ข้อบังคับของทวิตเตอร์

จุดประสงค์ของ Twitter คือการให้บริการด้านบทสนทนาสาธารณะ ความรุนแรง การคุกคาม และประเภทของพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันนี้แบบอื่นๆ ทำให้ผู้คนไม่ต้องการแสดงความเป็นตัวเองและลดทอนคุณค่าของบทสนทนาสาธารณะทั่วโลกได้ในที่สุด ข้อบังคับของเราคือการตรวจสอบให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในบทสนทนาสาธารณะได้อย่างอิสระและปลอดภัย
 

ความปลอดภัย


ความรุนแรง:
ห้ามข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มคน ห้ามการส่งเสริมเรื่องความรุนแรง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุกคามที่จะใช้ความรุนแรง และการส่งเสริมเรื่องความรุนแรง 

การก่อการร้าย/มีแนวความคิดแบบหัวรุนแรง: ห้ามข่มขู่หรือส่งเสริมการก่อการร้ายหรือแนวความคิดแบบหัวรุนแรง เรียนรู้เพิ่มเติม

การล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก: เราไม่ยินยอมให้มีการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กบนทวิตเตอร์ เรียนรู้เพิ่มเติม

การกระทำที่ไม่เหมาะสม/การคุกคาม: ห้ามมีส่วนร่วมในการคุกคามที่มีการกำหนดเป้าหมายไปที่บุคคลหรือยุยงให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้น ซึ่งรวมถึงความต้องการหรือมุ่งหวังให้ผู้อื่นได้รับอันตรายทางร่างกาย เรียนรู้เพิ่มเติม

พฤติกรรมที่แสดงถึงความเกลียดชัง: ห้ามส่งเสริมความรุนแรง ข่มขู่ หรือคุกคามผู้อื่นในเรื่องเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิดของชนชาติ ชนชั้น รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความเกี่ยวพันทางศาสนา อายุ ความทุพพลภาพ หรือโรคร้ายแรง เรียนรู้เพิ่มเติม 

ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการโจมตีด้วยความรุนแรง: เราจะลบบัญชีที่ดำเนินการโดยบุคคลผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย การมีแนวความคิดแบบหัวรุนแรง หรือการโจมตีด้วยความรุนแรงเป็นจำนวนมาก และอาจลบทวีตที่เผยแพร่แถลงการณ์หรือเนื้อหาอื่นที่จัดทำโดยผู้กระทำผิด เรียนรู้เพิ่มเติม 

การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง: ห้ามส่งเสริมหรือสนับสนุนการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง เรียนรู้เพิ่มเติม

สื่อที่มีความอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงภาพความรุนแรงและเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่: ห้ามโพสต์สื่อที่มีหรือแสดงความรุนแรงมากเกินไปหรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ภายในวิดีโอถ่ายทอดสดหรือในข้อมูลส่วนตัวหรือภาพส่วนหัว ห้ามโพสต์สื่อที่มีการแสดงถึงความรุนแรงทางเพศและ/หรือการทารุณทางเพศ เรียนรู้เพิ่มเติม 

สินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมายหรือมีการควบคุมบางอย่าง: ห้ามใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือในการส่งเสริมความเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการขาย การซื้อ หรือการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย รวมถึงสินค้าหรือบริการที่มีการควบคุมบางประเภท เรียนรู้เพิ่มเติม

ความเป็นส่วนตัว


ข้อมูลส่วนตัว:
ห้ามเผยแพร่หรือโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น (เช่น หมายเลขโทรศัพท์บ้านและที่อยู่) โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมอย่างชัดแจ้ง และห้ามข่มขู่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้อื่นทำเช่นนั้น เรียนรู้เพิ่มเติม

ภาพเปลือยที่ไม่เป็นที่ยอมรับ: ห้ามโพสต์ภาพหรือวิดีโอที่มีเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นที่ผลิตขึ้นหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว เรียนรู้เพิ่มเติม
 

ความถูกต้อง


การควบคุมและสแปมบนแพลตฟอร์ม:
ห้ามใช้บริการบนทวิตเตอร์โดยมีจุดประสงค์ที่จะเผยแพร่หรือยับยั้งข้อมูลที่ไม่ใช่เรื่องจริงหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ควบคุมหรือสร้างความวุ่นวายให้กับผู้อื่นบนทวิตเตอร์ เรียนรู้เพิ่มเติม

ความถูกต้องดีงามของพลเมือง: ห้ามใช้บริการบนทวิตเตอร์โดยมีจุดประสงค์ในการควบคุมหรือแทรกแซงในการเลือกตั้งหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับพลเมือง ซึ่งรวมถึงการโพสต์หรือการแบ่งปันเนื้อหาที่อาจยับยั้งการมีส่วนร่วมหรือชักจูงผู้คนไปในทางที่ผิดเกี่ยวกับเวลา สถานที่ หรือวิธีการมีส่วนร่วมในกระบวนการที่เกี่ยวกับพลเมือง เรียนรู้เพิ่มเติม

ตัวตนที่ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง: ห้ามปลอมแปลงตัวตนของบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กรต่างๆ ที่จะทำให้เข้าใจผิด สับสน หรือหลอกลวงผู้อื่น หรือใช้ตัวตนปลอมในลักษณะที่สร้างความวุ่นวายให้กับผู้อื่นบน Twitter เรียนรู้เพิ่มเติม

สื่อที่ปลุกปั่นและสร้างข่าวลวง: ห้ามแชร์สื่อที่ปลุกปั่นหรือสื่อที่สร้างข่าวลวงซึ่งชวนให้เข้าใจผิดที่อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ นอกจากนี้ เราจะแสดงเครื่องหมายในทวีตที่มีสื่อที่ปลุกปั่นและสร้างข่าวลวงเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจถึงข้อมูลที่มีความถูกต้องและให้ข้อมูลแวดล้อมเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติม

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า: ห้ามละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านเครื่องหมายการค้า และนโยบายด้านลิขสิทธิ์
 

การบังคับและการร้องขอ


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวทางการบังคับใช้ของเราซึ่งรวมถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการละเมิดข้อบังคับเหล่านี้หรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการบังคับ รวมถึงวิธีการร้องขอ
 

โฆษณาของบุคคลที่สามในเนื้อหาวิดีโอ


ห้ามส่ง โพสต์ หรือแสดงเนื้อหาวิดีโอใดๆ ที่มีโฆษณาของบุคคลที่สาม เช่น โฆษณาวิดีโอพรีโรลหรือภาพกราฟิกที่มีการสนับสนุน บนหรือผ่านบริการของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเรา

หมายเหตุ: เราอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของเราในการส่งเสริมบทสนทนาในสาธารณะที่ดี เวอร์ชันล่าสุดสามารถดูได้ที่ https://twitter.com/rules

แบ่งปันบทความนี้