Politik for hadefuld adfærd

Hadefuld adfærd: Du må ikke opfordre til vold mod eller direkte angribe eller true andre personer på baggrund af race, etnicitet, national oprindelse, seksuel orientering, køn, kønsidentitet, religiøst tilhørsforhold, alder, handicap eller alvorlig sygdom. Vi tillader heller ikke konti, hvis primære formål er at opfordre til at skade andre på baggrund af disse kategorier.

Hadefulde billeder og visningsnavne: Du må ikke benytte hadefulde billeder eller symboler i dit profilbillede eller profilbanner. Du må heller ikke bruge dit brugernavn, dit visningsnavn eller din profilbiografi til at udøve krænkende adfærd, såsom målrettet chikane eller hadefulde ytringer mod en person, gruppe eller beskyttet kategori. 
 

Begrundelse
 

Twitters mission er at give alle mulighed for at udvikle og dele idéer og oplysninger samt at give alle mulighed for at udtrykke deres holdninger og overbevisninger uden barrierer. Ytringsfrihed er en menneskeret. Vi mener, at alle har en ret til at bruge deres stemme til at blive hørt. Vores rolle er at tjene den offentlige samtale, hvilket indebærer, at en bred vifte af forskellige perspektiver får mulighed for at komme til orde. 

Vi anerkender, at det kan skade folks evne og lyst til at ytre sig, hvis de oplever misbrug på Twitter. Forskning har vist, at nogle grupper af mennesker udsættes for uforholdsmæssigt meget misbrug online. Det gælder bl.a. kvinder, ikke-hvide, lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle, transseksuelle, queer-personer, interseksuelle og aseksuelle enkeltpersoner samt marginaliserede og historisk set underrepræsenterede grupper. For personer, der identificerer sig med flere underrepræsenterede grupper, kan misbruget være mere udtalt, mere alvorligt og mere skadeligt.

Vi arbejder hele tiden på at bekæmpe misbrug, der er motiveret af had, fordomme eller intolerance, og især misbrug, der forsøger at lukke munden på dem, der historisk set har været marginaliserede. Af denne årsag forbyder vi negativ adfærd, der er rettet mod enkeltpersoner eller grupper af personer på baggrund af deres tilhørsforhold til en beskyttet gruppe.  

Hvis du ser noget på Twitter, som du mener overtræder vores politik for hadefuld adfærd, bedes du indberette det til os.

 

Hvornår dette gælder 
 

Vi gennemgår og handler på indberetninger af konti, hvor en enkeltperson eller en gruppe er blevet udsat for følgende adfærd – uanset om det er i Tweets eller direkte beskeder. 
 

Trusler om vold

Vi forbyder indhold, der indeholder trusler om vold mod et identificerbart mål. Trusler om vold er hensigtserklæringer om at påføre andre skader, der ville resultere i alvorlig og varig personskade, hvor en enkeltperson kunne dø eller blive alvorligt såret, f.eks. "Jeg dræber dig."

Bemærk: Vi har en nultolerancepolitik mod trusler om vold. Alle, der anses for at have delt trusler om vold, får deres konto øjeblikkeligt og permanent suspenderet. 
 

Ønske, håbe eller opfordre til alvorlig skade på en person eller en gruppe af personer

Vi forbyder indhold, der ønsker, håber, promoverer, tilskynder til eller udtrykker et ønske om død, alvorlig personskade eller alvorlig sygdom for en hel beskyttet kategori og/eller enkeltpersoner, der muligvis tilhører den pågældende kategori. Dette omfatter blandt andet: 

 • At håbe, at en hel beskyttet kategori og/eller enkeltpersoner, der muligvis tilhører den pågældende kategori, dør som følge af en alvorlig sygdom, f.eks. "Jeg håber, at alle [nationalitet] får COVID og dør."
 • At ønske, at nogen bliver udsat for en alvorlig ulykke, f.eks. "Jeg vil ønske, at du bliver ramt af en bil, næste gang du åbner munden."
 • At sige, at en gruppe enkeltpersoner fortjener, at komme alvorligt til skade, f.eks. "Hvis denne gruppe [skældsord] ikke holder mund, fortjener de at blive skudt."
 • At opfordre andre til at begå vold mod en enkeltperson eller en gruppe baseret på deres formodede medlemskab af en beskyttet kategori, f.eks. "Jeg er i humør til at tæske en [racistisk skældsord]. Hvem er med?"
   

Henvisninger til massemord, voldelige begivenheder eller specifikke former for vold, der primært har ramt beskyttede grupper

Vi forbyder målretning af indhold, der henviser til former for vold eller voldelige begivenheder, hvor en beskyttet kategori var det primære mål eller offer, mod enkeltpersoner eller grupper, hvor hensigten er at chikanere. Dette omfatter eksempelvis, men er ikke begrænset til, mediefiler eller tekst, der henviser til eller viser:

 • folkedrab (f.eks. Holocaust);
 • lynchninger.
   

Tilskyndelse til handlinger mod beskyttede kategorier
 

Vi forbyder provokerende adfærd rettet mod enkeltpersoner eller grupper af personer, som tilhører beskyttede kategorier. Det gælder bl.a. indhold, der har til formål:

 • at sprede frygt eller frygtsomme stereotyper om en beskyttet kategori, herunder at hævde, at medlemmer af en beskyttet kategori er mere tilbøjelige til at deltage i farlige eller ulovlige aktiviteter, f.eks. "Alle [religiøs gruppe] er terrorister."
 • at tilskynde andre til at chikanere medlemmer af en beskyttet kategori på eller væk fra platformen, f.eks. "Jeg er træt af de her [religiøs gruppe], der tror, at de er bedre end os. Hvis nogen ser nogen, der er iført en [religiøs symbol for den religiøse gruppe], så stjæl den fra dem, og læg billeder op!"
 • at tilskynde andre til at diskriminere ved at nægte at støtte en enkeltpersons eller gruppes økonomiske foretagende på grund af denne enkeltpersons/gruppes formodede medlemskab af en beskyttet kategori, f.eks. "Hvis du besøger en [religiøs gruppe] butik, støtter du de [skældsord]. Lad os stoppe med at give vores penge til disse [religiøst skældsord]." Dette inkluderer muligvis ikke indhold, der har politisk karakter, herunder politiske kommentarer eller indhold, der vedrører boykotter eller protester.

Bemærk, at indhold, der har til formål at tilskynde til vold mod en beskyttet kategori er forbudt under Ønske, håbe eller opfordre til alvorlig skade på en person eller en gruppe af personer.

Vi forbyder målretning mod enkeltpersoner eller grupper med henblik på at sprede frygt eller frygtsomme stereotyper om en beskyttet kategori, herunder at hævde, at medlemmer af en beskyttet kategori er mere tilbøjelige til at deltage i farlige eller ulovlige aktiviteter, f.eks. "Alle [religiøs gruppe] er terrorister." 
 

Fornærmelser, øgenavne, racistiske udtalelser, sexistiske betegnelser eller andet nedværdigende indhold, der forekommer gentagne gange og/eller uden samtykke

Vi forbyder målrettede og gentagne nedladende kommentarer, udtryk eller indhold om andre, der har til formål at umenneskeliggøre, nedgøre eller forstærke negative eller skadelige stereotyper rettet mod en beskyttet gruppe. Dette inkluderer målrettet brug af forkert køn eller brug af tidligere navne mod transpersoner. Vi forbyder også dehumanisering af en gruppe mennesker baseret på deres religion, kaste, alder, handicap, alvorlig sygdom, national oprindelse, race, etnicitet, køn, kønsidentitet eller seksuelle orientering. I nogle tilfælde kan vi kræve, at Tweets fjernes, f.eks. ved (men ikke begrænset til) alvorlig og gentagen brug af fornærmende kommentarer, øgenavne eller racistiske/sexistiske udtalelser, der har til hensigt at chikanere eller intimidere andre. I andre tilfælde kan vi begrænse synligheden af Tweets som nærmere beskrevet nedenfor, f.eks. ved (men ikke begrænset til) moderat, isoleret brug, hvor hensigten er, at chikanere eller intimidere andre.
 

Hadefulde billeder

Vi betragter logoer, symboler eller billeder, der har til formål at fremme fjendtlighed eller ondskab mod andre baseret på deres race, religion, handicap, seksuelle orientering, kønsidentitet eller etnicitet/national oprindelse, som hadefulde billeder. Eksempler på hadefulde billeder inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • symboler, der historisk set er forbundet med hadgrupper, f.eks. nazisternes hagekors;
 • billeder, der skildrer andre som mindre menneskelige, eller billeder, der er redigeret for at inkludere hadefulde symboler, f.eks. redigering af billeder af enkeltpersoner til at fremhæve dyriske træk; eller
 • billeder, der er ændret, så de inkluderer hadefulde symboler eller referencer til et massemord målrettet en beskyttet kategori, f.eks. manipulering af billeder af enkeltpersoner med indsættelse af jødestjerner som henvisning til Holocaust.

Mediefiler, der viser hadefulde billeder, er ikke tilladt i livevideoer eller kontobiografi-, profil- eller sidehovedbilleder. I alle andre tilfælde skal indholdet markeres som ømtålelige medier. Derudover er afsendelse af uopfordrede hadefulde billeder en overtrædelse af vores politik vedrørende krænkende adfærd
 

Skal jeg have været udsat for sådant indhold, hvis det skal tælle som en overtrædelse af Twitter-reglerne?
 

Visse Tweets kan forekomme hadefulde, når de står alene, men ikke når de ses i sammenhæng med en længere samtale. F.eks. kan medlemmer af en beskyttet kategori finde på at henvise til hinanden med begreber, der typisk anses for at være skældsord. Når brugen af disse begreber foregår med samtykke, er hensigten ikke at begå misbrug, men at genvinde begreber, der historisk set er blevet brugt til at nedgøre enkeltpersoner.  

Når vi gennemgår denne slags indhold, er det ikke altid tydeligt, om hensigten er at chikanere en enkeltperson på baggrund af dennes beskyttede status, eller om der er tale om en mindelig samtale. For at hjælpe vores teams med at forstå konteksten kan det nogle gange være nødvendigt at høre direkte fra den person, som der målrettes imod, for at sikre, at vi har alle de nødvendige oplysninger, før vi træffer de nødvendige foranstaltninger.

Bemærk: Enkeltpersoner behøver ikke at være medlemmer af en specifik beskyttet kategori, før vi handler. Vi vil aldrig bede nogen om at bevise eller modbevise deres medlemskab af en beskyttet kategori, og vi undersøger ikke disse oplysninger. 
 

Konsekvenser
 

I henhold til denne politik skrider vi til handling mod hadefuld opførsel, der er målrettet enkeltpersoner eller en hel beskyttet kategori (som beskrevet ovenfor). Målretning kan foregå på mange måder. Det kan f.eks. være omtaler, at bruge et foto af en enkeltperson, at bruge en persons fulde navn til at henvise til vedkommende osv.

Ved udmålingen af straffen for overtrædelse af denne politik overvejer vi en række faktorer, herunder, men ikke begrænset til, overtrædelsens karakter og enkeltpersonens tidligere overtrædelser. Følgende er liste over potentielle håndhævelsesmuligheder, som vi forbeholder os retten til at benytte i tilfælde af brud på denne politik:

 • Nedgradering af Tweets ift. svar, undtagen når brugeren følger Tweet'ets ophavsmand.
 • Udelukke Tweets fra, at kunne positioneres i toppen af søgeresultater og/eller på tidslinjen hos brugere, der ikke følger Tweet'ets ophavsmand.
 • Udelukkelse af Tweets og/eller kontoer i e-mails eller in-product anbefalinger. 
 • Kræve, at Tweets fjernes.
  • Vi kan f.eks. bede en person om at fjerne det overtrædende indhold og gøre det umuligt for vedkommende at tweete (kun læse) i en periode. Efterfølgende overtrædelser vil forlænge perioden, hvor der ikke kan tweetes og kan i sidste ende medføre en permanent suspendering.
 • Suspenderer kontoer, der efter vores vurdering primært engagerer sig i hadefuld adfærd som fastlagt af denne politik, eller kontoer, som har delt trusler om vold.

Lær mere om vores håndhævelsesmuligheder

Hvis nogen mener, at deres konto er blevet suspenderet ved en fejl, kan de appellere.

Del denne artikel