goglobalwithtwitterbanner

Правила Твитера

Сврха Твитера је да служи јавном разговору. Насиље, узнемиравање и слични типови понашања обесхрабрују људе да се слободно изражавају, што умањује вредност глобалног јавног разговора. Наша правила су ту да омогуће свима да у јавном разговору учествују слободно и безбедно.

Безбедност

Насиље: Није дозвољено упућивање претњи насиљем појединцу или групи људи. Забрањено је и глорификовање насиља. Сазнај више о нашим смерницама које се тичу претњи насиљем и глорификовања насиља

Тероризам / насилни екстремизам: Није дозвољено упућивање претњи или промовисање тероризма или насилног екстремизма. Сазнај више.

Сексуална експлоатација деце: Ни у најмањој мери не толеришемо сексуалну експлоатацију деце на Твитеру. Сазнај више.

Малтретирање/узнемиравање: Није дозвољено учествовање у циљаном узнемиравању појединаца или навођење других на то. То обухвата изражавање жеље или наде да ће некога задесити физичке повреде. Сазнај више.

Ширење мржње: Није дозвољено подстицање насиља против других, упућивање претњи или узнемиравање на основу расе, етничке припадности, националног порекла, сексуалне оријентације, пола, полног идентитета, верске припадности, година, инвалидитета или озбиљне болести. Сазнај више

Самоубиство или самоповређивање: Није дозвољено промовисање или подстицање на самоубиство или самоповређивање. Сазнај више.

Осетљиви мултимедијални садржај, укључујући графички приказ насиља и садржај за одрасле: Није дозвољено објављивање мултимедијалног садржаја који је прекомерно непријатан, као ни дељење насилног садржаја или садржаја за одрасле у оквиру видео снимака уживо, слика профила или слика заглавља. Мултимедијални садржај који приказује сексуално насиље и/или напад такође није дозвољен. Сазнај више

Незаконита или одређена законом регулисана роба или услуге: Није дозвољена употреба наше услуге у било коју незакониту сврху нити за промовисање незаконитих активности. То обухвата продају, куповину или омогућавање трансакција незаконите робе или услуга, као и одређене врсте законом регулисане робе или услуга. Сазнај више.

Приватност

Приватни подаци: Није дозвољено објављивање или постављање туђих приватних података (као што су кућни број телефона и адреса) без њиховог изричитог овлашћења и дозволе. Забрањено је и упућивање претњи објављивањем приватних података или подстицање других на то. Сазнај више.

Приказивање голотиње без сагласности: Није дозвољено објављивање или дељење интимних фотографија или видео снимака особе која није дала сагласност за снимање или дистрибуирање таквог садржаја. Сазнај више

Аутентичност

Манипулисање платформом и непожељни садржај: Није дозвољено коришћење услуга Твитера са намером вештачког увеличавања или потискивања информација нити за учествовање у понашању које манипулише доживљајем Твитера других људи или га омета. Сазнај више.

Интегритет избора: Није дозвољено коришћење услуга Твитера у сврху манипулисања изборима или уплитања у њих. Ово обухвата објављивање или дељење садржаја који може да умањи излазност гласача или да обмани људе о томе где, када или како да гласају. Сазнај више.

Лажно представљање: Није дозвољено лажно представљање као појединац, група или организација на начин који вара, збуњује или обмањује друге. Сазнај више.

Ауторско право и заштићени знак: Није дозвољено кршење туђих права на интелектуалну својину, укључујући ауторско право и заштићени знак. Сазнај више о нашим смерницама о заштићеном знаку и смерницама о ауторском праву.

Примена и жалбе

Сазнај више о нашем приступу примени, укључујући потенцијалне консеквенце кршења ових правила или покушаја заобилажења примене, као и о томе како да поднесеш жалбу.

Оглашавање трећих страна у видео садржају

Није дозвољено слање, обојављивање или приказивање видео садржаја у нашој услузи или путем ње, који обухвата огласе трећих страна, као што су видео огласи који се емитују пре репродукције или графички банери о спонзорству, без нашег претходног одобрења.

Note: можда ћемо повремено морати да променимо ова правила како бисмо подржали свој циљ промовисања здравог јавног разговора. Најновија верзија је увек доступна на сајту https://twitter.com/rules.

Bookmark or share this article

Was this article helpful?

Thank you for the feedback. We’re really glad we could help!

Thank you for the feedback. How could we improve this article?

Thank you for the feedback. Your comments will help us improve our articles in the future.