Twitterin säännöt

Mielestämme kaikilla pitäisi olla mahdollisuus luoda ja jakaa ideoita ja tietoja nopeasti ja esteettömästi. Twitterissä sallittavaan sisältöön ja käyttäytymiseen kohdistuu tiettyjä rajoituksia Twitteriä käyttävien henkilöiden käyttökokemuksen ja turvallisuuden suojaamiseksi. Nämä rajoitukset on määritetty Twitterin säännöissä alla.

Twitterin säännöt (ja niihin integroidut käytännöt), yksityisyyskäytäntö sekä käyttöehdot yhdessä muodostavat "Twitterin käyttäjäsopimuksen", jolla määrätään käyttäjän oikeudet Twitterin palveluiden käyttöön.

Jokaisen Twitterin palveluita käyttävän on noudatettava Twitterin säännöissä määritettyjä käytäntöjä. Jos näin ei tapahdu, Twitter voi ryhtyä johonkin tai joihinkin seuraavista toimista:

 • vaatia käyttäjää poistamaan kielletyn sisällön edellytyksenä sille, että tämä voi laatia uusia twiittejä tai muutoin jatkaa Twitterin käyttöä
 • väliaikaisesti rajoittaa käyttäjän oikeutta laatia twiittejä tai muutoin jatkaa Twitterin käyttöä
 • pyytää käyttäjää varmentamaan tilin omistajuuden puhelinnumerolla tai sähköpostiosoitteella tai
 • jäädyttää käyttäjän tilin/tilit pysyvästi.

Jos käyttäjä yrittää välttyä tilin pysyvältä jäädyttämiseltä luomalla uusia tilejä, jäädytämme uudet tilit.

Näiden sääntöjen muuttaminen voi joissakin tilanteissa olla tarpeen. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin. Sääntöjen viimeisin versio on aina nähtävissä osoitteessa https://twitter.com/rules.

Näitä Twitterin sääntöjä sovelletaan alustalla esitettyyn ei-mainossisältöön. Mainontaa ja mainostettua sisältöä koskevista säännöistä saat lisätietoa lukemalla mainonnan sääntömme.

Sisällön rajat ja Twitterin käyttö

Immateriaaliomaisuus

Tavaramerkki: Pidätämme oikeuden jäädyttää tilejä tai ryhtyä muihin asianmukaisiin toimiin, kun joku käyttää toisen brändiä tai tavaramerkkiä, yritysnimeä tai logoa tavalla, joka voi aiheuttaa sekaannusta tai antaa harhaanjohtavan kuvan henkilön ja brändin yhteydestä. Lue tavaramerkkejä koskevista säännöistä ja rikkomuksista ilmoittamisesta.

Tekijänoikeudet: Vastaamme selkeisiin, yksityiskohtaisiin ilmoituksiin väitetyistä tekijänoikeusloukkauksista. Tekijänoikeuskäytäntömme on eritelty palvelun käyttöehdoissa. Lue lisää tekijänoikeuskäytännöstämme.


Väkivalta- ja aikuissisältö

Väkivaltasisällöksi katsotaan kaikki kuolemaan, vakavaan loukkaantumiseen, väkivaltaan tai leikkaustoimenpiteisiin liittyvä media, joka mässäilee verellä. Aikuissisällöksi katsotaan kaikki pornografinen ja/tai oletettavasti seksuaalista kiihottamista tavoitteleva media. 

Twitter sallii joitakin väkivalta- ja/tai aikuissisällön muotoja twiiteissä, jotka on merkitty arkaluonteista aineistoa sisältäviksi. Tällaista sisältöä ei kuitenkaan saa käyttää suorissa videolähetyksissä eikä profiili- tai otsakekuvissa. Lisäksi Twitter voi vaatia käyttäjää poistamaan väkivaltaista sisältöä. Lue lisää väkivalta- ja aikuissisällön määritelmästä Twitterissä ja sisällön merkitsemisestä arkaluonteista aineistoa sisältäväksi.  

Vainajia esittävä sisältö: Twitter voi vaatia käyttäjää poistamaan tunnistettavissa olevan henkilön kuolemaa esittävää sisältöä, mikäli saamme sisällön poistopyynnön omaisilta tai näiden valtuuttamalta edustajalta. Lue lisää tällaisen pyynnön esittämisestä.


Laiton käyttö

Palvelua ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin tai sellaisten edistämiseen. Käyttämällä Twitteriä sitoudut noudattamaan verkossa toimimista ja verkkosisältöä koskevia lakeja.


Hakkeroidun materiaalin jakaminen 

Palvelujamme ei saa käyttää sellaisen hakkeroinnilla hankitun sisällön suoraan levittämiseen, joka sisältää henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, saattaa aiheuttaa ihmisille välitöntä haittaa tai vaaraa tai sisältää yrityssalaisuuksia. Hakkeroidun sisällön suoraa levittämistä ovat muun muassa hakkeroidun sisällön julkaiseminen Twitterissä (esimerkiksi twiittitekstissä tai -kuvassa) tai hakkeroituun, jossain toisessa verkkosivustossa isännöityyn sisältöön johtavan suoran linkin julkaiseminen.

Saatamme jäädyttää hakkeroitua materiaalia suoraan levittävän tilin, kun tili on ottanut vastuun hakkeroinnista tai Twitter pystyy luotettavasti osoittamaan sisältöä jakavan tilin syyllistyneen hakkerointiin.


Suositut puheenaiheet

Twitter voi päätöksellään estää tiettyä sisältöä nousemasta suosittujen puheenaiheiden listoille. Tällaista sisältöä ovat Twitterin sääntöjä rikkova sekä mahdollisesti puheenaiheita manipuloimaan pyrkivä sisältö. Lue lisää siitä, minkä sallimme ja minkä emme salli nousta suosittujen puheenaiheiden listalle.
 

Kolmannen osapuolen mainokset videosisällössä

Et saa ilman ennakkolupaamme lähettää tai julkaista palvelussa videosisältöä, joka sisältää kolmannen osapuolen mainontaa, kuten pre-roll-videomainoksia tai sponsorigrafiikkaa.


Twitter-merkkien väärinkäyttö

Twitterin myöntämiä merkkejä, kuten ”mainostettu”- tai ”varmennettu”-tunnuksia, saavat käyttää vain merkin Twitteriltä saaneet. Näitä merkkejä ilman Twitterin lupaa profiili- tai otsakekuvassa, näyttönimessä tai muutoin harhaanjohtavasti käyttävät tilit voidaan jäädyttää.


Käyttäjätunnusten väärinkäyttö

Käyttäjätunnusten myynti: Twitter-käyttäjätunnusten ostaminen ja myyminen on kiellettyä.

Käyttäjätunnusten valtaus: Käyttäjätunnusten valtaus on kiellettyä. Huomioimme muun muassa seuraavat asiat selvittäessämme, onko toiminta käyttäjätunnusten valtausta:

 • luotujen tilien määrä
 • tilien luominen tarkoituksena estää toisia käyttämästä kyseisiä tilien nimiä
 • tilien luominen myyntitarkoituksessa ja
 • kolmannen osapuolen syötteen käyttäminen kyseisen tahon mukaan nimetyn tilin päivityksiin ja ylläpitoon.

Twitter voi myös poistaa yli kuusi kuukautta toimettomana olleet tilit. Lue lisää käyttäjätunnusten valtauksesta.

Häirintä

Kannatamme ilmaisunvapautta ja avointa vuoropuhelua. Tällä periaatteella on kuitenkin hyvin vähän merkitystä, jos äänet vaimenevat, koska ihmiset eivät uskalla ilmaista itseään. Jotta ihmiset voivat kokea olonsa turvalliseksi ilmaistessaan erilaisia mielipiteitä ja uskomuksia, kiellämme käytöksen, joka on luokiteltavissa häirinnäksi. Tällaista käytöstä on esimerkiksi toisen käyttäjän ahdistelu tai pelottelu tämän äänen vaimentamiseksi.

Konteksti ratkaisee arvioitaessa, onko käyttäytyminen häirintää ja harkittaessa asianmukaisia toimia. Saatamme arvioinnissa punnita esimerkiksi seuraavia seikkoja:

 • kohdistuuko käytös henkilöön tai ryhmään
 • onko ilmiannon tehnyt häirinnän kohde vai ulkopuolinen
 • onko käytös uutisarvoista ja legitiimisti yleisön intresseissä.


Väkivalta ja fyysinen vahingonteko

Väkivalta: Henkilön tai ihmisryhmän uhkaaminen väkivallalla tai vakavan fyysisen haitan, kuoleman tai sairauden toivominen näille on kielletty. Tähän luetaan myös terrorismilla uhkaaminen tai sen ihannointi. Kiellettyä on myös esiintyä sellaisen organisaation edustajana, joka oman ilmoituksensa mukaan tai toiminnallaan Twitterissä tai sen ulkopuolella käyttää väkivaltaa siviilejä kohtaan tai kannustaa siihen omia tarkoitusperiään ajaakseen.

Itsemurha tai itsetuhoisuus: Itsemurhan tai itsetuhoisuuden ihannointi tai niihin yllyttäminen on kielletty. Kun meille ilmoitetaan, että henkilö uhkaa itsemurhalla tai itsensä vahingoittamisella, saatamme ryhtyä toimiin henkilön auttamiseksi. Saatamme ottaa häneen yhteyttä ja tarjota hänelle esimerkiksi mielenterveystyötä tekevien kumppaniemme yhteystietoja.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö: Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön yllyttäminen on kielletty. Lue nollatoleranssistamme lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kohtaan.


Häirintä ja vihakäytös

Häirintä: Toisen henkilön häirintä ja siihen yllyttäminen on kielletty. Häirinnäksi katsotaan yritykset häiritä tai pelotella henkilöä tai vaientaa tämän ääni.

Ei-toivotut seksuaaliset ehdotukset: Toisen henkilön häirintä lähettämällä ei-toivottua seksuaalista sisältöä on kielletty. Kiellettyä on myös henkilön esineellistäminen seksuaalisella tavalla ja muu sopimaton seksuaalinen käytös.

Vihakäytös: Toisen ihmisen uhkaileminen, häneen kohdistuvaan väkivaltaan yllyttäminen ja häirintä rodun, etnisen taustan, kansallisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, uskonnollisen vakaumuksen, iän, vammaisuuden tai vakavan sairauden perustella on kielletty. Lue lisää vihakäytöstä koskevasta käytännöstä.

Vihakuvasto ja vihaan yllyttävät näyttönimet: Vihakuvaston ja -symbolien käyttö profiilikuvassa ja profiilin otsakkeessa on kielletty. Käyttäjätunnuksen, näyttönimen tai profiilin kuvauksen käyttö häirintään on myös kielletty. Tällaista häirintää on kohdistettu häirintä tai vihan ilmaiseminen henkilöä, ryhmää tai suojattua ihmisryhmää kohtaan. 


Yksityiset tiedot ja henkilökohtainen media

Yksityiset tiedot: Toisen henkilön yksityisten tietojen julkaisu tai levittäminen ilman henkilön nimenomaista suostumusta on kielletty. Yksityisen tiedon määritelmä voi vaihdella lainsäädännöstä riippuen. Lue lisää yksityistä tietoa koskevasta käytännöstä.

Henkilökohtainen media: Henkilöstä ilman tämän suostumusta tuotettujen tai jaettujen henkilökohtaisten kuvien tai videoiden julkaisu ja levitys on kielletty. Seksuaalista hyväksikäyttöä ja/tai raiskausta esittävä aineisto on myös kielletty. Huom. sääntöön saatetaan soveltaa rajoitettuja poikkeuksia, jos asiayhteyden perusteella on selvää, että toiminta on tapahtunut yhteisymmärryksessä. Lue lisää henkilökohtaisesta mediasta Twitterissä.

Paljastuksilla/hakkeroinnilla uhkailu: Toisen henkilön yksityisten tietojen tai henkilökohtaisen median paljastamisella uhkaaminen on kielletty. Toisen digitaalisten tietojen hakkeroinnilla tai murrolla uhkaaminen tai muiden henkilöiden kannustaminen tällaiseen toimintaan (esimerkiksi tarjoamalla tällaisesta toiminnasta palkkio) on myös kiellettyä.


Toisena esiintyminen

Toisena henkilönä, ryhmänä tai organisaationa esiintyminen harhaanjohtamistarkoituksessa tai tosiasiallisesti harhaan johtaen on kielletty. Vaikka parodia-, fani-, kommentti- ja uutistilit ovat sallittuja, niiden tarkoituksena ei saa olla roskapostitus tai häirinnän harjoittaminen. Lue lisää toisena esiintymistä koskevasta käytännöstä.

Roskaposti ja tietoturva

Pyrimme suojaamaan Twitterin käyttäjiä tekniseltä väärinkäytöltä ja roskapostilta.

Jotta Twitter olisi vakaa ja tietoturvallinen ympäristö, seuraavat toimet ja niiden yritys ovat kiellettyjä Twitteriä käytettäessä:

 • Twitterin ei-julkisiin osiin tunkeutuminen, niiden sormeilu ja käyttö sekä Twitterin tietojärjestelmiin tai Twitterin alihankkijoiden teknisiin jakelujärjestelmiin tunkeutuminen, niiden sormeilu tai käyttö (paitsi Twitter Bug Bounty ‑ohjelman nimenomaisesti salliessa sen).
 • Järjestelmän tai verkon haavoittuvuuden tutkiskelu, skannaus ja testaus sekä turva- tai varmennusominaisuuksien rikkominen tai kiertäminen (paitsi Twitter Bug Bounty ‑ohjelman nimenomaisesti salliessa sen).
 • Twitteriin tunkeutuminen tai tunkeutumisen yritys (automatisoidusti tai muin keinoin) muutoin kuin Twitterin tarjoamia, julkistettuja käyttöliittymiä käyttäen (sovellettavien ehtojen mukaisesti), paitsi jos Twitter on nimenomaisesti myöntänyt luvan tällaiseen toimintaan erillisellä sopimuksella. Huomaa, että Twitterin selaaminen hakurobotilla on sallittu, jos se tehdään robots.txt-tiedoston määräysten mukaisesti; tiedonharavointi (scraping) Twitteristä ilman ennakkolupaamme on kuitenkin nimenomaisesti kielletty.
 • Sähköpostin tai päivityksen TCP/IP-pakettiotsakkeen tai otsaketiedon osan väärennys tai Twitterin minkäänlainen käyttö muunnellun, petollisen tai valheellisen lähdetiedon lähettämiseen.
 • Toisen käyttäjän, isäntäkoneen tai verkon Twitterin käytön häirintä esimerkiksi lähettämällä viruksia, ylikuormittamalla, floodaamalla, spammaamalla, palvelunestohyökkäyksillä tai skriptaamalla sisältöä tavalla, joka häiritsee Twitteriä tai aiheuttaa sille tarpeetonta kuormitusta.

Seuraaviin toimiin syyllistyvät tilit voidaan lukita tilapäisesti tai niiden käyttö voidaan estää lopullisesti:

 • Haittaohjelmat/tietojenkalastelu: Linkittäminen haitalliseen sisältöön, jonka tarkoitus on vahingoittaa tai häiritä toisen henkilön selainta tai tietokonetta tai loukata hänen yksityisyyttään, on kiellettyä. Tällaista sisältöä ei myöskään saa julkaista. 
 • Valetilit: Valheellisten ja harhaanjohtavien tilien rekisteröinti tai luonti on kiellettyä. Vaikka pseudonyymillä käytettävät Twitter-tilit sekä parodia-, kommentti- ja fanitilit ovat sallittuja, harhaanjohtavien tilitietojen käyttö roskapostitukseen tai häirinnän harjoittamiseen, esimerkiksi pyrkimällä manipuloimaan Twitterissä käytäviä keskusteluja, on kielletty. Huomioimme muun muassa seuraavat asiat selvittäessämme, onko tili luokiteltavissa valetiliksi:
  • kuvituskuvien tai varastettujen kuvien käyttö käyttäjäkuvakkeissa
  • varastettujen tai kopioitujen kuvausten käyttö profiileissa
  • tahallisesti harhaanjohtavien profiilitietojen käyttö esimerkiksi profiilin sijaintitiedoissa.
 • Roskaposti: Twitterin palveluita ei saa käyttää roskapostittamiseen. Twitter määrittelee roskapostiksi bulkkitoiminnan ja aggressiivisen toiminnan, jolla pyritään manipuloimaan tai häiritsemään Twitteriä tai sen käyttäjien käyttäjäkokemusta liikenteen tai huomion ohjaamiseksi asiaankuulumattomille tileille, tuotteisiin, palveluihin tai hankkeisiin. Huomioimme muun muassa seuraavat asiat selvittäessämme, onko käytös luokiteltavissa roskapostitukseksi:
  • oletko lyhyen ajan sisällä alkanut seurata lukuisia tilejä ja/tai lopettanut niiden seuraamisen, erityisesti jos olet tehnyt sen käyttämällä automaattitoimintoja (aggressiivinen seuraaminen tai seuraajien tuottaminen)
  • koostuvatko twiittisi tai yksityisviestisi pääosin ilman kommentteja jaetuista linkeistä
  • ovatko lukuisat ihmiset estäneet sinut saatuaan liikaa kohdentamatonta, pyytämätöntä tai itseään toistavaa sisältöä tai muuta toimintaa tililtäsi
  • onko sinusta tehty huomattava määrä roskapostitukseen liittyviä ilmoituksia
  • lähetätkö monistettua tai sisällöltään lähes identtistä sisältöä, vastauksia tai mainintoja useilta tileiltä tai yhdeltä tililtä monistettuina päivityksinä, tai luotko monistettuja tai sisällöltään lähes identtisiä tilejä
  • lähetätkö useita päivityksiä suosittuun puheenaiheeseen tarkoituksena vääristää tai manipuloida aihetta liikenteen tai huomion ohjaamiseksi asiaankuulumattomille tileille, tuotteisiin, palveluihin tai hankkeisiin
  • lähetätkö suuren määrän pyytämättömiä vastauksia tai mainintoja
  • lisäätkö käyttäjiä listoille joukoittain tai aggressiiviseen tyyliin
  • reagoitko sattumanvaraisesti tai aggressiivisesti twiitteihin (tykkäyksin, uudelleentwiittauksin jne.) tai käyttäjiin (seuraamalla, lisäämällä listoille tai hetkiin jne.) huomion ohjaamiseksi asiaankuulumattomille tileille, tuotteisiin, palveluihin tai hankkeisiin
  • lähetätkö toistuvasti toisten henkilöiden tilitietoja (kuvauksia, twiittejä, profiili-URL-osoitteita jne.) ominasi
  • lähetätkö harhaanjohtavia, petollisia tai haitallisia linkkejä (kumppaneiden sivuille tai haittaohjelmia levittäville tai klikkauksia kaappaaville sivuille jne.)
  • myytkö, ostatko tai yritätkö keinotekoisesti lisätä tilitoimintoja (seuraajia, uudelleentwiittauksia, tykkäyksiä jne.)
  • käytätkö tai mainostatko kolmannen osapuolen palveluja tai sovelluksia, joiden väitetään lisäävän seuraajia, uudelleentwiittaajia tai tykkäyksiä (kuten seuraajajunat, "lisää seuraajia nopeasti" lupaavat sivustot tai muut tilin tai twiittien seuraajien tai toimintojen automaattista lisäämistä tarjoavat sivustot).

Lue lisää käyttöehtojen soveltamisesta tällaiseen tilikäyttäytymiseen seuraamista koskevia sääntöjä ja hyviä käytäntöjä sekä automaattitoimintoja koskevia sääntöjä ja hyviä käytäntöjä käsittelevistä ohjeartikkeleista.

Jäädytettyjen tilien tilalle tai niiden jäljittelemiseksi luoduilta tileiltä voidaan kieltää oikeus Twitterin käyttöön pysyvästi. Tili voidaan myös poistaa, jos Twitter pystyy luotettavasti osoittamaan sen kuuluvan taholle, jonka tiedetään rikkovan Twitterin sääntöjä.

Sisällön näkyvyys

Tutkinnan alaisina olevat tilit tai tilit, joiden on havaittu levittävän näitä sääntöjä rikkovaa sisältöä, voidaan joko itsessään rajata näkymästä tai niiden twiittejä voidaan rajata näkymästä Twitterin eri osissa, haku mukaan lukien. Jos haluat tietoa tilanteista, joissa sisältöä voidaan rajata näkymästä Twitterissä, lue ohjeartikkeli hakusäännöistä ja haun rajoituksista.

Lähetä