goglobalwithtwitterbanner

מדיניות בנושא הבעת שנאה

חופש הביטוי הוא חסר משמעות אם קולות מושתקים בגלל שאנשים מפחדים להביע את דעתם. לא נסבול התנהגות הכוללת הטרדה, איומים או שימוש בפחד כדי להשתיק את קולו של אדם אחר. אם אתה רואה בטוויטר במשהו שמפר כללים אלו, אנא דווח לנו על כך.

איך פועלת המדיניות שלנו

כפי שמוסבר בכללים של טוויטר,

 • הבעת שנאה: אינך רשאי לקדם אלימות כנגד או להתקיף או לאיים על אנשים אחרים בהתבסס על גזע, מוצא אתני, מוצא לאומי, נטייה מינית, מגדר, זהות מינית, השתייכות דתית, גיל, מוגבלות או מחלה. כמו כן, איננו מאפשרים חשבונות שמטרתם העיקרית היא הסתה לפגיעה באחרים בהתבסס על הקטגוריות האלה.

דוגמאות של מה שלא נסבול כוללות (אך אינן מוגבלות לכך) התנהגות שמטרידה יחידים או קבוצות של אנשים על ידי:

 • איומים אלימים;
 • הבעות רצון לנזק פיזי, מוות או מחלה של יחידים או קבוצות;
 • התייחסויות לרצח המונים, אירועים אלימים או אמצעי אלימות ספציפיים שבהם קבוצות כאלה היו המטרות או הקורבנות העיקריים;
 • התנהגות המעוררת פחד כנגד קבוצה מוגנת;
 • השמצות, כינויי גנאי, דימויים גזעניים או סקסיסטיים או תוכן אחר שמשפיל מישהו באופן חוזר ונשנה ו/או ללא הבעת הסכמה.

איך פועלת האכיפה שלנו

ההקשר חשוב. 

 • ישנם ציוצים שעשויים להיראות פוגעניים כשהם מוצגים בנפרד, אך לא כשהם מוצגים בהקשר של שיחה רחבה יותר. בעוד אנו מקבלים דיווחים בנוגע להפרות מכל אחד, לעיתים אנו צריכים לשמוע גם ישירות ממי שמהווה את המטרה כדי לוודא שיש לנו את ההקשר המתאים. 
 • מספר הדיווחים שאנו מקבלים לא משפיע על ההחלטה להסיר או לא להסיר משהו. יחד עם זאת, הוא עשוי לסייע לנו לקבוע את סדר העדיפויות לבדיקה.

אנו מתמקדים בהתנהגות. 

 • אנו אוכפים מדיניות כאשר מישהו מדווח על התנהגות פוגענית כלפי קבוצה מוגנת שלמה ו/או יחידים שעשויים להיות חברים. 
 • התנהגות מכוונת זו יכולה להתרחש בכל צורה שהיא (למשל, @אזכורים, תיוג של תמונה ועוד).

יש לנו מגוון של אפשרויות אכיפה. 

 • התוצאה של הפרת הכללים שלנו משתנה על פי חומרת ההפרה והיסטוריית ההפרות הקודמות של האדם. למשל, אנו עשויים לבקש ממישהו להסיר את הציוץ הפוגעני לפני שיוכל לצייץ שוב. במקרים אחרים, אנו עשויים להשעות חשבון.

 

הוסף את המאמר ל'סימניות' או שתף אותו