سیاست دست‌کاری پلتفرم و هرزنامه‌ها

نمای کلی


آوریل 2022

شما نباید از خدمات X با این هدف استفاده کنید که اطلاعاتی به‌شکلی غیرواقعی تقویت یا تضعیف شود یا رفتاری کنید که باعث مخدوش یا دست‌کاری شدن تجربه افراد در X شود.

ما می‌خواهیم X مکانی باشد که افراد بتوانند ارتباطات انسانی برقرار کنند، اطلاعات قابل اعتماد پیدا کنند، و حرف‌های خودشان را آزادانه و بدون احساس خطر بیان کنند. برای فراهم کردن این شرایط، ارسال هرزنامه یا انواع دیگر دست‌کاری پلتفرم را ممنوع کرده‌ایم. دست‌کاری پلتفرم ازنظر ما عبارت است از استفاده از X برای شرکت در فعالیت‌های انبوه، یورشی، یا فریب‌کارانه که دیگران را گمراه کند و/یا تجربه آن‌ها را مختل کند.

دست‌کاری پلتفرم می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد و قوانین ما با درنظر گرفتن طیف گسترده‌ای از رفتارهای ممنوع‌شده تدوین شده است، ازجمله:

 • هرزنامه با انگیزه‌های تجاری، که هدف از آن‌ها نوعاً هدایت ترافیک یا توجه از گفت‌وگویی در X به حساب‌های کاربری، وب‌سایت‌ها، محصولات، خدمات، یا طرح‌ها است؛
 • تعامل‌های غیرواقعی، که تلاش می‌کنند حساب‌های کاربری یا محتواها را از آنچه هستند پرطرفدارتر یا فعال‌تر نشان دهند؛
 • فعالیت‌های هماهنگ، که تلاش می‌کنند ازطریق استفاده از چندین حساب کاربری، حساب‌های کاربری تقلبی، خودکارسازی و/یا برنامه‌نویسی به‌طور غیرواقعی بر گفت‌وگوها تأثیر بگذارند؛ و
 • فعالیت‌های مخرب هماهنگ که رفتارهای ناقض قوانین X را تشویق یا ترویج می‌کنند.
   

موارد تخطی از این سیاست:


براساس این سیاست، طیفی از رفتارها در زمینه‌های زیر را ممنوع می‌کنیم:
 

چندین حساب کاربری و هماهنگی

شما نمی‌توانید برای چندین حساب کاربری X ثبت‌نام کنید یا از خودکارسازی برای ایجاد حساب‌های کاربری X استفاده کنید.

شما نمی‌توانید با استفاده از چندین حساب کاربری یا هماهنگی با دیگران برای نقض قوانین X گفت‌وگوها را به‌طور غیرواقعی تقویت یا مختل کنید. این امر شامل موارد زیر است:

 • حساب‌های کاربری دارای هم‌پوشانی - اداره چندین حساب کاربری با موارد استفاده دارای هم‌پوشانی، مثل اشخاص یکسان یا مشابه یا محتوای بسیار مشابه؛
 • حساب‌های کاربری که با هم تعامل دارند - اداره چندین حساب کاربری که با هم تعامل می‌کنند تا برجستگی توییت‌ها یا حساب‌های کاربری خاصی را افزایش دهند یا دست‌کاری کنند؛ و
 • هماهنگی - ایجاد چندین حساب کاربری با هدف پست کردن محتوای تکراری یا ایجاد تعامل تقلبی، ازجمله:
  • پست کردن توییت‌های یکسان یا بسیار مشابه یا برچسب‌های چندین حساب کاربری تحت مدیریت شما؛ 
  • تعامل مکرر با همان توییت‌‌ها یا حساب‌های کاربری (بازتوییت، پسند، نام‌بری، رأی نظرسنجی X) از چندین حساب کاربری تحت مدیریت شما؛
  • هماهنگی با یا پرداخت دستمزد به دیگران برای تعامل یا تقویت غیرواقعی، حتی اگر افراد درگیر فقط از یک حساب کاربری استفاده کنند؛ و
  • هماهنگی با دیگران برای مشارکت در یا ترویج نقض قوانین X، ازجمله تخطی از سیاست رفتارهای توهین‌آمیز.
    

تعامل و سنجه‌ها


شما نمی‌توانید دنبال‌کنندگان یا تعامل‌های خودتان یا دیگران را به‌طور غیرواقعی افزایش دهید.
این امر شامل موارد زیر است:

 • فروش یا خرید افزایش سنجه‌های توییت یا حساب کاربری - فروش یا خرید دنبال‌کننده یا تعامل (بازتوییت، پسند، نام‌بری، رأی نظرسنجی X)؛
 • برنامه‌ها - استفاده از یا ترویج خدمات و برنامه‌های شخص ثالث که ادعای افزایش دنبال‌کننده یا افزایش تعامل‌های توییت‌ها را دارند؛
 • افزایش‌های دوجانبه - تجارت یا هماهنگی برای معامله دنبال کردن‌ها یا تعامل‌های توییت‌ها (ازجمله ولی نه محدود به مشارکت در رفتارهای «قطارهای دنبال کردن»، «سکوها»، و «بازتوییت برای دریافت بازتوییت»)؛ و
 • انتقال یا فروش حساب کاربری - فروش، خرید، تجارت، یا پیشنهاد فروش، خرید، یا تجارت حساب‌های کاربری یا شناسه‌های X، یا دسترسی موقت به حساب‌های کاربری X.
   

سوءاستفاده از ویژگی‌های محصولات X


شما نمی‌توانید از ویژگی‌های محصولات X برای مختل کردن تجربه دیگران استفاده کنید.
این امر شامل موارد زیر است:
 

توییت‌ها و پیام‌های خصوصی

 • فرستادن پاسخ‌ها، نام‌بری‌ها، و پیام‌های خصوصی انبوه، یورشی، و ناخواسته در حجم بالا؛
 • پست کردن و حذف کردن مکرر یک محتوای واحد؛
 • پست کردن مکرر توییت‌های یکسان یا تقریباً یکسان، یا ارسال مکرر پیام خصوصی یکسان؛
 • پست کردن مکرر توییت یا ارسال پیام خصوصی حاوی لینک‌های اشتراک‌گذاری‌شده بدون توضیح، به‌طوری‌که بخش اصلی فعالیت ارسال توییت/پیام خصوصی شما را تشکیل دهد؛ و
 • توییت کردن عبارت یا محتوای موجود به‌طور تکراری، چه به‌صورت فردی و چه به‌صورت هماهنگ با دیگر حساب‌های کاربری. اطلاعات بیشتر را در سیاست محتوای تکراری و کپی‌پست‌شده ما مشاهده کنید.

دنبال‌شونده

 • «دنبال کردن با رویگردانی» - دنبال کردن و سپس لغو دنبال کردن تعداد زیادی از حساب‌های کاربری در تلاش برای ارتقای تعداد دنبال‌کنندگان شخص؛
 • دنبال کردن بی‌رویه - دنبال کردن و/یا لغو دنبال کردن تعداد زیادی از حساب‌های کاربری نامرتبط در مدت زمانی کوتاه، به‌ویژه با استفاده از روش‌های خودکار؛ و
 • کپی کردن دنبال‌کنندگان حساب‌های کاربری دیگر، به‌ویژه ازطریق خودکارسازی.
   

تعامل

 • تعامل یورشی یا خودکار با توییت‌ها به‌منظور هدایت ترافیک یا توجه به حساب‌های کاربری، وب‌سایت‌ها، محصولات، خدمات، یا طرح‌ها.
 • افزودن یورشی کاربران به فهرست‌ها یا لحظه‌ها.
   

برچسب‌ها 

 • استفاده از برچسب‌های داغ یا پرطرفدار به‌منظور خراب‌کاری یا دست‌کاری در گفت‌وگو یا هدایت ترافیک یا توجه به حساب‌های کاربری، وب‌سایت‌ها، محصولات، خدمات، یا طرح‌ها؛ و
 • توییت کردن با برچسب‌های نامربوط بیش‌ازحد در یک توییت یا در چندین توییت.
   

نشانی‌های اینترنتی

 • ‫انتشار یا ارائه پیوند به محتوای مخرب به‌منظور تخریب یا آسیب به مرورگر (بدافزار) یا رایانه کاربران دیگر یا به‌منظور به‌خطر انداختن حریم خصوصی کاربران (هویت‌دزدی)؛ و 
 • پست کردن پیوندهای گمراه‌کننده یا گول‌زننده، مثل پیوندهای وابستگی و پیوندهای جمع‌‌آوری‌کننده کلیک.
   

موارد عدم تخطی از این سیاست:


موارد زیر تخطی از این سیاست محسوب نمی‌شود:

 • پست کردن گاه‌به‌گاه پیوندها بدون شرح؛
 • هماهنگی با دیگران برای بیان نظرات، دیدگاه‌ها، پشتیبانی، یا مخالفت از موضوع‌ها، به‌شرطی که این رفتار منجر به نقض قوانین X نشود؛ و
 • اداره کردن چند حساب کاربری با هویت‌ها، مقاصد، و کاربردهای متمایز. این حساب‌های کاربری می‌توانند با هم تعامل داشته باشند، به‌شرطی که قوانین دیگر را نقض نکنند. چند مثال:
  • سازمان‌هایی با بخش‌ها یا شعبه‌های مرتبط ولی جداگانه، مانند کسب‌وکارهایی که چند مکان دارند؛
  • اداره کردن حساب کاربری شخصی افزون‌بر حساب‌های کاربری مستعار یا حساب‌های کاربری مرتبط با سرگرمی‌ها یا طرح‌های شما؛ و
  • ربات‌های سرگرمی/هنری.
    

کسانی که می‌توانند موارد تخطی از این سیاست را گزارش کنند:


همه می‌توانند ازطریق روند مخصوص ما برای گزارش کردن حساب‌های کاربری یا توییت‌ها را گزارش کنند. این گزارش‌ها به‌طور تجمعی استفاده می‌شود تا سیستم‌های اجرای قانون ما پالایش شود و روندها و الگوهای رفتاری جدید و درحال ظهور را شناسایی کنیم. 
 

روش گزارش موارد تخطی از این سیاست:


در برنامه

در برنامه می‌توانید این محتوا را به شرح زیر گزارش کنید:

 1. گزارش توییت را از نماد  انتخاب کنید.
 2. مشکوک یا هرزنامه است را انتخاب کنید. 
 3. گزینه‌ای را که دلیل مشکوک بودن توییت یا پخش هرزنامه ازطرف آن را بهتر به ما نشان دهد انتخاب کنید.
 4. گزارش را ارسال کنید.
   

رایانه:

در رایانه می‌توانید این محتوا را به شرح زیر گزارش کنید:

 1. گزارش توییت را از نماد  انتخاب کنید.
 2. مشکوک یا هرزنامه است را انتخاب کنید.
 3. گزینه‌ای را که دلیل مشکوک بودن توییت یا پخش هرزنامه ازطرف آن را بهتر به ما نشان دهد انتخاب کنید.
 4. گزارش را ارسال کنید.

فرم گزارش

این محتوا را می‌توانید ازطریق فرم گزارش هرزنامه هم با انتخاب گزینه «می‌خواهم هرزنامه‌ای را در X گزارش کنم» گزارش کنید.

پیامدهای تخطی از این سیاست:


پیامدهای تخطی از این سیاست به شدّت تخلف و نیز سابقه تخلفات قبلی بستگی دارد. در اقدام ما نوع فعالیت هرزنامه‌ای مورد شناسایی ما هم لحاظ خواهد شد. اقداماتی که انجام می‌دهیم عبارت‌اند از:
 

چالش‌های ضد هرزنامه

وقتی متوجه سطوح مشکوکی از فعالیت شویم، حساب‌های کاربری را قفل می‌کنیم و به آن‌ها اعلام می‌شود اطلاعات تکمیلی ارائه دهند (مثلاً شماره تلفن) یا reCAPTCHA حل کنند. 
 

رد فهرست کردن نشانی‌های اینترنتی

آن دسته از نشانی‌های اینترنتی را که گمان می‌کنیم ایمن نباشند در فهرست سیاه قرار می‌دهیم یا درباره آن‌ها هشدار می‌دهیم. درباره پیوندهای غیرایمن بیشتر بخوانید، ازجمله روش درخواست بازنگری وقتی نشانی اینترنتی شما را به‌اشتباه غیرایمن تشخیص داده‌ایم.
 

حذف توییت و قفل موقت حساب کاربری

 • اگر تخلف دست‌کاری پلتفرم یا هرزنامه فقط یک بار انجام شده باشد یا اولین تخلف باشد، ممکن است اقدامات مختلفی انجام دهیم، از الزام حذف یک یا چند توییت تا قفل کردن موقت حساب(های) کاربری. تخلف‌های بعدی دست‌کاری پلتفرم منجر به تعلیق همیشگی می‌شود.
 • در مورد تخلف‌های پیرامون استفاده از چند حساب، ممکن است از شما خواسته شود یک حساب را برای نگه‌داشتن انتخاب کنید. بقیه حساب‌های کاربری برای همیشه تعلیق خواهد شد.

تعلیق همیشگی

درصورت تخلف‌های شدید، حساب‌های کاربری با اولین شناسایی برای همیشه تعلیق خواهد شد. مثال‌های تخلف‌های شدید عبارت است از:

 • اداره کردن حساب‌های کاربری به‌طوری‌که رفتار غالب آن‌ها ناقض سیاست‌های مشروح در بالا باشد؛
 • استفاده از تاکتیک‌های مشروح در این صفحه برای تضعیف سلامت انتخابات؛
 • خرید و فروش حساب‌های کاربری؛
 • ایجاد حساب‌های کاربری با هدف جایگزینی یا تقلید حساب‌های کاربری معلق‌شده؛ و
 • اداره کردن حساب‌های کاربری‌ای که X بتواند با اطمینان به نهادهایی نسبت دهد که به نقض قوانین X شناخته شده‌اند.

اگر به‌نظر شما حساب کاربری‌تان به‌اشتباه قفل یا تعلیق شده است، می‌توانید درخواست بازنگری کنید.

منابع تکمیلی


درباره قوانین خودکارسازی ما برای برنامه‌نویسان، تلاش‌های ما برای سلامت انتخابات، سیاست کلاهبردای مالی ما، سیاست مطالب هک‌شده ما، رویکرد ما به فعالیت مخرب هماهنگ، و دستورالعمل تبلیغات و مسابقات ما بیشتر بدانید.

درباره طیف گزینه‌های اعمال قانون و رویکرد ما به توسعه و اعمال سیاست‌ها بیشتر بدانید.

هم‌رسانی این مقاله