הכללים של טוויטר

אנו מאמינים שלכל אחד צריך להיות הכוח ליצור ולשתף רעיונות ומידע באופן מיידי, ללא מחסומים. כדי שנוכל להגן על חווית השימוש ועל הבטיחות של אנשים שמשתמשים בטוויטר, קיימות כמה מגבלות בנוגע לסוגי התוכן וההתנהגויות שאנו מרשים. המגבלות האלו מפורטות בכללים של טוויטר שלהלן.

הכללים של טוויטר (לצד כל כללי המדיניות המשולבים), מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש מהווים ביחד את "הסכם המשתמש של טוויטר", המושל בגישה ובשימוש של המשתמש בשירותים של טוויטר.

כל המשתמשים הניגשים לשירותים של טוויטר או משתמשים בהם חייבים לפעול בהתאם למדיניות המוגדרת במסמך הכללים של טוויטר. פעילות שלא בהתאם למדיניות עשויה להוביל לנקיטת אחת או יותר מפעולות האכיפה הבאות על-ידי טוויטר:

 • דרישה ממך למחוק תוכן אסור לפני שתוחזר אליך היכולת ליצור פרסומים חדשים ולנהל אינטראקציה עם משתמשי טוויטר אחרים;
 • הגבלה זמנית של יכולתך ליצור פרסומים או לנהל אינטראקציה עם משתמשי טוויטר אחרים;
 • בקשה ממך לאמת את בעלותך על החשבון באמצעות מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני; או
 • השעיה של חשבונותיך לצמיתות.

אם תנסה להימנע מהשעיה לצמיתות על-ידי יצירת חשבונות חדשים, אנו נשעה את החשבונות החדשים שלך.

שים לב, ייתכן שנצטרך לשנות את הכללים האלה מעת לעת, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות זאת. הגרסה העדכנית ביותר זמינה תמיד בכתובת: https://twitter.com/rules.

כללי המדיניות המוגדרים בכללים של טוויטר מושלים בתוכן האורגני בפלטפורמה שלנו. מידע נוסף לגבי הכללים המושלים במודעות ובתוכן מקודם זמין במדיניות המודעות שלנו.

הגבלות התוכן והשימוש בטוויטר

קניין רוחני

סימן מסחרי: אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות חשבונות או לנקוט בפעולות הולמות אחרות כאשר המותג או הסימן המסחרי של גורם כלשהו, כולל שם עסקי ו/או לוגו עסקי, משמש באופן שעשוי להטעות או לבלבל אחרים בנוגע לשיוך המותג שלך. מידע נוסף לגבי מדיניות הסימנים המסחריים שלנו וכיצד לדווח על הפרה.

זכויות יוצרים: אנו נגיב בדרך המתאימה להודעות ברורות ומלאות לגבי הפרה כביכול של זכויות יוצרים. ההליכים שלנו לשמירה על זכויות יוצרים מוגדרים בתנאי השימוש. מידע נוסף לגבי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.


אלימות גרפית ותוכן למבוגרים

אנו מחשיבים כאלימות גרפית כל צורה של מדיה המציגה דם ונזק גופני וקשורה למוות, לפציעות קשות, לאלימות או להליכי ניתוח רפואיים. אנו מחשיבים כתוכן למבוגרים כל מדיה שהיא פורנוגרפית ו/או עשויה להיות מיועדת לגרימת גירוי מיני. מידע נוסף לגבי מדיניות המדיה שלנו.

טוויטר מתירה צורות מסוימות של אלימות גרפית ו/או תוכן למבוגרים בציוצים המסומנים כמכילים מדיה רגישה. עם זאת, אינך רשאי להשתמש בתוכן מהסוג הזה בתמונות פרופיל או בתמונות כותרת. בנוסף, ייתכן שתידרש מעת לעת על-ידי טוויטר להסיר אלימות גרפית במיוחד מתוך כבוד להרוגים ולבני משפחותיהם, אם נקבל בקשה ממשפחתם או מנציג מוסמך. מידע נוסף על אופן הגשת בקשות מהסוג הזה, וכיצד לסמן את המדיה שלך כרגישה.


שימוש לא חוקי

אינך רשאי להשתמש בשירות שלנו לצורך מטרות לא חוקיות או לצורך קידום פעילות לא חוקית. על-ידי השימוש בטוויטר, הינך מסכים לציית לכל החוקים החלים המושלים בהתנהלות ובתוכן שלך באינטרנט.


נושאים חמים

בחלק מהמקרים ייתכן שנמנע מתוכן מסוים להופיע בנושאים החמים. תוכן מהסוג הזה כולל תוכן המפר את הכללים של טוויטר, וכן תוכן שעשוי להוות ניסיון לתמרן את הנושאים החמים. מידע נוסף על התוכן שאנו מתירים ולא מתירים בנושאים החמים.


שימוש לרעה בתגים של טוויטר

אינך רשאי להשתמש בתגים כגון, בין השאר, תגי טוויטר מסוג 'מקודם' או 'מאומת', אם הם לא סופקו על-ידי טוויטר. חשבונות המשתמשים בתגים לא מאושרים כחלק מתמונות הפרופיל, מתמונות הכותרת או משם התצוגה שלהם, או משתמשים בהם בכל דרך המצביעה באופן שקרי על קשר עם טוויטר או על אישור מטוויטר להציג את התווים האלה, עשויים להיות מושעים.


שימוש לרעה בשמות משתמש

מכירת שמות משתמש: אינך רשאי לקנות או למכור שמות משתמש של טוויטר.

פלישה לשמות משתמש: אינך רשאי לבצע פלישה לשמות משתמש. כמה מהגורמים שאנחנו לוקחים בחשבון כשאנחנו מנסים לקבוע אם התנהלות מסוימת מהווה פלישה לשמות משתמש:

 • מספר החשבונות שנוצרו;
 • יצירה של חשבונות במטרה למנוע מאנשים אחרים להשתמש בשמות החשבון האלה;
 • יצירה של חשבונות במטרה למכור את החשבונות האלה; וכן
 • שימוש בהזנות תוכן של גורמי צד שלישי כדי לעדכן ולתחזק חשבונות תחת השמות של אותם גורמי צד שלישי.

שים לב, טוויטר עשויה גם להסיר חשבונות שאינם פעילים במשך יותר משישה חודשים. מידע נוסף לגבי המדיניות שלנו בנושא פלישה לשמות משתמש.

התנהגות פוגענית

אנו מאמינים בחופש הביטוי ובדו-שיח פתוח, אך עקרון היסוד הזה הופך לחסר משמעות אם קולות מושתקים מאחר שאנשים מפחדים להביע את דעתם. במטרה להבטיח שאנשים חשים שהם יכולים לבטא בבטחה דעות ואמונות שונות, אנו אוסרים על התנהגות שחוצה את הגבולות והופכת לפוגענית, כולל הטרדה, איומים או שימוש בפחד כדי להשתיק משתמשים אחרים.

להקשר יש משמעות כאשר מתבצעת הערכה כדי לקבוע אם התנהגות היא פוגענית, וכדי להחליט על פעולות האכיפה ההולמות. גורמים שאנו עשויים לקחת בחשבון כוללים, ללא הגבלה:

 • האם ההתנהגות מכוונת כלפי אדם יחיד או קבוצת אנשים;
 • האם הדיווח הוגש על-ידי היעד של ההתנהגות הפוגענית או על-ידי אדם אחר;
 • האם ההתנהגות מהווה אירוע חדשותי ועניין ציבורי לגיטימי.


אלימות ונזק גופני

אלימות: אינך רשאי לאיים באלימות באופן מפורט או לאחל נזק גופני חמור, מוות או מחלה לאדם יחיד או לקבוצת אנשים. הנחיה זו כוללת, בין השאר, איום במעשי טרור או תמיכה בהם. כמו כן, אינך רשאי להשתייך לארגונים אשר לפי ההצהרות או הפעילות שלהם בפלטפורמה זו או מחוצה לה, משתמשים באלימות או תומכים באלימות כנגד אזרחים כדי לקדם את מטרתם. נתחיל לאכוף כלל זה בנוגע להשתייכות לארגונים שכאלה ב-18 בדצמבר 2017.

התאבדות או פגיעה עצמית: אינך רשאי לקדם או לעודד התאבדות או פגיעה עצמית. כשאנו מקבלים דיווח על אדם המאיים להתאבד או לפגוע בעצמו, אנו עשויים לנקוט כמה פעולות במטרה לעזור לאדם זה, למשל פניה לאותו אדם ומתן קישור למקורות שונים, כגון פרטים ליצירת קשר של השותפים שלנו בתחום בריאות הנפש.

ניצול מיני של ילדים: אינך רשאי לקדם ניצול מיני של ילדים. מידע נוסף על מדיניות אפס הסובלנות שלנו בנושא ניצול מיני של ילדים.


התנהגות פוגענית והבעת שנאה

פגיעה: אינך רשאי להשתתף בהטרדה ממוקדת של אדם אחר, או להסית אנשים אחרים להטרדה ממוקדת. אנו מחשיבים ניסיון להטריד אדם אחר, לאיים עליו או להשתיק אותו כהתנהגות פוגענית.

פניות לא רצויות בעלות אופי מיני: אינך רשאי להתנהג באופן פוגעני כלפי אדם אחר על-ידי שליחת תוכן לא רצוי בעל אופי מיני, החפצה של אחרים באופן מיני ובוטה או להפגין בכל דרך אחרת התנהגות בלתי הולמת בעלת אופי מיני.

הבעת שנאה: אינך רשאי לקדם אלימות כנגד אנשים אחרים, לאיים עליהם או להטריד אותם על בסיס גזע, מוצא אתני, מוצא לאומי, נטייה מינית, מגדר, זהות מינית, השתייכות דתית, גיל, מוגבלות או מחלה קשה. מידע נוסף על המדיניות שלנו בנושא הבעת שנאה.

תמונות ושמות תצוגה המביעים שנאה: אינך רשאי להשתמש בתמונות או בסמלים המביעים שנאה בתמונת הפרופיל או בכותרת הפרופיל שלך. כמו כן, אינך רשאי להשתמש בשם המשתמש, בשם התצוגה או בביוגרפיה שלך בפרופיל כדי להפגין התנהגות פוגענית, כגון הטרדה ממוקדת או הבעת שנאה כלפי אדם, קבוצה או קטגוריה מוגנת של אנשים. נתחיל לאכוף כלל זה ב-18 בדצמבר 2017.


מידע פרטי ומדיה אינטימית

מידע פרטי: אינך רשאי לפרסם מידע פרטי של אנשים אחרים ללא קבלת הרשאה או אישור מהם באופן מפורש. ההגדרה של מידע פרטי עשויה להשתנות בהתאם לחוק המקומי. מידע נוסף על המדיניות שלנו בנושא מידע פרטי.

מדיה אינטימית: אינך רשאי לפרסם או לשתף תמונות או סרטונים אינטימיים של אדם אחר שהופקו או הופצו ללא הסכמתו. מידע נוסף על מדיה אינטימית בטוויטר.

איומים לחשוף/לפרוץ: אינך רשאי לאיים לחשוף את המידע הפרטי או המדיה האינטימית של אדם אחר. בנוסף, אינך רשאי לאיים בגניבה או בפריצה למידע הדיגיטלי של אדם אחר.


התחזות

אינך רשאי להתחזות לאנשים, לקבוצות או לארגונים באופן שגורם להטעיה, לבלבול או להונאה של אנשים אחרים, או מתוך כוונה לעשות זאת. ניתן להפעיל חשבונות פרודיה, חשבונות מעריצים, חשבונות פרשנות או חשבונות של עדכוני חדשות, אך אינך רשאי לעשות זאת אם המטרה של החשבון היא להפיץ זבל או להתנהג באופן פוגעני. מידע נוסף על מדיניות ההתחזות שלנו.

זבל ואבטחה

אנו שואפים להגן על אנשים בטוויטר מפני הפצת זבל ופגיעה באמצעים טכניים.

כדי לקדם סביבה יציבה ומאובטחת בטוויטר, אינך רשאי לבצע, או לנסות לבצע, את כל אחת מהפעולות הבאות תוך כדי גישה לטוויטר או שימוש בטוויטר:

 • לגשת, לחבל או להשתמש באזורים שאינם ציבוריים בטוויטר, במערכות המחשבים של טוויטר או במערכות האספקה הטכניות של ספקי טוויטר (מלבד היתרים מפורשים כמפורט בתוכנית Twitter Bug Bounty).
 • לחקור, לסרוק או לבחון את הפגיעות של כל מערכת או רשת, או לפרוץ או לעקוף כל אמצעי הגנה או אימות (מלבד היתרים מפורשים כמפורט בתוכנית Twitter Bug Bounty).
 • לגשת או לחפש, או לנסות לגשת או לחפש, בטוויטר בכל האמצעים (אוטומטיים או לא) מלבד דרך הממשקים שהתפרסמו וזמינים באותה עת המסופקים על-ידי טוויטר (ובכפוף לתנאים ולהתניות החלים בלבד), אלא אם קיבלת היתר מפורש לעשות זאת בהסכם נפרד מול טוויטר. שים לב, סריקה (crawling) של טוויטר מותרת אם היא מתבצעת בהתאם לסעיפים בקובץ robots.txt; עם זאת, חל איסור מפורש על שאיבת מידע (scraping) ללא הסכמה מראש מצידנו.
 • לזייף כל כותרת של חבילת TCP/IP או כל חלק של פרטי הכותרת בכל דואר אלקטרוני או פרסום, או שימוש בטוויטר בכל דרך כדי לשלוח מידע שעבר שינוי, מידע מטעה או מידע המיועד לזיהוי מקור שקרי.
 • להפריע או לשבש את הגישה של כל משתמש, מארח או רשת, כולל, ללא הגבלה, לשלוח וירוס, לגרום לעומס יתר, להציף, לשלוח זבל, להפציץ בדואר אלקטרוני את השירותים של טוויטר או ליצור תוכן באמצעות סקריפט באופן הגורם להפרעה או לעומס מיותר על טוויטר.

כל חשבון העוסק באחת מהפעילויות הבאות עשוי להינעל באופן זמני או להיות מושעה לצמיתות:

 • תוכנה זדונית/דיוג: אינך רשאי לפרסם תוכן זדוני או קישור לתוכן זדוני המיועד לגרום נזק או להפריע לדפדפנים או למחשבים של אדם אחר או להפר את הפרטיות של אותו אדם. 
 • זבל: אינך רשאי להשתמש בשירותים של טוויטר כדי לשלוח תוכן זבל לאדם אחר. זבל בטוויטר מוגדר באופן כללי כפעילות אגרסיבית או בהיקף גבוה במסגרת ניסיון לתמרן או להפריע לטוויטר או לחוויית המשתמשים בטוויטר, במטרה להגדיל את נפח התנועה או להפנות תשומת לב לחשבונות, למוצרים, ליוזמות או לשירותים לא קשורים. אלו כמה מהגורמים שאנחנו שוקלים כשאנחנו מנסים לקבוע אם התנהלות מסוימת מהווה הפצת זבל:
  • אם עקבת ו/או ביטלת מעקב אחר מספר רב של חשבונות במהלך פרק זמן קצר, בעיקר באמצעים אוטומטיים (מעקב אגרסיבי או מעקב אינטנסיבי);
  • אם הציוצים או המסרים הישירים שלך כוללים בעיקר קישורים, ללא פרשנות;
  • אם נחסמת על-ידי מספר רב של אנשים בתגובה לנפח גבוה של תוכן לא ממוקד, תוכן שנשלח ללא הסכמה או תוכן משוכפל, או נפח גבוה של פעילויות מהחשבון שלך;
  • אם התקבלו תלונות רבות נגדך בגין הפצת זבל;
  • אם אתה מפרסם תוכן, תגובות או אזכורים משוכפלים או דומים בצורה משמעותית, דרך חשבונות מרובים או דרך מספר רב של עדכונים משוכפלים בחשבון אחד, או אם אתה יוצר חשבונות משוכפלים או דומים בצורה משמעותית;
  • אם אתה מפרסם עדכונים מרובים לנושא חם או פופולרי כדי להשפיע עליו או לתמרן אותו, במטרה להגדיל את נפח התנועה או להפנות תשומת לב לחשבונות, למוצרים, ליוזמות או לשירותים לא קשורים;
  • אם אתה שולח הרבה תגובות או אזכורים בלתי רצויים;
  • אם אתה מוסיף משתמשים לרשימות בכמות גדולה או באופן אגרסיבי;
  • אם אתה מנהל אינטראקציה אקראית או אגרסיבית עם ציוצים (למשל סימוני 'אהבתי', ציוצים מחדש וכולי) או משתמשים (למשל מעקב, הוספה לרשימות או לרגעים וכולי), במטרה להגדיל את נפח התנועה או להפנות תשומת לב לחשבונות, למוצרים, ליוזמות או לשירותים לא קשורים;
  • אם אתה מפרסם שוב ושוב פרטי חשבון של אנשים אחרים בתור הפרטים שלך (למשל ביוגרפיה, ציוצים, כתובת URL של פרופיל וכולי);
  • אם אתה מפרסם קישורים מבלבלים, מטעים או זדוניים (למשל קישורי שותפים, קישורים לתוכנות זדוניות/דפי גניבת קליקים (clickjacking);
  • אם אתה יוצר חשבונות מזויפים, קשרי חשבון מזויפים או חשיפות מזויפות;
  • אם אתה מוכר או רוכש קשרים בין חשבונות (כגון עוקבים, ציוצים מחדש, סימוני 'אהבתי' וכולי) או מנסה להגדיל את מספרם בצורה מלאכותית;
  • אם אתה מקדם או משתמש בשירותים או ביישומים של צד שלישי הטוענים שבאפשרותם להגדיל את מספר העוקבים, הציוצים מחדש או סימוני 'אהבתי' שלך (כגון יוזמות מעקב הדדי, אתרים המבטיחים "עוד עוקבים במהירות" או כל אתר אחר המציע להוסיף עוקבים או פעילויות לחשבון או לציוצים שלך באופן אוטומטי).

מידע מפורט יותר לגבי האופן שבו הכללים חלים על התנהגויות החשבון המסוימות זמין במאמרי התמיכה שלנו בנושא ציות לכללים ושיטות מומלצות וכללי אוטומציה ושיטות מומלצות. חשבונות שנוצרו כדי להחליף חשבונות מושעים עשויים לקבל השעיה לצמיתות.

חשיפת תוכן

אם חשבונות נמצאים תחת חקירה או זוהו כמשתפי תוכן תוך הפרת הכללים האלו, ייתכן שחשיפת החשבון או הציוצים שלהם תוגבל בחלקים שונים של טוויטר, כולל החיפוש. מידע נוסף לגבי המצבים שבהם תיתכן הגבלת תוכן בטוויטר זמין במאמר העזרה שלנו בנושא הכללים והמגבלות של החיפוש.

Bookmark or share this article