Twitters regler

Twitters formål er å bidra til den offentlige samtalen. Vold, trakassering og annen lignende type atferd avskrekker brukere mot å uttrykke seg og svekker i siste rekke verdien av global offentlig samtale. Reglene våre skal sikre at alle mennesker fritt og trygt kan delta i den offentlige samtalen.
 

Sikkerhet


Vold:
Du har ikke lov til å true enkeltpersoner eller grupper med vold. Vi forbyr også glorifisering av vold. Les mer om retningslinjene våre om trusler om vold og glorifisering av vold

Terrorisme / voldelig ekstremisme: Du har ikke lov til å true med eller fremme terrorisme eller voldelig ekstremisme. Les mer.

Seksuell utnyttelse av barn: Vi har nulltoleranse overfor seksuell utnyttelse av barn på Twitter. Les mer.

Støtende atferd / trakassering: Du har ikke lov til å ta del i eller oppfordre til målrettet trakassering av andre. Dette omfatter å uttrykke et ønske eller håp om at andre skal skades fysisk. Les mer.

Hatefull atferd: Du har ikke lov til å oppfordre til vold mot, true eller trakassere andre på grunnlag av rase, etnisitet, nasjonalitet, kaste, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet, religion, alder, funksjonshemning eller alvorlig sykdom. Les mer

Personer som utfører voldsangrep: Vi fjerner alle kontoer som tilhører personer som utfører terroristangrep, ekstremistangrep eller masseangrep, og vi kan også fjerne tweets som sprer manifester eller annet innhold laget av slike gjerningspersoner. Les mer

Selvmord eller selvskading: Du har ikke lov til å fremme eller oppfordre til selvmord eller selvskading. Les mer.

Sensitivt innhold, inkludert grafisk vold og innhold som ikke egner seg for barn: Du har ikke lov til å legge ut innhold som er svært grafisk, eller dele voldelig innhold eller innhold som ikke egner seg for barn, verken i direktesendt video eller i profil- eller toppbilder. Innhold som viser seksuelt motivert vold og/eller overgrep er heller ikke tillatt. Les mer

Ulovlige varer og tjenester og visse regulerte varer og tjenester: Du har ikke lov til å bruke tjenesten vår til ulovlige formål eller i forbindelse med ulovlige aktiviteter. Dette omfatter å kjøpe, selge eller muliggjøre transaksjoner av ulovlige varer og tjenester samt visse typer regulerte varer eller tjenester. Les mer.

Personvern


Personopplysninger:
Du har ikke lov til å publisere eller offentliggjøre andres personopplysninger (for eksempel telefonnummer og adresse) uten deres uttrykkelige godkjenning og tillatelse. Vi forbyr også trusler om å offentliggjøre, eller oppfordringer til å offentliggjøre, andres personopplysninger. Les mer.

Innhold som viser nakne personer uten deres samtykke: Du har ikke lov til å offentliggjøre eller dele intime bilder eller videoer av andre som er produsert eller distribuert uten samtykke fra vedkommende. Les mer.
 

Ekthet


Plattformmanipulasjon og spam:
Du har ikke lov til å bruke Twitters tjenester med formål om å kunstig forsterke eller undertrykke informasjon eller å delta i atferd som manipulerer eller forstyrrer brukeropplevelsen på Twitter. Les mer.

Borgerlig integritet: Du har ikke lov til å bruke Twitters tjenester med formål om å manipulere, gripe inn i valg eller andre borgerlige prosesser. Dette omfatter publisering og deling av innhold som kan bidra til mindre deltagelse, eller som kan virke villedende med hensyn til når, hvor eller hvordan man deltar i borgerlige prosesser. Les mer.

Falske og villedende identiteter: Du kan ikke utgi deg for å være enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner med det formål å villede, forvirre eller lure andre, og heller ikke bruke en falsk identitet på en måte som forstyrrer opplevelsen til andre på Twitter Finn ut mer.

Syntetiske og manipulerte medier: Du har ikke lov til å dele syntetisk eller manipulert innhold som sannsynligvis fører til skade, i den hensikt å villede. Vi kan videre merke tweets som inneholder syntetiske eller manipulerte medier, for å hjelpe folk til å forstå ektheten av disse og å gi tilleggsinformasjon. Les mer.

Opphavsrett og varemerker: Du har ikke lov til å bryte andres immaterielle rettigheter, deriblant rettigheter knyttet til opphavsrett og varemerker. Les mer om retningslinjene våre for varemerker og opphavsrett.
 

Håndheving og anker


Les mer om hvordan vi håndhever reglene våre, inkludert konsekvensene av å bryte disse reglene eller forsøke å omgå håndhevelse, samt hvordan du kan anke.
 

Tredjepartsannonser i videoinnhold


Du kan ikke sende inn, legge ut eller vise videoinnhold som omfatter annonser fra tredjeparter gjennom tjenestene våre – for eksempel pre-roll-videoannonser eller grafikkinnhold fra sponsoravtaler – uten forhåndsgodkjenning fra oss.

Merk: Disse reglene kan fra tid til annen endres i tråd med målet vårt om å bidra til den gode offentlige samtalen. Den mest oppdaterte versjonen er alltid tilgjengelig på https://twitter.com/rules.

Del denne artikkelen