Gyűlölködő viselkedéssel kapcsolatos irányelv

Gyűlölködő viselkedés: Nem viselkedhetsz támadólag, és nem támadhatsz vagy fenyegethetsz meg közvetlenül másokat faji, etnikai vagy származási alapon, illetve a kasztbeli hovatartozásuk, szexuális beállítottságuk, nemük, nemi identitásuk, vallási hovatartozásuk, életkoruk, fogyatékosságuk vagy súlyos betegségük miatt. Nem engedélyezzük azokat a felhasználói fiókokat sem, amelyek elsődleges célja a fenti kategóriák alapján történő zaklatásra való buzdítás.

Gyűlöletet keltő képek és nevek: Nem használhatsz gyűlöletet keltő képeket vagy szimbólumokat a profilképedben vagy a profilod fejlécében. Nem használhatod fel a felhasználónevedet, a megjelenített nevedet vagy a profilod névjegyét támadó viselkedéshez, pl. célzott zaklatáshoz vagy emberek, csoportok és védett kategóriák ellen irányuló gyűlölet kifejezéséhez. 
 

Indoklás
 

A Twitter küldetése mindenki számára lehetővé tenni, hogy korlátok nélkül oszthasson meg ötleteket és információkat, és kifejezze véleményét. A szabad véleménynyilvánítás emberi jog – hiszünk abban, hogy mindenkinek van hangja, és joga van használni azt. Szerepünk a közösségi beszélgetések szolgálata, így sokféle nézőpontot kell képviselnünk. 

Tudjuk, hogy ha valakit bántalmaznak a Twitteren, az veszélyeztetheti önkifejezési képességét. Kutatások kimutatták, hogy bizonyos embercsoportokat aránytalanul nagy arányban érnek támadások az interneten. Ide tartoznak a nők, a színes bőrű, leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer, interszexuális és aszexuális személyek, valamint a marginalizált és történelmileg alulreprezentált közösségek. Azok számára, akik több alulreprezentált csoporttal azonosulnak, a bántalmazás gyakoribb, súlyosabb és károsabb lehet.

Elkötelezettek vagyunk a gyűlölet, az előítélet és az intolerancia által motivált visszaélések elleni küzdelem mellett, különösen az olyan visszaélések esetén, amelyek a történelmileg marginalizáltak hangjának elhallgattatására irányulnak. Ezért tiltjuk az olyan viselkedést, amely egy vélhetően védett kategóriába tartozó személyt vagy csoportot célzó támadásnak minősül.  

Ha olyasmit látsz a Twitteren, ami szerinted sérti a gyűlölködő viselkedéssel kapcsolatos irányelvünket, kérünk, hogy jelentsd nekünk.

 

Mikor alkalmazzuk? 
 

Ellenőrizzük az olyan bejelentett felhasználói fiókokat, illetve lépéseket teszünk ellenük, amelyek a Tweetjeikben vagy privát üzeneteikben a következő viselkedéseket tanúsítják egyénekkel vagy csoportokkal szemben: 
 

Fenyegetés

Tiltjuk az olyan tartalmakat, amelyek egy azonosítható célpontot fenyegetnek. Fenyegetésnek minősülnek olyan nyilatkozatok, miszerint a beszélő olyan sérüléseket szándékozik okozni, amelyek a célzott személy súlyos és tartós testi sérülését vagy halálát eredményezhetik, pl.: „Megöllek!”.

Megjegyzés: Nem toleráljuk a fenyegetéseket. Azok, akik fenyegetéseket osztanak meg, fiókjuk azonnali és végleges felfüggesztésére számíthatnak. 
 

Egyénnek vagy csoportnak súlyos sérülést kívánni, remélni vagy követelni

Tiltjuk az olyan tartalmakat, amelyek egy védett kategória vagy a védett kategóriába tartozó személy halálát, súlyos testi sérülését vagy súlyos betegségét kívánja, ezt reméli vagy népszerűsíti, ezzel kapcsolatos vágyat fejez ki, illetve e cél elérésére irányuló cselekvésre buzdít. Ide tartozik többek között: 

 • Azt remélni, hogy egy védett kategóriába tartozó csoport vagy személy belehal egy súlyos betegségbe, pl.: „Remélem, minden [nemzetiség] elkapja a Covidot, és belehalnak!”
 • Azt kívánni, hogy valaki súlyos baleset áldozatául essen, például: „Bárcsak elütne egy autó, amikor legközelebb kinyitod a szád!”
 • Azt mondani, hogy egy csoport súlyos testi sérülést érdemel, például: „Ha ezek a [gyalázkodás]-k nem fogják be a szájukat, megérdemlik a golyót.”
 • Arra bátorítani másokat, hogy erőszakot kövessenek el egy személy vagy egy csoport ellen a védett kategóriához való vélt tartozásuk alapján, pl. „Kedvem lenne megütni egy [faji gyalázkodás]-t, ki tart velem?”
   

Utalás olyan tömeggyilkosságra vagy erőszakos eseményekre, amelyben egy védett csoport áldozatul esett, vagy olyan erőszakos eszközökre, amellyel elsődlegesen egy védett csoportot céloztak

Tilos olyan tartalmakkal megcélozni személyeket vagy csoportokat zaklatás céljából, amelyek olyan erőszakra vagy erőszakos eseményre utalnak, amelyben egy védett kategóriába tartozó személy vagy csoport volt az elsődleges célpont vagy áldozat. Ezek közé tartozik minden olyan multimédiás tartalom vagy szöveg, amely a következőket ábrázolja vagy következőkre utal:

 • népirtás (pl. a holokauszt);
 • lincselés.
   

Védett kategóriák elleni uszítás
 

Tiltjuk az olyan viselkedést, amely védett kategóriákba tartozó személyek vagy csoportok ellen uszít. Ez olyan tartalmakra vonatkozik, amelyek célja:

 • félelmet kelteni vagy félelmetes sztereotípiákat terjeszteni egy védett kategóriával kapcsolatban, beleértve annak kijelentését, hogy egy védett kategória tagjai nagyobb valószínűséggel vesznek részt veszélyes vagy illegális tevékenységekben, pl.: „Minden [vallási csoportba tartozó személy] terrorista.”
 • mások felbujtása egy védett kategória tagjainak zaklatására a platformon belül vagy kívül, pl.: „Elegem van abból, hogy ezek a [vallási tartozó személyek] azt hiszik, hogy jobbak nálunk. Ha valamelyikőtök lát valakit, aki [a vallási csoport szimbólumát] viseli, szedje le róla, és tegyen fel erről képeket!”
 • mások felbujtása a megkülönböztetésre abban a formában, hogy ne támogassák egy személy vagy csoport gazdasági vállalkozását annak védett kategóriához való vélt tartozása miatt, pl.: „Ha egy [vallási csoport] boltba jársz, akkor azokat a(z) [gyalázkodás]-kat/-ket támogatod. Ne adjuk többé a pénzünket ezeknek a(z) [vallásgyalázás]-nak/nek!”. Ez nem terjedhet ki a politikai jellegűnek szánt tartalmakra, például a politikai kommentárokra, illetve a bojkottokra vagy tiltakozásokra vonatkozó tartalmakra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a védett kategóriákba tartozó személyek vagy csoportok elleni erőszakra való felbujtással kapcsolatos tartalmakat az Egyénnek vagy csoportnak súlyos sérelmet kívánni, remélni vagy követelni rész tiltja.

Tilos egyének és csoportok megcélzása olyan tartalommal, amelynek célja valamely védett kategóriával kapcsolatos félelemkeltés vagy félelmetes sztereotípiák terjesztése, beleértve annak kijelentését, hogy egy védett kategória tagjai nagyobb valószínűséggel vesznek részt veszélyes vagy illegális tevékenységekben, pl.: „Minden [vallási csoportba tartozó személy] terrorista.” 
 

Ismételt és/vagy beleegyezés nélküli gyalázkodás, megjegyzések, rasszista és szexista megnyilvánulások, vagy másokat lealacsonyító tartalmak

Tilos ismételt gyalázkodással, szóképekkel vagy más olyan tartalmakkal zaklatni másokat, amelyek célja védett kategóriába tartozó személyek vagy csoportok dehumanizálása, lealacsonyítása vagy a velük kapcsolatos negatív vagy káros sztereotípiák felerősítése. Ez magában foglalja a transznemű személyek nemének szándékosan téves azonosítását (misgendering) és korábbi nevének használatát (deadnaming). Ezenkívül tiltjuk az emberek egy csoportjának dehumanizálását vallásuk, kasztjuk, koruk, fogyatékosságuk, súlyos betegségük, nemzeti származásuk, faji vagy etnikai hovatartozásuk, nemük, nemi identitásuk vagy szexuális orientációjuk alapján. Egyes esetekben, beleértve többek között (de nem kizárólag) a súlyos, ismétlődő gyalázkodásokat, megjegyzéseket vagy rasszista és szexista megnyilvánulásokat, amelyek elsődleges célja mások zaklatása vagy megfélemlítése, kérhetjük a Tweet eltávolítását. Más esetekben, beleértve többek között (de nem kizárólag) a mérsékelt, egyszeri eseteket, amelyek elsődleges célja mások zaklatása vagy megfélemlítése, a lentiek szerint korlátozhatjuk a Tweet láthatóságát.
 

Gyűlöletkeltő képek

Gyűlöletkeltőnek tekintjük azokat a képeket, szimbólumokat és logókat, amelyek célja, hogy faj, vallási hovatartozás, fogyatékosság, szexuális irányultság, nemi identitás, illetve etnikai vagy nemzeti származás alapján ellenségeskedést és rosszindulatot keltsenek másokkal szemben. Néhány példa a gyűlöletkeltő képekre:

 • a gyűlöletcsoportokhoz kapcsolódó történelmi szimbólumok, például a náci horogkereszt;
 • olyan képek, amelyek másokat nem emberinek ábrázolnak, vagy amelyeket úgy módosítanak, hogy gyűlöletkeltő szimbólumokat tartalmazzanak, pl. ha emberek képeit úgy módosítják, hogy állatias vonásokat tartalmazzanak;
 • gyűlöletkeltő szimbólumok ráillesztése képekre, vagy képek módosítása oly módon, hogy védett kategóriát célzó tömeggyilkosságra utaljanak, például a holokausztra utaló sárga Dávid-csillag ráhelyezése emberek képeire.

Nem megengedett az élő videókban, valamint a fiókok névjegyében, profil- és fejlécképeiben a gyűlöletkeltő képeket tartalmazó multimédiás tartalom. Minden más esetben ezeket a képeket érzékeny multimédiás tartalomként kell megjelölni. Ezenkívül ha egy embernek kéretlenül küldenek gyűlöletkeltő képeket, az sérti a támadó viselkedéssel kapcsolatos irányelvünket
 

A tartalom által megcélzott személynek kell lennem, hogy a tartalom megszegje a Twitter szabályait?
 

Egyes Tweetek gyűlölködőnek tűnnek a kontextusból kiragadva, de a beszélgetés többi részét látva kiderülhet, hogy mégsem azok. A védett kategóriákba tartozó személyek például olyan kifejezésekkel hivatkozhatnak egymásra, amelyek jellemzően gyalázkodásnak minősülnek. Ha ezeket a kifejezéseket konszenzuális alapon használják, akkor a mögöttük álló szándék nem sértő, hanem olyan kifejezések jelentésének megváltoztatását célozza, amelyeket a múltban ilyen személyek megalázására használtak.  

Amikor ilyen tartalmat ellenőrzünk, nem mindig egyértelmű, hogy célja zaklatás vagy valamely védett kategóriával való visszaélés volt, vagy pedig egy mindkét fél által elfogadott párbeszéd része. Annak érdekében, hogy munkatársaink megérthessék a kontextust, néha közvetlenül kapcsolatba kell lépnünk az adott személlyel, hogy az intézkedéseink végrehajtása előtt megszerezzünk minden szükséges információt.

Megjegyzés: A személyeknek nem kell egy bizonyos védett kategóriába tartozniuk ahhoz, hogy lépéseket tegyünk. Soha nem kérjük meg az embereket, hogy bizonyítsák vagy cáfolják valamely védett kategóriához való tartozásukat, és nem vizsgáljuk ezeket az információkat. 
 

Következmények
 

A jelen irányelvek értelmében intézkedünk az olyan viselkedések ellen, amelyek védett kategóriákba tartozó személyt vagy csoportot célzó gyűlölködő viselkedésnek minősülnek. A célzás többféleképpen történhet, például említéssel, egy személy fényképének feltüntetésével, egy személy teljes nevének használatával stb.

Amikor meghatározzuk az irányelvek megsértésének következményeit, számos tényezőt veszünk figyelembe, többek között a szabálysértés súlyosságát, illetve hogy az adott személy követett-e már el korábban szabálysértést. A következőkben azon lehetséges lépések listája látható, amelyeket az irányelvet megsértő tartalmakkal szemben alkalmazhatunk:

 • A Tweetek lefokozása a válaszok között, kivéve, ha a felhasználó követi a Tweet íróját.
 • A Tweetek Népszerű keresési találatok közti és/vagy a Tweet íróját nem követő felhasználók idővonalán történő megjelenésének korlátozása.
 • Tweetek és/vagy felhasználói fiókok kihagyása az e-mailes vagy terméken belüli ajánlókból. 
 • A Tweet törlésének kérése.
  • Előfordulhat például, hogy valakit megkérünk a sértő tartalom eltávolítására, és „csak olvasó” módban kell lennie bizonyos ideig, mielőtt újra Tweetelhetne. A szabályok további megsértése hosszabb időtartamú „csak olvasó” módot eredményezhet, vagy végleges felfüggesztéssel járhat.
 • Azokat a felhasználói fiókokat felfüggesztjük, amelyekről kiderül, hogy az elsődleges céljuk az irányelvben meghatározott gyűlölködő viselkedés tanúsítása, illetve amelyek veszélyes fenyegetéseket osztottak meg.

Tudj meg többet az irányelv alkalmazásának különféle lehetőségeiről

Ha valaki úgy véli, hogy fiókját tévedésből függesztettük fel, fellebbezhet.

Cikk megosztása