Правилата на Twitter

Целта на Twitter е да служи за обществени дискусии. Насилието, тормозът и подобно поведение пречат на хората да изразяват себе си и в крайна сметка намаляват ценността на глобалната обществена дискусия. Целта на правилата ни е да гарантират на всички хора възможност за свободно и безопасно участие в обществената дискусия.
 

Безопасност


Насилие:
Нямаш право да заплашваш с насилие човек или група хора. Също така забраняваме възхвалата на насилие. Научи повече за политиките ни относно заплахите за насилие и възхвалата на насилие

Тероризъм/насилствен екстремизъм: Нямаш право да заплашваш или да популяризираш тероризъм или насилствен екстремизъм. Научи повече.

Сексуална експлоатация на деца: Водим политика на нулева толерантност спрямо сексуалната експлоатация на деца в Twitter. Научи повече.

Злоупотреба/тормоз: Нямаш право да упражняваш целенасочен тормоз на друг човек, нито да подтикваш други хора към това. Това включва изразяване на желание или надежда някой да претърпи физическо нараняване. Научи повече.

Насаждане на омраза: Нямаш право да заплашваш, тормозиш или насърчаваш насилие срещу други хора въз основа на раса, етническа принадлежност, национален произход, каста, сексуална ориентация, пол, полова идентичност, религиозна принадлежност, възраст, инвалидност или сериозно заболяване. Научи повече

Извършители на насилствени нападения: Ще премахнем профилите на отделни извършители на терористични актове, насилствени екстремистки нападения или масово насилие и също така може да премахнем туитове, разпространяващи манифести или друго съдържание, създадено от такива извършители. Научи повече

Самоубийство или самонараняване: Нямаш право да популяризираш или насърчаваш самоубийство или самонараняване. Научи повече.

Материали с деликатен характер, включително подробно показано насилие и съдържание за пълнолетни: Нямаш право да публикуваш материали с прекомерно кръвопролитие или да споделяш съдържание за пълнолетни или такова с насилие във видео на живо, в заглавни изображения или в такива в профила. Също така не се разрешават материали със сексуално насилие и/или нападения. Научи повече

Незаконни или определени регулирани стоки или услуги: Нямаш право да използваш услугата ни за незаконни цели или за подпомагане на незаконни действия. Това включва продажба, покупка или улесняване на сделки с незаконни стоки или услуги, както и с определени типове регулирани стоки или услуги. Научи повече.

Поверителност


Лична информация:
Нямаш право да публикуваш личната информация на други хора (като например домашен адрес и телефонен номер) без тяхното изрично съгласие и упълномощаване. Също така забраняваме заплахите за разкриване на лична информация или насърчаването на други хора да правят това. Научи повече.

Голота без съгласие: Нямаш право да публикуваш или споделяш снимки или видеоклипове с интимен характер на даден човек, създадени или разпространявани без негово съгласие. Научи повече.
 

Автентичност


Манипулиране на платформата и спам:
Нямаш право да използваш услугите на Twitter по начин, който цели изкуствено да усили или потисне информация. Нямаш право да извършваш действия, които манипулират или пречат на работата на хората с Twitter. Научи повече.

Почтеност при гражданските процеси: Нямаш право да използваш услугите на Twitter с цел манипулиране или намеса в избори или други граждански процеси. Това включва публикуването или споделянето на съдържание, което може да намали участието на хората в граждански процеси или да ги подведе относно времето, мястото или начина на такова участие. Научи повече.

Подвеждащи и измамни самоличности: Нямаш право да имитираш хора, групи или организации с цел да подвеждаш, объркваш или заблуждаваш други хора и нямаш право да използваш фалшива самоличност по начин, който пречи на работата на другите в Twitter. Научи повече.

Подвеждащо променени и манипулирани материали: Нямаш право да споделяш подвеждащо променени или манипулирани материали, които е вероятно да причинят вреда. Освен това може да означим туитовете, съдържащи подвеждащо променени и манипулирани материали, за да помогнем на хората да разберат истинността им и да предоставим допълнителен контекст. Научи повече.

Авторски права и търговски марки: Нямаш право да нарушаваш чужди права на интелектуална собственост, включително авторски права и търговски марки. Научи повече за политиката ни за търговските марки и политиката ни за авторските права.
 

Налагане на правилата и обжалвания


Научи повече за подхода ни към налагането на правилата, включително за потенциалните последици от нарушаването на тези правила или от опитите за заобикаляне на налагането на правилата, както и за начина за обжалване.
 

Рекламиране от трети страни във видеосъдържание


Нямаш право без предварителното ни съгласие да изпращаш, публикуваш или показваш във или чрез услугите ни видеосъдържание, което включва рекламиране от трети страни, като например видеореклами преди видеоклипа или графики за спонсорство.

Забележка: Може да се налага понякога да променяме тези правила, за да са в унисон с целта ни да подпомагаме ползотворна обществена дискусия. Най-новата им версия винаги е налична на адрес https://twitter.com/rules.

Споделяне на тази статия