Twitter Kuralları

İçerik oluşturma, görüşlerini ve bilgilerini anında sınırsızca paylaşma gücüne herkesin sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Twitter kullanıcılarının deneyimini ve güvenliğini koruma altına almak için izin verdiğimiz içerik ve davranış türlerine bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlar aşağıdaki Twitter Kuralları'nda ifade edilmektedir.

Twitter Kuralları (kapsanan tüm politikalarla birlikte), Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları toplu halde, kullanıcıların Twitter'ın hizmetlerine erişiminin ve kullanımının tabi olduğu "Twitter Kullanıcı Sözleşmesi"ni meydana getirmektedir.

Twitter Kuralları'nda açıklanan politikalara, Twitter'ın hizmetlerine erişen veya kullanan tüm bireyler uymak zorundadır. Aksi halde Twitter aşağıdaki yaptırımlardan bir veya daha fazlasını uygulayabilir:

 • Tekrar yeni gönderi oluşturup diğer Twitter kullanıcılarıyla etkileşim kurabilmeniz için yasaklı içeriği silmenizi şart koşmak,
 • Gönderi oluşturma ve diğer Twitter kullanıcılarıyla etkileşim kurma kabiliyetinizi geçici olarak sınırlandırmak,
 • Telefon numarası veya e-postayla hesabın sahibi olduğunuzu onaylamanızı istemek veya
 • Hesabınızı veya hesaplarınızı kalıcı olarak askıya almak.

Yeni hesaplar oluşturarak kalıcı bir askıya alma işleminden kaçınmaya çalışırsanız yeni hesaplarınız askıya alınır.

Zaman zaman bu Kuralları değiştirmemiz gerekebileceğini ve değişiklik hakkımızı her zaman saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın. Kuralların en güncel sürümünü şu adreste her zaman bulabilirsiniz: https://twitter.com/rules.

Bu Twitter Kuralları'nda açıklanan politikalar platformumuzdaki organik içerikleri düzenlemektedir. Reklam ve sponsorlu içerikleri düzenleyen kurallar hakkında daha fazla bilgi almak için Reklamlar politikalarımızı inceleyin.

İçerik Sınırları ve Twitter Kullanımı

Fikrî mülkiyet

Ticari marka: İşletme adı ve/veya logo dahil olmak üzere birinin marka veya ticari markası, başkalarını iş ilişkileriniz konusunda yanlış yönlendirecek ya da akıl karıştıracak şekilde kullanıldığında hesapları askıya alma veya gerekli başka eylemlerde bulunma hakkımız saklıdır. Ticari marka politikamız ve ihlal bildirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Telif Hakları: Net ve eksiksiz biçimde bildirilen telif hakkı ihlali iddialarını değerlendirir ve yanıtlarız. Telif hakkı prosedürlerimiz, Hizmet Şartlarımızda açıklanmaktadır. Telif hakkı politikamız hakkında daha fazla bilgi edinin.


Görsel şiddet ve yetişkinlere uygun içerik

Ölüm, ciddi yaralanma, şiddet veya cerrahi prosedürlerle ilgili her tür korkutucu medyayı görsel şiddet olarak kabul ediyoruz. Pornografik ve/veya cinsel uyarı amacı taşıyan her medyayı yetişkinlere uygun içerik olarak kabul ediyoruz. Medya politikamız hakkında daha fazla bilgi alın.

Twitter, hassas medya içeren Tweetlerde bazı görsel şiddet ve/veya yetişkinlere uygun içerik biçimlerinin bulunmasına izin verir. Ancak profil veya başlık fotoğraflarınızda bu tür içerikleri kullanamazsınız. Ayrıca, vefat eden kişilerin ailelerinin veya yetkili temsilcinin talebi üzerine Twitter bazen, vefat edenlere ve ailelerine saygı gereği aşırı şiddet içeren görsel içeriği kaldırmanızı rica edebilir. Söz konusu talepte bulunma ve medyanızı hassas olarak işaretleme hakkında daha fazla bilgi alın.


Yasa dışı kullanım

Hizmetlerimiz, yasa dışı amaçlarla veya yasa dışı etkinliklerin sürdürülmesi için kullanılamaz. Twitter'ı kullanarak, çevrimiçi davranış ve içeriklerinizi düzenleyen yürürlükteki tüm yasalara uymayı taahhüt edersiniz.


Gündemler

Zaman zaman belirli içeriklerin gündem haline gelmesini önleyebiliriz. Twitter Kuralları'nı ihlal eden içeriklerin yanı sıra gündemlere müdahale etmeye teşebbüs eden içerikler de buna dahildir. Nelerin gündem olmasına izin verip nelere izin vermediğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.


Twitter rozetlerinin kötü niyetli kullanımı

"Sponsorlu" veya "onaylanmış" olanlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Twitter rozetlerini Twitter tarafından sağlanmadıkça kullanamazsınız. Yetkisiz rozetleri profil fotoğraflarının, başlık fotoğraflarının, görüntülenen kullanıcı adlarının parçası olarak veya Twitter ile ilişkisi olduğuna ya da Twitter'ın yetkisiyle bu rozetleri görüntülediğine dair yanlış herhangi bir imada bulunarak kullanan hesaplar askıya alınabilir.


Kullanıcı adlarının kötü niyetli kullanımı

Kullanıcı adlarını satma: Twitter kullanıcı adlarını satın alamaz veya satamazsınız.

Kullanıcı adı ticareti: Kullanıcı adları ile ticari amaçlı işlem yapamazsınız. Bir davranışın izinsiz kullanıcı adı kullanımı olup olmadığını belirlerken dikkate aldığımız faktörlerden bazıları şunlardır:

 • Oluşturulan hesap sayısı,
 • Başkalarının bu hesap isimlerini kullanmasına engel olmak amacıyla hesap oluşturulması,
 • Satmak amacıyla hesap oluşturulması ve
 • Üçüncü partilerin hesaplarının onlar adına güncellenip sürdürülmesi amacıyla bu üçüncü parti içerik kaynaklarının kullanımı.

Twitter'ın, altı aydan daha uzun bir süre boyunca etkin olmayan hesapları da kaldırabileceğini lütfen unutmayın. Kullanıcı adlarının izinsiz kullanımı hakkında daha fazla bilgi alın.

Taciz İçeren Davranış

İfade özgürlüğüne ve açık diyaloga inanıyoruz ama insanlar konuşmaktan korkar ve bu suretle sesler susturulursa, bu felsefemizin pek anlamı kalmaz. İnsanların çeşitli fikir ve inançlarını güvenle ifade edebileceklerini hissetmelerini temin etmek amacıyla, bir diğer kullanıcının sesini susturmak için sataşmak, tehdit etmek veya korku uyandırmak yoluyla taciz sınırını aşan davranışları yasaklıyoruz.

Taciz içeren davranışların değerlendirilmesi ve uygulanacak gerekli yaptırımların belirlenmesinde bağlam önemli yer tutar. Dikkate alabileceğimiz faktörlere, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakiler dahildir:

 • Davranışın bir bireyi veya bir grup insanı hedef alıp almadığı,
 • Bildirimin tacizin hedefindeki kişi mi, yoksa bir tanık tarafından mı yapıldığı,
 • Davranışın haber değeri taşıyıp taşımadığı ve meşru kamu yararını ilgilendirip ilgilendirmediği.


Şiddet ve fiziksel yaralama

Şiddet: Bir birey veya insan grubuna yönelik şiddet içeren belirli tehditlerde veya ciddi fiziksel yaralanma, ölüm veya hastalıkla ilişkili dileklerde bulunamazsınız. Bu eylemler sınırlı olmamak kaydıyla şunlardır: Terörizm tehdidinde bulunma veya propagandası yapmak. Ayrıca, hem çevrimiçi hem çevrimdışı platformlarda ister açıklamaları isterse de faaliyetleri ile daha fazla kayba sebep olmak adına sivillere karşı tehdit kullanan veya propagandasını yapan örgütlerle de ilişkiniz olamaz. Bu kural 18 Aralık 2017 tarihinde ilgili kuruluşlarla ilişki çerçevesinde uygulanmaya başlayacaktır.

İntihar veya kendine zarar verme: İntiharı veya kendi kendine zarar vermeyi destekleyemez veya teşvik edemezsiniz. Bir kişinin intiharı veya kendi kendine zarar vermeyi düşündüğü hakkında bildirim aldığımızda, ona yardımcı olmak amacıyla ruh sağlığı ortaklarımızın iletişim bilgileri başta olmak üzere ilgili kaynakları sağlamak gibi adımlar atabiliriz.

Çocuk cinsel istismarı: Çocuk cinsel istismarını teşvik edemezsiniz. Çocuk cinsel istismarına karşı sıfır hoşgörü politikamız hakkında daha fazla bilgi alın.


Taciz ve nefret davranışı

Taciz: Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Başka birine sataşma, tehdit etme veya sesini susturmaya yönelik teşebbüsleri taciz içeren davranış olarak kabul ediyoruz.

İstenmeyen cinsel yaklaşımlar: Birine istenmeyen cinsel içerikler göndererek, müstehcen bir tavırla nesneleştirerek veya cinsel açıdan uygunsuz başka davranışlarla doğrudan tacizde bulunamazsınız.

Nefret söylemi: Diğer kişilere karşı şiddeti destekleyemez veya ırk, etnik köken, ulusal köken, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, dini bağlılık, yaş, engellilik durumu ya da ciddi hastalığa dayanarak tehditlerde bulunamaz veya taciz edemezsiniz. Nefret davranışı politikamız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Nefret verici resimler ve görüntü isimleri: Profil resminizde veya profil başlığınızda nefret verici görüntüler ve semboller kullanamazsınız. Birini hedef alarak taciz etmek veya bir kişi, grup veya korumalı kategoriye karşı taciz içeren davranışlarda bulunmak amacıyla kullanıcı adınızı, ekran adınızı veya profilinizdeki kişisel bilgileri kullanamazsınız. Bu kural 18 Aralık 2017 tarihinde uygulanacaktır.


Gizli bilgiler ve özel medya

Gizli bilgiler: Başka kişilerin gizli bilgilerini kendisinin açık yetkisi ve izni olmadan yayınlayamaz veya gönderemezsiniz. Gizli bilgilerin tanımı yerel yasalara bağlı olarak değişebilir. Gizli bilgiler politikamız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Özel medya: Kişinin rızası olmadan üretilmiş veya dağıtılmış özel resim veya videolar gönderemez veya paylaşamazsınız. Twitter'da özel medya hakkında daha fazla bilgi edinin.

İfşa etme / hesabı ele geçirme tehditleri: Birini, gizli bilgilerini veya özel medyasını ifşa etmekle tehdit edemezsiniz. Birini, dijital bilgilerini ele geçirmekle veya izinsiz olarak erişmekle da tehdit edemezsiniz.


Taklitçilik

Başkalarını yanlış yönlendirme, kafalarını karıştırma veya aldatma amacıyla birey, grup veya kurumları taklit edemezsiniz. Parodi, hayran, yorum veya haber kaynağı hesaplarını sürdürmenize izin verilse de, hesabın amacı spam göndermek veya taciz içeren davranışlarda bulunmaksa söz konusu hesabı sürdüremezsiniz. Taklitçilik politikamız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Spam ve Güvenlik

Twitter'daki kişileri, teknik taciz ve spam'den korumak için çaba gösteriyoruz.

Twitter'da kalıcı ve güvenli bir ortamın desteklenmesi amacıyla, Twitter'a erişirken veya kullanırken aşağıdakileri yapamaz ya da yapmaya teşebbüs edemezsiniz:

 • Twitter'ın kamuya açık olmayan bölgelerine, Twitter'ın bilgisayar sistemlerine veya Twitter'ın sağlayıcılarının teknik sistemlerine erişmek, müdahale etmek veya kullanmak (Twitter Bug Bulma Ödülü programı açıkça izin vermediği sürece).
 • Herhangi bir sistem veya ağın güvenlik açıklarını incelemek, taramak ya da test etmek veya herhangi bir güvenlik veya kimlik doğrulama önlemini ihlal etmek veya bozmak (Twitter Bug Bulma Ödülü programı açıkça izin vermediği sürece).
 • Twitter ile ayrı bir anlaşma uyarınca özel olarak izin verilmediği sürece Twitter tarafından (ve yalnızca geçerli hüküm ve koşullara istinaden) sağlanan mevcut, yayınlanmış arayüzlerimiz dışındaki herhangi bir yolla (otomatikleştirilmiş ya da başka şekilde) Twitter'a erişmek ya da Twitter'ı aramak veya bunlara teşebbüs etmek. Robots.txt dosyasının maddelerine uygun olarak yapılması durumunda Twitter'da gezmeye izin verilir, ancak önceden iznimiz alınmaksızın Twitter'ı derinlemesine incelemenin kesinlikle yasak olduğunu unutmayın.
 • TCP/IP paket başlıklarında veya herhangi bir e-posta ya da gönderinin başlık bilgisinin herhangi bir bölümünde sahtekârlık yapmak veya Twitter'ı tahrif edilmiş, aldatıcı ya da yanlış kaynak tanımlayıcı bilgi göndermek için herhangi bir şekilde kullanmak.
 • Herhangi bir kullanıcının, ana bilgisayarın ya da ağın erişimini, Twitter'ın hizmetlerine virüs göndererek, aşırı yükleme yaparak, pakete boğarak, spam göndererek, postaya boğarak ve Twitter'ı engellemek ya da Twitter üzerinde aşırı yük oluşturmak amacıyla bu tarz içeriğin oluşturulması için program yazmak dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla engellemek ya da aksatmak.

Aşağıdaki etkinliklerde bulunan hesaplar, geçici olarak kilitlenebilir ve/veya kalıcı olarak askıya alınabilir:

 • Kötü Niyetli Yazılım/Kimlik Hırsızlığı: Başka bir kişinin tarayıcısına veya bilgisayarına zarar vermek ya da çalışmasını aksatmak veya bir kişinin gizliliğine yönelik saldırı amacıyla kötü niyetli içerik yayınlayamaz veya bu tür içeriğe bağlantı oluşturamazsınız. 
 • Spam: Başkalarına spam amaçlı gönderi yapmak için Twitter hizmetlerini kullanamazsınız. Twitter'da spam genel olarak, alakasız hesap, ürün, hizmet veya girişimlere yönelik trafik veya ilgiyi artırmak amacıyla Twitter'a veya Twitter'daki kullanıcıların deneyimine müdahale etmeye veya aksatmaya teşebbüs eden toplu veya agresif etkinlikler olarak tanımlanır. Hangi davranışların spam gönderme amacıyla yapıldığını değerlendirirken dikkate aldığımız faktörlerden bazıları şunları kapsar:
  • Kısa bir zaman dilimi içinde, özellikle otomatik yöntemler kullanarak çok fazla sayıda hesabı takip ettiyseniz ve/veya takibi bıraktıysanız (agresif takip veya takipçi dalgalanması),
  • Tweet veya Direkt Mesajlarınız büyük ölçüde yorum içermeyen bağlantı paylaşımlarından oluşuyorsa,
  • Hesabınıza ait hedeflenmemiş, istenmeyen veya yinelenen büyük miktarda içerik veya etkileşim nedeniyle çok sayıda kişi sizi engellediyse,
  • Size karşı çok sayıda spam şikayeti yapılmışsa,
  • Birden fazla hesap üzerinden, yinelenen veya önemli ölçüde benzer içerik, yanıt ya da bahseden gönderiyor veya bir hesaptan çok sayıda yinelenen güncelleme yayınlıyor ya da birbirinin aynısı olan veya çok benzer hesaplar oluşturuyorsanız,
  • Alakasız hesap, ürün, hizmet veya girişimlere yönelik trafik ya da ilgiyi artırmak üzere, başlığı saptırmak ve müdahale etmek amacıyla bir gündem başlığına veya popüler başlığa birden fazla güncelleme gönderiyorsanız,
  • Çok fazla sayıda istenmeyen yanıt veya bahseden gönderiyorsanız,
  • Kullanıcıları toplu veya agresif bir şekilde listelere ekliyorsanız,
  • Alakasız hesap, ürün, hizmet veya girişimlere yönelik trafik ya da ilgiyi artırmak için rastgele veya agresif bir şekilde Tweetlerle (ör. beğeniler, Retweetler vb.) ya da kullanıcılarla (ör. takip etme, listelere veya Anlara ekleme vb.) etkileşime giriyorsanız,
  • Başkalarının hesap bilgilerini (ör. kişisel bilgiler, Tweetler, profil bağlantısı vb.) kendinizinmiş gibi tekrar tekrar gönderiyorsanız,
  • Yanlış yönlendiren, aldatıcı veya kötü amaçlı bağlantılar (ör. ortaklık bağlantıları, kötü amaçlı yazılım/tıklamayla bilgi hırsızlığı yapılan sayfalar vb.) gönderiyorsanız,
  • Sahte hesaplar, hesap etkileşimleri veya görüntülenmeler oluşturuyorsanız,
  • Hesap etkileşimlerini (takipçiler, Retweetler veya beğeniler gibi) satıyor, satın alıyor veya yapay olarak artırıyorsanız ve
  • size daha fazla takipçi, Retweet veya beğeni sağlamayı vadeden üçüncü parti hizmetleri veya uygulamaları (takipçi zincirleri, "kısa sürede daha fazla takipçi" öneren siteler veya hesabınıza ya da Tweetlerinize otomatik olarak takipçi veya etkileşim eklemeyi teklif eden siteler gibi) kullanıyor veya tanıtıyorsanız,

Kuralların, bu belirli hesap davranışlarına nasıl uygulandığı hakkında ayrıntılı bilgi için kurallara uyma ve en iyi uygulamalar ile otomasyon kuralları ve en iyi uygulamalar konulu destek makalelerimizi inceleyin. Askıya alınan hesapların yerine oluşturulan hesaplar, süresiz olarak askıya alınabilir.

İçerik Görünürlüğü

Soruşturma kapsamındaki veya bu Kuralları ihlal eden içerikleri paylaştığı belirlenen hesapların Tweet ya da hesap görünürlüğü, arama işlevi dahil olmak üzere Twitter'ın çeşitli bölümlerinde sınırlandırılabilir. Twitter'da içeriklerin sınırlandırılabileceği durumlar hakkında daha fazla bilgi almak için arama kuralları ve sınırlandırmalar konulu destek makalemizi inceleyin.

Bu makaleyi yer işareti olarak belirtin veya paylaşın

Bu makale faydalı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Yardımcı olabildiğimize çok sevindik!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Bu makaleyi nasıl iyileştirebiliriz?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Yorumlarınız gelecekte makalelerimizi geliştirmemize yardımcı olacak.