Beleid ten aanzien van haatdragend gedrag

Vrijheid van meningsuiting heeft weinig waarde als mensen bang zijn om zich uit te spreken. Wij staan geen gedrag toe waarbij mensen worden getreiterd of geïntimideerd of waarbij angst wordt gebruikt om iemand anders de mond te snoeren. Meld het ons als je iets ziet op Twitter dat in strijd is met deze regels.

Hoe werkt ons beleid?

Zoals wordt uitgelegd in de Twitter-regels:

 • Haatdragend gedrag: je mag geen geweld tegen andere mensen promoten of mensen rechtstreeks aanvallen of bedreigen op basis van ras, etnische achtergrond, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht, geslachtsidentiteit, levensbeschouwelijke overtuiging, leeftijd, beperking of ernstige ziekte. Ook laten wij geen accounts toe die als hoofddoel hebben om aan te zetten tot het kwaad doen van anderen op grond van deze categorieën.

Hier volgen enkele voorbeelden van gedrag dat we niet toestaan omdat individuen of groepen worden geïntimideerd met:

 • gewelddadige bedreigingen;
 • verwensingen tot fysiek letsel, de dood of een ziekte aan individuen of groepen;
 • verwijzingen naar massamoorden, gewelddadige gebeurtenissen of specifieke geweldplegingen waarbij deze groepen het doelwit of slachtoffer waren;
 • gedrag dat angst voor een beschermde groep inboezemt;
 • herhaalde en/of zonder wederzijdse goedkeuring geuite beledigingen, scheldwoorden, racistische of seksistische uitspraken of andere content waarmee iemand wordt vernederd.

Hoe wordt het beleid gehandhaafd?

De context is van belang. 

 • Sommige Tweets kunnen als beledigend worden ervaren als deze afzonderlijk beschouwd worden, maar dat geldt mogelijk niet als de context van het hele gesprek wordt meegenomen. Iedereen mag schendingen rapporteren, maar soms is het nodig om dit rechtstreeks van de gerapporteerde gebruiker te horen voor de juiste context. 
 • Of content wel of niet wordt verwijderd, hangt niet af van het aantal meldingen dat we erover ontvangen. We kunnen echter wel op basis hiervan bepalen welke melding prioriteit krijgt.

We richten ons op gedrag. 

 • We brengen ons beleid ten uitvoer als iemand melding maakt van beledigend gedrag waarbij een beschermde groep en/of individuen in die groep het doelwit zijn. 
 • Dit gedrag kan op verschillende manieren tot uiting komen (bijvoorbeeld met @vermeldingen, het taggen van een foto en meer).

We hebben verschillende mogelijkheden om ons beleid te handhaven. 

 • De gevolgen van schending van onze regels zijn afhankelijk van de ernst van de schending en eventuele eerdere schendingen door de persoon. Iemand moet bijvoorbeeld eerst de Tweet in kwestie verwijderen, voordat hij of zij weer mag tweeten. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook een account opschorten.

 

Dit artikel delen of als bladwijzer instellen

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.