Platform manipülasyonu ve spam politikası

Genel Bakış


Nisan 2022

Twitter'ın hizmetlerini, bilgileri yapay olarak güçlendirecek veya örtbas edecek şekilde kullanamaz ya da Twitter'da kullanıcıların deneyimini manipüle eden veya aksatan davranışlarda bulunamazsınız.

Twitter'ın insanların birbirleriyle bağlantı kurabildiği, güvenilir bilgiler bulabildiği ve kendilerini özgür ve güvenli bir şekilde ifade edebildiği bir yer olmasını istiyoruz. Bunu mümkün kılabilmek için spam veya diğer platform manipülasyon türlerine izin vermiyoruz. Twitter'ı, başkalarını yanlış yönlendiren ve/veya başkalarının deneyimini aksatan toplu, agresif veya aldatıcı etkinliklerde bulunmak üzere kullanmayı platform manipülasyonu olarak tanımlıyoruz.

Platform manipülasyonu çok farklı şekillerde olabilir ve kurallarımız aşağıdakiler dahil çeşitli yasaklanmış davranışları ele almak üzere belirlenmiştir:

 • genel anlamda, Twitter'daki bir sohbetten hesaplara, web sitelerine, ürünlere, hizmetlere veya girişimlere trafik veya ilgi yönlendirmeye çalışan ticari amaçlı spam;
 • hesapları veya içerikleri olduklarından daha popüler veya etkin göstermeye çalışan sahte etkileşimler;
 • birden fazla hesap, sahte hesaplar, otomasyon ve/veya komut dosyası oluşturma aracılığıyla sohbetleri yapay olarak etkilemeye çalışan koordine etkinlikler ve
 • Twitter Kuralları'nı ihlal eden davranışları teşvik eden veya destekleyen koordine zararlı etkinlikler.
   

Neler bu politikayı ihlal eder?


Bu politika kapsamında aşağıdaki alanlardaki çeşitli davranışları yasaklarız:
 

Birden fazla hesap ve koordinasyon

Toplu olarak Twitter hesapları oluşturmak veya Twitter hesapları oluşturmak için otomasyon kullanmak.

Birden fazla hesap kullanmak yoluyla veya Twitter Kuralları'nı ihlal etmek için başkalarıyla koordinasyon sağlayarak sohbetlerin etkisini yapay olarak artıramaz veya aksatamazsınız. Buna aşağıdakiler dahildir:

 • örtüşen hesaplar – aynı veya benzer karakterler ya da önemli ölçüde benzer içerikler gibi örtüşen kullanım örnekleri içeren birden fazla hesap kullanmak;
 • karşılıklı etkileşimde bulunan hesaplar – belli Tweetleri veya hesapları şişirmek veya belirginliğini manipüle etmek amacıyla birbiriyle etkileşimde bulunan birden fazla hesap yürütmek ve
 • koordinasyon – aşağıdakiler dahil olmak üzere yinelenen içerik yayınlamak veya sahte etkileşim oluşturmak amacıyla birden fazla hesap oluşturmak:
  • yönettiğiniz birden fazla hesaptan tıpatıp aynı veya önemli ölçüde benzer Tweetler veya etiketler göndermek; 
  • yönettiğiniz birden fazla hesaptan aynı Tweet veya hesaplarla etkileşime girmek (Retweetler, Beğeniler, bahsedenler, Twitter Anket oyları);
  • etkileşimdeki kişiler yalnızca bir hesap kullanıyor olsa dahi, suni etkileşim veya yükseltme eylemine katılması için başkalarını koordine etmek ya da teşvik etmek ve
  • taciz içeren davranış politikamızın ihlali dahil olmak üzere Twitter Kuralları'nın ihlaline dahil olmak veya bu ihlalleri teşvik etmek için başkalarıyla koordinasyon sağlamak.
    

Etkileşim ve ölçümler


Kendinizin veya başkalarının takipçilerini veya etkileşimini yapay olarak şişiremezsiniz.
Buna aşağıdakiler dahildir:

 • Tweet satma / satın alma veya hesap ölçümünü şişirme – takipçi veya etkileşim (Retweetler, Beğeniler, bahsedenler, Twitter Anket oyları) satma veya satın alma;
 • uygulamalar – takipçi eklediğini veya Tweetlere etkileşim kattığını iddia eden üçüncü taraf hizmetlerini veya uygulamaları kullanmak veya tanıtmak;
 • karşılıklı şişirme – karşılıklı olarak takip veya Tweet etkileşimi alışverişiyle ticaret yapmak veya koordine çalışmak ("takip trenleri", "deck'ler" ve "Retweet'e Retweet" davranışı) ve
 • hesap aktarımları veya satışları – Twitter hesaplarının, kullanıcı adlarının veya Twitter hesaplarına geçici erişimin satılması, satın alınması, ticaretinin yapılması veya satışının, satın alınmasının veya ticaretinin yapılmasının teklif edilmesi.
   

Twitter ürün özelliklerinin kötü niyetli kullanımı


Twitter ürün özelliklerini başkalarının deneyimini aksatmak amacıyla kötü niyetle kullanamazsınız.
Buna aşağıdakiler dahildir:
 

Tweetler ve Direkt Mesajlar

 • toplu, agresif, yüksek hacimde istenmeyen yanıt, bahsetme veya Direkt Mesaj göndermek;
 • aynı içeriği tekrar tekrar yayınlayıp silmek;
 • tıpatıp aynı veya neredeyse aynı Tweetleri tekrar tekrar göndermek ya da tıpatıp aynı Direkt Mesajları tekrar tekrar göndermek;
 • yorum olmaksızın paylaşılmış bağlantılardan oluşan Tweetleri veya Direkt Mesajları tekrar tekrar yayınlamak ya da göndermek ve bu nedenle Tweet/Direkt Mesaj etkinliğinin büyük çoğunluğunun bunlardan oluşması ve
 • mevcut bir ifadeyi veya içeriği, tek bir kullanıcı olarak veya diğer hesaplarla ortaklaşa şekilde aynen yineleyerek Tweetlemek. Copypasta ve yinelenen içerik politikamız hakkında daha fazla bilgi alın.

Takip Etme

 • "takip dalgalanması" – kullanıcının kendi takipçi sayısını yükseltmek amacıyla çok sayıda hesabı takip etmesi ve sonra takibi bırakması;
 • gelişigüzel takip – kısa bir zaman dilimi içinde, özellikle otomatik yöntemler kullanarak çok sayıda alakasız hesabı takip etmek ve/veya takibi bırakmak
 • özellikle otomasyon kullanarak başka bir hesabın takipçilerini kopyalamak.
   

Etkileşimler

 • hesap, web sitesi, ürün, hizmet ve girişimlere yönelik trafiği veya ilgiyi artırmak amacıyla agresif veya otomatik olarak Tweetlerle etkileşimde bulunmak.
 • Liste veya Anlara agresif bir şekilde kullanıcı eklemek.
   

Etiketler 

 • bir sohbeti bozmak veya yönlendirmek ya da hesaplara, web sitelerine, ürünlere, hizmetlere veya girişimlere dikkat çekmek amacıyla gündemdeki ya da popüler bir etiketi kullanmak;
 • tek bir Tweette ya da birden fazla Tweette aşırı sayıda ilgisiz etiket kullanarak Tweetlemek.
   

Bağlantılar

 • başka bir kullanıcının tarayıcısını veya bilgisayarını bozmaya ya da kişinin gizliliğini ihlal etmeye (kimlik hırsızlığı) yönelik kötü amaçlı içerikler (kötü amaçlı yazılım) yayınlamak veya bunların bağlantılarını vermek ve 
 • yanlış yönlendirici veya aldatıcı bağlantılar yayınlamak, ör. ortaklık bağlantıları ve tıklamayla bilgi hırsızlığı yapılan bağlantılar.
   

Neler bu politikayı ihlal etmez?


Aşağıdaki durumlar bu politikayı ihlal etmez:

 • zaman zaman yorum eklemeden bağlantı yayınlamak;
 • Twitter Kuralları'nın ihlal edilmesine neden olmayacak şekilde bir amaca yönelik fikirleri, bakış açılarını, desteği veya muhalefeti ifade etmek için başkalarıyla koordinasyon sağlamak ve
 • kimliği, amacı veya kullanım şekilleri farklı olan birden fazla hesabı yönetmek. Bu hesaplar başka kuralları ihlal etmedikleri sürece birbirleriyle etkileşimde bulunabilir. Bazı örnekler şunlardır:
  • birden fazla konuma sahip bir işletme gibi, alakalı ancak ayrı bölüm veya şubeleri olan kuruluşlar;
  • takma ad kullanan hesaplara veya hobileriniz ya da girişimlerinizle ilişkili hesaplara ek olarak kişisel bir hesabı yönetmek ve
  • hobi / sanatsal botlar.
    

Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir?


Konuyla alakalı bildirimde bulunma akışımız aracılığıyla herkes hesap veya Tweet bildirebilir. Bu bildirimler yaptırım sistemlerimizi hassaslaştırmamızı, yeni ve yükselen trendleri ve davranış kalıplarını belirlememizi sağlamak amacıyla bir bütün olarak kullanılır. 
 

Bu politikayla ilgili ihlalleri nasıl bildirebilirim?


Uygulama içinden

Bu içeriği uygulama içinden aşağıdaki şekilde bildirebilirsiniz:

 1.  simgesinden Tweeti Bildir'i seçin.
 2. Şüpheli veya spam'i seçin. 
 3. Tweetin neden şüpheli olduğunu veya spam yaydığını en iyi ifade eden seçeneği belirleyin.
 4. Bildiriminizi gönderin.
   

Masaüstü bilgisayardan

Bu içeriği masaüstünden aşağıdaki şekilde bildirebilirsiniz:

 1.  simgesinden Tweeti Bildir'i seçin.
 2. Şüpheli veya spam'i seçin.
 3. Tweetin neden şüpheli olduğunu veya spam yaydığını en iyi ifade eden seçeneği belirleyin.
 4. Bildiriminizi gönderin.

Bildirim formu

Bu içeriği, incelenmesi için Twitter'da spam bildirmek istiyorum seçeneğini kullanarak spam bildirim formumuz aracılığıyla da bildirebilirsiniz.

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?


Bu politikamızı ihlal etmenin sonuçları, ihlalin düzeyine ve daha önceki ihlal geçmişine bağlıdır. Eylemimiz, belirlediğimiz spam niteliğindeki etkinliğin türüne göre de şekillenir. Eylemlerimiz aşağıdakileri içerebilir:
 

Spam ile mücadeleler

Şüpheli düzeyde etkinlik saptadığımızda, hesaplar kilitlenebilir ve ek bilgiler (ör. telefon numarası) vermesi veya güvenlik kodunu çözmesi istenebilir. 
 

Bağlantıları izin verilmeyenler listesine alma

Güvenli olmadığını düşündüğümüz bağlantıları izin verilmeyenler listesine alır veya onlar hakkında uyarıda bulunuruz. Bağlantınızı hatalı şekilde güvenilir olmayan bağlantı olarak belirlememiz hâlinde nasıl itirazda bulunacağınızın da açıklandığı güvenli olmayan bağlantılar hakkında daha fazla bilgi alın.
 

Tweet silme ve geçici olarak hesap kilitleme

 • Platform manipülasyonu ve spam ihlali münferit bir olay veya ilk ihlalse bir veya daha fazla Tweetin silinmesini istemekten hesapları kilitlemeye kadar uzanan çeşitli önlemler alabiliriz. Daha sonra gerçekleşecek herhangi bir platform manipülasyonu ihlali, hesabın kalıcı olarak askıya alınması ile sonuçlanır.
 • Birden fazla hesabın kullanımı ile ilgili bir ihlal durumunda, hesaplardan birini elinizde tutmak üzere seçmeniz istenebilir. Diğer hesaplar kalıcı olarak askıya alınır.

Kalıcı olarak askıya alma

Ciddi ihlallere yol açan hesaplar ilk belirlemede kalıcı olarak askıya alınır. Ciddi ihlal niteliği taşıyan bazı örnekler:

 • davranışlarının büyük çoğunluğu aşağıda açıklanan politikaları ihlal eden hesapları yönetmek;
 • bu sayfada açıklanan herhangi bir yöntemi seçimlerin bütünlüğünü tehlikeye atacak şekilde kullanmak;
 • hesap satın almak / satmak;
 • askıya alınmış bir hesabın yerini alan veya taklit eden hesaplar oluşturmak ve
 • Twitter'ın Twitter Kuralları'nı ihlal ettiği bilinen tüzel kişilerle ilişkisine dair güvenilir kanıtı olan hesapları yönetmek.

Hesabınızın yanlışlıkla kilitlendiğini veya askıya alındığını düşünüyorsanız itirazda bulunabilirsiniz.

Ek kaynaklar


Geliştiricilere yönelik otomasyon kurallarımız, seçim bütünlüğü ile ilgili çabalarımız, mali dolandırıcılık politikamız, ele geçirilen materyalin dağıtılması politikası, koordine zararlı etkinlikler konusundaki yaklaşımımız ve tanıtım ve yarışmalara yönelik kurallarımız hakkında daha fazla bilgi alın.

Yaptırım seçeneklerimiz ve politika geliştirme ve yaptırım yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi alın.

Bu makaleyi paylaş