Twitters regler

Syftet med Twitter är att underlätta det offentliga samtalet. Våld, trakasserier och liknande beteenden avskräcker andra från att uttrycka sig och förminskar i slutänden värdet av det globala, offentliga samtalet. Våra regler ska säkerställa att alla kan delta i det offentliga samtalet fritt och säkert.
 

Säkerhet


Våld:
Du får inte hota om våld mot en enskild eller en grupp människor. Vi förbjuder även våldsförhärligande. Läs mer om våra policyer som rör våldsamma hot och våldsförhärligande

Terrorism/våldsam extremism: Du får inte hota om eller förespråka terrorism eller våldsam extremism. Läs mer.

Sexuellt utnyttjande av barn: Vi har nolltolerans för sexuellt utnyttjade av barn på Twitter. Läs mer.

Kränkningar/trakasserier: Du får inte ägna dig åt trakasserier riktade mot enskilda personer eller uppmuntra andra att göra det. Detta innefattar att önska eller hoppas att någon upplever fysisk skada. Läs mer.

Hatiskt beteende: Du får inte förespråka våld mot, hota eller trakassera andra människor på grundval av ras, etnicitet, nationellt ursprung, kast, sexuell läggning, kön, könsidentitet, religion, ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom. Läs mer

Förövare av våldsamma attacker: Vi tar bort alla konton som hanteras av enskilda förövare av terrorist-, våldsamma extremist- eller våldsamma massattacker och kan även ta bort Tweets som sprider manifest eller annat material som har framställts av förövare. Läs mer

Självmord eller självskadebeteende: Du får inte främja eller uppmuntra till självmord eller självskadebeteende. Läs mer.

Känsliga medier, däribland våldsframställningar och innehåll för vuxna: Du får inte lägga upp medier som är alltför bloddrypande eller som innehåller våld eller material avsett för vuxna i livevideor eller i profil- eller rubrikbilder. Medier som avbildar sexuellt våld och/eller överfall är inte heller tillåtna. Läs mer

Olagliga eller vissa reglerade varor eller tjänster: Du får inte använda vår tjänst i något olagligt syfte eller för att främja olagliga aktiviteter. Detta omfattar att sälja, köpa eller underlätta transaktioner med olagliga varor eller tjänster, samt vissa typer av reglerade varor eller tjänster. Läs mer.

Integritet


Privat information:
Du får inte publicera eller lägga upp andras privata information (t.ex. hemtelefonnummer eller hemadress) utan deras uttryckliga medgivande och tillstånd. Vi förbjuder även hot om att avslöja någons privata information eller att uppmuntra andra att göra det. Läs mer.

Oönskad nakenhet: Du får inte lägga upp eller dela intima foton eller videor med någon om materialet framställts eller distribuerats utan dennas tillstånd. Läs mer.
 

Äkthet


Manipulering av plattformen och spam:
Du får inte använda Twitters tjänster på ett sätt som är avsett att på artificiell väg förstärka eller undertrycka information eller ägna dig åt beteende som manipulerar eller stör andra personers upplevelser på Twitter. Läs mer.

Samhällets integritet: Du får inte använda Twitters tjänster för att manipulera eller störa val eller andra samhälleliga processer. Detta omfattar att lägga upp eller dela innehåll som kan minska deltagandet i eller vilseleda andra om när, var och hur de kan delta i en samhällelig process. Läs mer.

Vilseledande och bedrägliga identiteter: Du får inte låtsas vara enskilda personer, grupper eller organisationer på ett sätt som vilseleder, förvirrar eller lurar andra, och du får inte heller använda en falsk identitet på ett sätt som stör andras upplevelser på Twitter. Läs mer.

Syntetiska och manipulerade medier: Du får inte på ett vilseledande vis dela syntetiska eller manipulerade medier som förmodligen orsakar skada. Dessutom kan vi etikettera Tweets som innehåller syntetiska eller manipulerade medier för att hjälpa andra att förstå om de är äkta och för att sätta in dem i ett större sammanhang. Läs mer.

Upphovsrätt och varumärken: Du får inte göra intrång i andras immateriella rättigheter, däribland upphovsrätt och varumärkesrätt. Läs mer om vår varumärkespolicy och upphovsrättspolicy.
 

Tillämpning och överklagande


Läs mer om vårt sätt att tillämpa reglerna, däribland potentiella följder av att bryta mot dessa regler eller försök att komma runt tillämpningen av dem, samt hur man överklagar.
 

Annonser från tredje man i videor


Du får inte skicka in, lägga upp eller visa någon video på eller via våra tjänster som innehåller annonser från tredje man, t.ex. preroll-videoannonser eller sponsorers grafik, utan tillstånd från oss på förhand.

Obs! Vi kan behöva ändra dessa regler från tid till annan för att stödja vårt mål om att underlätta ett sunt offentligt samtal. Den senaste versionen finns alltid på adressen https://twitter.com/rules.

Dela artikeln