Zásady ohledně manipulace s platformou a spamu

Přehled


Duben 2022

Služby Twitteru nesmíte používat k umělému zdůrazňování nebo potlačování informací. Nesmíte se účastnit chování či jednání, které manipuluje nebo narušuje uživatelský zážitek lidí na Twitteru.

Chceme, aby Twitter byl místem, kde lidé můžou najít spřízněné duše, získat spolehlivé informace a svobodně a bezpečně vyjadřovat své názory. Aby to bylo možné, musíme bojovat se spamem a dalšími typy manipulace s platformou. Manipulaci s platformou definujeme jako používání Twitteru k hromadným, agresivním nebo klamavým aktivitám, které jsou pro ostatní uživatele zavádějící a/nebo narušují jejich uživatelský komfort.

Manipulace s platformou může mít mnoho forem a naše pravidla se snaží vyřešit širokou škálu zakázaných projevů chování, včetně následujících:

 • komerčně motivovaný spam, který se obvykle snaží přilákat návštěvy nebo pozornost z konverzace na Twitteru k nesouvisejícím účtům, produktům, službám nebo iniciativám;
 • neautentické projevy zapojení, které se snaží vytvořit dojem, že nějaký účet nebo obsah je oblíbenější nebo aktivnější, než tomu skutečně je;
 • koordinované aktivity, které se snaží uměle ovlivnit konverzace používáním více účtů, falešných účtů, automatizace a/nebo skriptování; a
 • koordinované škodlivé aktivity, které nabádají k chování porušujícímu pravidla Twitteru nebo takové chování podporují.
   

Co je porušením těchto zásad?


V rámci těchto zásad zakazujeme různé projevy chování v následujících oblastech:
 

Více účtů a koordinace

Na Twitteru si nesmíte masově registrovat účty ani vytvářet účty pomocí automatizace.

Nesmíte uměle zdůrazňovat nebo narušovat konverzace používáním více účtů ani se koordinovat s ostatními za účelem porušení pravidel Twitteru. Zahrnuje to následující:

 • překrývající se účty – provozování více účtů s překrývajícími se způsoby použití, například identické nebo podobné postoje nebo hodně podobný obsah;
 • vzájemně interagující účty – provozování více účtů, které vzájemně interagují s cílem nafouknout nebo zmanipulovat důležitost konkrétních tweetů nebo účtů; a
 • koordinace – vytváření více účtů za účelem publikování duplicitního obsahu nebo falešného zapojení, včetně následujících projevů chování:
  • publikování identických nebo velmi podobných tweetů nebo hashtagů z více účtů, které provozujete; 
  • opakované zapojení (retweety, lajky, zmínky, hlasování na Twitteru) u stejných tweetů nebo účtů z více účtů, které provozujete;
  • koordinace s dalšími uživateli nebo jejich finanční motivace k umělému zapojení nebo zdůrazňování, a to i v případě, že daní lidé používají pouze jeden účet; a
  • koordinace s dalšími lidmi za účelem zapojení se do porušování pravidel Twitteru nebo podporování takového chování, včetně porušování našich zásad ohledně škodlivého chování.
    

Zapojení a metriky


Nesmíte uměle navyšovat počet sledujících nebo zapojení u sebe ani u jiných uživatelů.
Zahrnuje to následující:

 • prodej/nákup navýšení metrik u tweetu nebo účtu – prodej nebo nákup sledujících nebo zapojení (retweetů, lajků, zmínek, hlasů v hlasování na Twitteru);
 • aplikace – používání nebo propagování služeb nebo aplikací třetích stran, které tvrdí, že uživateli získají více sledujících nebo zvýší zapojení u tweetů;
 • reciproční navyšování – směňování nebo koordinace za účelem směňování sledování nebo zapojení u tweetů (mimo jiné účast v tzv. „vláčcích sledování“, používání decků k těmto účelům a chování typu „Retweet za Retweet“); a
 • převody nebo prodeje účtů – prodávání, nakupování nebo směňování twitterových účtů, uživatelských jmen nebo dočasného přístupu k twitterovým účtům, případně jejich nabízení k prodeji, nákupu nebo směně.
   

Zneužití produktových funkcí Twitteru


Produktové funkce Twitteru nesmíte zneužívat k narušování zážitků ostatních uživatelů.
Zahrnuje to následující:
 

Tweety a soukromé zprávy

 • posílání hromadných, agresivních, nevyžádaných odpovědí, zmínek nebo soukromých zpráv, zejména ve velkém objemu;
 • opakované publikování a mazání stejného obsahu;
 • opakované publikování identických nebo téměř identických tweetů nebo opakované posílání identických soukromých zpráv;
 • opakované publikování tweetů nebo posílání soukromých zpráv obsahujících odkazy sdílené bez jakéhokoli komentáře, pokud to představuje větší část vašich aktivit s tweety nebo soukromými zprávami; a
 • duplikované tweetování stávající fráze nebo obsahu, ať už individuálně, nebo v koordinaci s dalšími účty. Další informace najdete v našich zásadách ohledně kopírování a duplikování obsahu.

Sledování

 • „nadhánění nových sledujících“ – zahájení a následné ukončení sledování velkého počtu účtů ve snaze navýšit počet svých vlastních sledujících;
 • nerozlišující sledování – zahájení a/nebo ukončení sledování velkého počtu nesouvisejících účtů v krátkém časovém období, zejména pomocí automatických prostředků; a
 • duplikování sledujících jiného účtu, zejména prostřednictvím automatizace.
   

Zapojení

 • agresivní nebo automatické zapojení u tweetů s cílem přilákat návštěvy nebo pozornost k účtům, produktům, službám nebo iniciativám;
 • agresivní přidávání uživatelů do seznamů nebo Okamžiků.
   

Hashtagy 

 • používání populárních hashtagů s cílem narušit nebo zmanipulovat konverzaci nebo přilákat návštěvy nebo pozornost k účtům, produktům, službám nebo iniciativám; a
 • tweetování s nadměrným počtem nesouvisejících hashtagů v jednom nebo více tweetech.
   

Adresy URL

 • publikování škodlivého obsahu s cílem poškodit či narušit prohlížeč nebo počítač jiné osoby (malware) nebo porušit její soukromí (phishing), případně odkazování na takovýto škodlivý obsah; a 
 • publikování zavádějících nebo klamavých odkazů, například odkazy na marketingové partnery a clickjackingové odkazy.
   

Co není porušením těchto zásad?


Porušením těchto zásad nejsou následující projevy chování:

 • občasné publikování odkazů bez komentáře;
 • koordinace s dalšími lidmi za účelem vyjádření názorů, pohledů, podpory nebo nesouhlasu v určité kauze, pokud takové chování nemá za následek porušení pravidel Twitteru; a
 • provozování více účtů s rozdílnými identitami, účely nebo způsoby použití. Tyto účty můžou navzájem interagovat, pokud tím neporušují jiná pravidla. Mezi příklady patří:
  • organizace se souvisejícími, ale samostatnými pobočkami nebo odděleními, například firmy s mezinárodní působností;
  • provozování osobního účtu společně s pseudonymními účty nebo účty souvisejícími s vašimi koníčky nebo iniciativami; a
  • robotizované účty související s koníčky nebo uměním.
    

Kdo může nahlásit porušení těchto zásad?


Účty nebo tweety může nahlásit kdokoli prostřednictvím našeho vyhrazeného pracovního postupu nahlašování. Tato hlášení se také používají agregovaně k upřesnění našich kontrolních systémů a k identifikaci nových a narůstajících trendů nebo vzorů chování. 
 

Jak můžu nahlásit porušení těchto zásad?


V aplikaci

Výše uvedený typ obsahu můžete v aplikaci nahlásit následovně:

 1. Vyberte ikonu  a pak možnost Nahlásit Tweet.
 2. Vyberte možnost Je to podezřelé nebo spam
 3. Vyberte možnost, která nejlépe vystihuje, proč je Tweet podezřelý nebo jak šíří spam.
 4. Odešlete své hlášení.
   

Na počítači

Výše uvedený typ obsahu můžete na počítači nahlásit následovně:

 1. Vyberte ikonu  a pak možnost Nahlásit Tweet.
 2. Vyberte možnost Je to podezřelé nebo spam.
 3. Vyberte možnost, která nejlépe vystihuje, proč je Tweet podezřelý nebo jak šíří spam.
 4. Odešlete své hlášení.

Formulář hlášení

Výše uvedený typ obsahu můžete také nahlásit ke kontrole prostřednictvím našeho formuláře pro hlášení spamu. Vyberte možnost nahlášení spamu na Twitteru.

Co se stane, pokud tyto zásady porušíte?


Následky porušení těchto zásad závisí na závažnosti porušení a na tom, zda jste se už nějakých porušení zásad dopustili v minulosti. O přijímaných akcích se rozhodujeme také podle identifikovaného typu aktivity související se spamem. Mezi akce, které můžeme přijmout, patří následující:
 

Výzvy bránící spamu

Když zjistíme podezřelé úrovně aktivity, můžeme dané účty uzamknout a zobrazit výzvu k zadání dalších informací (například telefonního čísla) nebo k vyřešení kódu reCAPTCHA. 
 

Zákazy adres URL

Adresy URL, o kterých se domníváme, že jsou nebezpečné, dáváme do seznamu zakázaných adres nebo u nich zobrazujeme varování. Můžete si přečíst další informace o nebezpečných odkazech, včetně toho, jak se odvolat, pokud jsme vaši adresu URL nesprávně identifikovali jako nebezpečnou.
 

Smazání tweetů a dočasné uzamčení účtů

 • Pokud k manipulaci s platformou nebo šíření spamu dojde izolovaně nebo poprvé, můžeme přijmout celou řadu akcí, od vyžadování smazání jednoho či více tweetů až po dočasné uzamčení jednoho či více účtů. Jakýkoli další prohřešek vyhodnocený jako manipulace s platformou bude mít za následek trvalé pozastavení.
 • V případě porušení zásad souvisejícího s nepovoleným způsobem používání více účtů můžete být požádáni, abyste si zvolili jeden účet, který chcete zachovat. Zbývající účty budou trvale pozastaveny.

Trvalé pozastavení

V případě závažných porušení zásad budou účty trvale pozastaveny již při prvním zjištění. Mezi příklady závažných porušení patří:

 • provozování účtů, u kterých většina aktivit porušuje výše popsané zásady;
 • využívání kterékoli z taktik popsaných na této stránce k narušení integrity voleb;
 • prodávání nebo nakupování účtů;
 • vytváření účtů s cílem nahradit nebo napodobit pozastavený účet; a
 • provozování účtů, které Twitter dokáže spolehlivě přiřadit k entitám porušujícím pravidla Twitteru.

Pokud se domníváte, že váš účet byl uzamčen nebo pozastaven nepodloženě či omylem, můžete odeslat odvolání.

Další zdroje informací


Přečtěte si další informace o pravidlech automatizace pro vývojáře, našich snahách v oblasti integrity voleb, zásadách proti finančním podvodům, zásadách ohledně materiálů získaných hackerským útokem, našem přístupu ke koordinovaným škodlivým aktivitám a pravidlech pro propagační akce a soutěže.

Můžete si také přečíst podrobnější informace o rozsahu našich možností při vynucování pravidel a o našem přístupu k vývoji zásad a jejich vynucování.

Sdílejte tento článek