De Twitter-regels

Het doel van Twitter is het bevorderen van openbare gesprekken tussen mensen. Geweld, pesterijen en andere soorten vergelijkbaar gedrag ontmoedigen mensen zichzelf te uiten. Dit leidt er op den duur toe dat de waarde van het wereldwijde openbare gesprek afneemt. We hebben regels opgesteld om te waarborgen dat iedereen vrijelijk en veilig kan deelnemen aan het openbare gesprek.
 

Veiligheid


Geweld:
dreigen met geweld tegen een persoon of groep personen is niet toegestaan. Wij verbieden ook de verheerlijking van geweld. Meer informatie over ons beleid ten aanzien van gewelddadige bedreiging en verheerlijking van geweld

Terrorisme/gewelddadig extremisme: je mag niet dreigen met terrorisme of gewelddadig extremisme of dit promoten. Meer informatie.

Seksuele uitbuiting van kinderen: op Twitter hanteren we een nultolerantiebeleid ten aanzien van seksuele uitbuiting van kinderen. Meer informatie.

Wangedrag/pesterij: je mag niet betrokken zijn bij het doelbewust treiteren van anderen of anderen aanzetten om dit te doen. Je mag ook niet de wens of hoop uitdrukken dat iemand fysiek letsel oploopt. Meer informatie.

Haatdragend gedrag: je mag geen geweld tegen andere mensen promoten, hen bedreigen of intimideren op basis van ras, etnische achtergrond, nationaliteit, kaste, seksuele oriëntatie, geslacht, geslachtsidentiteit, levensbeschouwelijke affiliatie, leeftijd, beperking of ernstige ziekte. Meer informatie

Daders: alle accounts van mensen die terroristische aanslagen, extremistisch geweld of grootschalig geweld plegen worden verwijderd, en Tweets waarin manifesten of andere content van daders worden verspreid worden ook verwijderd. Meer informatie

Zelfverwonding of zelfmoord: je mag zelfmoord of zelfverwonding niet promoten of stimuleren. Meer informatie.

Gevoelige media, inclusief schokkend geweld of erotische content: je mag geen media plaatsen die extreem bloederig zijn of waarin gewelddadige of erotische content wordt gedeeld in live video's, of in profiel- of headerafbeeldingen. Media waarin seksueel geweld en/of aanranding wordt afgebeeld, is ook niet toegestaan. Meer informatie

Illegale of bepaalde gereguleerde goederen of diensten: je mag onze service niet gebruiken voor onwettige doeleinden of ter ondersteuning van illegale activiteiten. Hieronder valt ook het verkopen, kopen of faciliteren van transacties met illegale goederen of diensten, evenals bepaalde typen gereguleerde goederen of diensten. Meer informatie.

Privacy


Privégegevens:
het is niet toegestaan privégegevens (zoals huisadres en telefoonnummer) van anderen zonder hun uitdrukkelijke toestemming te plaatsen of publiceren. We verbieden ook elke dreiging om privégegevens openbaar te maken of het aanzetten van anderen hiertoe. Meer informatie.

Naaktheid zonder toestemming: je mag geen intieme foto's of video's van een ander plaatsen of delen die zonder toestemming van de persoon in het materiaal zijn gemaakt of verspreid. Meer informatie.
 

Authenticiteit


Manipulatie van het platform en spam:
de Twitter-services mogen niet worden gebruikt om informatie achter te houden of kunstmatig op te blazen, of gedrag te vertonen dat de ervaring van gebruikers op Twitter manipuleert of verstoort. Meer informatie.

Maatschappelijke integriteit: je mag de diensten van Twitter niet gebruiken voor het manipuleren van of bemoeienis met verkiezingen of andere maatschappelijke processen. Dit houdt ook in dat er content wordt geplaatst of gedeeld die deelname kan onderdrukken of mensen kan misleiden over wanneer, waar of hoe ze moeten deelnemen aan een maatschappelijk proces. Meer informatie.

Misleidende en bedrieglijke identiteiten: Je mag je niet voordoen als iemand anders, een groep of een organisatie om anderen te misleiden, verwarren of bedriegen, noch een valse identiteit gebruiken op een manier die de ervaring van anderen op Twitter verstoort. Meer informatie.

Synthetische en gemanipuleerde media: je mag synthetische of gemanipuleerde media niet op een bedrieglijke manier delen die kan leiden tot schade. Verder kunnen wij Tweets markeren die synthetische en gemanipuleerde media bevatten, zodat mensen zich bewust zijn van de authenticiteit ervan en om extra context te bieden. Meer informatie.

Auteursrechten en handelsmerken: het is niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten, inclusief de auteursrechten en handelsmerken, van anderen te schenden. Meer informatie over ons handelsmerkbeleid en auteursrechtbeleid.
 

Handhaving en mogelijkheid van beroep


Meer informatie over onze benadering van handhaving, inclusief mogelijke gevolgen van het schenden van deze regels of van pogingen om handhaving te omzeilen, en hoe je in beroep kan gaan.
 

Advertenties van derden in videocontent


Zonder onze voorafgaande toestemming mag je in of via onze services geen videocontent indienen, plaatsen of weergeven die advertenties van derden bevat, zoals pre-roll video-advertenties of afbeeldingen van sponsorschappen.

Opmerking: het kan zijn dat wij deze regels van tijd tot tijd moeten wijzigen om ons doel, het bevorderen van een gezond openbaar gesprek, te ondersteunen. De meest actuele versie kun je altijd vinden op https://twitter.com/rules.

Dit artikel delen