Quy tắc của Twitter

Chúng tôi tin rằng mọi người nên có khả năng sáng tạo và chia sẻ ý tưởng và thông tin một cách nhanh chóng mà không bị cản trở nào. Để bảo vệ trải nghiệm và sự an toàn của người sử dụng Twitter, chúng tôi đề ra một số giới hạn về loại nội dung và hành vi được phép. Những giới hạn này được quy định trong Quy tắc của Twitter dưới đây.

Quy tắc của Twitter (cùng với tất cả những chính sách hợp nhất), Chính sách riêng tưĐiều khoản dịch vụ chung tạo thành "Điều khoản người dùng Twitter" cho phép quyền truy cập của người dùng và sử dụng các dịch vụ của Twitter.

Tất cả các cá nhân truy cập hoăc sử dụng dịch vụ của Twitter phải tuân thủ các chính sách được quy định trong Quy tắc của Twitter. Không làm như vậy có thể khiến Twitter thực hiện một hoặc nhiều hành động ép buộc sau đây:

 • yêu cầu bạn xóa nội dung bị cấm trước khi bạn có thể tạo những bài đăng mới lần nữa và tương tác với những người dùng Twitter khác;
 • giới hạn tạm thời khả năng tạo bài đăng hoặc tương tác với những người dùng Twitter khác của bạn;
 • yêu cầu bạn xác minh quyền sở hữu tài khoản bằng một số điện thoại hoặc địa chỉ email hoặc
 • đình chỉ vĩnh viễn (các) tài khoản của bạn.

Nếu bạn cố tránh đình chỉ vĩnh viễn bằng cách tạo những tài khoản mới, chúng tôi sẽ đình chỉ những tài khoản mới của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể cần thay đổi Quy tắc này vào bất cứ lúc nào và bảo lưu quyền làm như vậy. Phiên bản hiện hành mới nhất sẽ luôn có sẵn tại: https://twitter.com/rules.

Những chính sách được quy định trong Quy tắc của Twitter này cho phép nội dung cơ bản trên nền tảng của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về những quy tắc cho phép quảng cáo và nội dung được quảng bá, vui lòng xem lại Chính sách quảng cáo của chúng tôi.

Giới hạn nội dung và sử dụng Twitter

Sở hữu trí tuệ

Thương hiệu: Chúng tôi bảo lưu quyền đình chỉ tài khoản hoặc đưa ra hành động khác thích hợp khi thương hiệu hoặc nhãn hiệu của ai đó, bao gồm tên và/hoặc logo doanh nghiệp, được sử dụng theo cách thức mà có thể gây hiểu lầm hoặc nhầm lẫn cho người khác về liên kết thương hiệu của bạn. Đọc thêm về chính sách thương hiệu và cách báo cáo vi phạm của chúng tôi.

Bản quyền: Chúng tôi sẽ trả lời thông báo rõ ràng và đầy đủ về vi phạm bản quyền bị cáo buộc. Các quy trình về bản quyền của chúng tôi được quy định trong Điều khoản Dịch vụ. Đọc thêm về chính sách bản quyền của chúng tôi.


Bạo lực đồ họa và nội dung người lớn

Chúng tôi xem bạo lực đồ họa là một hình thức bất kỳ của truyền thông đẫm máu liên quan đến tử vong, thương tích nghiêm trọng, bạo lực hoặc quy trình phẫu thuật. Chúng tôi xem nội dung người lớn là một phương tiện truyền thông bất kỳ về khiêu dâm và/hoặc có thể gây kích thích tình dục. Tìm hiểu thêm về chính sách truyền thông của chúng tôi.

Twitter cho phép một vài hình thức bạo lực đồ họa và/hoặc nội dung người lớn trong các Tweet được đánh dấu là có chứa nội dung nhạy cảm. Tuy nhiên, bạn không được sử dụng nội dung này trong hình ảnh hồ sơ hoặc hình ảnh tiêu đề của mình. Ngoài ra, Twitter đôi lúc có thể yêu cầu bạn xóa nội dung bạo lực đồ họa quá mức về khía cạnh đối với người đã mất và gia đình họ nếu chúng tôi nhận được yêu cầu từ gia đình họ hoặc từ một đại diện được ủy quyền. Tìm hiểu thêm về cách đưa ra yêu cầucách đánh dấu nội dung truyền thông của bạn là nhạy cảm.


Sử dụng trái pháp luật

Bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào hoặc để thực hiện những hoạt động bất hợp pháp. Bằng cách sử dụng Twitter, bạn đã đồng ý tuân thủ tất cả những luật áp dụng quản lý nội dung và hành vi trực tuyến của bạn.


Chủ đề phổ biến

Đôi khi, chúng tôi có thể ngăn chặn nội dung nhất định trở thành chủ đề phổ biến. Điều này bao gồm nội dung vi phạm Quy tắc của Twitter, cũng như nội dung có thể cố gắng thao túng chủ đề phổ biến. Đọc thêm về những nội dung chúng tôi cho phép và không cho phép trở thành chủ đề phổ biến.


Lạm dụng huy hiệu trên Twitter

Bạn không được sử dụng các huy hiệu, bao gồm nhưng không giới hạn đối với huy hiệu Twitter “được quảng bá” hoặc “đã xác minh”, trừ khi được Twitter cung cấp. Những tài khoản sử dụng huy hiệu không được phép như là một phần của ảnh hồ sơ, tên hiển thị hoặc ảnh tiêu đề của họ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khiến người khác hiểu nhầm là có liên kết với Twitter hoặc được ủy quyền từ Twitter để hiển thị những huy hiệu này đều có thể bị đình chỉ.


Lạm dụng tên người dùng

Bán tên người dùng: Bạn không được mua hoặc bán tên người dùng Twitter.

Chiếm dụng tên người dùng: Bạn không được tham gia vào việc chiếm dụng tên người dùng. Một số yếu tố được chúng tôi xem xét khi xác định hành vi có được coi là chiếm dụng tên người dùng không bao gồm:

 • số lượng tài khoản đã tạo;
 • tạo tài khoản nhằm mục đích ngăn chặn người khác không sử dụng những tên tài khoản đó;
 • tạo nhiều tài khoản nhằm mục đích bán những tài khoản đó và
 • sử dụng những nguồn cấp dữ liệu nội dung của bên thứ ba để cập nhật và duy trì tài khoản dưới tên của các bên thứ ba đó.

Vui lòng lưu ý rằng Twitter cũng có thể xóa các tài khoản không hoạt động lâu hơn sáu tháng. Tìm hiểu thêm về chiếm dụng tên người dùng.

Hành vi lạm dụng

Chúng tôi tin vào quyền tự do phát biểu ý kiến và đối thoại mở nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa tượng trưng nếu mọi người đều im lặng vì sợ phải lên tiếng. Để đảm bảo rằng mọi người đều cảm thấy an toàn khi thể hiện chính kiến và tín ngưỡng khác nhau, chúng tôi cấm hành vi dần có tính chất lạm dụng, bao gồm cả hành vi quấy rối, đe dọa hoặc lợi dụng nỗi sợ để khiến người dùng khác không dám nói ra.

Bối cảnh quan trọng khi đánh giá hành vi lạm dụng và quyết định hành động ép buộc thích hợp. Các yếu tố chúng tôi có thể xem xét bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

 • hành vi này nhắm đến một cá nhân hoặc nhóm người;
 • báo cáo được đệ trình theo mục tiêu lạm dụng hoặc người đứng ngoài;
 • hành vi này là đáng tin cậy và nằm trong lợi ích cộng đồng hợp pháp.


Bạo lực và thiệt hại thể chất

Bạo lực: Bạn không được gây ra những mối đe dọa cụ thể về bạo lực hoặc mong muốn thiệt hại nghiêm trọng về thể chất, tử vong hay bệnh tật đối với một cá nhân hoặc một nhóm người. Điều này bao gồm, nhưng không bị giới hạn đối với, hành vi đe dọa hoặc cổ động bạo lực. Bạn cũng không được liên kết với các tổ chức— dù bằng hoạt động hoặc tuyên bố riêng của họ cả trên và ngoài nền tảng— sử dụng hoặc cổ động bạo lực chống lại người dân để tiếp tục nguyên nhân của họ. Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi quy tắc này liên quan đến các tổ chức đó vào ngày 18 tháng 12 năm 2017.

Tự tử và tự gây hại: Bạn không được cổ động hoặc khuyến khích tự tử hoặc tự gây hại. Khi chúng tôi nhận được báo cáo rằng một người đang đe dọa tự tử hoặc tự gây hại, chúng tôi có thể thực hiện một số bước để hỗ trợ họ, chẳng hạn như tiếp cận với người đó hoặc cung cấp các nguồn tài nguyên như thông tin liên lạc của các đối tác về sức khỏe tâm thần của chúng tôi.

Bóc lột tình dục trẻ em: Bạn không được cổ động bóc lột tình dục trẻ em. Tìm hiểu thêm về chính sách bóc lột tình dục trẻ em không được khoan nhượng của chúng tôi.


Hành vi lạm dụng và thù địch

Lạm dụng: Bạn không được tham gia vào quấy rối ai đó có chủ đích hoặc kích động người khác làm vậy. Chúng tôi coi hành vi lạm dụng là cố ý quấy rối, đe dọa hoặc ép buộc người khác im lặng.

Tán tỉnh tình dục không mong muốn: Bạn không được lạm dụng trực tiếp ai đó bằng cách gửi nội dung khiêu dâm không mong muốn, phản đối họ theo cách dâm ô hoặc bằng cách khác liên quan đến hành vi tình dục sai trái.

Hành vi thù địch: Bạn không được cổ động bạo lực, đe dọa hoặc quấy rối người khác trên cơ sở chủng tộc, sắc tộc, nguồn gốc quốc gia, khuynh hướng tình dục, giới tính, nhận diện giới tính, liên kết tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật hay bệnh tật. Đọc thêm về chính sách hành vi thù địch của chúng tôi.

Hình ảnh thù địch và tên hiển thị: Bạn không được sử dụng các biểu tượng hoặc hình ảnh thù địch trong hình ảnh hồ sơ hoặc tiêu đề hồ sơ của mình. Bạn cũng không được sử dụng tên người dùng, tên hiển thị hoặc tiểu sử hồ sơ của mình để tham gia vào hành vi lạm dụng, như quấy rối có chủ đích hoặc biểu lộ thù địch trước một người, nhóm hoặc hạng mục được bảo vệ. Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi quy tắc này vào ngày 18 tháng 12 năm 2017.


Thông tin cá nhân và nội dung truyền thông thân mật

Thông tin cá nhân: Bạn không được tiết lộ hoặc đăng thông tin cá nhân của người khác mà không có sự ủy quyền và cho phép rõ ràng của họ. Định nghĩa về thông tin cá nhân có thể đa dạng tùy thuộc vào luật địa phương. Đọc thêm về chính sách thông tin riêng tư của chúng tôi.

Nội dung truyền thông thân mật: Bạn không được đăng hoặc chia sẻ ảnh hay video thân mật của ai đó được tạo ra hay chia sẻ khi không có sự đồng ý của họ. Đọc thêm về nội dung truyền thông thân mật trên Twitter.

Mối đe dọa tiết lộ / xâm nhập: Bạn không được đe dọa tiết lộ thông tin riêng tư hoặc nội dung truyền thông thân mật của một ai đó. Bạn cũng không được đe dọa xâm nhập hoặc xâm phạm thông tin kỹ thuật số của một ai đó.


Mạo danh

Bạn không được mạo danh các cá nhân, nhóm hoặc các tổ chức dưới hình thức có ý định hoặc gây hiểu sai, nhầm lẫn hay lừa dối người khác. Mặc dù bạn có thể duy trì các bản nhái, người hâm mộ, bình luận hoặc các tài khoản cấp nguồn tin tức nhưng bạn không được làm vậy nếu mục đích của tài khoản là tham gia vào hành vi lạm dụng hoặc gửi tin rác. Đọc thêm về chính sách mạo danh của chúng tôi.

Tin rác và bảo mật

Chúng tôi cố gắng bảo vệ mọi người trên Twitter trước các hành vi lạm dụng và gửi tin rác công nghệ.

Để quảng bá một môi trường an toàn và ổn định trên Twitter, bạn không được làm hoặc cố làm, bất kỳ điều nào trong số các điều sau đây trong khi truy cập hoặc sử dụng Twitter:

 • Truy cập, giả mạo hoặc sử dụng những khu vực không công khai của Twitter, hệ thống máy tính của Twitter hoặc hệ thống phân phối kỹ thuật của các nhà cung cấp của Twitter (ngoại trừ được cho phép rõ ràng bởi chương trình Tiền thưởng Lỗi Twitter).
 • Thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của mọi hệ thống hoặc mạng lưới, vi phạm hoặc phá hoại bất kỳ biện pháp xác thực hoặc bảo mật nào (ngoại trừ được chương trình Tiền thưởng Lỗi Twitter cho phép rõ ràng).
 • Truy cập hoặc tìm kiếm, nỗ lực truy cập hoặc tìm kiếm, Twitter bằng bất kỳ phương pháp nào (tự động hóa hay ngược lại) ngoài phương pháp thông qua giao diện xuất bản hiện có của chúng tôi do Twitter cung cấp (và chỉ tuân theo các điều khoản và điều kiện hiện hành), trừ khi bạn đã được đặc biệt cho phép để làm vậy theo một thỏa thuận riêng với Twitter. Lưu ý rằng việc thu thập thông tin Twitter là được phép nếu thực hiện theo các điều khoản của tệp robots.txt; tuy nhiên, làm sạch Twitter mà không có sự chấp thuận trước của chúng tôi đều sẽ tuyệt đối bị cấm.
 • Làm giả bất kỳ tiêu đề gói tin TCP/IP hoặc phần nào của thông tin tiêu đề trong email hay bài đăng bất kỳ hoặc theo mọi cách sử dụng Twitter để gửi thông tin nhận dạng nguồn sai, lừa đảo hoặc bị thay đổi.
 • Gây trở ngại hoặc làm gián đoạn quyền truy cập của người dùng, máy chủ lưu trữ hoặc mạng bất kỳ, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc gửi vi-rút, làm quá tải, gây đầy, gửi thư giác, đánh bom thư các dịch vụ của Twitter, hoặc bằng cách viết tập lệnh tạo nội dung theo cách thức gây trở ngại hoặc tạo gánh nặng quá mức trên Twitter.

Bất cứ tài khoản nào tham gia vào các hoạt động dưới đây đều có thể bị khóa tạm thời hoặc chịu đình chỉ vĩnh viễn.

 • Phần mềm độc hại/Lừa đảo: Bạn không được tiết lộ hoặc liên kết đến nội dung độc hại nhằm làm hỏng hay làm gián đoạn trình duyệt hoặc máy tính của một người khác hoặc làm ảnh hưởng tới quyền riêng tư của người khác. 
 • Tin rác: Bạn không được sử dụng các dịch vụ của Twitter nhằm mục đích gửi tin rác tới bất cứ người nào. Tin rác thường được định nghĩa trên Twitter là hoạt động gây hấn hoặc số lượng lớn nhằm cố gắng thao túng hoặc làm gián đoạn Twitter hay trải nghiệm người dùng trên Twitter để điều khiển lưu lượng truy cập hoặc hướng sự chú ý đến những tài khoản, sản phẩm, dịch vụ hoặc phương án giải quyết không liên quan. Một số yếu tố được chúng tôi xem xét khi xác định hành vi được xem là gửi tin rác bao gồm:
  • nếu bạn đã theo dõi và/hoặc ngừng theo dõi một lượng lớn nhiều tài khoản trong một khoảng thời gian ngắn, cụ thể bằng các hình thức tự động hóa (theo dõi ai đó một cách tích cực chỉ để được họ theo dõi lại sau đó ngừng theo dõi họ);
  • nếu Tweet hoặc Tin nhắn Trực tiếp của bạn chủ yếu gồm những liên kết được chia sẻ mà không có bình luận;
  • nếu có một số lượng lớn nhiều người đã chặn bạn nhằm phản ứng lại khối lượng lớn các nội dung hay những phần không có chủ đích, không mong muốn hoặc trùng lắp từ tài khoản của bạn;
  • nếu có một số lượng lớn khiếu nại về tin rác chống lại bạn đã được gửi;
  • nếu bạn đăng nội dung, câu trả lời hoặc đề cập sao chép hoặc tương đối giống nhau lên nhiều tài khoản hoặc nhiều bản cập nhật sao chép trên một tài khoản hoặc tạo nhiều tài khoản sao chép hoặc tương đối giống nhau;
  • nếu bạn đăng nhiều cập nhật về một xu hướng hoặc một chủ đề phổ biến với mục đích lật đổ hoặc thao túng chủ đề để điều khiển lưu lượng truy cập hoặc hướng sự chú ý đến những tài khoản, sản phẩm, dịch vụ hoặc phương án giải quyết không liên quan;
  • nếu bạn gửi nhiều câu trả lời hoặc đề cập không mong muốn;
  • nếu bạn thêm những người dùng vào các danh sách theo kiểu hàng loạt hoặc ồ ạt;
  • nếu bạn tương tác một cách ồ ạt hoặc ngẫu nhiên với các Tweet (ví dụ: lượt thích, Tweet lại, v.v.) hoặc người dùng (ví dụ: theo dõi, thêm vào danh sách hoặc Khoảnh khắc, v.v.) để điều khiển lưu lượng truy cập hoặc hướng sự chú ý đến những tài khoản, sản phẩm, dịch vụ hoặc hướng giải quyết không liên quan;
  • nếu bạn đăng thông tin tài khoản của người khác nhiều lần theo cách riêng của mình (ví dụ: tiểu sử, các Tweet, URL hồ sơ, v.v.);
  • nếu bạn đăng các liên kết gây hiểu nhầm, lừa đảo hoặc độc hại (ví dụ: liên kết thành viên, liên kết đến các trang phần mềm độc hại/lừa đảo, v.v.);
  • nếu bạn tạo những tài khoản giả mạo, tương tác hoặc số lần hiển thị giữa các tài khoản;
  • nếu bạn bán, mua hoặc cố gắng thổi phồng giả tạo các tương tác tài khoản (như bán hoặc mua người theo dõi, bài Tweet lại, lượt thích, v.v.); và
  • nếu bạn sử dụng hoặc quảng bá các dịch vụ và ứng dụng của bên thứ ba tuyên bố giúp bạn có thêm nhiều người theo dõi, Tweet lại hoặc lượt thích hơn (như các cơ chế "đoàn tàu người theo dõi", các trang hứa hẹn "nhiều người theo dõi hơn một cách nhanh chóng" hoặc bất cứ trang nào khác đề nghị tự động thêm người theo dõi hoặc tương tác vào tài khoản hoặc Tweet của bạn).

Vui lòng xem bài viết hỗ trợ của chúng tôi về tuân thủ quy tắc và thực hành tốt nhấtquy tắc tự động hóa và thực hành tốt nhất để biết thêm chi tiết về cách Quy tắc áp dụng cho các hành vi tài khoản cụ thể. Tài khoản đã tạo ra để thay thế những tài khoản bị đình chỉ có thể sẽ bị đình chỉ vĩnh viễn.

Hiển thị nội dung

Những tài khoản đang được điều tra hoặc được phát hiện là chia sẻ nội dung vi phạm các Quy tắc này có thể giới hạn tài khoản hoặc khả năng hiển thị Tweet của họ ở những phần khác nhau của Twitter, bao gồm tìm kiếm. Để tìm hiểu thêm về các trường hợp nội dung có thể bị hạn chế trên Twitter, vui lòng xem bài viết hỗ trợ của chúng tôi về tìm kiếm quy tắc và hạn chế.

Gửi