De Twitter-regels

Het doel van Twitter is het bevorderen van openbare gesprekken tussen mensen. Geweld, pesterijen en andere soorten vergelijkbaar gedrag ontmoedigen mensen zichzelf te uiten wat er op den duur toe leidt dat de waarde van het wereldwijde openbare gesprek afneemt. We hebben regels opgesteld om te waarborgen dat iedereen vrijelijk en veilig kan deelnemen aan het openbare gesprek.

Veiligheid

Geweld: je mag niet dreigen met geweld tegen een persoon of een groep mensen. Wij verbieden ook de verheerlijking van geweld. Meer informatie over ons beleid ten aanzien van gewelddadige bedreiging en verheerlijking van geweld

Terrorisme/gewelddadig extremisme: je mag niet dreigen met terrorisme of gewelddadig extremisme of dit promoten. Meer informatie.

Seksuele uitbuiting van kinderen: op Twitter hanteren we een nultolerantiebeleid ten aanzien van seksuele uitbuiting van kinderen. Meer informatie.

Wangedrag/pesterij: je mag niet betrokken zijn bij het doelbewust treiteren van anderen of anderen aanzetten om dit te doen. Je mag ook niet de wens of hoop uitdrukken dat iemand fysiek letsel oploopt. Meer informatie.

Haatdragend gedrag: je mag geen geweld tegen andere mensen promoten, hen bedreigen of intimideren op basis van ras, etnische achtergrond, nationaliteit, seksuele oriëntatie, geslacht, geslachtsidentiteit, levensbeschouwelijke affiliatie, leeftijd, beperking of ernstige ziekte. Meer informatie

Zelfverwonding of zelfmoord: je mag zelfmoord of zelfverwonding niet promoten of stimuleren. Meer informatie.

Gevoelige media, inclusief schokkend geweld of erotische content: je mag geen media plaatsen die extreem bloederig zijn of waarin gewelddadige of erotische content wordt gedeeld in live video's, of in profiel- of headerafbeeldingen. Media waarin seksueel geweld en/of aanranding wordt afgebeeld, is ook niet toegestaan. Meer informatie

Illegale of bepaalde gereguleerde goederen of diensten: je mag onze service niet gebruiken voor onwettige doeleinden of ter ondersteuning van illegale activiteiten. Hieronder valt ook het verkopen, kopen of faciliteren van transacties met illegale goederen of diensten, evenals bepaalde typen gereguleerde goederen of diensten. Meer informatie.

Privacy

Privégegevens: je mag geen privégegevens (zoals huisadres en telefoonnummer) van iemand plaatsen of publiceren zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming. We verbieden ook elke dreiging om privégegevens openbaar te maken of het aanzetten van anderen hiertoe. Meer informatie.

Naaktheid zonder toestemming: je mag geen intieme foto's of video's van een ander plaatsen of delen die zonder toestemming van de persoon in het materiaal zijn gemaakt of verspreid. Meer informatie

Authenticiteit

Manipulatie van het platform en spam: je mag Twitters diensten niet gebruiken om informatie kunstmatig te verspreiden of achter te houden, of gedrag vertonen dat de ervaring van gebruikers op Twitter manipuleert of verstoort. Meer informatie.

Integriteit van verkiezingen: je mag de services van Twitter niet gebruiken om verkiezingen te manipuleren of beïnvloeden. Hieronder valt ook het plaatsen of delen van content die leidt tot een lagere opkomst of die mensen misleidt over wanneer, waar of hoe zij kunnen stemmen. Meer informatie.

Impersonatie: je mag je niet voordoen als iemand anders, een groep of een organisatie op een manier die anderen feitelijk misleidt, verwart of bedriegt, of die dit tot doel heeft. Meer informatie.

Auteursrechten en handelsmerken: het is niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten, inclusief de auteursrechten en handelsmerken, van anderen te schenden. Meer informatie over ons handelsmerkbeleid en auteursrechtbeleid.

Handhaving en mogelijkheid van beroep

Meer informatie over onze benadering van handhaving, inclusief mogelijke gevolgen van het schenden van deze regels of van pogingen om handhaving te omzeilen, en hoe je in beroep kan gaan.

Advertenties van derden in videocontent

Zonder onze voorafgaande toestemming mag je in of via onze services geen videocontent indienen, plaatsen of weergeven die advertenties van derden bevat, zoals pre-roll-videoadvertenties of afbeeldingen van sponsorschappen.

Opmerking: mogelijk moeten we deze regels van tijd tot tijd wijzigen om ons doel, het bevorderen van een gezond openbaar gesprek, te ondersteunen. De meest actuele versie is altijd beschikbaar op https://twitter.com/rules.

Dit artikel delen of als bladwijzer instellen

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.