Twitter-reglerne

Vi mener, at alle skal have mulighed for at udvikle idéer og dele disse og informationer med det samme, uden barrierer. For at give alle Twitter-brugere en god og sikker oplevelse er der visse begrænsninger for, hvilket indhold du må udgive, og hvad du kan tillade dig på Twitter. Disse begrænsninger er fastsat i Twitter-reglerne nedenfor.

Twitter-reglerne (og alle indarbejdede politikker) samt vores privatlivspolitik og vilkår for anvendelse udgør tilsammen "Twitters brugeraftale", der styrer brugerens adgang til og brug af Twitters tjenester.

Alle enkeltpersoner, der har adgang til eller bruger Twitters tjenester, skal overholde de politikker, der er fastsat i Twitter-reglerne. Hvis politikkerne overtrædes, kan Twitter træffe en eller flere af følgende foranstaltninger:

 • pålægge dig at fjerne forbudt indhold, før du igen får mulighed for at oprette nye indlæg og interagere med andre Twitter-brugere
 • midlertidigt begrænse din mulighed for at oprette indlæg eller interagere med andre Twitter-brugere
 • anmode dig om at verificere dit ejerskab af kontoen ved at angive et telefonnummer eller en e-mailadresse eller
 • permanent suspendere din konto/dine konti.

Hvis du forsøger at undgå en permanent suspendering ved at oprette nye konti, suspenderer vi disse.

Vær opmærksom på, at vi forbeholder os ret til at ændre reglerne, når det fra tid til anden bliver nødvendigt. Du kan altid finde de aktuelt gældende regler på: https://twitter.com/rules.

Politikkerne i disse Twitter-regler gælder for organisk indhold på vores platform. Du kan læse mere om reglerne for annoncer og promoveret indhold i vores politikker for Ads.

Grænser for indhold og brug af Twitter

Intellektuel ejendom

Varemærker: Vi forbeholder os ret til at suspendere konti eller træffe andre passende foranstaltninger, når nogens brand eller varemærke, herunder firmanavn og/eller logo, anvendes på en måde, der kan vildlede eller forvirre andre med hensyn til din tilknytning til et brand eller varemærke. Læs mere om vores varemærkepolitik og om, hvordan du indberetter en overtrædelse.

Ophavsret: Vi vil reagere på tydelige og klare indberetninger om påstået krænkelse af ophavsret. Vores procedurer vedrørende ophavsret fremgår af vores vilkår for anvendelse. Læs mere om vores politik vedrørende ophavsret.


Eksplicit vold og voksenindhold

Vi betragter enhver form for blodige medier, der omhandler død, alvorlige skader, vold eller kirurgiske indgreb, som eksplicit vold. Vi betragter ethvert medie, der er pornografisk og/eller kan være beregnet til at fremkalde seksuel ophidselse, som voksenindhold. 

Twitter tillader visse former for eksplicit vold og/eller voksenindhold i Tweets, der er markeret som indeholdende ømtålelige medier. Du må imidlertid ikke bruge sådant indhold i direkte videoer eller i dit profil- eller sidehovedbillede. Derudover kan Twitter fra tid til anden pålægge dig at fjerne overdreven eksplicit vold. Læs mere om, hvordan vi definerer eksplicit vold og voksenindhold, og hvordan du markerer dine medier som ømtålelige.  

Medier med afdøde personer: Vi kan pålægge dig at fjerne medier, der afbilder en identificerbar persons død, hvis vi modtager en anmodning fra den afdødes familie eller en bemyndiget repræsentant. Lær mere om, hvordan du fremsætter en sådan anmodning.


Ulovlig brug

Du må ikke bruge vores tjeneste til ulovlige formål eller fremme af ulovlige aktiviteter. Ved din brug af Twitter indvilliger du i at overholde alle gældende love vedrørende onlineadfærd og -indhold.


Distribution af hacket materiale 

Vi tillader ikke, at vores tjenester bruges til direkte distribution af indhold, der er indhentet via hacking, og som indeholder personligt identificerbare oplysninger, kan udsætte folk for overhængende fare eller risiko for skade eller indeholder forretningshemmeligheder. Direkte distribution af hacket materiale omfatter posting af hacket indhold på Twitter (for eksempel i en Tweet-tekst eller i et billede) eller direkte links til hacket indhold, der hostes på andre websteder.

Vi kan suspendere konti, som direkte distribuerer hacket materiale, hvis den pågældende konto har påtaget sig ansvaret for hacket, eller hvis Twitter med sikkerhed kan henføre et hack til den konto, der distribuerer indholdet.


Trends

Vi kan i visse tilfælde forhindre specifikt indhold i at trende. Det gælder bl.a. indhold, der overtræder Twitter-reglerne, eller som eventuelt forsøger at manipulere trends. Læs mere om, hvad vi tillader og ikke tillader at trende.
 

Annoncer fra tredjepart i videoindhold

Du må ikke indsende, poste eller vise videoindhold på eller via vores tjenester, som indeholder annoncer fra en tredjepart, såsom pre-roll-videoannoncer eller sponsorgrafik, uden vores forudgående samtykke.


Misbrug af Twitter-badges

Du må ikke bruge badges, herunder for eksempel Twitter-badget "promoveret" eller "verificeret", medmindre det er leveret af Twitter. Konti, der uden tilladelse bruger disse badges i deres profilbilleder, billeder i sidehovedet eller visningsnavne eller på en måde, der uretmæssigt antyder, at den pågældende konto har tilknytning til Twitter eller har fået tilladelse fra Twitter til at vise disse badges, risikerer at blive suspenderet.


Misbrug af brugernavne

Salg af brugernavne: Du må ikke købe eller sælge Twitter-brugernavne.

Besættelse af brugernavne: Du må ikke foretage besættelse af brugernavne. Nogle af de faktorer, vi tager i betragtning, når vi afgør, om en adfærd udgør brugernavnsbesættelse, er:

 • antallet af oprettede konti
 • oprettelse af konti med det formål at forhindre andre i at bruge disse kontonavne
 • oprettelse af konti med det formål at sælge dem og
 • brug af indhold fra tredjeparters feeds til at opdatere og opretholde konti i disse tredjeparters navn.

Vær opmærksom på, at Twitter også kan fjerne konti, der har været inaktive i mere end seks måneder. Læs mere om besættelse af brugernavne.

Krænkende adfærd

Vi går ind for ytringsfrihed og en åben dialog, men denne underliggende filosofi er ikke meget værd, hvis folk ikke tør udtrykke deres holdninger. Folk skal trygt kunne give udtryk for deres holdninger og overbevisninger, og derfor forbyder vi krænkende adfærd, hvor en bruger gennem f.eks. chikane, intimidering eller frygt søger at bringe en anden bruger til tavshed.

Konteksten er vigtig, når vi vurderer, om en adfærd er krænkende, og efterfølgende vedtager passende foranstaltninger. Nogle af de faktorer, vi kan tage i betragtning, er, om:

 • adfærden er rettet mod en enkeltperson eller en gruppe af personer
 • indberetningen er indgivet af den, der er blevet udsat for en krænkelse, eller af en tilskuer
 • adfærden har nyhedsværdi og er i offentlighedens legitime interesse.


Vold og fysisk skade

Vold: Du må ikke fremsætte specifikke trusler om vold eller ønsker om, at en enkeltperson eller en gruppe af personer rammes af fysisk skade, død eller sygdom. Dette omfatter eksempelvis trusler om eller fremme af terrorisme. Du må heller ikke have tilknytning til organisationer, som – enten via deres udtalelser eller aktivitet både på og uden for platformen – bruger eller støtter brugen af vold mod civile for at fremme deres sager.

Selvmord eller selvskade: Du må ikke fremme eller opfordre til selvmord eller selvskade. Når vi modtager en indberetning om, at en person truer med at begå selvmord eller selvskade, er der en række skridt, vi kan tage for at hjælpe vedkommende. Vi kan f.eks. tage kontakt til personen og oplyse, hvordan han eller hun kan komme i kontakt med vores samarbejdspartnere inden for mental sundhed.

Seksuel udnyttelse af børn: Du må ikke fremme seksuel udnyttelse af børn. Læs mere om vores nultolerancepolitik over for seksuel udnyttelse af børn.


Krænkende og hadefuld adfærd

Krænkelser: Du må ikke deltage i målrettet chikane af en person eller tilskynde andre til at gøre det. Vi betragter krænkende adfærd som et forsøg på at chikanere, intimidere eller lukke munden på en anden person.

Uønskede seksuelle tilnærmelser: Du må ikke krænke nogen ved at sende dem uønsket seksuelt indhold, objektivere dem på en seksuelt eksplicit måde eller på anden måde begå grov sexchikane.

Hadefuld adfærd: Du må ikke opfordre til vold mod, true eller chikanere andre personer på baggrund af race, etnicitet, national oprindelse, seksuel orientering, køn, kønsidentitet, religiøst tilhørsforhold, alder, handicap eller alvorlig sygdom. Læs mere om vores politik for hadefuld adfærd.

Hadefulde billeder og visningsnavne: Du må ikke benytte hadefulde billeder eller symboler i dit profilbillede eller profilbanner. Du må heller ikke bruge dit brugernavn, dit visningsnavn eller din profilbiografi til at udøve krænkende adfærd, såsom målrettet chikane eller hadefulde ytringer mod en person, gruppe eller beskyttet kategori. 


Private oplysninger og intime medier

Private oplysninger: Du må ikke offentliggøre eller poste andre personers private oplysninger uden disses udtrykkelige tilladelse. Definitionen af private oplysninger kan variere afhængigt af den lokale lovgivning. Læs mere om vores politik vedrørende personlige oplysninger.

Intime medier: Du må ikke poste eller dele intime billeder eller videoer af en person, som er produceret eller distribueret uden dennes samtykke. Medier, der afbilder sexkrænkelser og/eller -overgreb er heller ikke tilladt. Bemærk: Der kan gælde undtagelser, hvis det tydeligt fremgår, at interaktionen sker med samtykke. Læs mere om intime medier på Twitter.

Trusler om at afsløre/hacke: Du må ikke true med at afsløre en persons private oplysninger eller intime medier. Du må heller ikke true med at hacke dig til eller skaffe dig adgang til en persons digitale oplysninger eller forsøge at opfordre andre til at gøre det (f.eks. ved at udlove en præmie eller belønning).


Imitation

Du må ikke imitere enkeltpersoner, grupper eller organisationer på en måde, der vildleder, forvirrer eller bedrager andre eller har til hensigt at vildlede, forvirre eller bedrage andre. Du må gerne have parodi-, fan-, kommentar- eller newsfeedkonti, men ikke, hvis formålet med disse konti er at spamme eller krænke. Læs mere om vores politik vedrørende imitation.

Spam og sikkerhed

Vi bestræber os på at beskytte Twitter-brugerne mod teknisk misbrug og spam.

Med henblik på at fremme et stabilt og sikkert miljø på Twitter må du ikke gøre eller forsøge at gøre noget af følgende, når du tilgår eller bruger Twitter:

 • Opnå adgang til, ændre eller bruge ikke-offentlige områder af Twitter, Twitters computersystemer eller de tekniske leveringssystemer, som tilhører Twitters leverandører (medmindre der er givet udtrykkelig tilladelse dertil via programmet Twitter Bug Bounty).
 • Undersøge, scanne eller teste sårbarheden af noget system eller netværk eller forårsage brud på eller omgå nogen sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltninger (medmindre der er givet udtrykkelig tilladelse dertil via programmet Twitter Bug Bounty).
 • Opnå adgang til eller gennemsøge eller forsøge at opnå adgang til eller gennemsøge Twitter på nogen måde (automatisk eller på anden vis) ud over via de aktuelt tilgængelige, offentliggjorte grænseflader, der leveres af Twitter (og kun i henhold til de gældende vilkår og betingelser), medmindre du har fået specifik tilladelse dertil i en separat aftale med Twitter. Bemærk, at det er tilladt at gennemsøge Twitter, hvis det sker i overensstemmelse med bestemmelserne i filen robots.txt. Derimod er scraping af Twitter uden forudgående samtykke strengt forbudt.
 • Forfalske et TCP/IP-pakkehoved eller nogen del af hovedoplysningerne i en e-mail eller et indlæg eller på nogen måde bruge Twitter til at sende ændrede, vildledende eller falske kildeidentificerende oplysninger.
 • Forstyrre eller afbryde adgangen for en bruger, vært eller et netværk, herunder for eksempel ved at sende en virus, overbelaste, oversvømme, spamme eller mailbombe Twitters tjenester eller via et script oprette indhold på en sådan måde, at det forstyrrer eller lægger en urimelig byrde på Twitter.

Konti, der udøver nogen af følgende aktiviteter, kan midlertidigt blive låst eller suspenderet permanent:

 • Malware/phishing: Du må ikke offentliggøre eller oprette links til ondsindet indhold, der har til formål at skade eller afbryde en anden persons browser eller computer eller kompromittere en persons privatliv. 
 • Falske konti: Du må ikke registrere eller oprette falske og vildledende konti. Du må gerne bruge Twitter pseudonymt eller som en parodi-, kommentar- eller fankonto, men du må ikke bruge vildledende kontooplysninger til at spamme, krænke eller forstyrre andre brugere, herunder forsøge at manipulere samtalerne på Twitter. Nogle af de faktorer, vi tager i betragtning, når vi afgør, om en konto er falsk, er:
  • Brug af arkivbilleder eller stjålne profilbilleder
  • Brug af stjålne eller kopierede profilbiografier
  • Brug af bevidst vildledende profiloplysninger, herunder profilens lokalitet
 • Spam: Du må ikke bruge Twitters tjenester til spamming. Spam defineres generelt på Twitter som omfattende eller aggressiv aktivitet, der forsøger at manipulere eller forstyrre Twitter eller brugeroplevelsen på Twitter med henblik på at lede trafik eller opmærksomhed til ikke-relaterede konti, produkter, tjenester eller initiativer. Nogle af de faktorer, vi tager i betragtning, når vi afgør, om en adfærd kan betragtes som spamming, er:
  • om du er begyndt at følge og/eller er holdt op med at følge et stort antal konti i løbet af en kort periode, især vha. automatik (aggressiv følger eller store følgerudsving)
  • om dine Tweets eller direkte beskeder hovedsageligt består af links, der er delt uden kommentarer
  • om et stort antal personer har blokeret dig som reaktion på store mængder ikke-målrettet, uopfordret eller duplikeret indhold eller engagementer fra din konto
  • om der er blevet indberettet et stort antal klager om spam over dig
  • om du poster duplikeret eller stort set ensartet indhold eller ensartede svar eller omtaler på flere konti eller flere duplikerede opdateringer på én konto eller opretter duplikerede eller stort set ensartede konti
  • om du sender flere opdateringer til et emne, der trender eller er populært, med det formål at undergrave eller manipulere emnet for at lede trafik eller opmærksomhed til ikke-relaterede konti, produkter, tjenester eller initiativer
  • om du sender et stort antal uopfordrede svar eller omtaler
  • om du føjer brugere til lister på en omfattende eller aggressiv måde
  • om du tilfældigt eller aggressivt interagerer med Tweets (f.eks. likes, Retweets osv.) eller brugere (f.eks. følger, føjer til lister eller øjeblikke osv.) for at lede trafik eller opmærksomhed til ikke-relaterede konti, produkter, tjenester eller initiativer
  • om du gentagne gange poster andre personers kontooplysninger, som om de var dine egne (f.eks. biografi, Tweets, profiladresse osv.)
  • om du poster vildledende, falske eller ondsindede links (f.eks. tilknytningslinks, links til malware/clickjackingsider osv.)
  • om du sælger, køber eller forsøger kunstigt at øge antallet af kontointeraktioner (såsom følgere, Retweets, likes osv.) og
  • om du bruger eller promoverer tredjepartstjenester eller -apps, der påstår, at de kan skaffe flere følgere, Retweets eller likes (f.eks. følgertoge, websteder med løfter om "flere følgere i en fart" eller andre websteder, der tilbyder automatisk at føje følgere eller engagementer til din konto eller dine Tweets).

Se vores supportartikler om regler og bedste praksis mht. at følge og regler og bedste praksis mht. automatik, hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan reglerne er for lige netop den type adfærd.

Konti, der oprettes til at erstatte eller efterligne suspenderede konti, kan blive suspenderet permanent. Vi kan også fjerne konti, som Twitter med sikkerhed kan henføre til personer eller enheder, der er kendt for at overtræde Twitter-reglerne.

Indholdssynlighed

Hvis en konto undersøges eller har vist sig at dele indhold i strid med disse regler, kan synligheden af kontoen eller dens Tweets blive begrænset forskellige steder på Twitter, herunder i søgninger. Hvis du vil læse mere om, i hvilke situationer indhold kan blive begrænset på Twitter, kan du se vores supportartikel om regler og begrænsninger for søgning.

Send