Retningslinjer for plattformmanipulasjon og spam

Oversikt


April 2022

Du kan ikke bruke Xs tjenester med formål om å forsterke eller undertrykke informasjon på kunstig vis, eller delta i oppførsel som manipulerer eller forstyrrer andres opplevelse på X.

Vi vil at X skal være et sted hvor folk kan skape menneskelige forbindelser, finne pålitelig informasjon og uttrykke seg både fritt og trygt. For at dette skal være mulig, tillater vi ikke spam eller andre typer plattformmanipulasjon. Vi definerer plattformmanipulasjon som bruk av X for å engasjere seg i storkvanta, aggressive eller villedende aktiviteter som villeder andre og/eller forstyrrer brukeropplevelsen deres.

Plattformmanipulasjon kan skje på mange måter, og reglene våre har som formål å bekjempe mange typer forbudt atferd, deriblant:

 • kommersielt motivert spam, som typisk forsøker å drive trafikk eller oppmerksomhet fra en samtale på X til kontoer, nettsteder, produkter, tjenester eller initiativer;
 • ikke-autentisk engasjement som forsøker å få innhold eller kontoer til å virke mer populære eller aktive enn de er;
 • koordinert aktivitet, som forsøker å kunstig påvirke samtaler gjennom bruk av flere kontoer, falske kontoer, automatisering og/eller skripting; og
 • koordinert skadelig aktivitet som oppmuntrer til eller fremmer oppførsel som bryter med Xs regler.
   

Hva slags atferd bryter med disse retningslinjene?


I henhold til disse retningslinjene forbyr vi en rekke typer oppførsel på følgende områder:
 

Flere kontoer og koordinering

Du kan ikke masseopprette X-kontoer eller bruke automatisering til å opprette X-kontoer.

Du kan ikke kunstig forsterke eller forstyrre samtaler gjennom bruk av flere kontoer eller ved å koordinere med andre for å bryte Xs regler. Dette omfatter:

 • overlappende kontoer — bruk av flere kontoer med overlappende brukstilfeller, for eksempel identiske eller lignende profiler eller vesentlig lignende innhold;
 • gjensidig samhandlende kontoer — bruk av flere kontoer som samhandler med hverandre for å forsterke eller manipulere hvor fremtredende spesifikke posts eller kontoer er; og
 • koordinering — å opprette flere kontoer for å legge ut duplisert innhold eller skape falskt engasjement, deriblant:
  • å legge ut identiske eller vesentlig lignende posts eller emneknagger fra flere kontoer du bruker; 
  • å samhandle (reposts, liker-klikk, omtaler, X-avstemninger) gjentatte ganger med samme posts eller kontoer fra flere kontoer du bruker;
  • å koordinere med eller kompensere andre for å bedrive kunstig engasjement eller forsterking, selv om de involverte bare bruker én konto; og
  • å koordinere med andre for å utføre eller fremme brudd på Xs regler, deriblant brudd på retningslinjene våre for krenkende atferd.
    

Engasjement og metrikk


Du kan ikke forsterke dine egne eller andres følgere eller engasjement på kunstig vis.
Dette omfatter:

 • å selge/kjøpe metrikkforsterking av posts eller kontoer – salg eller kjøp av følgere eller engasjement (reposts, liker-klikk, omtaler, X-avstemninger);
 • apper – bruk eller promotering av tredjepartstjenester eller apper som hevder å legge til følgere eller engasjement til posts;
 • gjensidig forsterking – handel med eller koordinering for å utveksle følger- eller post-engasjement (deriblant, men ikke begrenset til, deltakelse i «follow trains», «decks» og «repost for repost»-atferd); og
 • kontooverføringer eller salg – salg, kjøp, handel eller tilbud om salg, kjøp eller handel av X-kontoer, brukernavn eller midlertidig tilgang til X-kontoer.
   

Misbruk av X-produktfunksjoner


Du kan ikke misbruke X-produktfunksjoner for å forstyrre andres brukeropplevelse.
Dette omfatter:
 

posts og direktemeldinger

 • å sende storkvanta, aggressive, uønskede svar, omtaler eller direktemeldinger;
 • å legge ut og slette det samme innholdet gjentatte ganger;
 • å legge ut identiske eller nesten identiske posts gjentatte ganger, eller å sende identiske direktemeldinger gjentatte ganger
 • å legge ut posts eller sende direktemeldinger som består av lenker som deles uten kommentarer gjentatte ganger, i den grad at dette utgjør brorparten av post-/direktemeldingsaktiviteten din.
 • å legge ut posts med samme frase eller innhold flere ganger, enten individuelt eller sammen med andre kontoer. Les mer i reglene om duplisert innhold.

Følgeaktiviteter

 • «follow churn» — å følge og deretter slutte å følge et høyt antall kontoer i et forsøk på å øke ens eget antall følgere;
 • vilkårlig følging — å følge og/eller slutte å følge et høyt antall urelaterte kontoer i løpet av en kort tidsperiode, særlig ved hjelp av automatisering; og
 • å duplisere en annen kontos følgere, særlig ved hjelp av automatisering.
   

Engasjement

 • aggressivt eller automatisk engasjement med posts for å drive trafikk eller oppmerksomhet til kontoer, nettsteder, produkter, tjenester eller initiativer.
 • å aggressivt legge til brukere i lister eller øyeblikk.
   

Emneknagger 

 • å bruke en trendende eller populær emneknagg hvor hensikten er å undergrave eller manipulere en samtale eller drive trafikk eller oppmerksomhet til kontoer, nettsteder, produkter, tjenester eller initiativer; og
 • Å poste med overdrevne, ikke-relaterte emneknagger i en enkelt post eller i flere posts.
   

Nettadresser

 • publisering av eller koblinger til skadelig innhold som har som formål å skade eller forstyrre en annen persons nettleser (skadelig programvare) eller datamaskin, eller kompromittere en persons personvern (nettfisking); og 
 • å legge ut villedende eller bedragerske koblinger; f.eks. koblinger til samarbeidspartnere og klikknapping-koblinger.
   

Hva slags atferd bryter ikke med disse retningslinjene?


Følgende bryter ikke med disse retningslinjene:

 • å tidvis legge ut koblinger uten kommentarer;
 • å koordinere med andre for å uttrykke ideer, synspunkter, støtte eller motstand mot en sak, forutsatt at denne oppførselen ikke resulterer i brudd på Xs regler; og
 • bruk av flere kontoer med distinkte identiteter, formål eller brukstilfeller. Disse kontoene kan samhandle med hverandre, forutsatt at de ikke bryter andre regler. Noen eksempler omfatter:
  • organisasjoner med relaterte men separate avdelinger eller grener, for eksempel en virksomhet med flere filialer;
  • å bruke en personlig konto utover pseudonyme kontoer eller kontoer knyttet til hobbyene eller initiativene dine; og
  • kunstneriske/hobbyroboter.
    

Hvem kan rapportere brudd på disse retningslinjene?


Alle kan rapportere kontoer eller posts via vår dedikerte rapporteringsflyt. Disse rapportene brukes samlet for å avgrense håndhevingssystemene våre og identifisere nye og kommende trender og atferdsmønstre. 
 

Hvordan kan jeg rapportere brudd på disse retningslinjene?


I appen

Du kan rapportere dette innholdet i appen på følgende vis:

 1. Velg Rapporter post fra -ikonet.
 2. Velg Det er mistenkelig eller spam
 3. Velg alternativet som best forteller oss hvordan posten er mistenkelig eller sprer spam.
 4. Send inn rapporten.
   

Stasjonær datamaskin

Du kan rapportere dette innholdet den stasjonære datamaskinen din på følgende vis:

 1. Velg Rapporter post fra -ikonet.
 2. Velg Det er mistenkelig eller spam.
 3. Velg alternativet som best forteller oss hvordan posten er mistenkelig eller sprer spam.
 4. Send inn rapporten.

Rapportskjema

Du kan også rapportere dette innholdet for gjennomgang via skjemaet vårt for rapportering av spam ved å velge alternativet «Jeg vil rapportere spam» på X.

Hva skjer om du bryter disse retningslinjene?


Konsekvensene for brudd på disse retningslinjene avhenger av bruddets alvorlighetsgrad, samt eventuelle tidligere brudd. Handlingen vår avhenger også av typen spam-aktivitet vi har identifisert. Handlingene vi tar kan omfatte følgende:
 

Utfordringer med spam

Når vi oppdager mistenkelige mengder aktivitet, kan kontoer bli låst og bedt om å oppgi ytterligere informasjon (f.eks. et telefonnummer) eller løse en reCAPTCHA. 
 

Avvisning av nettadresser

Vi avviser eller gir advarsler om nettadresser vi tror er utrygge. Les mer om utrygge koblinger, deriblant hvordan man anker en beslutning om vi feilaktig har identifisert nettadressen din som utrygg.
 

Sletting av posts og midlertidig låsing av kontoer

 • Om plattformmanipulasjonen eller spam-forseelsen er en isolert hendelse eller det første bruddet, kan vi iverksette en rekke handlinger, fra å kreve sletting av en av flere posts til midlertidig låsing av kontoer. Eventuelle påfølgende forseelser relatert til plattformmanipulasjon vil resultere i permanent utestengelse.
 • Ved brudd som omhandler bruk av flere kontoer, kan det hende du blir bedt om å velge hvilken konto du vil beholde. De gjenværende kontoene blir utestengt på permanent basis.

Permanent utestengelse

Ved alvorlige brudd blir kontoer permanent utestengt ved første oppdagelse. Eksempler på alvorlige brudd omfatter:

 • bruk av kontoer der det meste av oppførselen bryter med retningslinjene beskrevet ovenfor;
 • bruk av noen av taktikkene beskrevet på denne siden for å undergrave integriteten til valg;
 • kjøp/salg av kontoer;
 • oppretting av kontoer for å erstatte eller etterligne en utestengt konto; og
 • bruk av kontoer som X pålitelig kan tilskrive profiler som tidligere har brutt Xs regler.

Om du mener at kontoen din ble låst eller utestengt ved en feiltakelse, kan du sende inn en anke.

Ytterligere ressurser


Finn ut mer om automatiseringsreglene våre for utviklere, tiltakene våre for å opprettholde valgintegritet, retningslinjene våre for økonomisk svindel, retningslinjene våre for hacket materiale, tilnærmingen vår til koordinert skadelig aktivitet, og retningslinjene våre for kampanjer og konkurranser.

Finn ut mer om hvilke håndhevingsalternativer vi har og hvordan vi utvikler og håndhever retningslinjer.

Del denne artikkelen