Twitters regler

Twitters syfte är att underlätta det offentliga samtalet. Våld, trakasserier och andra liknande typer av beteenden avskräcker folk från att uttrycka sig och minskar i slutänden värdet av det globala, offentliga samtalet. Våra regler är till för att säkerställa att alla kan delta i det offentliga samtalet fritt och säkert.
 

Säkerhet

Våldsamma uttalanden: Du får inte hota, uppmuntra till, förhärliga eller uttrycka en önskan om skador eller våld. Läs mer.

Våldsamma och hatiska organisationer: Du får inte vara anknuten till eller främja våldsamma och hatiska organisationers aktiviteter. Läs mer.

Sexuellt utnyttjande av barn: Vi har nolltolerans mot sexuellt utnyttjande av barn på Twitter. Läs mer.

Kränkningar/trakasserier: Du får inte dela kränkande innehåll, ägna dig åt riktade trakasserier mot någon eller uppmuntra andra att göra det. Läs mer.

Hatiskt beteende: Du får inte angripa andra utifrån deras ras, etnicitet, nationella ursprung, kast, sexuella läggning, kön, könsidentitet, religiösa tillhörighet, ålder, funktionsnedsättning eller allvarliga sjukdom. Läs mer

Förövare av våldsamma angrepp: Vi tar bort alla konton som innehas av förövare av våldsamma angrepp eller terrorist-, våldsamma extremist- eller våldsamma massangrepp och kan även ta bort Tweets som sprider manifest eller annat innehåll som förövarna har framställt. Läs mer

Självmord: Du får inte främja eller uppmana till självmord. Läs mer.

Känsliga medier: Du får inte lägga upp medier som är alltför bloddrypande eller dela våldsamt innehåll eller innehåll för vuxna i livevideo eller i profil- eller rubrikbilder. Medier som avbildar sexuellt våld och/eller sexuella överfall är inte heller tillåtna. Läs mer

Olagliga eller vissa reglerade varor eller tjänster: Du får inte använda vår tjänst till något olagligt eller för att främja olaglig aktivitet. Detta omfattar att sälja, köpa eller underlätta transaktioner med olagliga varor eller tjänster, liksom vissa typer av reglerade varor eller tjänster. Läs mer.

Integritet

 

Privat information: Du får inte publicera eller lägga upp andras privata information (t.ex. hemtelefonnummer och hemadress) utan deras uttryckliga godkännande och tillstånd. Vi tillåter heller inte hot om att exponera privat information eller att uppmuntra andra att göra det. Läs mer.

Nakenbilder utan tillstånd: Du får inte lägga upp intima foton eller videor av någon som har producerats eller distribuerats utan dennas medgivande. Läs mer.

Kontointrång: Du får inte använda eller försöka använda inloggningsuppgifter, lösenord, token, nycklar, cookies eller andra data för att logga in till eller på något annat vis komma åt, lägga till, radera eller ändra den privata information eller kontoegenskaperna som hör till något annat Twitter-konto än ditt eget (eller dem som du har fått direkt tillstånd att tillgå via Twitters Teams-auktorisering, OAuth-auktorisering eller någon likartad mekanism). Läs mer.

Autenticitet


Plattformsmanipulation och spam:
Du får inte använda Twitters tjänster på ett sätt som är ämnat att på artificiell väg framhäva eller undertrycka information eller bete dig på ett sätt som manipulerar eller stör folks upplevelse på Twitter. Läs mer.

Samhällelig integritet: Du får inte använda Twitters tjänster i syfte att manipulera eller störa val eller andra samhälleliga processer. Detta omfattar att lägga upp eller dela innehåll som kan minska deltagandet i samhälleliga processer eller vilseleda andra om när, var och hur de ska delta i sådana processer. Läs mer.

Vilseledande och bedrägliga identiteter: Du får inte försöka uppträda under enskilda personers, gruppers eller organisationers identitet för att vilseleda, förvirra eller lura andra, och heller inte använda en falsk identitet på ett sätt som stör andras upplevelser på Twitter. Läs mer.

Syntetiska och manipulerade medier: Du får inte på ett vilseledande sätt dela syntetiska eller manipulerade medier som förmodligen orsakar skada. Dessutom kan vi etikettera Tweets som innehåller syntetiska och manipulerade medier för att hjälpa folk att förstå hur autentiska de är och för att ge mer sammanhang. Läs mer.

Upphovsrätt och varumärken: Du får inte göra intrång i andras immateriella rättigheter, däribland deras upphovsrätt och varumärken. Läs mer om vår varumärkespolicy och upphovsrättspolicy.

Externa parters annonser i videomaterial


Du får inte offentligt skicka in, lägga upp eller visa något videoinnehåll på eller via våra tjänster som omfattar annonser från tredje man, t.ex. preroll-videoannonser eller bilder från sponsorer, utan att inhämta vårt skriftliga tillstånd på förhand.


Genomdrivande och överklaganden


Läs mer om vår syn på genomdrivande, däribland tänkbara följder av att bryta mot dessa regler eller försök att komma runt genomdrivandet av dem, liksom hur man överklagar.

Dela denna artikel