Twitter-reglerne

Twitter er sat i verden for at fremme den offentlige samtale. Vold, chikane og tilsvarende adfærd afskrækker folk fra at udtrykke sig og mindsker i sidste ende værdien af den globale, offentlige samtale. Vores regler skal sikre, at alle frit og trygt kan tage del i den offentlige samtale.
 

Sikkerhed


Vold:
Du må ikke fremsætte trusler om vold mod en enkeltperson eller en gruppe af personer. Vi forbyder også forherligelse af vold. Læs mere om vores politik vedrørende trusler om vold og forherligelse af vold

Terrorisme/voldelig ekstremisme: Du må ikke true med eller støtte terrorisme eller voldelig ekstremisme. Lær mere.

Seksuel udnyttelse af børn: Vi har nultolerance over for seksuel udnyttelse af børn på Twitter. Lær mere.

Krænkelser/chikane: Du må ikke deltage i målrettet chikane af en person eller tilskynde andre til at gøre det. Du må heller ikke udtrykke ønske eller håb om, at nogen lider fysisk skade. Lær mere.

Hadefuld adfærd: Du må ikke opfordre til vold mod, true eller chikanere andre personer på baggrund af race, etnicitet, national oprindelse, kaste, seksuel orientering, køn, kønsidentitet, religiøst tilhørsforhold, alder, handicap eller alvorlig sygdom. Lær mere

Gerningsmænd, der har udført voldelige angreb: Vi fjerner alle konti, der administreres af individer, der har udført terroristangreb, voldeligt ekstremistiske angreb eller masseangreb og forbeholder os samtidig retten til at fjerne Tweets, der spreder manifester eller andet indhold produceret af gerningsmænd. Lær mere

Selvmord eller selvskade: Du må ikke fremme eller opfordre til selvmord eller selvskade. Lær mere.

Ømtålelige medier, herunder eksplicit vold og voksenindhold: Du må ikke poste medier, der er unødigt blodige, eller dele indhold, som er voldeligt eller henvendt til voksne, i en direkte video eller i profil- eller sidehovedbilleder. Medier, der afbilder sexkrænkelser og/eller -overgreb, er heller ikke tilladt. Lær mere

Ulovlige eller visse regulerede varer eller tjenesteydelser: Du må ikke bruge vores tjeneste til ulovlige formål eller til fremme af ulovlige aktiviteter. Dette omfatter køb og salg af samt fremme af handlen med ulovlige varer eller tjenesteydelser samt visse typer af regulerede varer eller tjenesteydelser. Lær mere.

Privatliv


Private oplysninger:
Du må ikke offentliggøre eller poste andre personers private oplysninger (såsom privat telefonnummer eller adresse) uden disses udtrykkelige tilladelse. Du må heller ikke true med at afsløre private oplysninger eller opfordre andre til at gøre det. Lær mere.

Nøgenhed uden samtykke: Du må ikke poste eller dele intime billeder eller videoer af en person, som er produceret eller distribueret uden dennes samtykke. Lær mere.
 

Ægthed


Manipulation af platformen og spam:
Du må ikke bruge Twitters tjenester på en måde, der på kunstig vis søger at forstærke eller undertrykke information, eller udøve adfærd, som manipulerer eller forstyrrer brugeroplevelsen på Twitter. Lær mere.

Integritet i forbindelse med offentlige processer: Du må ikke anvende Twitters tjenester til at manipulere eller forstyrre valg eller andre offentlige processer. Dette omfatter posting eller deling af indhold, der kan hæmme deltagelsen, eller som misinformerer om, hvor, hvornår eller hvordan man deltager i en offentlig proces. Lær mere.

Vildledende og bedrageriske identiteter:Du må ikke udgive dig for at være enkeltpersoner, grupper eller organisationer for at vildlede, forvirre eller bedrage andre, og du må ikke bruge en falsk identitet på en måde, der forstyrrer andres oplevelse på Twitter. Læs mere.

Syntetiske og manipulerede medier: Du må ikke på en vildledende måde dele syntetiske eller manipulerede medier, der kan forårsage skade. Vi kan desuden mærke Tweets, som indeholder syntetiske og manipulerede medier, så folk kan vurdere deres pålidelighed og få adgang til yderligere oplysninger. Lær mere.

Ophavsret og varemærker: Du må ikke krænke andres immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærkerettigheder. Læs mere om vores varemærkepolitik og politik vedrørende ophavsret.
 

Håndhævelse og appel


Læs mere om vores tilgang til håndhævelse, herunder de mulige konsekvenser af at overtræde disse regler eller forsøge at omgå håndhævelsen heraf, samt om, hvordan man appellerer.
 

Annoncer fra tredjepart i videoindhold


Du må ikke indsende, poste eller vise videoindhold på eller via vores tjenester, som indeholder annoncer fra en tredjepart, såsom pre-roll-videoannoncer eller sponsorgrafik, uden vores forudgående samtykke.

Bemærk: Vi kan være nødt til at ændre disse regler fra tid til anden for at understøtte vores mål om at fremme en sund offentlig samtale. Du kan altid finde de aktuelt gældende regler på https://twitter.com/rules.

Del denne artikel