הכללים של טוויטר

אנחנו מאמינים שלכל אחד צריך להיות הכוח ליצור ולשתף רעיונות ומידע באופן מיידי, ללא מחסומים. כדי שנוכל להגן על חוויית השימוש ועל הבטיחות של אנשים שמשתמשים בטוויטר, קיימות כמה מגבלות בנוגע לסוגי התוכן וצורות ההתנהגות שאנחנו מרשים. המגבלות האלו מפורטות בכללים של טוויטר שלהלן.

הכללים של טוויטר (לצד כל כללי המדיניות המשולבים), מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש מהווים ביחד את "הסכם המשתמש של טוויטר", שמסדיר את הגישה של המשתמש לשירותים של טוויטר והשימוש בשירותים אלו.

כל המשתמשים הניגשים לשירותים של טוויטר או משתמשים בהם חייבים לפעול בהתאם למדיניות המוגדרת במסמך הכללים של טוויטר. פעילות שלא בהתאם למדיניות עשויה להוביל לנקיטת אחת או יותר מפעולות האכיפה הבאות על-ידי טוויטר:

 • דרישה ממך להסיר תוכן אסור לפני שתוחזר אליך היכולת ליצור פרסומים חדשים ולנהל אינטראקציה עם משתמשי טוויטר אחרים;
 • הגבלה זמנית של יכולתך ליצור פרסומים או לנהל אינטראקציה עם משתמשי טוויטר אחרים;
 • בקשה ממך לאמת את בעלותך על החשבון באמצעות מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני; או
 • השעיה של חשבונותיך לצמיתות.

אם תנסה להימנע מהשעיה לצמיתות על-ידי יצירת חשבונות חדשים, נשעה את החשבונות החדשים שלך.

שים לב, ייתכן שנצטרך לשנות את הכללים האלה מעת לעת, ואנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות זאת. הגרסה העדכנית ביותר זמינה תמיד בכתובת: https://twitter.com/rules.

כללי המדיניות המוגדרים בכללים של טוויטר חלים על התוכן האורגני בפלטפורמה שלנו. מידע נוסף לגבי הכללים החלים על מודעות ותוכן מקודם זמין במדיניות המודעות שלנו.

הגבלות התוכן והשימוש בטוויטר

קניין רוחני

סימן מסחרי: אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות חשבונות או לנקוט פעולות הולמות אחרות כאשר המותג או הסימן המסחרי של גורם כלשהו, כולל שם עסקי ו/או לוגו עסקי, משמש באופן שעשוי להטעות או לבלבל אחרים בנוגע לשיוך המותג שלך. מידע נוסף לגבי מדיניות הסימנים המסחריים שלנו וכיצד לדווח על הפרה.

זכויות יוצרים: נגיב בדרך המתאימה להודעות ברורות ומלאות לגבי הפרה כביכול של זכויות יוצרים. ההליכים שלנו לשמירה על זכויות יוצרים מוגדרים בתנאי השימוש. מידע נוסף לגבי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.


אלימות גרפית ותוכן למבוגרים

אנחנו מחשיבים כאלימות גרפית כל צורה של מדיה המציגה דם ונזק גופני וקשורה למוות, לפציעות קשות, לאלימות או להליכי ניתוח רפואיים. אנחנו מחשיבים כתוכן למבוגרים כל מדיה שהיא פורנוגרפית ו/או עשויה להיות מיועדת לגרימת גירוי מיני. 

טוויטר מתירה צורות מסוימות של אלימות גרפית ו/או תוכן למבוגרים בציוצים המסומנים כמכילים מדיה רגישה. עם זאת, אינך רשאי להשתמש בתוכן מהסוג הזה בווידאו בשידור חי, בתמונות פרופיל או בתמונות כותרת. בנוסף, ייתכן שתידרש מעת לעת על-ידי טוויטר להסיר אלימות גרפית במיוחד. קרא פרטים נוספים על האופן שבו אנחנו מגדירים אלימות גרפית ותוכן למבוגרים וכיצד יש לסמן את המדיה שלך כרגישה.  

מדיה המציגה אנשים שנפטרו: ייתכן שנדרוש ממך להסיר מדיה המתארת את המוות של אנשים הניתנים לזיהוי אם נקבל בקשה מבני משפחתם או מנציג מוסמך. קבל מידע נוסף על הגשת בקשה שכזו.


שימוש לא חוקי

אינך רשאי להשתמש בשירות שלנו לצורך מטרות לא חוקיות או לצורך קידום פעילות לא חוקית. בעצם השימוש בטוויטר, הינך מסכים לציית לכל החוקים החלים שנוגעים להתנהלות ולתוכן שלך באינטרנט.


הפצה של חומרים שנפרצו 

איננו מתירים להשתמש בשירותים שלנו על-מנת להפיץ באופן ישיר תוכן שהושג באמצעות פריצה שמכיל מידע המאפשר זיהוי אישי, עשוי לגרום לאנשים נזק או להעמיד אותם בסכנה באופן מיידי או מכיל סודות מסחריים. הפצה ישירה של חומרים פרוצים כוללת פרסום של תוכן פרוץ בטוויטר (לדוגמה, בטקסט של ציוץ או בתמונה) או קישור ישיר לתוכן פרוץ שמתארח באתרי אינטרנט אחרים.

אנחנו עשויים להשעות חשבונות שמפיצים באופן ישיר חומרים פרוצים במקרים שבהם החשבון הודה בפריצה או במקרים שבהם טוויטר מסוגלת לייחס פריצה באופן אמין לחשבון שמפיץ את התוכן הזה.


נושאים חמים

בחלק מהמקרים ייתכן שנמנע מתוכן מסוים להופיע בנושאים החמים. תוכן מהסוג הזה כולל תוכן המפר את הכללים של טוויטר, וכן תוכן שעשוי להוות ניסיון לתמרן את הנושאים החמים. מידע נוסף על התוכן שאנחנו מתירים ולא מתירים בנושאים החמים.
 

פרסום של גורמי צד שלישי בתוכן וידאו

אין לשלוח, לפרסם או להציג כל תוכן וידאו במסגרת או דרך השירותים שלנו הכולל פרסום של גורמי צד שלישי, למשל מודעות מקדימות או גרפיקות חסות, ללא קבלת הסכמה מראש מאיתנו.


שימוש לרעה בתגים של טוויטר

אינך רשאי להשתמש בתגים כגון, בין השאר, תגי טוויטר מסוג "מקודם" או "מאומת", אם הם לא סופקו על-ידי טוויטר. חשבונות המשתמשים בתגים לא מאושרים כחלק מתמונות הפרופיל, מתמונות הכותרת או משם התצוגה שלהם, או משתמשים בהם בכל דרך המצביעה באופן שקרי על קשר עם טוויטר או על אישור מטוויטר להציג את התווים האלה, עשויים להיות מושעים.


שימוש לרעה בשמות משתמש

מכירת שמות משתמש: אינך רשאי לקנות או למכור שמות משתמש של טוויטר.

פלישה לשמות משתמש: אינך רשאי לבצע פלישה לשמות משתמש. להלן כמה מהגורמים שאנחנו לוקחים בחשבון כשאנחנו מנסים לקבוע אם התנהלות מסוימת מהווה פלישה לשמות משתמש:

 • מספר החשבונות שנוצרו;
 • יצירה של חשבונות במטרה למנוע מאנשים אחרים להשתמש בשמות החשבון האלה;
 • יצירה של חשבונות במטרה למכור את החשבונות האלה; וכן
 • שימוש בהזנות תוכן של גורמי צד שלישי כדי לעדכן ולתחזק חשבונות תחת השמות של אותם גורמי צד שלישי.

שים לב, טוויטר עשויה גם להסיר חשבונות שאינם פעילים במשך יותר משישה חודשים. מידע נוסף לגבי המדיניות שלנו בנושא פלישה לשמות משתמש.

התנהגות פוגענית

אנחנו מאמינים בחופש הביטוי ובדו-שיח פתוח, אך עקרון היסוד הזה הופך לחסר משמעות אם קולות מושתקים מאחר שאנשים מפחדים להביע את דעתם. במטרה להבטיח שאנשים ירגישו שהם יכולים לבטא בבטחה דעות ואמונות שונות, אנחנו אוסרים על התנהגות שחוצה את הגבולות והופכת לפוגענית, כולל הטרדה, איומים או שימוש בפחד כדי להשתיק משתמשים אחרים.

להקשר יש משמעות כאשר מתבצעת הערכה כדי לקבוע אם התנהגות היא פוגענית, וכדי להחליט על פעולות האכיפה ההולמות. הגורמים שאנחנו עשויים לקחת בחשבון כוללים, בין השאר:

 • האם ההתנהגות מכוונת כלפי אדם יחיד או קבוצת אנשים;
 • האם הדיווח הוגש על-ידי היעד של ההתנהגות הפוגענית או על-ידי אדם אחר;
 • האם ההתנהגות מהווה אירוע חדשותי ועניין ציבורי לגיטימי.


אלימות ונזק גופני

אלימות: אינך רשאי לאיים באלימות באופן מפורט או לאחל נזק גופני חמור, מוות או מחלה לאדם יחיד או לקבוצת אנשים. הנחיה זו כוללת, בין השאר, איום במעשי טרור או תמיכה בהם. כמו כן, אינך רשאי להשתייך לארגונים אשר לפי ההצהרות או הפעילות שלהם בפלטפורמה זו או מחוצה לה, משתמשים באלימות או תומכים באלימות כנגד אזרחים כדי לקדם את מטרתם.

התאבדות או פגיעה עצמית: אינך רשאי לקדם או לעודד התאבדות או פגיעה עצמית. כשאנחנו מקבלים דיווח על אדם המאיים להתאבד או לפגוע בעצמו, אנחנו עשויים לנקוט כמה פעולות במטרה לעזור לאדם זה, למשל פניה לאותו אדם ומתן קישור למקורות שונים, כגון פרטים ליצירת קשר של השותפים שלנו בתחום בריאות הנפש.

ניצול מיני של ילדים: אינך רשאי לקדם ניצול מיני של ילדים. מידע נוסף על מדיניות אפס הסובלנות שלנו בנושא ניצול מיני של ילדים.


התנהגות פוגענית והבעת שנאה

פגיעה: אינך רשאי להשתתף בהטרדה ממוקדת של אדם אחר, או להסית אנשים אחרים להטרדה ממוקדת. אנחנו מחשיבים ניסיון להטריד אדם אחר, לאיים עליו או להשתיק אותו כהתנהגות פוגענית.

פניות לא רצויות בעלות אופי מיני: אינך רשאי להתנהג באופן פוגעני כלפי אדם אחר על-ידי שליחת תוכן לא רצוי בעל אופי מיני, החפצה של אחרים באופן מיני ובוטה או מעורבות אחרת בהתנהגות בלתי הולמת בעלת אופי מיני.

הבעת שנאה: אינך רשאי לקדם אלימות כנגד אנשים אחרים, לאיים עליהם או להטריד אותם על בסיס גזע, מוצא אתני, מוצא לאומי, נטייה מינית, מגדר, זהות מינית, השתייכות דתית, גיל, מוגבלות או מחלה קשה. מידע נוסף על המדיניות שלנו בנושא הבעת שנאה.

תמונות ושמות תצוגה המביעים שנאה: אינך רשאי להשתמש בתמונות או בסמלים המביעים שנאה בתמונת הפרופיל או בכותרת הפרופיל שלך. כמו כן, אינך רשאי להשתמש בשם המשתמש, בשם התצוגה או בביוגרפיה שלך בפרופיל כדי להפגין התנהגות פוגענית, כגון הטרדה ממוקדת או הבעת שנאה כלפי אדם, קבוצה או קטגוריה מוגנת של אנשים. 


מידע פרטי ומדיה אינטימית

מידע פרטי: אינך רשאי לפרסם מידע פרטי של אנשים אחרים ללא קבלת הרשאה או אישור מהם באופן מפורש. ההגדרה של מידע פרטי עשויה להשתנות בהתאם לחוק המקומי. מידע נוסף על המדיניות שלנו בנושא מידע פרטי.

מדיה אינטימית: אינך רשאי לפרסם או לשתף תמונות או סרטונים אינטימיים של אדם אחר שהופקו או שהופצו ללא הסכמתו. מדיה המתארת אלימות מינית ו/או תקיפה מינית אסורה גם כן. הערה: ייתכן שיהיה מספר מוגבל של מקרים יוצאים מהכלל שבהם נראה בבירור שהקשר נעשה בהסכמה. מידע נוסף על מדיה אינטימית בטוויטר.

איומים לחשוף/לפרוץ: אינך רשאי לאיים לחשוף את המידע הפרטי או המדיה האינטימית של אדם אחר. כמו כן, אינך רשאי לאיים בגניבה או בפריצה למידע הדיגיטלי של אדם אחר או לעודד אנשים אחרים לעשות זאת (למשל, על-ידי הצעת פרס או תגמול עבור פעולות כאלה).


התחזות

אינך רשאי להתחזות לאנשים, לקבוצות או לארגונים באופן שגורם להטעיה, לבלבול או להונאה של אנשים אחרים, או מתוך כוונה לעשות זאת. ניתן להפעיל חשבונות פרודיה, חשבונות מעריצים, חשבונות פרשנות או חשבונות של עדכוני חדשות, אך אינך רשאי לעשות זאת אם המטרה של החשבון היא להפיץ זבל או להתנהג באופן פוגעני. מידע נוסף על מדיניות ההתחזות שלנו.

זבל ואבטחה

אנחנו שואפים להגן על אנשים בטוויטר מפני הפצת זבל ופגיעה באמצעים טכניים.

כדי לקדם סביבה יציבה ומאובטחת בטוויטר, אינך רשאי לבצע, או לנסות לבצע, את כל אחת מהפעולות הבאות תוך כדי גישה לטוויטר או שימוש בטוויטר:

 • לגשת, לחבל או להשתמש באזורים שאינם ציבוריים בטוויטר, במערכות המחשבים של טוויטר או במערכות האספקה הטכניות של ספקי טוויטר (מלבד היתרים מפורשים כמפורט בתוכנית Twitter Bug Bounty).
 • לחקור, לסרוק או לבחון את הפגיעות של כל מערכת או רשת, או לפרוץ או לעקוף כל אמצעי הגנה או אימות (מלבד היתרים מפורשים כמפורט בתוכנית Twitter Bug Bounty).
 • לגשת או לחפש, או לנסות לגשת או לחפש, בטוויטר בכל האמצעים (אוטומטיים או לא) מלבד דרך הממשקים שהתפרסמו וזמינים באותה עת המסופקים על-ידי טוויטר (ובכפוף לתנאים ולהתניות החלים בלבד), אלא אם קיבלת היתר מפורש לעשות זאת בהסכם נפרד מול טוויטר. שים לב, סריקה (crawling) של טוויטר מותרת אם היא מתבצעת בהתאם לסעיפים בקובץ robots.txt; עם זאת, חל איסור מפורש על שאיבת מידע (scraping) ללא הסכמה מראש מצידנו.
 • לזייף כל כותרת של חבילת TCP/IP או כל חלק של פרטי הכותרת בכל דואר אלקטרוני או פרסום, או שימוש בטוויטר בכל דרך כדי לשלוח מידע שעבר שינוי, מידע מטעה או מידע המיועד לזיהוי מקור שקרי.
 • להפריע או לשבש את הגישה של כל משתמש, מארח או רשת, כולל, ללא הגבלה, לשלוח וירוס, לגרום לעומס יתר, להציף, לשלוח זבל, להפציץ בדואר אלקטרוני את השירותים של טוויטר או ליצור תוכן באמצעות סקריפט באופן הגורם להפרעה או לעומס מיותר על טוויטר.

כל חשבון העוסק באחת מהפעילויות הבאות עשוי להינעל באופן זמני או להיות מושעה לצמיתות:

 • תוכנה זדונית/דיוג: אינך רשאי לפרסם תוכן זדוני או קישור לתוכן זדוני המיועד לגרום נזק או להפריע לדפדפנים או למחשבים של אדם אחר או להפר את הפרטיות של אותו אדם. 
 • חשבונות מזויפים: אינך רשאי לרשום או ליצור חשבונות מזויפים ומטעים. למרות שהינך רשאי להשתמש בטוויטר בשם בדוי או כחשבון פרודיה, פרשנות או מעריצים, אינך רשאי להשתמש בפרטי חשבון מטעים כדי לשלוח דואר זבל או לצורך התנהגות פוגענית או מפריעה, כולל ניסיונות לתמרן את השיחות בטוויטר. להלן כמה מהגורמים שאנחנו לוקחים בחשבון כשאנחנו מנסים לקבוע אם חשבון מסוים הוא מזויף:
  • שימוש בתמונות פרופיל גנובות או ממאגר תמונות
  • שימוש בביוגרפיות פרופיל גנובות או מועתקות
  • שימוש במידע פרופיל מטעה במכוון, כולל מיקום הפרופיל
 • זבל: אינך רשאי להשתמש בשירותים של טוויטר כדי לשלוח תוכן זבל לאדם אחר. זבל בטוויטר מוגדר באופן כללי כפעילות אגרסיבית או כפעילות בהיקף גבוה במסגרת ניסיון לתמרן או להפריע לטוויטר או לחוויית המשתמשים בטוויטר, במטרה להגדיל את נפח התנועה או להפנות תשומת לב לחשבונות, למוצרים, יוזמות או שירותים לא קשורים. אלו כמה מהגורמים שאנחנו שוקלים כשאנחנו מנסים לקבוע אם התנהלות מסוימת מהווה הפצת זבל:
  • אם עקבת ו/או ביטלת מעקב אחר מספר רב של חשבונות במהלך פרק זמן קצר, בעיקר באמצעים אוטומטיים (מעקב אגרסיבי או מעקב אינטנסיבי);
  • אם הציוצים או המסרים הישירים שלך כוללים בעיקר קישורים, ללא פרשנות;
  • אם נחסמת על-ידי מספר רב של אנשים בתגובה לנפח גבוה של תוכן או פעילות לא ממוקדים, משוכפלים או כאלה שנשלחו ללא הסכמה מהחשבון שלך;
  • אם התקבלו תלונות רבות נגדך בגין הפצת זבל;
  • אם אתה מפרסם תוכן, תגובות או אזכורים משוכפלים או דומים בצורה משמעותית, דרך חשבונות מרובים או דרך מספר רב של עדכונים משוכפלים בחשבון אחד, או אם אתה יוצר חשבונות משוכפלים או דומים בצורה משמעותית;
  • אם אתה מפרסם עדכונים מרובים לנושא חם או פופולרי כדי להשפיע עליו או לתמרן אותו, במטרה להגדיל את נפח התנועה או להפנות תשומת לב לחשבונות, למוצרים, ליוזמות או לשירותים לא קשורים;
  • אם אתה שולח הרבה תגובות או אזכורים בלתי רצויים;
  • אם אתה מוסיף משתמשים לרשימות בכמות גדולה או באופן אגרסיבי;
  • אם אתה מנהל אינטראקציה אקראית או אגרסיבית עם ציוצים (למשל סימוני 'אהבתי', ציוצים מחדש וכולי) או משתמשים (למשל מעקב, הוספה לרשימות או ל'רגעים' וכולי), במטרה להגדיל את נפח התנועה או להפנות תשומת לב לחשבונות, למוצרים, ליוזמות או לשירותים לא קשורים;
  • אם אתה מפרסם שוב ושוב פרטי חשבון של אנשים אחרים בתור הפרטים שלך (למשל ביוגרפיה, ציוצים, כתובת URL של פרופיל וכולי);
  • אם אתה מפרסם קישורים מבלבלים, מטעים או זדוניים (למשל קישורי שותפים, קישורים לתוכנות זדוניות/דפי גניבת קליקים (clickjacking) וכולי);
  • אם אתה מוכר או רוכש קשרים בין חשבונות (כגון עוקבים, ציוצים מחדש, סימוני 'אהבתי' וכולי) או מנסה להגדיל את מספרם בצורה מלאכותית;
  • אם אתה מקדם או משתמש בשירותים או ביישומים של צד שלישי הטוענים שבאפשרותם להגדיל את מספר העוקבים, הציוצים מחדש או סימוני 'אהבתי' שלך (כגון יוזמות מעקב הדדי, אתרים המבטיחים "עוד עוקבים במהירות" או כל אתר אחר המציע להוסיף עוקבים או פעילויות לחשבון או לציוצים שלך באופן אוטומטי).

מידע מפורט יותר לגבי האופן שבו הכללים חלים על צורות התנהגות מסוימות אלה של חשבונות זמין במאמרי התמיכה שלנו בנושא ציות לכללים ושיטות מומלצות וכללי אוטומציה ושיטות מומלצות.

חשבונות שנוצרו כדי להחליף או לחקות חשבונות מושעים עשויים להיות מושעים לצמיתות. אנחנו עשויים גם להסיר חשבונות שטוויטר מסוגלת לייחס באופן אמין לישויות שידוע שהן מפרות את הכללים של טוויטר.

חשיפת תוכן

אם חשבונות נמצאים תחת חקירה או זוהו כמשתפי תוכן תוך הפרת הכללים האלו, ייתכן שחשיפת החשבון או הציוצים שלהם תוגבל בחלקים שונים של טוויטר, כולל החיפוש. מידע נוסף לגבי המצבים שבהם תיתכן הגבלת תוכן בטוויטר זמין במאמר העזרה שלנו בנושא הכללים והמגבלות של החיפוש.

שלח