Twitterin säännöt

Twitterin pyrkimyksenä on palvella julkista keskustelua. Väkivalta, häirintä ja muu häiritsevä käytös voi saada ihmiset pidättäytymään näkemystensä ilmaisemisesta, mikä kaventaa globaalia julkista keskustelua. Näillä säännöillä haluamme taata ihmisten vapaan ja turvallisen osallistumisen julkiseen keskusteluun.
 

Turvallisuus


Väkivalta:
Henkilön tai ihmisryhmän uhkaaminen väkivallalla on kielletty. Myös väkivallan ihannointi on kielletty. Lue lisää väkivallalla uhkaamisen ja väkivallan ihannoinnin kieltävistä käytännöistämme. 

Terrorismi ja väkivaltaiset ääriliikkeet: Terroriteoilla uhkaaminen ja terrorismin tai väkivaltaisten ääriliikkeiden tukeminen on kielletty. Lue lisää.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö: Twitterillä on nollatoleranssi lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Lue lisää.

Häirintä: Toisen henkilön häirintä ja siihen yllyttäminen on kielletty. Tämä pitää sisällään myös fyysisen vahingon toivomisen tai toivottamisen toiselle. Lue lisää.

Vihakäytös: Toisen ihmisen uhkaileminen, häneen kohdistuvaan väkivaltaan yllyttäminen ja häirintä rodun, etnisen taustan, kansallisuuden, yhteiskuntaluokan, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, uskonnollisen vakaumuksen, iän, vammaisuuden tai vakavan sairauden perusteella on kielletty. Lue lisää

Väkivaltaisten iskujen tekijät: Poistamme väkivaltaisiin terrori- tai äärijärjestöiskuihin tai joukkoihin kohdistuviin väkivaltaisiin iskuihin syyllistyneiden yksittäisten tekijöiden ylläpitämät tilit. Voimme myös poistaa twiittejä, joissa levitetään manifesteja tai muuta tällaisten tekijöiden tuottamaa sisältöä. Lue lisää

Itsemurha tai itsetuhoisuus: Itsemurhan tai itsetuhoisuuden ihannointi tai niihin yllyttäminen on kielletty. Lue lisää.

Arkaluonteinen media, väkivalta- ja aikuissisältö: Twitterissä ei saa suorassa lähetyksessä julkaista eikä profiili- tai otsakekuvassa käyttää erityisen raakaa tai veristä kuvastoa tai väkivalta- tai aikuissisältöä. Seksuaalista väkivaltaa ja/tai ahdistelua esittävä kuvasto on myös kielletty. Lue lisää

Laittomat ja säädöksin rajoitetut tuotteet tai palvelut: Twitteriä ei saa käyttää laittomuuksiin tai lainvastaisen toiminnan edistämiseen. Tämä koskee myös laittomien sekä eräiden säädöksin rajoitettujen tuotteiden tai palveluiden myyntiä, ostamista ja niillä käytävän kaupan mahdollistamista. Lue lisää.

Yksityisyys


Yksityiset tiedot:
Toisen henkilön yksityisten tietojen (kuten kotipuhelinnumeron ja osoitteen) julkaisu tai levittäminen ilman henkilön nimenomaista suostumusta on kielletty. Myös yksityisten tietojen paljastamisella uhkaaminen ja toisten kannustaminen siihen on kielletty. Lue lisää.

Vähäpukeisuus kuvissa ilman kuvatun henkilön lupaa: Henkilöstä ilman tämän suostumusta otettujen tai jaettujen vähissä vaatteissa kuvattujen kuvien tai videoiden julkaisu ja levitys on kielletty. Lue lisää.
 

Sisällön todenmukaisuus


Käyttöalustan manipulointi ja roskapostitus:
Twitterin palveluita ei saa käyttää informaation keinotekoiseen vahvistamiseen tai tukahduttamiseen eikä toimintaan, jolla manipuloidaan tai häiritään käyttäjäkokemusta Twitterissä. Lue lisää.

Kansalaisvaikuttamisen suoja: Twitterin palveluita ei saa käyttää vaalien tai muiden kansalaisvaikuttamisen prosessien manipulointiin tai häirintään. Tämä koskee myös sellaisen sisällön julkaisemista tai jakamista, jolla pyritään estämään kansalaisia käyttämästä vaikuttamismahdollisuuksiaan tai pyritään aiheuttamaan sekaannusta siitä, milloin, missä tai miten yhteisiin asioihin on kansalaisena mahdollista vaikuttaa. Lue lisää.

Harhaanjohtavat tai petolliset identiteetit: Toisena henkilönä, ryhmänä tai organisaationa esiintyminen harhaanjohtamistarkoituksessa on kielletty, samoin kuin valehenkilöllisyyden käyttäminen tavalla, joka häiritsee muiden Twitterin käyttäjien kokemusta. Lue lisää.

Synteettinen ja manipuloitu media: Synteettisen tai manipuloidun sisällön jakaminen harhaanjohtamistarkoituksessa on kielletty, jos se on omiaan aiheuttamaan haittaa. Lisäksi voimme merkitä synteettistä tai manipuloitua mediaa sisältävät twiitit, jotta ihmiset hahmottavat niiden todellisuuden ja näkevät ne oikeassa kontekstissa. Lue lisää.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit: Toisten immateriaalioikeuksien, kuten tekijänoikeuden ja tavaramerkin, loukkaaminen on kielletty. Lue lisää tavaramerkkejä koskevista säännöistä ja tekijänoikeuskäytännöstä.
 

Valvonta ja täytäntöönpano; muutoksenhaku


Lue lisää sääntöjen valvonnan ja täytäntöönpanon periaatteistamme ja siitä, mitä sääntöjen rikkomisesta tai kiertämisyrityksistä voi seurata sekä miten tekemiimme päätöksiin voi hakea muutosta.
 

Kolmannen osapuolen mainokset videosisällössä


Et saa ilman ennakkolupaamme lähettää tai julkaista palvelussa videosisältöä, joka sisältää kolmannen osapuolen mainontaa, kuten pre-roll-videomainoksia tai sponsorigrafiikkaa.

Huomaa: näitä sääntöjä voi olla tarpeen päivittää ajoittain, jotta voimme optimaalisesti vaalia tervettä julkista keskustelua. Sääntöjen viimeisin versio on aina nähtävissä osoitteessa https://twitter.com/rules.

Jaa tämä artikkeli