ข้อบังคับของทวิตเตอร์

เราเชื่อว่าทุกคนควรมีพลังในการสร้างสรรค์และแบ่งปันแนวคิดและข้อมูลได้ทันทีโดยไม่มีอุปสรรค เพื่อปกป้องประสบการณ์การใช้งานและความปลอดภัยให้ผู้ใช้ทวิตเตอร์ จึงมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับประเภทของเนื้อหาและพฤติกรรมที่เราอนุญาต ข้อจำกัดเหล่านี้มีการระบุไว้ในข้อบังคับของทวิตเตอร์ด้านล่าง

ข้อบังคับของทวิตเตอร์ (พร้อมกับนโยบายที่รวมอยู่ด้วยทั้งหมด) นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการให้บริการ รวมกันเป็น "ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ทวิตเตอร์" ที่มีผลใช้กับการเข้าถึงและการใช้บริการของทวิตเตอร์โดยผู้ใช้

ผู้ใช้ทุกท่านที่เข้าถึงหรือใช้บริการของทวิตเตอร์ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของทวิตเตอร์ การฝ่าฝืนอาจส่งผลให้ทวิตเตอร์มีการดำเนินการบังคับใช้ตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไป ดังนี้:

 • การกำหนดให้คุณลบเนื้อหาต้องห้ามก่อนที่คุณจะสามารถสร้างโพสต์ใหม่และโต้ตอบกับผู้ใช้ทวิตเตอร์รายอื่นได้
 • การจำกัดความสามารถในการสร้างโพสต์หรือโต้ตอบกับผู้ใช้ทวิตเตอร์รายอื่นชั่วคราว
 • การขอให้คุณยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล หรือ
 • การระงับบัญชีของคุณอย่างถาวร

หากคุณพยายามหลบเลี่ยงการระงับอย่างถาวรด้วยการสร้างบัญชีใหม่ เราก็จะระงับการใช้งานบัญชีใหม่ของคุณ

โปรดทราบว่าเราอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเหล่านี้เป็นระยะๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าว เวอร์ชันล่าสุดพร้อมให้บริการที่: https://twitter.com/rules

นโยบายที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของทวิตเตอร์เหล่านี้มีผลใช้กับเนื้อหาออร์แกนิกบนแพลตฟอร์มของเรา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับที่มีผลใช้กับโฆษณาและเนื้อหาที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ โปรดอ่านนโยบายโฆษณาของเรา

ขอบเขตของเนื้อหาและการใช้งานทวิตเตอร์

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า: เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชีหรือดำเนินการอื่นๆ ที่เหมาะสมเมื่อมีการใช้แบรนด์หรือเครื่องหมายการค้า รวมทั้งชื่อธุรกิจและ/หรือโลโก้ของผู้อื่น ในลักษณะที่อาจเป็นการหลอกลวงหรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเครื่องหมายการค้าของเราและวิธีรายงานการละเมิด

ลิขสิทธิ์: เราจะตอบกลับคำบอกกล่าวที่ชัดเจนและครบถ้วนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหา การดำเนินการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของเรามีกำหนดไว้ในข้อตกลงการให้บริการของเรา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายลิขสิทธิ์


ภาพความรุนแรงและเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

เราถือว่าภาพความรุนแรงอาจอยู่ในรูปแบบใดๆ ของสื่อที่เต็มไปด้วยเลือดซึ่งเกี่ยวกับการเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส ความรุนแรง หรือขั้นตอนการผ่าตัด เราถือว่าเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่อาจเป็นสื่อใดๆ ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารและ/หรืออาจมีเจตนาก่อให้เกิดความตื่นตัวทางเพศ 

ทวิตเตอร์อนุญาตให้มีภาพความรุนแรงและ/หรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่บางรูปแบบในทวีตที่ทำเครื่องหมายว่ามีสื่อที่อ่อนไหว อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวในไลฟ์วิดีโอ ข้อมูลส่วนตัวหรือรูปภาพส่วนหัวของคุณได้ นอกจากนี้ ในบางครั้งทวิตเตอร์อาจกำหนดให้คุณลบภาพความรุนแรงที่มากเกินไป  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าเรากำหนดคำนิยามของภาพความรุนแรงมากเกินไปและเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่อย่างไรและวิธีการทำเครื่องหมายสื่อของคุณว่ามีความละเอียดอ่อน  

สื่อที่มีการแสดงถึงบุคคลที่เสียชีวิต: เราอาจกำหนดให้คุณลบสื่อที่แสดงถึงการเสียชีวิตของบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ถ้าเราได้รับคำร้องขอจากครอบครัวหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างคำร้องขอดังกล่าว


การใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ห้ามใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือในการส่งเสริมความเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมาย การใช้ทวิตเตอร์เท่ากับว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งมีผลใช้กับพฤติกรรมออนไลน์และเนื้อหาของคุณ


การแจกจ่ายเนื้อหาที่ที่ถูกแฮ็ก 

เราไม่อนุญาตให้ใช้บริการของเราเพื่อแจกจ่ายเนื้อหาที่ได้รับจากการแฮ็กโดยตรง ซึ่งมีข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อาจทำให้บุคคลเป็นอันตรายหรือได้รับความเสียหาย หรือมีความลับทางการค้า การแจกจ่ายเนื้อหาที่ถูกแฮ็กโดยตรง ได้แก่ การโพสต์เนื้อหาที่ถูกแฮ็กบนทวิตเตอร์ (ตัวอย่างเช่น ในข้อความของทวีตหรือในภาพ) หรือการเชื่อมโยงโดยตรงไปยังเนื้อหาที่ถูกแฮ็กที่อยู่ในเว็บไซต์อื่น

เราอาจระงับการใช้งานบัญชีที่แจกจ่ายเนื้อหาที่ถูกแฮ็กโดยตรง หากบัญชีได้อ้างความรับผิดชอบสำหรับการแฮ็ก หรือหากทวิตเตอร์สามารถให้เหตุผลได้อย่างน่าเชื่อถือว่าการแฮ็กมาจากบัญชีที่แจกจ่ายเนื้อหานั้น


ความนิยม

ในบางครั้งเราอาจปิดกั้นเนื้อหาบางอย่างจากรายการที่กำลังได้รับความนิยม ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่ละเมิดข้อบังคับของทวิตเตอร์ ตลอดจนเนื้อหาที่อาจพยายามควบคุมความนิยม อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราอนุญาตและไม่อนุญาตให้เป็นความนิยม
 

โฆษณาของบุคคลที่สามในเนื้อหาวิดีโอ

ห้ามมิให้ส่ง โพสต์ หรือแสดงเนื้อหาวิดีโอใดๆ ที่มีโฆษณาของบุคคลที่สาม เช่น โฆษณาวิดีโอพรีโรลหรือภาพกราฟิกที่มีการสนับสนุน บนหรือผ่านบริการของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเรา


การใช้ตราสัญลักษณ์ของทวิตเตอร์โดยมิชอบ

ห้ามใช้ตราสัญลักษณ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตราสัญลักษณ์ของทวิตเตอร์ที่ได้รับการ "ประชาสัมพันธ์" หรือ "ยืนยันแล้ว" เว้นแต่จะให้ไว้โดยทวิตเตอร์ เราอาจระงับการใช้งานบัญชีที่ใช้ตราสัญลักษณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นส่วนหนึ่งของรูปข้อมูลส่วนตัว รูปภาพส่วนหัว ชื่อที่แสดง หรือในวิธีใดๆ ที่แสดงโดยนัยถึงความเกี่ยวข้องกับทวิตเตอร์หรือการได้รับอนุญาตจากทวิตเตอร์ให้แสดงตราสัญลักษณ์เหล่านี้โดยเท็จ


การใช้ชื่อผู้ใช้โดยมิชอบ

การขายชื่อผู้ใช้: ห้ามซื้อหรือขายชื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์

การแอบอ้างชื่อผู้ใช้: ห้ามมีการแอบอ้างชื่อผู้ใช้ ปัจจัยบางประการที่เรานำมาใช้ในการพิจารณาว่าพฤติกรรมนั้นเป็นการแอบอ้างชื่อผู้ใช้หรือไม่ ได้แก่:

 • จำนวนบัญชีที่สร้างขึ้น
 • การสร้างบัญชีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้ชื่อบัญชีเหล่านั้น
 • การสร้างบัญชีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายบัญชีเหล่านั้น และ
 • การใช้ฟีดเนื้อหาของบุคคลที่สามเพื่ออัพเดทและรักษาสถานภาพบัญชีในชื่อของบุคคลที่สามเหล่านั้น

โปรดทราบว่าทวิตเตอร์อาจลบบัญชีที่ไม่มีการใช้งานเกินกว่าหกเดือน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแอบอ้างชื่อผู้ใช้

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

เราเชื่อมั่นในเสรีภาพในการแสดงออกและการสนทนาที่เปิดกว้าง แต่ความเชื่อนั้นจะเป็นเพียงปรัชญาที่ถูกซ่อนเอาไว้เท่านั้นหากไม่มีการแสดงความเห็นเพราะผู้คนกลัวที่จะออกมาพูด เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความเห็นหรือความเชื่อที่แตกต่าง เราห้ามการกระทำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งได้แก่ การกระทำที่เป็นการคุกคาม ข่มขู่ หรือใช้ความกลัวเพื่อให้ผู้ใช้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น

บริบทเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการกำหนดการดำเนินการบังคับใช้ที่เหมาะสม ปัจจัยที่เราอาจนำมาพิจารณา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยต่อไปนี้:

 • พฤติกรรมมีการกำหนดเป้าหมายที่บุคคลหรือกลุ่มคน
 • มีการยื่นรายงานโดยผู้ที่เป็นเป้าหมายของการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือผู้เห็นเหตุการณ์
 • พฤติกรรมที่สำคัญพอที่จะเป็นข่าวและอยู่ในความสนใจของสาธารณะที่ชอบธรรม


ความรุนแรงและอันตรายทางร่างกาย

ความรุนแรง: ห้ามทำการคุกคามที่เป็นความรุนแรงโดยเฉพาะเจาะจงหรือมีความประสงค์ให้เกิดอันตรายทางกายอย่างร้ายแรง การเสียชีวิต หรือความเจ็บปวดของบุคคลหรือกลุ่มคน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการข่มขู่หรือการส่งเสริมการก่อการร้าย นอกจากนี้ยังห้ามเข้าร่วมในองค์กรที่ใช้หรือส่งเสริมความรุนแรงต่อพลเมืองเพื่อสนับสนุนหลักการของตน ไม่ว่าจะโดยแถลงการณ์หรือการกระทำทั้งในและนอกแพลตฟอร์ม

การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง: ห้ามส่งเสริมหรือสนับสนุนการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง เมื่อเราได้รับรายงานว่ามีบุคคลข่มขู่ว่าจะฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้น เช่น พยายามติดต่อบุคคลดังกล่าวและให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการติดต่อที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตของเรา

การล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก: ห้ามส่งเสริมการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการไม่ยินยอมให้มีการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กของเรา


การกระทำที่ไม่เหมาะสมและแสดงถึงความเกลียดชัง

การกระทำที่ไม่เหมาะสม: ห้ามมีส่วนร่วมในการคุกคามที่มีการกำหนดเป้าหมายไปที่บุคคลหรือยุยงให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้น เราถือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นความพยายามที่จะคุกคาม ข่มขู่ หรือปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น

การรุกล้ำทางเพศที่ไม่พึงประสงค์: ห้ามมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นโดยการส่งเนื้อหาทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ การทำให้ผู้อื่นเป็นผู้ถูกการกระทำทางเพศอย่างชัดแจ้ง หรือการมีส่วนร่วมในการกระทำผิดทางเพศ

พฤติกรรมที่แสดงถึงความเกลียดชัง: ห้ามส่งเสริมความรุนแรง ข่มขู่ หรือคุกคามผู้อื่นในเรื่องเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิดของชนชาติ รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความเกี่ยวพันทางศาสนา อายุ ความทุพพลภาพ หรือโรคร้ายแรง อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเกลียดชัง

ภาพและชื่อแสดงที่แสดงถึงความเกลียดชัง: ห้ามใช้ภาพหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเกลียดชังในรูปภาพข้อมูลส่วนตัวหรือส่วนหัวของข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ยังห้ามใช้ชื่อผู้ใช้ ชื่อที่แสดง หรือประวัติข้อมูลส่วนตัวเพื่อมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การคุกคามหรือแสดงความเกลียดชังที่กำหนดเป้าหมายไปที่บุคคล กลุ่ม หรือหมวดหมู่ที่ได้รับความคุ้มครอง 


ข้อมูลส่วนตัวและสื่อที่มีเรื่องส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัว: ห้ามเผยแพร่หรือโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมอย่างชัดแจ้ง คำจำกัดความของข้อมูลส่วนตัวอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนตัวของเรา

สื่อที่มีเรื่องส่วนตัว:ห้ามโพสต์ภาพหรือวิดีโอที่มีเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นที่มีการสร้างขึ้นหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ ห้ามมีโพสต์สื่อที่แสดงถึงความรุนแรงและ/หรือการทารุณการทางเพศด้วย หมายเหตุ: อาจมีการใช้ข้อยกเว้นที่จำกัดหากมีบริบทที่ชัดเจนว่าการโต้ตอบเป็นไปด้วยความเห็นชอบทั้งสองฝ่าย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อที่มีเรื่องส่วนตัวบนทวิตเตอร์

การคุกคามว่าจะเปิดเผย/แฮ็ก: ห้ามข่มขู่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือสื่อที่มีเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่น นอกจากนี้ เรายังห้ามการข่มขู่ว่าจะแฮ็กหรือแทรกแซงเข้าไปในข้อมูลดิจิทัลของบุคคลอื่น หรือพยายามจูงใจผู้อื่นให้ดำเนินการเช่นนั้น (เช่น ผ่านการตั้งเงินรางวัลหรือรางวัลสำหรับการดำเนินการนั้น)


การลอกเลียนแบบ (บุคคล)

ห้ามปลอมแปลงตัวตนของบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กรต่างๆ ในลักษณะที่มีเจตนาหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด สับสน หรือหลอกลวงผู้อื่น แม้ว่าคุณจะสามารถรักษาสถานภาพบัญชีที่สร้างงานล้อเลียน บัญชีแฟนคลับ บัญชีที่แสดงความคิดเห็น หรือบัญชีฟีดข่าวได้ แต่ห้ามกระทำการเช่นนั้นหากวัตถุประสงค์ของบัญชีคือการมีส่วนร่วมในการส่งสแปมหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลอกเลียนแบบ (บุคคล) ของเรา

สแปมและความปลอดภัย

ทวิตเตอร์พยายามปกป้องผู้ใช้บนทวิตเตอร์จากการกระทำที่ไม่เหมาะสมด้านเทคนิคและสแปม

เพื่อที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เสถียรและปลอดภัยบนทวิตเตอร์ ห้ามดำเนินการหรือพยายามที่จะดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้ในขณะที่เข้าถึงหรือใช้ทวิตเตอร์:

 • เข้าถึง แทรกแซง หรือใช้พื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะของทวิตเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ของทวิตเตอร์ หรือระบบการจัดส่งทางเทคนิคของผู้ให้บริการของทวิตเตอร์ (เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากโปรแกรม Bug Bounty ของทวิตเตอร์)
 • ตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่ายใดๆ หรือละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการตรวจสอบสิทธิ์ใดๆ (เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากโปรแกรม Bug Bounty ของทวิตเตอร์)
 • เข้าถึงหรือค้นหา หรือพยายามเข้าถึงหรือค้นหาทวิตเตอร์โดยวิธีใดๆ (โดยอัตโนมัติหรือวิธีอื่นๆ) นอกเหนือจากทางอินเทอร์เฟซที่เผยแพร่และให้บริการอยู่ในปัจจุบันที่ทวิตเตอร์จัดทำไว้ให้ (และเฉพาะตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตโดยเฉพาะให้กระทำเช่นนั้นได้ในข้อตกลงที่แยกต่างหากกับทวิตเตอร์ โปรดทราบว่าทวิตเตอร์อนุญาตให้มีการรวบรวมข้อมูลได้ หากดำเนินการอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของไฟล์ robots.txt อย่างไรก็ตาม ห้ามทำการสแครปข้อมูลของทวิตเตอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเราโดยเด็ดขาด
 • ปลอมแปลงส่วนหัวของแพ็คเก็ต TCP/IP หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนหัวในอีเมลหรือโพสต์ใดๆ หรือใช้ทวิตเตอร์ในลักษณะใดๆ เพื่อส่งข้อมูลที่มีการระบุที่มาซึ่งถูกเปลี่ยนแปลง หลอกลวง หรือเป็นเท็จ
 • รบกวนหรือขัดจังหวะการเข้าถึงของผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่ายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งไวรัส การโอเวอร์โหลด การฟลัด การส่งสแปม การส่งอีเมลจำนวนมากไปยังบริการของทวิตเตอร์ หรือโดยการเขียนสคริปต์เพื่อสร้างเนื้อหาในลักษณะที่จะเข้าไปแทรกแซงหรือสร้างภาระที่เกินสมควรต่อทวิตเตอร์

บัญชีใดๆ ที่มีส่วนร่วมในความเคลื่อนไหวต่อไปนี้อาจจะถูกล็อกชั่วคราวหรือระงับการใช้งานอย่างถาวร:

 • มัลแวร์/การหลอกเอาข้อมูล: ห้ามเผยแพร่หรือลิงก์ไปยังเนื้อหาที่เป็นอันตรายโดยมีเจตนาให้เกิดความเสียหายหรือทำลายเบราว์เซอร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น 
 • บัญชีปลอม: ห้ามลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีปลอมและชักนำไปในทางที่ผิด แม้ว่าคุณจะสามารถใช้ทวิตเตอร์โดยใช้นามปากกา หรือเป็นบัญชีล้อเลียน บัญชีแสดงความเห็น หรือบัญชีแฟนคลับได้ แต่คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลบัญชีที่ทำให้เข้าใจผิดเพื่อมีส่วนร่วมในการส่งสแปม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือการก่อกวน รวมถึงความพยายามในการควบคุมบทสนทนาในทวิตเตอร์ ปัจจัยบางประการที่เรานำมาใช้ในการพิจารณาว่าบัญชีนั้นเป็นบัญชีปลอมหรือไม่ ได้แก่
  • ใช้รูปภาพประจําตัวที่มีไว้เพื่อขายหรือถูกขโมยมา
  • ใช้ประวัติข้อมูลส่วนตัวที่ถูกขโมยหรือคัดลอกมา
  • ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่จงใจชักนำไปในทางที่ผิด รวมถึงตำแหน่งในข้อมูลส่วนตัว
 • สแปม: ห้ามใช้บริการของทวิตเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งสแปมให้แก่บุคคลใดก็ตาม โดยทั่วไปทวิตเตอร์กำหนดว่าสแปมเป็นความเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มหรือมากเกินไปที่พยายามควบคุมหรือรบกวนทวิตเตอร์หรือประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ในทวิตเตอร์ เพื่อดึงดูดการเข้าชมหรือความสนใจไปยังบัญชี ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการริเริ่มที่ไม่เกี่ยวข้อง ปัจจัยบางประการที่เรานำมาใช้ในการตัดสินพฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นการส่งสแปม ได้แก่:
  • หากคุณมีการติดตามและ/หรือเลิกติดตามบัญชีจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น โดยเฉพาะด้วยวิธีการอัตโนมัติ (การติดตามมากเกินไป หรือการปั่นจำนวนผู้ติดตาม)
  • หากทวีตหรือข้อความส่วนตัวของคุณมีลิงก์ที่แชร์โดยไม่มีการแสดงความคิดเห็นเป็นหลัก
  • หากผู้ใช้จำนวนมากบล็อกคุณเนื่องจากเนื้อหาหรือการมีส่วนร่วมในปริมาณมากที่ไม่มีการกำหนดเป้าหมาย ไม่มีการร้องขอ หรือซ้ำซ้อนจากบัญชีของคุณ
  • หากคุณถูกร้องเรียนเกี่ยวกับสแปมเป็นจำนวนมาก
  • หากคุณโพสต์เนื้อหา การตอบกลับ หรือการพูดถึงที่ซ้ำซ้อนหรือคล้ายกันในสาระสำคัญในหลายบัญชีหรือการอัปเดตที่ซ้ำกันหลายรายการในหนึ่งบัญชี หรือสร้างบัญชีที่ซ้ำซ้อนหรือคล้ายกันมาก
  • หากคุณโพสต์การอัพเดทหลายรายการในหัวข้อยอดนิยมหรือกำลังได้รับความนิยมโดยมีเจตนาที่จะทำลายหรือควบคุมหัวข้อนั้น เพื่อดึงดูดการเข้าชมหรือความสนใจไปยังบัญชี ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการริเริ่มที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • หากคุณส่งการตอบกลับหรือการพูดถึงที่ไม่ได้มีการร้องขอเป็นจำนวนมาก
  • หากคุณเพิ่มผู้ใช้ในรายชื่อในลักษณะที่เป็นกลุ่มหรือมากเกินไป
  • หากคุณมีส่วนร่วมกับทวีตโดยการสุ่มหรือมีส่วนร่วมมากจนเกินไป (เช่น ความชอบ รีทวีต ฯลฯ) หรือผู้ใช้ (เช่น การติดตาม การเพิ่มลงในรายชื่อหรือช่วงเวลา ฯลฯ) เพื่อดึงดูดการเข้าชมหรือความสนใจไปยังบัญชี ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการริเริ่มที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • หากคุณโพสต์ข้อมูลบัญชีของผู้ใช้อื่นซ้ำๆ โดยให้เป็นของคุณเอง (เช่น ประวัติ ทวีต ข้อมูลส่วนตัว URL ฯลฯ)
  • หากคุณโพสต์ลิงก์ที่ชวนให้เข้าใจผิด หลอกลวง หรือประสงค์ร้าย (เช่น ลิงก์แอฟฟิลิเอท ลิงก์ไปยังมัลแวร์/เพจโจรกรรมข้อมูลผ่านคลิก ฯลฯ)
  • หากคุณขาย ซื้อ หรือพยายามที่จะขยายการโต้ตอบบัญชีโดยการปลอมขึ้น (เช่น ผู้ติดตาม รีทวีต ความชอบ ฯลฯ) และ
  • หากคุณใช้หรือส่งเสริมบริการหรือแอพของบุคคลที่สามที่อ้างว่าจะช่วยให้คุณมีผู้ติดตาม รีทวีต หรือความชอบมากขึ้น (เช่น ขบวนผู้ติดตาม ไซต์ที่ให้สัญญาว่า "เพิ่มผู้ติดตามได้อย่างรวดเร็ว" หรือไซต์อื่นใดที่เสนอการเพิ่มผู้ติดตามหรือการมีส่วนร่วมในบัญชีหรือทวีตของคุณโดยอัตโนมัติ)

โปรดดูบทความสนับสนุนของเราในข้อบังคับและแนวทางที่พึงปฏิบัติในการติดตาม และข้อบังคับและแนวทางที่พึงปฏิบัติของระบบอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อบังคับดังกล่าวกับพฤติกรรมเฉพาะในบัญชี

บัญชีที่สร้างขึ้นเพื่อแทนที่หรือล้อเลียนบัญชีที่ถูกระงับการใช้งานอาจถูกระงับการใช้งานอย่างถาวร เราอาจลบบัญชีที่ทวิตเตอร์สามารถให้เหตุผลได้อย่างน่าเชื่อถือว่าเป็นผู้ที่ละเมิดข้อบังคับของทวิตเตอร์

การมองเห็นเนื้อหา

บัญชีที่อยู่ภายใต้การสอบสวนหรือได้รับการตรวจพบว่าเป็นเนื้อหาที่ใช้ร่วมกันซึ่งเป็นการละเมิดกฎข้อบังคับเหล่านี้อาจถูกจำกัดการมองเห็นบัญชีหรือทวีตในส่วนต่างๆ ของทวิตเตอร์ รวมถึงการค้นหา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจมีการจำกัดเนื้อหาบนทวิตเตอร์ โปรดอ่านบทความการสนับสนุนของเราที่ข้อบังคับและข้อจำกัดในการค้นหา

ส่ง