goglobalwithtwitterbanner

Normes d'ús

La finalitat del Twitter és facilitar la conversa pública. La violència, l'assetjament i altres comportaments semblants descoratgen les persones a l'hora d'expressar-se, cosa que redueix el valor de la conversa pública global. Mitjançant les nostres normes, garantim que tothom pugui participar en la conversa pública de manera lliure i segura.

Seguretat

Violència: No pots amenaçar amb violència cap persona o grup de persones. També prohibim l'enaltiment de la violència. Més informació sobre les nostres polítiques relatives a les amenaces violentes i a l'enaltiment de la violència

Terrorisme o extremisme violent: No pots amenaçar amb actes terroristes ni extremistes violents, ni tampoc incitar a cometre'ls. Més informació.

Explotació sexual infantil: Al Twitter, no tolerem l'explotació sexual infantil sota cap concepte. Més informació.

Abús o assetjament: No pots participar en l'assetjament dirigit a altres persones, ni tampoc incitar a cometre'l. Aquest punt inclou el fet de desitjar o d'esperar que algú pateixi un dany físic. Més informació.

Conducta que incita a l'odi: No pots promoure la violència contra altres persones, amenaçar-les ni assetjar-les per motius de raça, ètnia, origen nacional, orientació sexual, gènere, identitat de gènere, filiació religiosa, edat, discapacitat ni malaltia greu. Més informació

Suïcidi o autolesions: No pots incitar al suïcidi ni a les autolesions ni encoratjar-los. Més informació.

Contingut delicat, com ara violència gràfica i contingut per a adults: No pots publicar continguts que siguin massa cruents o que comparteixin actes violents o per a adults als vídeos en directe ni a les imatges del perfil o de la capçalera. Tampoc no es permeten els continguts que mostren violència sexual o agressions. Més informació

Béns o serveis il·legals o alguns béns o serveis regulats en concret: No pots utilitzar el nostre servei per a cap finalitat il·lícita ni per fomentar cap mena d'activitat il·legal. Aquest punt inclou la venda, compra o facilitació de transaccions de béns o serveis il·legals, i també alguns tipus de béns o serveis regulats en concret. Més informació.

Privacitat

Informació privada: No pots publicar informació privada d'altres persones (com ara l'adreça o el número de telèfon de casa) sense la seva autorització i el seu permís explícits. Tampoc no pots amenaçar de divulgar informació privada ni incentivar altres persones a fer-ho. Més informació.

Nuesa no consentida: No pots publicar ni compartir fotos o vídeos íntims d'algú que s'hagin creat o distribuït sense el seu consentiment. Més informació

Veracitat

Manipulació de la plataforma i contingut brossa: No pots utilitzar els serveis del Twitter amb l'objectiu d'ampliar o de suprimir informació de manera artificial ni tampoc mostrar cap mena de comportament que manipuli o interrompi l'experiència dels usuaris al Twitter. Més informació.

Honradesa a les eleccions: No pots utilitzar els serveis del Twitter amb la finalitat de manipular les eleccions ni d'interferir-hi. Aquest punt inclou el fet de publicar o compartir continguts que puguin dissuadir de votar o proporcionar informació enganyosa sobre quan, on i com s'ha de votar. Més informació.

Suplantació: No pots suplantar usuaris individuals, grups ni organitzacions de cap manera que pretengui o pugui confondre, enganyar o conduir a error la resta d'usuaris. Més informació.

Copyright i marques registrades: No pots infringir els drets sobre la propietat intel·lectual d'altres persones, inclosos el copyright i les marques registrades. Més informació sobre la nostra política de marques comercials i la nostra política de copyright.

Compliment i apel·lacions

Més informació sobre el nostre enfocament relatiu al compliment, incloses les possibles conseqüències pel fet d'haver infringit aquestes normes o d'haver intentat eludir-les, i també sobre la manera de presentar-hi una apel·lació en contra.

Publicitat de tercers al contingut de vídeo

No pots enviar, publicar ni mostrar cap contingut de vídeo als nostres serveis o mitjançant aquests que inclogui publicitat de tercers, com ara publicitat prèvia als continguts de vídeo o gràfics de patrocini, sense el nostre consentiment previ.

Note: és possible que de tant en tant hàgim de canviar aquestes normes per reforçar el nostre objectiu de fomentar una conversa pública sana. La versió més actualitzada està disponible en tot moment a https://twitter.com/rules.

Bookmark or share this article

Was this article helpful?

Thank you for the feedback. We’re really glad we could help!

Thank you for the feedback. How could we improve this article?

Thank you for the feedback. Your comments will help us improve our articles in the future.