goglobalwithtwitterbanner

Dasar kelakuan berbentuk kebencian

Kebebasan bersuara tidak bermakna jika suara itu tidak kedengaran kerana tiada sesiapa yang berani untuk bersuara. Kami tidak akan bertolak ansur terhadap kelakuan yang mengganggu, menakut-nakuti atau menggunakan ketakutan untuk menyekat orang lain daripada bersuara. Jika anda melihat sesuatu di Twitter yang melanggar peraturan ini, sila laporkan kepada kami.

Cara dasar kami dilaksanakan

Seperti yang diterangkan dalam Peraturan Twitter,

 • Kelakuan berbentuk kebencian: Anda tidak boleh menggalakkan keganasan terhadap atau menyerang secara langsung atau mengancam orang lain berasaskan bangsa, keetnikan, negara asal, orientasi seksual, jantina, identiti jantina, kepercayaan agama, umur, ketidakupayaan atau penyakit. Kami juga tidak membenarkan akaun yang mempunyai tujuan utama untuk menghasut keganasan terhadap orang lain berdasarkan kategori ini.

Contoh perkara yang kami tidak akan bertolak ansur termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kelakuan yang mengganggu individu atau kumpulan orang dengan:

 • ancaman keganasan;
 • mengharapkan kecederaan fizikal, kematian atau penyakit terhadap individu atau kumpulan;
 • rujukan kepada pembunuhan beramai-ramai, peristiwa keganasan atau cara keganasan tertentu yang mana kumpulan tersebut menjadi sasaran utama atau mangsa;
 • kelakuan yang menimbulkan ketakutan tentang kumpulan yang dilindungi;
 • penghinaan, julukan, kiasan bersifat perkauman dan seksis yang berulang dan/atau tanpa izin atau kandungan lain yang menjatuhkan maruah seseorang.

Cara penguatkuasaan kami dilaksanakan

Konteks turut diambil kira. 

 • Sesetengah Tweet mungkin kelihatan kesat apabila dilihat secara berasingan tetapi mungkin tidak sebegitu apabila dilihat dalam konteks perbualan yang lebih besar. Walaupun kami menerima laporan pelanggaran daripada sesiapa sahaja, kadangkala kami juga perlu mendengar secara terus daripada sasaran untuk memastikan kami memahami konteks yang sebenar. 
 • Bilangan laporan yang kami terima tidak mempengaruhi sama ada sesuatu perkara akan dialih keluar atau tidak. Walau bagaimanapun, perkara tersebut mungkin dapat membantu kami memberi keutamaan terhadap semakan yang hendak dibuat.

Kami menumpukan pada kelakuan. 

 • Kami menguatkuasakan dasar apabila seseorang melaporkan kelakuan yang kesat dan menyasarkan keseluruhan kumpulan yang dilindungi dan/atau individu yang mungkin merupakan ahli kumpulan tersebut. 
 • Penyasaran ini boleh berlaku dalam sebarang bentuk (misalnya, @sebutan, pengetegan foto dan sebagainya).

Kami mempunyai pelbagai pilihan penguatkuasaan. 

 • Akibat daripada pelanggaran peraturan kami adalah berbeza-beza, bergantung pada keterukan pelanggaran dan rekod pelanggaran terdahulu seseorang. Sebagai contoh, kami mungkin meminta seseorang mengalih keluar Tweet yang menyinggung perasaan sebelum mereka boleh Tweet semula. Dalam keadaan yang lain, kami mungkin akan menggantung akaun.

 

Tanda buku atau kongsi artikel ini