Twitter Kuralları

Herkesin içerik oluşturma ve görüşlerini ve bilgilerini anında sınırsızca paylaşma gücüne sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Twitter kullanıcılarının deneyimini ve güvenliğini koruma altına almak amacıyla izin verdiğimiz içerik ve davranış türlerine bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlar aşağıdaki Twitter Kuralları'nda ifade edilmektedir.

Twitter Kuralları (kapsanan tüm politikalarla birlikte), Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları toplu halde, kullanıcıların Twitter'ın hizmetlerine erişim ve kullanımının tabi olduğu "Twitter Kullanıcı Sözleşmesi"ni meydana getirir.

Twitter'ın hizmetlerine erişen veya bu hizmetleri kullanan herkes Twitter Kuralları'nda açıklanan politikalara uymak zorundadır. Aksi halde, Twitter aşağıdaki yaptırımlardan bir veya birkaçını uygulayabilir:

 • Tekrar yeni gönderi oluşturup diğer Twitter kullanıcılarıyla etkileşim kurabilmeniz için yasaklanan içeriği kaldırmanızı şart koşmak,
 • Gönderi oluşturma ve diğer Twitter kullanıcılarıyla etkileşim kurma olanağınızı geçici olarak sınırlandırmak,
 • Telefon numarası veya e-postayla hesabın sahibi olduğunuzu onaylamanızı istemek veya
 • Hesabınızı veya hesaplarınızı kalıcı olarak askıya almak.

Yeni hesaplar oluşturarak kalıcı bir askıya alma işleminden kaçınmaya çalışırsanız yeni hesaplarınız askıya alınır.

Zaman zaman bu Kuralları değiştirmemiz gerekebileceğini ve değişiklik hakkımızı her zaman saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın. Kuralların en güncel sürümünü şu adreste her zaman bulabilirsiniz: https://twitter.com/rules.

Bu, Twitter Kuralları'nda açıklanan politikalar platformumuzdaki organik içerikleri düzenlemektedir. Reklam ve sponsorlu içerikleri düzenleyen kurallar hakkında daha fazla bilgi almak için Reklam politikalarımızı inceleyin.

İçerik Sınırları ve Twitter Kullanımı

Fikrî mülkiyet

Ticari marka: İşletme adı ve/veya logo dahil olmak üzere birinin marka veya ticari markası, başkalarını iş ilişkileriniz konusunda yanlış yönlendirecek ya da akıl karıştıracak şekilde kullanıldığında hesapları askıya alma veya gerekli başka eylemlerde bulunma hakkımız saklıdır. Ticari marka politikamız ve ihlal bildirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Telif Hakları: Net ve eksiksiz biçimde bildirilen telif hakkı ihlali iddialarını değerlendirir ve yanıtlarız. Telif hakkı prosedürlerimiz, Hizmet Şartlarımızda açıklanmaktadır. Telif hakkı politikamız hakkında daha fazla bilgi edinin.


Görsel şiddet ve yetişkinlere uygun içerik

Ölüm, ciddi yaralanma, şiddet veya cerrahi prosedürlerle ilgili her tür korkutucu medyayı görsel şiddet olarak kabul ediyoruz. Pornografik ve/veya cinsel uyarı amacı taşıyan her medyayı yetişkinlere uygun içerik olarak kabul ediyoruz. 

Twitter, hassas medya içeren Tweetlerde bazı görsel şiddet ve/veya yetişkinlere uygun içerik biçimlerinin bulunmasına izin verir. Ancak canlı video, profil veya başlık fotoğraflarınızda bu tür içerikleri kullanamazsınız. Ayrıca, Twitter bazen aşırı şiddet içeren görsel içeriği kaldırmanızı isteyebilir. Görsel şiddet ve yetişkinlere uygun içeriğin yanı sıra medyanızı hassas olarak işaretleme konusunda daha fazla bilgi edinin.  

Vefat etmiş kişileri gösteren medya: Ailelerinden veya yetkili temsilcilerinden bir talep almamız halinde, kimliği saptanabilir bir kişinin ölümünü gösteren medyayı kaldırmanızı isteyebiliriz. Böyle bir talepte nasıl bulunabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.


Yasa dışı kullanım

Hizmetlerimiz, yasa dışı amaçlarla veya yasa dışı etkinliklerin sürdürülmesi için kullanılamaz. Twitter'ı kullanarak, çevrimiçi davranış ve içeriklerinizi düzenleyen yürürlükteki tüm yasalara uymayı taahhüt edersiniz.


Ele geçirilen içeriğin dağıtılması 

Kişisel bilgiler içeren, ele geçirme yoluyla ulaşılan ve insanları zarara veya tehlikeye uğratması muhtemel ya da ticari sırlar bulunduran içerikleri doğrudan dağıtmak üzere hizmetlerimizin kullanılmasına izin vermeyiz. Ele geçirilen içeriğin doğrudan dağıtılması, bu içeriğin Twitter'da yayınlanması (örneğin bir Tweet metni veya bir görselle) ya da başka web sitelerinde barındırılan ele geçirilmiş içeriğe doğrudan bağlantı verilmesi anlamına gelir.

Hesabın ele geçirilme durumu için sorumluluk alması veya Twitter'ın içeriği dağıtan hesabın ele geçirildiğine ilişkin güvenilir kanıtı bulunması halinde, ele geçirilen içeriği doğrudan dağıtan hesapları askıya alabiliriz.


Gündemler

Zaman zaman belirli içeriklerin gündem haline gelmesini önleyebiliriz. Twitter Kuralları'nı ihlal edenlerin yanı sıra, gündemleri yönlendirmeye çalışan içerikler de buna dahildir. Gündem olmasına izin verilen ve verilmeyen başlıklar hakkında daha fazla bilgi edinin.
 

Video içeriğinde üçüncü taraflara ait reklamlar

Önceden izin almadan, hizmetlerimiz aracılığıyla pre-roll video reklamları veya sponsorluk grafikleri gibi üçüncü taraflara ait reklam içeren video içerikleri gönderemez, yayımlayamaz veya görüntüleyemezsiniz.


Twitter rozetlerinin kötü niyetli kullanımı

"Sponsorlu" veya "onaylanmış" olanlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Twitter tarafından sağlanmayan Twitter rozetlerini kullanamazsınız. Yetkisiz rozetleri profil fotoğraflarının, başlık fotoğraflarının, görüntülenen kullanıcı adlarının parçası olarak veya Twitter ile ilişkisi olduğuna ya da Twitter'ın yetkisiyle bu rozetleri görüntülediğine dair yanlış herhangi bir imada bulunarak kullanan hesaplar askıya alınabilir.


Kullanıcı adlarının kötü niyetli kullanımı

Kullanıcı adlarını satma: Twitter kullanıcı adlarını satın alamaz veya satamazsınız.

Kullanıcı adının izinsiz kullanımı: Kullanıcı adının izinsiz kullanımı işlemlerine dahil olamazsınız. Bir davranışın kullanıcı adının izinsiz kullanımı olup olmadığını belirlerken dikkate aldığımız faktörlerden bazıları şunlardır:

 • Oluşturulan hesap sayısı,
 • Başkalarının bu hesap isimlerini kullanmasına engel olmak amacıyla hesap oluşturulması,
 • Satmak amacıyla hesap oluşturulması ve
 • Üçüncü partilerin hesaplarının onlar adına güncellenip sürdürülmesi amacıyla bu üçüncü parti içerik kaynaklarının kullanımı.

Twitter'ın, altı aydan daha uzun bir süre boyunca etkin olmayan hesapları da kaldırabileceğini lütfen unutmayın. Kullanıcı adlarının izinsiz kullanımı hakkında daha fazla bilgi alın.

Taciz İçeren Davranış

İfade özgürlüğüne ve açık diyaloğa inanıyoruz, ancak insanlar konuşmaktan korkar ve bu suretle sesler susturulursa bu felsefemizin pek anlamı kalmaz. İnsanların çeşitli fikir ve inançlarını güvenle ifade edebileceklerini hissetmelerini temin etmek amacıyla, başka bir kullanıcıyı susturmak için sataşmak, tehdit etmek veya korkutmak yoluyla taciz sınırını aşan davranışları yasaklıyoruz.

Taciz içeren davranışların değerlendirilmesi ve uygulanacak gerekli yaptırımların belirlenmesinde bağlam önemli yer tutar. Dikkate alabileceğimiz faktörlere, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakiler dahildir:

 • Davranışın bir bireyi veya bir grup insanı hedef alıp almadığı,
 • Bildirimin tacizin hedefindeki kişi mi, yoksa bir tanık tarafından mı yapıldığı,
 • Davranışın haber değeri taşıyıp taşımadığı ve meşru kamu yararını ilgilendirip ilgilendirmediği.


Şiddet ve fiziksel yaralama

Şiddet: Bir birey veya insan grubuna yönelik şiddet içeren belirli tehditlerde veya ciddi fiziksel yaralanma, ölüm veya hastalıkla ilişkili dileklerde bulunamazsınız. Bu eylemlere, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, terörizm tehdidinde bulunmak veya propagandası yapmak dahildir. Ayrıca, amaçlarına ulaşmak için hem çevrimiçi hem çevrimdışı platformlarda gerek açıklamaları gerek faaliyetleri ile sivillere şiddet uygulayan veya şiddeti destekleyen örgütlerle de ilişkiniz olamaz.

İntihar veya kendine zarar verme: İntiharı veya kendi kendine zarar vermeyi destekleyemez veya teşvik edemezsiniz. Bir kişinin intiharı veya kendi kendine zarar vermeyi düşündüğü hakkında bildirim aldığımızda, ona yardımcı olmak için ruh sağlığı ortaklarımızın iletişim bilgileri başta olmak üzere ilgili kaynakları sağlamak gibi adımlar atabiliriz.

Çocuk cinsel istismarı: Çocuk cinsel istismarını teşvik edemezsiniz. Çocuk cinsel istismarına karşı sıfır hoşgörü politikamız hakkında daha fazla bilgi alın.


Taciz ve nefret davranışı

Taciz: Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Başka birine sataşma, tehdit etme veya susturmaya yönelik teşebbüsleri taciz içeren davranış olarak kabul ediyoruz.

İstenmeyen cinsel yaklaşımlar: Birine istenmeyen cinsel içerikler göndererek, müstehcen bir tavırla nesneleştirerek veya cinsel açıdan uygunsuz başka davranışlarla doğrudan tacizde bulunamazsınız.

Nefret söylemi: Diğer kişilere karşı şiddeti destekleyemez veya ırk, etnik köken, ulusal köken, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, dini inanç, yaş, engellilik durumu ya da ciddi hastalığa dayanarak tehditlerde bulunamaz veya taciz edemezsiniz. Nefret davranışı politikamız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Nefret içeren resimler ve ekran adları: Profil resminizde veya profil başlığınızda nefret içeren görüntüler ve semboller kullanamazsınız. Birini hedef alarak taciz etmek veya bir kişi, grup veya korumalı kategoriye karşı taciz içeren davranışlarda bulunmak amacıyla kullanıcı adınızı, ekran adınızı veya profilinizdeki kişisel bilgileri kullanamazsınız. 


Gizli bilgiler ve özel medya

Gizli bilgiler: Açık yetkisi ve izni olmadan, başkalarının gizli bilgilerini yayınlayamaz veya gönderemezsiniz. Gizli bilgilerin tanımı yerel yasalara bağlı olarak değişebilir. Gizli bilgiler politikamız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Özel medya: Kişinin rızası olmadan üretilmiş veya dağıtılmış özel resim veya videolar gönderemez veya paylaşamazsınız. Cinsel şiddet ve/veya saldırı gösteren medyaya da izin verilmemektedir. Not: etkileşimin karşılıklı rıza dahilinde olduğuna dair belirgin bir durum mevcutsa, sınırlı istisnalar geçerli olabilir. Twitter'da özel medya hakkında daha fazla bilgi edinin.

İfşa etme / ele geçirme tehditleri: Birini, gizli bilgilerini veya özel medyasını ifşa etmekle tehdit edemezsiniz. Ayrıca bir kişiyi dijital bilgilerini ele geçirmekle tehdit edemez veya başkalarını bu bilgileri ele geçirmeye teşvik edemezsiniz (örneğin, bu tür bir eylem için ödül koyarak).


Taklitçilik

Başkalarını yanlış yönlendirme, kafalarını karıştırma veya aldatma amacıyla birey, grup veya kurumları taklit edemezsiniz. Parodi, hayran, yorum veya haber kaynağı hesaplarını sürdürmenize izin verilse de, hesabın amacı spam göndermek veya taciz içeren davranışlarda bulunmaksa söz konusu hesabı sürdüremezsiniz. Taklitçilik politikamız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Spam ve Güvenlik

Twitter'daki kişileri, teknik taciz ve spam'den korumak için çaba gösteriyoruz.

Twitter'da kalıcı ve güvenli bir ortamın desteklenmesi amacıyla, Twitter'a erişirken veya kullanırken aşağıdakileri yapamaz ya da yapmaya teşebbüs edemezsiniz:

 • Twitter'ın kamuya açık olmayan bölgelerine, Twitter'ın bilgisayar sistemlerine veya Twitter'ın sağlayıcılarının teknik sistemlerine erişmek, müdahale etmek veya kullanmak (Twitter Ödüllü Hata Bulma programı açıkça izin vermediği sürece).
 • Herhangi bir sistem veya ağın güvenlik açıklarını incelemek, taramak ya da test etmek veya herhangi bir güvenlik veya kimlik doğrulama önlemini ihlal etmek veya bozmak (Twitter Ödülü Hata Bulma programı açıkça izin vermediği sürece).
 • Twitter ile ayrı bir anlaşma uyarınca özel olarak izin verilmediği sürece Twitter tarafından (ve yalnızca geçerli hüküm ve koşullara istinaden) sağlanan mevcut, yayınlanmış arayüzlerimiz dışındaki herhangi bir yolla (otomatikleştirilmiş ya da başka şekilde) Twitter'a erişmek ya da Twitter'ı aramak veya bunlara teşebbüs etmek. Robots.txt dosyasının maddelerine uygun olarak yapılması durumunda Twitter'da gezmeye izin verilir, ancak önceden iznimiz alınmaksızın Twitter'ı derinlemesine incelemenin kesinlikle yasak olduğunu unutmayın.
 • TCP/IP paket başlıklarında veya herhangi bir e-posta ya da gönderinin başlık bilgisinin herhangi bir bölümünde sahtekârlık yapmak veya Twitter'ı tahrif edilmiş, aldatıcı ya da yanlış kaynak tanımlayıcı bilgi göndermek için herhangi bir şekilde kullanmak.
 • Herhangi bir kullanıcının, ana bilgisayarın ya da ağın erişimini, Twitter'ın hizmetlerine virüs göndererek, aşırı yükleme yaparak, pakete boğarak, spam göndererek, postaya boğarak ve Twitter'ı engellemek ya da Twitter üzerinde aşırı yük oluşturmak amacıyla bu tarz içeriğin oluşturulması için program yazmak dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla engellemek ya da aksatmak.

Aşağıdaki etkinliklerde bulunan hesaplar, geçici olarak kilitlenebilir ve/veya kalıcı olarak askıya alınabilir:

 • Kötü Niyetli Yazılım/Kimlik Hırsızlığı: Başka bir kişinin tarayıcısına veya bilgisayarına zarar vermek ya da çalışmasını aksatmak veya bir kişinin gizliliğine yönelik saldırı amacıyla kötü niyetli içerik yayınlayamaz veya bu tür içeriğe bağlantı oluşturamazsınız. 
 • Sahte hesaplar: Sahte ve yanlış yönlendirici hesaplar açamaz veya oluşturamazsınız. Twitter'ı takma adla veya parodi, yorum ya da hayran hesabı olarak kullanabilirsiniz. Ancak yanlış yönlendirici hesap bilgilerini, Twitter'daki sohbetleri yönlendirme girişimleri dahil olmak üzere, spam gönderme, taciz içeren veya rahatsız edici davranışlar sergileme amacıyla kullanamazsınız. Bir hesabın sahte olup olmadığını belirlerken dikkate aldığımız faktörlerden bazıları şunlardır:
  • Hazır veya çalıntı profil fotoğraflarının kullanılması
  • Çalıntı veya kopyalanmış profil bilgilerinin kullanılması
  • Profil konumu dahil olmak üzere, kasıtlı olarak yanlış yönlendirici profil bilgilerinin kullanılması
 • Spam: Başkalarına spam amaçlı gönderi yapmak için Twitter hizmetlerini kullanamazsınız. Twitter'da spam genel olarak, alakasız hesap, ürün, hizmet veya girişimlere yönelik trafik veya ilgiyi artırmak amacıyla Twitter'a veya Twitter'daki kullanıcıların deneyimine müdahale etmeye veya aksatmaya teşebbüs eden toplu veya agresif etkinlikler olarak tanımlanır. Hangi davranışların spam gönderme amacıyla yapıldığını değerlendirirken dikkate aldığımız faktörlerden bazıları şunları kapsar:
  • Kısa bir zaman dilimi içinde, özellikle otomatik yöntemler kullanarak çok fazla sayıda hesabı takip ettiyseniz ve/veya takibi bıraktıysanız (agresif takip veya takipçi dalgalanması),
  • Tweet veya Direkt Mesajlarınız büyük ölçüde yorum içermeyen bağlantı paylaşımlarından oluşuyorsa,
  • Hesabınıza ait hedeflenmemiş, istenmeyen veya yinelenen büyük miktarda içerik veya etkileşim nedeniyle çok sayıda kişi sizi engellediyse,
  • Size karşı çok sayıda spam şikayeti yapılmışsa,
  • Birden fazla hesap üzerinden, yinelenen veya önemli ölçüde benzer içerik, yanıt ya da bahseden gönderiyor veya bir hesaptan çok sayıda yinelenen güncelleme yayınlıyor ya da birbirinin aynısı olan veya çok benzer hesaplar oluşturuyorsanız,
  • Alakasız hesap, ürün, hizmet veya girişimlere yönelik trafik ya da ilgiyi artırmak üzere, başlığı saptırmak ve müdahale etmek amacıyla bir gündem başlığına veya popüler başlığa birden fazla güncelleme gönderiyorsanız,
  • Çok fazla sayıda istenmeyen yanıt veya bahseden gönderiyorsanız,
  • Kullanıcıları toplu veya agresif bir şekilde listelere ekliyorsanız,
  • Alakasız hesap, ürün, hizmet veya girişimlere yönelik trafik ya da ilgiyi artırmak için rastgele veya agresif bir şekilde Tweetlerle (ör. beğeniler, Retweetler vb.) ya da kullanıcılarla (ör. takip etme, listelere veya Anlara ekleme vb.) etkileşime giriyorsanız,
  • Başkalarının hesap bilgilerini (ör. kişisel bilgiler, Tweetler, profil bağlantısı vb.) kendinizinmiş gibi tekrar tekrar gönderiyorsanız,
  • Yanlış yönlendiren, aldatıcı veya kötü amaçlı bağlantılar (ör. ortaklık bağlantıları, kötü amaçlı yazılım/tıklamayla bilgi hırsızlığı yapılan sayfalar vb.) gönderiyorsanız,
  • Hesap etkileşimlerini (takipçiler, Retweetler veya beğeniler gibi) satıyor, satın alıyor veya yapay olarak artırıyorsanız ve
  • Size daha fazla takipçi, Retweet veya beğeni sağlamayı vadeden üçüncü parti hizmetleri veya uygulamaları (takipçi zincirleri, "kısa sürede daha fazla takipçi" öneren siteler veya hesabınıza ya da Tweetlerinize otomatik olarak takipçi veya etkileşim eklemeyi teklif eden siteler gibi) kullanıyor veya tanıtıyorsanız.

Kuralların, bu belirli hesap davranışlarına nasıl uygulandığı hakkında ayrıntılı bilgi için takip kuralları ve en iyi uygulamalar ile otomasyon kuralları ve en iyi uygulamalar konulu destek makalelerimizi inceleyin.

Askıya alınan hesapların yerine oluşturulan veya bu hesapları taklit eden hesaplar süresiz olarak askıya alınabilir. Ayrıca Twitter'ın Twitter Kuralları'nı ihlal ettiği bilinen varlıklarla ilişkisine dair güvenilir kanıtı bulunan hesapları da kaldırabiliriz.

İçerik Görünürlüğü

Soruşturma kapsamındaki veya bu Kuralları ihlal eden içerikleri paylaştığı belirlenen hesapların Tweet ya da hesap görünürlüğü, arama işlevi dahil olmak üzere Twitter'ın çeşitli bölümlerinde sınırlandırılabilir. Twitter'da içeriklerin sınırlandırılabileceği durumlar hakkında daha fazla bilgi almak için arama kuralları ve sınırlandırmalar konulu destek makalemizi inceleyin.

Bu makaleyi yer işareti olarak belirtin veya paylaşın

Bu makale faydalı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Yardımcı olabildiğimize çok sevindik!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Bu makaleyi nasıl iyileştirebiliriz?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Yorumlarınız gelecekte makalelerimizi geliştirmemize yardımcı olacak.