Twitters regler

Vi vil at alle skal ha mulighet til å skape og dele ideer og informasjon – umiddelbart og uten grenser. For å ivareta Twitter-brukernes brukeropplevelse og sikkerhet har vi satt visse begrensninger for hvilke typer innhold og oppførsel vi tillater. Disse begrensningene fremgår i Twitters regler nedenfor.

Twitters regler (og alle underliggende retningslinjer), personvernpolicy og bruksvilkår utgjør til sammen "Twitters brukeravtale" for brukernes tilgang til og bruk av Twitters tjenester.

Alle enkeltpersoner som har tilgang til eller bruker Twitters tjenester, må følge retningslinjene som er beskrevet i Twitters regler. Ved brudd på disse retningslinjene kan Twitter iverksette ett eller flere av følgende tiltak:

 • Krav om at du fjerner ulovlig innhold før du igjen kan skrive innlegg og kommunisere med andre Twitter-brukere
 • Midlertidig begrensning av muligheten til å skrive innlegg eller samhandle med andre Twitter-brukere
 • Forespørsel om å verifisere kontoeierskapet med et telefonnummer eller en e-postadresse
 • Permanent suspensjon av kontoen(e) din(e).

Hvis du forsøker å omgå en permanent suspensjon ved å opprette nye kontoer, suspenderes også disse kontoene.

Merk: Vi må kanskje endre disse reglene fra tid til annen, og forbeholder oss retten til å gjøre dette. Den mest oppdaterte versjonen er alltid tilgjengelig på: https://twitter.com/rules.

Retningslinjene som fremgår i disse Twitter-reglene, er gjeldende for alt organisk innhold på plattformen vår. For å lese mer om reglene som styrer annonser og promotert innhold, kan du se retningslinjene for Twitter Ads.

Innholdsbegrensninger og bruk av Twitter

Åndsverk

Varemerke: Vi forbeholder oss retten til å suspendere kontoer eller foreta andre nødvendige handlinger når noens varemerke, inkludert bedriftsnavn og/eller logo, brukes på en måte som kan være misvisende eller forvirrende for andre når det gjelder din tilknytning til varemerket. Les mer om retningslinjene for varemerker og hvordan du rapporterer brudd på disse.

Opphavsrett: Vi undersøker klare og fullstendige varsler om angivelige brudd på opphavsretten. Våre opphavsrettsprosedyrer er beskrevet i bruksvilkårene. Les mer om retningslinjene for opphavsrett.


Grafisk vold og innhold for voksne

Vi anser grafisk vold som enhver form for medier som har å gjøre med dødsfall, alvorlig sykdom, vold eller kirurgi. Vi anser alle medier som er pornografiske og/eller har som formål å skape seksuell opphisselse, som innhold for voksne. 

Twitter tillater enkelte former for grafisk vold og/eller innhold for voksne i Tweets som merkes som sensitive. Du kan derimot ikke bruke slikt innhold i direktesendte videoer, på profilen din eller i bildeoverskrifter. Twitter kan av og til kreve at du fjerner overdreven grafisk vold. Les mer om hvordan vi definerer grafisk vold og innhold for voksne, samt hvordan du merker mediene sine som sensitive.  

Medier med avbildninger av døde personer: Vi kan kreve at du fjerner medier som viser en død, identifiserbar person, dersom vi mottar en forespørsel fra familien eller en representant for familien. Les mer om hvordan du sender en slik forespørsel.


Ulovlig bruk

Det er ikke tillatt å bruke tjenesten vår til ulovlige formål eller i forbindelse med ulovlige aktiviteter. Ved å bruke Twitter samtykker du i å følge all gjeldende lovgivning knyttet til atferden din og innholdet ditt på nettet.


Distribusjon av hacket materiale 

Vi tillater ikke at tjenestene våre brukes til direkte distribusjon av innhold som er tilegnet gjennom hacking og inneholder personlig identifiserbar informasjon, kan være skadelig for andre eller inneholder forretningshemmeligheter. Eksempler på direkte distribusjon av hackede materialer er å legge ut hacket innhold på Twitter (f.eks. i teksten i en Tweet eller i et bilde), eller å linke direkte til hacket innhold som ligger på andre nettsteder.

Vi kan komme til å suspendere kontoer som distribuerer hackede materialer direkte, dersom kontoen hevder å være ansvarlig for hackingen, eller hvis Twitter er i stand til å bevise at kontoen som distribuerer innholdet, står bak hackingen.


Trender

Vi kan av og til hindre visse typer innhold fra å vises i trender. Dette inkluderer innhold som bryter Twitters regler, samt innhold som kan fremstå som forsøk på å manipulere trender. Les mer om hva vi tillater og ikke tillater i trender.
 

Tredjepartsannonser i videoinnhold

Du kan ikke sende inn, legge ut eller vise videoinnhold som inkluderer annonser fra tredjeparter, på eller gjennom tjenestene våre – for eksempel pre-roll-videoannonser eller grafikk fra sponsorer – uten forhåndsgodkjenning fra oss.


Misbruk av Twitter-merker

Det er ikke tillatt å bruke merker som for eksempel «promotert» eller «verifisert» uten samtykke fra Twitter. Kontoer som bruker ikke-godkjente merker i profilbilder, bildeoverskrifter eller visningsnavn, eller som antyder en falsk tilknytning til Twitter eller godkjenning fra Twitter til å vise disse merkene, kan bli suspendert.


Misbruk av brukernavn

Salg av brukernavn: Det er ikke tillatt å kjøpe eller selge Twitter-brukernavn.

Brukernavnsquatting: Det er ikke tillatt med brukernavnsquatting. Her er noen av faktorene vi ser på når vi vurderer om det er snakk om brukernavnsquatting:

 • antall opprettede kontoer
 • opprettelse av kontoer i den hensikt å hindre andre i å bruke disse kontonavnene
 • opprettelse av kontoer med sikte på å selge disse kontoene
 • bruk av feeder med tredjepartsinnhold for å oppdatere og vedlikeholde kontoer under navnene til disse tredjepartene

Kontoer som er inaktive i mer enn seks måneder, kan bli fjernet av Twitter. Les mer om brukernavnsquatting.

Truende atferd

Ytringsfriheten og muligheten til å si sin mening undergraves hvis folk tier av frykt for represalier. For å gi folk trygghet til å uttale seg og gjøre seg hørt tolererer vi ikke trakassering, trusler, skremmetaktikker og annen kneblende oppførsel.

Kontekst er viktig når det gjelder å evaluere trakasserende atferd og avgjøre hvilken handling som er nødvendig. Faktorene vi tar med i betraktning, inkluderer, men er ikke begrenset til hvorvidt:

 • atferden er rettet mot en enkeltperson eller en gruppe.
 • rapporten er sendt av personen som er utsatt for trakasseringen, eller en annen bruker.
 • atferden har nyhetsverdi og er til interesse for offentligheten.


Vold og fysisk skade

Vold: Du kan ikke fremlegge spesifikke trusler om vold eller ønske at enkeltpersoner eller grupper utsettes for alvorlig fysisk skade, død eller sykdom. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til trusler om eller promotering av terrorhandlinger. Du kan heller ikke assosiere deg med organisasjoner som bruker eller promoterer vold mot sivile for å fremme sin sak – enten gjennom egne uttalelser eller aktivitet på og utenfor plattformen.

Selvmord eller selvskading: Du kan ikke promotere eller oppfordre til selvmord eller selvskading. Når vi mottar rapporter om at en person truer med å skade seg selv eller ta sitt eget liv, kan vi iverksette flere tiltak. Vi kan for eksempel kontakte vedkommende eller tilby kontaktinformasjon til samarbeidspartnerne våre innenfor psykisk helse.

Seksuell utnyttelse av barn: Du kan ikke promotere seksuell utnyttelse av barn. Les mer om nulltoleransen for seksuell utnytting av barn.


Trakassering og hatsk atferd

Trakassering: Det er ikke tillatt å ta del i målrettet trakassering av andre, eller å oppfordre andre til dette. Vi anser trakasserende atferd som forsøk på å sjikanere, skremme eller tie andre.

Uønsket seksuell kontakt: Du kan ikke rette sjikane mot noen ved å sende uønsket seksuelt innhold, objektivisere dem på en seksuelt eksplisitt måte eller bedrive andre former for upassende seksuell atferd.

Hatsk atferd: Det er ikke tillatt å oppmuntre til vold mot, true eller trakassere andre på grunnlag av rase, etnisitet, nasjonalitet, legning, kjønn, kjønnsidentitet, religion, alder, funksjonshemning eller alvorlig sykdom. Les mer om våre retningslinjer for hatsk atferd.

Hatske bilder og brukernavn: Du kan ikke bruke hatske bilder eller symboler i profilbildet eller toppbildet ditt. Du kan heller ikke benytte brukernavnet ditt, visningsnavnet ditt eller biografien i profilen din til å delta i trakasserende atferd som for eksempel målrettet trakassering eller å uttrykke hat mot en person, gruppe eller beskyttet kategori. 


Privat informasjon og intime medier

Privat informasjon: Du kan ikke publisere eller offentliggjøre andres private informasjon uten deres uttrykkelige godkjenning og tillatelse. Definisjonen på privat informasjon kan variere i henhold til lokalt lovverk. Les mer om retningslinjene for privat informasjon.

Intime medier: Det er ikke tillatt å offentliggjøre eller dele intime bilder eller videoer av andre som er produsert eller distribuert uten samtykke fra vedkommende. Medier som avbilder seksuell vold og/eller overgrep, er heller ikke tillatt. Merk: begrensede unntak kan gjelde hvis det fremgår tydelig ut i fra konteksten at det foreligger samtykke til interaksjonen. Les mer om intime medier på Twitter.

Trusler om eksponering/hacking: Det er ikke tillatt å true med å eksponere andres private informasjon eller intime medier. Du har heller ikke lov til å true med å hacke eller skaffe tilgang til digital informasjon om andre eller oppfordre andre til å gjøre det (f.eks ved å tilby en belønning for en slik handling).


Personetterligning

Det er ikke tillatt å utgi seg for å være enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner på en måte som kan eller har til hensikt å villede, forvirre eller lure andre. Det er tillatt med parodikontoer, fankontoer, kommentarkontoer eller nyhetskontoer, men ikke hvis formålet med kontoen er å delta i spam eller trakasserende atferd. Les mer om våre retningslinjer for personetterligning.

Spam og sikkerhet

Vi forsøker etter beste evne å beskytte Twitter-brukerne mot teknisk misbruk og spam.

For å promotere et stabilt og sikkert miljø på Twitter er det ikke tillatt å gjøre eller forsøke å gjøre følgende når du bruker Twitter:

 • åpne, tukle med eller bruke deler av Twitter som ikke er offentlige, Twitters datasystemer eller de tekniske leveringssystemene til Twitters leverandører (bortsett fra når det foreligger uttrykkelig tillatelse i henhold til Twitter Bug Bounty-programmet).
 • granske, skanne eller teste sårbarheten til ethvert system eller nettverk, eller bryte eller omgå sikkerhets- eller godkjenningstiltak (bortsett fra når det foreligger uttrykkelig tillatelse i henhold til Twitter Bug Bounty-programmet).
 • få tilgang til eller søke, eller forsøk å få tilgang til eller søke, på Twitter ved enhver metode (automatisk eller på annet vis) bortsett fra gjennom grensesnittene som er offentlig tilgjengelige fra Twitter (og bare i henhold til gjeldende vilkår og betingelser), med mindre du har fått spesifikk tillatelse til dette i en separat avtale med Twitter. Merk deg at det er tillatt å bruke en søkerobot på Twitter dersom dette utføres i henhold til bestemmelsene i robots.txt-filen. Scraping er derimot strengt forbudt på Twitter uten forhåndsgodkjenning fra oss.
 • lage en TCP/IP-pakkeoverskrift eller annen overskriftsinformasjon i en e-post eller et innlegg, eller bruke Twitter for å sende manipulerende, villedende eller falsk informasjon om kildeidentifikasjon.
 • forstyrre eller avbryte tilgangen for enhver bruker, vert eller nettverk, inkludert, men ikke begrenset til å sende virus, overbelaste, oversvømme, spamme eller sende masse-e-post til Twitters tjenester, eller ved å opprette innhold med formål om å forstyrre eller ramme Twitter.

Alle kontoer som er involvert i følgende aktiviteter, kan bli midlertidig sperret eller suspendert permanent:

 • Skadelig programvare / nettfisking: Det er ikke tillatt å publisere eller koble til innhold som er utviklet for å skade eller forstyrre andres nettlesere eller datamaskiner, eller krenke andres personvern. 
 • Falske kontoer: Du har ikke lov til å registrere eller opprette falske eller misvisende kontoer. Du kan bruke Twitter under et pseudonym eller opprette en parodi-, kommentar- eller fankonto, men du kan ikke bruke misvisende kontoinformasjon for å spre spam eller oppføre deg på en trakasserende eller forstyrrende måte – inkludert forsøk på å manipulere samtaler på Twitter. Her er noen av faktorene vi ser på for å avgjøre om en konto er falsk:
  • Bruk av arkivbilder eller stjålne avatarer
  • Bruk av stjålne eller kopierte profilbiografier
  • Bruk av bevisst villedende profilinformasjon, inkludert posisjon
 • Spam: Det er ikke tillatt å bruke Twitters tjenester i den hensikt å spamme andre. Spam er generelt definert på Twitter som omfattende eller aggressiv aktivitet i forsøk på å manipulere eller forstyrre Twitter eller brukeropplevelsen på Twitter, med formål om å lede trafikk eller oppmerksomhet til ikke-relaterte kontoer, produkter, tjenester eller initiativer. Her er noen av faktorene vi ser på når vi vurderer hva slags atferd som skal regnes som spamming:
  • om du har begynt og/eller sluttet å følge svært mange kontoer på kort tid – særlig med automatiserte midler (aggressiv følging eller høy følgingsfrekvens)
  • om tweetene eller direktemeldingene dine i hovedsak består av koblinger som deles uten videre kommentarer
  • om svært mange brukere har blokkert deg som følge av ikke-målrettet, uønsket eller duplisert innhold eller engasjement med høyt volum fra kontoen din
  • om det har kommet inn mange spam-klager på deg
  • om du legger ut duplisert eller svært likt innhold, svar til eller omtaler av en rekke kontoer eller en rekke dupliserte oppdateringer på én konto, eller oppretter flere dupliserte eller svært like kontoer
  • om du legger ut en rekke oppdateringer om et emne som trender eller er populært, med formål om å sabotere eller manipulere emnet for å lede trafikk eller oppmerksomhet til ikke-relaterte kontoer, produkter, tjenester eller initiativer
  • om du sender mange uoppfordrede svar eller omtaler
  • om du legger til brukere i lister på en omfattende eller aggressiv måte
  • om du engasjerer deg på en vilkårlig eller aggressiv måte i Tweets (f.eks. med likerklikk, Retweets osv.) eller brukere (ved f.eks. å følge dem, legge dem til i lister og øyeblikk, osv.) for å lede trafikk eller oppmerksomhet til ikke-relaterte kontoer, produkter, tjenester eller initiativer
  • om du stadig publiserer andre personers kontoinformasjon som din egen (biografi, Tweets, profiladresse osv.)
  • om du publiserer villedende, misvisende eller skadelige linker (f.eks. tilknytningslinker, linker til skadelig programvare eller klikkapringssider osv.)
  • om du selger, kjøper eller forsøker å oppnå kunstig inflasjon av antall kontointeraksjoner (f.eks. følgere, Retweets, likerklikk osv.)
  • om du bruker eller promoterer tredjepartstjenester eller apper som hevder å kunne gi deg flere følgere, Retweets eller likerklikk (f.eks. følgerkjeder, nettsteder som lover "flere følgere raskt", eller andre nettsteder som tilbyr automatisk tilføying av følgere eller engasjementer på kontoen din eller i Tweets).

Se støtteartiklene våre om følging av regler og gode fremgangsmåter og automatiseringsregler og gode fremgangsmåter hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hvordan kontoreglene brukes i de enkelte tilfellene.

Kontoer som opprettes for å erstatte eller etterligne suspenderte kontoer, kan bli suspendert på permanent basis. Vi kan også komme til å fjerne kontoer hvis Twitter kan bevise at opphavspersonen(e) gjentatte ganger har brutt Twitters regler.

Innholdets synlighet

Kontoer som er under etterforskning eller som har blitt tatt i å dele innhold som bryter disse reglene, kan få kontoen eller Tweet-synligheten begrenset på deler av Twitter, inkludert i søk. Du kan lese mer om situasjoner der innhold kan bli begrenset på Twitter, i brukerstøtteartikkelen om søkeregler og begrensninger.

Send