddad kategori på eller utanför plattformen, t.ex. ”Jag är trött på att dessa [religiösa grupper] tycker att de är bättre än vi, om någon av er ser någon som bär en [religiös symbol för den religiösa gruppen], ta den från dem och lägg upp bilder!”
 • uppmuntra andra att diskriminera i form av indraget stöd till en individs eller grupps ekonomiska verksamhet på grund av deras upplevda medlemskap i en skyddad kategori, t.ex. ”Om du går till en [religiös grupp] butik stöder du de där [fult epitet], låt oss sluta ge våra pengar till dessa [religiöst nedsättande fras].” Detta inkluderar eventuellt inte innehåll som är politiskt till sin natur, t.ex. politiska kommentarer eller innehåll relaterat till bojkotter eller protester.

Observera att innehåll som är avsett att uppmuntra till våld mot en skyddad kategori är förbjudet enligt Att önska sig, hoppas på eller kräva en allvarlig skada på en person eller grupper av människor.

Vi förbjuder inriktning på individer och grupper med innehåll som syftar till att väcka rädsla eller sprida räddhågsna stereotyper om en skyddad kategori, inklusive att hävda att medlemmar i en skyddad kategori är mer benägna att delta i farliga eller olagliga aktiviteter, t.ex. ”alla [religiösa grupper] är terrorister.” 
 

Upprepade och/eller icke efterfrågade nedsättande ord, epitet, rasistiska och sexistiska troper eller annat innehåll som förnedrar någon

Vi förbjuder att man riktar sig till andra med upprepade tillmälen, troper eller annat innehåll som avser att avhumanisera, förödmjuka eller förstärka negativa eller skadliga stereotyper om en skyddad kategori. Detta inkluderar riktad felaktig könsbestämning eller att använda en transpersons tidigare namn utan dennas tillstånd. Vi förbjuder också avhumanisering av en grupp människor baserat på deras religion, kast, ålder, funktionshinder, allvarliga sjukdomar, nationella ursprung, ras, etnicitet, kön, könsidentitet eller sexuell läggning. I vissa fall, t.ex. (men inte begränsat till) allvarligt, repetitivt bruk av nedsättande ord, epitet eller rasistiska/sexistiska troper där huvudsyftet är att trakassera eller skrämma andra, kan vi kräva att tweeten tas bort. I andra fall, t.ex. (men inte begränsat till) måttligt, isolerat bruk där huvudsyftet är att trakassera eller skrämma andra, kan vi begränsa tweetens synlighet enligt beskrivningen nedan.
 

Hatiska bilder

Vi anser hatfulla bilder vara logotyper, symboler eller bilder vars syfte är att främja fientlighet och illvilja mot andra baserat på deras ras, religion, funktionshinder, sexuella läggning, könsidentitet eller etnicitet / nationella ursprung. Några exempel på hatfulla bilder är

 • symboler som tidigare har kopplats till hatgrupper, t.ex. nazistiska hakkors
 • bilder som visar andra som lägre stående än människor, eller som har ändrats för att innehålla hatiska symboler, t.ex. ändrade bilder av individer så att de inkluderar animaliska drag
 • bilder som har ändrats för att innehålla hatiska symboler eller hänvisningar till ett massmord som riktas mot en skyddad kategori, t.ex. att manipulera bilder av individer och infoga Davidsstjärnor med hänvisning till förintelsen.

Medier med hatiska bilder är inte tillåtna i livevideo, kontobiografier, profil- eller rubrikbilder. Alla andra instanser måste markeras som känsliga medier. Att skicka en enskild oönskad hatisk bild är dessutom ett brott mot vårt policy om kränkande beteende
 

Måste jag vara måltavlan för detta innehåll ska bryta mot Twitters regler?
 

Vissa Tweets kan tyckas hatiska när de ses isolerat, men kanske inte när de ses inom ramen för ett bredare samtal. Till exempel kan medlemmar i en skyddad kategori hänvisa till varandra med termer som vanligtvis betraktas som nedsättande. När de används i samförstånd är avsikten med dessa termer inte kränkande, utan ett sätt att återvinna ord termer som tidigare har använts för att förnedra individer.  

När vi granskar den här typen av innehåll kanske det inte är klart om avsikten är att kränka en individ på grund av dennas skyddade status eller om det är en del av ett samtal man vill delta i. För att hjälpa våra team att förstå sammanhanget måste vi ibland prata direkt med personen som budskapet har riktats till för att säkerställa att vi har den information vi behöver innan vi vidtar några verkställighetsåtgärder.

Obs: Enskilda behöver inte vara medlem i en specifik skyddad kategori för att vi ska kunna vidta åtgärder. Vi kommer aldrig att be människor att bevisa eller motbevisa medlemskap i någon skyddad kategori och vi kommer inte att undersöka denna information. 
 

Konsekvenser
 

Enligt denna policy vidtar vi åtgärder mot beteenden som riktar sig till individer eller en hel skyddad kategori med hatiskt uppförande, enligt beskrivningen ovan. Inriktning kan ske på ett antal sätt, till exempel omnämnanden, att ta med ett foto av en person, att hänvisa till en persons fullständiga namn, etc.

När vi fastställer påföljden för brott mot denna policy tar vi hänsyn till ett antal faktorer, inklusive men inte begränsat till allvaret av överträdelsen och en individs tidigare historia med regelöverträdelser. Detta är en lista med potentiella verkställighetsalternativ för innehåll som bryter mot denna policy:

 • Nedrankning av Tweets i svar, förutom när användaren följer Tweet-upphovsmannen.
 • Göra Tweets icke kvalificerade för förstärkning i främsta sökresultat och/eller på tidslinjer för användare som inte följer Tweet-upphovsmannen.
 • Exkludera Tweets och/eller konton i e-post eller rekommendationer i produkter. 
 • Krav på att en Tweet tas bort.
  • Vi kan till exempel be användaren att ta bort innehåll som inte följer våra policyer och aktivera en läsperiod där användaren själv inte kan tweeta. Efterföljande överträdelser leder till längre läsperioder och kan komma att resultera i permanent avstängning.
 • Stänga av konton vars primära användning vi har fastställt är att ägnas åt hatiskt beteende enligt definitionen i denna policy, eller som har delat våldsamma hot.

Läs mer om våra verkställighetsalternativ

Om någon tror att deras konto stängdes av misstag kan de göra en överklagan.

Dela artikeln