Twitter Kuralları

Twitter'ın amacı herkese açık sohbetler sunmaktır. Şiddet, taciz ve benzer türdeki diğer davranışlar, kişilerin kendilerini ifade etmekten çekinmelerine neden olur ve nihayetinde herkese açık global sohbetin değerini azaltır. Kurallarımızın amacı, tüm kullanıcıların herkese açık sohbetlere özgürce ve güvenle katılabilmesini sağlamaktır.
 

Güvenlik


Şiddet:
Bir bireye veya bir grup insana şiddet uygulama tehdidinde bulunamazsınız. Şiddetin yüceltilmesi de yasaktır. Şiddet içeren tehdit ve şiddetin yüceltilmesi politikalarımız hakkında daha fazla bilgi alın. 

Terörizm/şiddet içeren aşırılık: Terörizm veya şiddet içeren aşırılıkla ilgili tehditlerde bulunamaz ya da bunları destekleyemezsiniz. Daha fazla bilgi alın.

Çocuk cinsel istismarı: Twitter'da çocuk cinsel istismarına karşı sıfır tolerans uygulamaktayız. Daha fazla bilgi alın.

Taciz/suistimal: Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Birinin fiziksel zarar görmesine yönelik dilek veya arzu belirten ifadeler de buna dahildir. Daha fazla bilgi alın.

Nefret söylemi: Diğer kişilere karşı şiddeti destekleyemez veya ırk, etnik köken, ulusal köken, toplumsal sınıf, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, dinî inanç, yaş, engellilik durumu ya da ciddi hastalığa dayanarak tehditlerde bulunamaz veya taciz edemezsiniz. Daha fazla bilgi alın

Şiddet içeren saldırıların failleri: Terörist, aşırı şiddet yanlısı veya toplu şiddet içeren saldırıların bireysel failleri tarafından kullanılan tüm hesapları kaldırırız. Ayrıca failler tarafından oluşturulan manifestoları veya diğer içerikleri yayan Tweetleri de kaldırabiliriz. Daha fazla bilgi alın

İntihar veya kendine zarar verme: İntiharı veya kendine zarar vermeyi destekleyemez ya da teşvik edemezsiniz. Daha fazla bilgi alın.

Görsel şiddet ve yetişkinlere uygun içerik dahil hassas medya: Canlı video veya profil ya da başlık resimlerinde aşırı korkutucu medya yayınlayamaz veya şiddet içeren ya da yetişkinlere uygun içerik paylaşamazsınız. Cinsel şiddet ve/veya saldırı görüntülerinin yer aldığı medyaya da izin verilmemektedir. Daha fazla bilgi alın

Yasa dışı veya yasal düzenlemeye tabi ürünler ya da hizmetler: Hizmetlerimiz, yasa dışı amaçla veya yasa dışı etkinliklerin sürdürülmesi için kullanılamaz. Yasa dışı ürün veya hizmetlerin yanı sıra yasal düzenlemeye tabi bazı ürün ve hizmet türlerinin satışı, satın alınması veya bunlarla ilgili işlemlerin kolaylaştırılması buna dahildir. Daha fazla bilgi alın.

Gizlilik


Gizli bilgiler:
Sarih yetkisi ve izni olmadan, başkalarının gizli bilgilerini (ev telefonu numarası ve adresi gibi) yayınlayamaz veya gönderemezsiniz. Ayrıca gizli bilgileri ifşa etmekle tehdit etmek veya başkalarını buna yapmaya teşvik etmek de yasaktır. Daha fazla bilgi alın.

Rıza dışı çıplaklık: Kişinin rızası olmadan üretilmiş veya dağıtılmış özel resim ya da videolar gönderemez veya paylaşamazsınız. Daha fazla bilgi alın.
 

Doğruluk


Platform manipülasyonu ve spam:
Twitter'ın hizmetlerini, bilgileri yapay olarak güçlendirecek veya örtbas edecek şekilde kullanamaz ya da Twitter'da kullanıcıların deneyimini manipüle eden veya aksatan davranışlarda bulunamazsınız. Daha fazla bilgi alın.

Toplumsal Bütünlük: Seçimleri veya diğer toplumsal süreçleri manipüle etmek veya etkilemek amacıyla Twitter hizmetlerini kullanamazsınız. Katılımı azaltabilecek ya da insanları toplumsal bir sürece ne zaman, nerede veya nasıl katılacakları konusunda yanlış yönlendirebilecek içeriklerin yayımlanması veya paylaşılması da buna dâhildir. Daha fazla bilgi alın.

Yanıltıcı ve Aldatıcı Kimlikler: Başkalarını yanlış yönlendirmek, kafalarını karıştırmak veya aldatmak amacıyla birey, grup ya da kurumları taklit edemez ve diğer kullanıcıların Twitter'daki deneyimini aksatıcı şekilde sahte bir kimlik kullanamazsınız. Daha fazla bilgi alın

Yapay ve değiştirilmiş medya: Zarara neden olması muhtemel, yapay veya değiştirilmiş medyayı aldatıcı bir şekilde paylaşamazsınız. Ayrıca, kullanıcıların gerçekliklerini anlamalarına yardımcı olmak ve ek bağlam sağlamak için yapay ve değiştirilmiş medya içeren Tweetlere uyarı işareti ekleyebiliriz. Daha fazla bilgi alın.

Telif hakkı ve ticari marka: Başkalarının telif hakkı ve ticari marka dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını ihlal edemezsiniz. Ticari marka politikamız ve telif hakkı politikamız hakkında daha fazla bilgi alın.
 

Yaptırımlar ve İtirazlar


Bu kuralların ihlal edilmesine veya yaptırımdan kaçınmaya çalışmaya ilişkin olası sonuçları ve nasıl itirazda bulunabileceğiniz konusundaki bilgileri içeren yaptırım yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi alın.
 

Video içeriğinde üçüncü taraflara ait reklamlar


Önceden onayımız olmadan, pre-roll video reklamları veya sponsorluk grafikleri gibi üçüncü taraf reklamları içeren video içeriklerini hizmetlerimizde veya hizmetlerimiz aracılığıyla gönderemez, yayınlayamaz ya da görüntüleyemezsiniz.

Not: Herkese açık sohbetlerin daha sağlıklı olması hedefimizi desteklemek amacıyla zaman zaman bu kurallarda değişiklik yapmamız gerekebilir. Kuralların en güncel sürümünü şu adreste her zaman bulabilirsiniz: https://twitter.com/rules.

Bu makaleyi paylaş