goglobalwithtwitterbanner

Policy for hatsk atferd

Ytringsfriheten undergraves hvis folk tier av frykt for represalier. Vi tolererer ikke trakassering, trusler, skremmetaktikker og annen kneblende oppførsel. Hvis du ser noe på Twitter som er i strid med disse reglene, ber vi deg om å rapportere det til oss.

Hvordan retningslinjene våre fungerer

Som forklart i Twitters regler,

 • Hatsk atferd: Det er ikke tillatt å true, oppmuntre til vold mot eller gå til direkte angrep på personer på grunnlag av rase, etnisitet, nasjonalitet, legning, kjønn, kjønnsidentitet, religion, alder, funksjonshemning eller sykdom. Vi tillater dessuten ikke kontoer som har som primært formål å hetse andre på grunnlag av kategoriene over.

Noen eksempler på hva vi ikke tolererer, er oppførsel som trakasserer enkeltpersoner eller grupper med:

 • trusler om vold,
 • ønsker om fysisk skade, død eller sykdom for enkeltpersoner eller grupper,
 • referanser til massemord, voldelige arrangementer eller spesifikk bruk av vold der slike grupper har vært hovedmål eller ofre,
 • oppførsel som har til formål å skape frykt om en beskyttet gruppe,
 • gjentatte og/eller lovstridige nedsettende ord, skjellsord, rasistiske og kjønnsdiskriminerende troper, eller annet innhold som fornedrer noen.

Hvordan vi håndhever dette

Kontekst er viktig. 

 • Noen Tweets kan virke fornærmende isolert sett, men er kanskje ikke det når de vises i en sammenheng med en større samtale. Selv om vi godtar rapporter om brudd fra hvem som helst, må vi noen ganger også høre direkte fra målet for å forsikre oss om at vi har riktig kontekst. 
 • Antall rapporter vi mottar, påvirker ikke om vi vil fjerne noe eller ikke. Det kan riktignok hjelpe oss med å prioritere rekkefølgen for når det blir gjennomgått.

Vi fokuserer på atferd. 

 • Vi håndhever retningslinjer når noen rapporterer oppførsel som er trakasserende og er rettet mot en beskyttet gruppe og/eller enkeltpersoner som kan være medlemmer. 
 • Denne målrettingen kan skje på mange måter (som for eksempel med @omtaler, tagging av et bilde m.m.).

Vi har en rekke alternativer for håndhevelse. 

 • Konsekvensen av brudd på reglene våre varierer avhengig av alvorlighetsgraden av regelbruddet og personens tidligere regelbrudd. Vi kan for eksempel be noen om å fjerne en støtende Tweet før de kan tweete igjen. I andre tilfeller kan vi suspendere en konto.

 

Legg til bokmerke for eller del denne artikkelen