Platform manipülasyonu ve spam politikası

Genel bakış


Mart 2023

X'ın hizmetlerini, bilgileri yapay olarak güçlendirecek veya örtbas edecek şekilde kullanamaz ya da X'da kullanıcıların deneyimini ya da platform manipülasyonuna karşı savunmaları manipüle eden veya aksatan davranışlarda bulunamazsınız.

X'ın, insanların birbirleriyle bağlantı kurabildiği, güvenilir bilgiler bulabildiği ve kendilerini özgür ve güvenli bir şekilde ifade edebildiği bir yer olmasını istiyoruz. Bunu mümkün kılabilmek için spam veya diğer platform manipülasyon türlerine izin vermiyoruz. X'ı, başkalarını yanlış yönlendiren ve/veya başkalarının deneyimini aksatan toplu, agresif veya aldatıcı etkinliklerde bulunmak üzere kullanmayı platform manipülasyonu olarak tanımlıyoruz.

Platform manipülasyonu çok farklı şekillerde olabilir ve kurallarımız aşağıdakiler dahil çeşitli yasaklanmış davranışları ele almak üzere belirlenmiştir:

 • genel anlamda, X'daki bir sohbetten hesaplara, web sitelerine, ürünlere, hizmetlere veya girişimlere trafik veya ilgi yönlendirmeye çalışan ticari amaçlı spam
 • hesapları veya içerikleri olduklarından daha popüler veya etkin göstermeye çalışan sahte etkileşimler
 • birden fazla hesap, sahte hesaplar, otomasyon ve/veya komut dosyası oluşturma aracılığıyla sohbetleri yapay olarak etkilemeye çalışan koordine etkinlikler
 • X Kuralları'nı ihlal eden davranışları teşvik eden veya destekleyen koordine zararlı etkinlikler ve
 • düzeltmeleri veya platform savunmalarını atlatmak için X'ın açık kaynak kodundan yararlanma
Neler bu politikayı ihlal eder?


Bu politika kapsamında aşağıdaki alanlardaki çeşitli davranışları yasaklarız:
 

Birden fazla hesap ve koordinasyon

Toplu olarak X hesapları oluşturmak veya X hesapları oluşturmak için otomasyon kullanmak.

X, kullanıcıların farklı amaçlar için on (10) adede kadar hesap oluşturmasına ve/veya işletmesine izin verir. Halihazırda ondan fazla hesap sahibi olan veya işleten kullanıcılar, X Kuralları ihlal edilmediği sürece bu yeni sınırlardan etkilenmeyecektir. X'ın farklı kullanımlar olarak kabul ettiği örneklerden bazıları şunlardır:

 • Uzaydaki nesnelerin New York, Hong Kong gibi dünyadaki belirli bir konum üzerinden geçtiği zamanları takip eden hesaplar

 • NFL, NBA, Premier Lig gibi aynı spor dalı veya ligdeki farklı profesyonel takımlarla ilgili haberleri paylaşan hesaplar

 • Kişisel projeler, hobiler/ilgi alanları veya işleriniz için hesaplar

 • Benzersiz konumlara veya dillere özgü marka kuruluşları için hesaplar (örneğin İngilizce, İspanyolca ve Fransızca marka hesapları)

Ayrıca, X Kuralları'nın (bu politika dahil) ihlal edilmemesi koşuluyla kullanıcıların üçüncü bir taraf adına birden fazla hesabı kontrol etmesine izin verilir (ör. "Sosyal Medya Yöneticileri").

X, kendi takdirine bağlı olarak çoklu hesap sınırlarında istisnaları kabul edebilir. 

Neler çoklu hesap politikasını ihlal eder?

Birden fazla hesap kullanmak yoluyla veya X Kuralları'nı ihlal etmek için başkalarıyla koordinasyon sağlayarak sohbetlerin etkisini yapay olarak artıramaz veya aksatamazsınız. Buna aşağıdakiler dahildir:

 • İçerik ve/veya hesapların öne çıkmasını artırmak veya manipüle etmek amacıyla aynı ya da büyük ölçüde benzer içerik veya X hesaplarıyla etkileşime giren birden fazla hesap işletmek. Örneğin:

  • Gündem başlıklarını veya etiketleri "öne çıkarmak" için birden çok hesap oluşturmayın
  • Aynı postler, hesaplar veya anketlerle etkileşime geçmek için birden çok hesap oluşturmayın
  • Bahseden/yanıt özelliğini kötüye kullanmak amacıyla birden çok hesap kullanmayın
  • Etkileşim özelliklerini (beğeni, Repost) kötüye kullanarak kendi hesaplarınızdan birini öne çıkarmak amacıyla birden çok hesap oluşturmayın
 • Birbirine büyük ölçüde benzer olan veya aynı içerikleri yayınlayan birden fazla hesap işletmek. Örneğin:
  • İçeriği birden fazla hesaptan yayınlamayın. Birden fazla hesapta yayınlanan ancak başka bir dile yerelleştirilen içeriklere izin verilir
  • Aynı gündem başlıklarına veya etiketlere benzer ya da aynı içerikleri yayınlamayın

   

 • Hesap oluşturmayla ilgili teknik sınırları (ör. hesap telefon numarası sınırları) aşmak için farklı yöntemler kullanma


Birden çok hesabın belirli bir modeli izlemesi ya da yukarıda bahsedilen davranışları sergilemesi durumunda bu hesaplar X tarafından askıya alınabilir. Birden fazla hesap kullanan kullanıcılar, özellikle Platform Manipülasyonu ve Spam ile Engellemeden Kaçınma ile ilgili kurallarımız olmak üzere, diğer tüm X Kuralları'na tabi olmaya devam eder. X Kuralları'nın diğer ihlalleri de tüm hesaplarınızın askıya alınmasına neden olabilir.

Etkileşim ve ölçümler


Kendinizin veya başkalarının takipçilerini veya etkileşimini yapay olarak artıramazsınız.
Buna aşağıdakiler dahildir:

 • post satma / satın alma veya hesap ölçümünü şişirme – takipçi veya etkileşim (Repostler, Beğeniler, bahsedenler, X Anket oyları) satma veya satın alma.
 • Uygulamalar – takipçi eklediğini veya postlere etkileşim kattığını iddia eden üçüncü taraf hizmetlerini veya uygulamaları kullanmak veya tanıtmak.
 • Karşılıklı şişirme – karşılıklı olarak takip veya post etkileşimi alışverişiyle ticaret yapmak veya koordine çalışmak ("takip trenleri", "deck'ler" ve "Repost'e Repost" davranışı).
 • Hesap aktarımları veya satışları – X hesaplarının, kullanıcı adlarının veya X hesaplarına geçici erişimin satılması, satın alınması, ticaretinin yapılması veya satışının, satın alınmasının veya ticaretinin yapılmasının teklif edilmesi.
X ürün özelliklerinin kötü niyetli kullanımı


X ürün özelliklerini başkalarının deneyimini aksatmak amacıyla kötü niyetle kullanamazsınız.
Buna aşağıdakiler dahildir:
 

postler ve Direkt Mesajlar

 • Toplu, agresif, yüksek hacimde istenmeyen yanıt, bahsetme veya Direkt Mesaj göndermek:
 • Aynı içeriği tekrar tekrar yayınlayıp silmek.
 • Tıpatıp aynı veya neredeyse aynı postleri tekrar tekrar göndermek ya da tıpatıp aynı Direkt Mesajları tekrar tekrar göndermek.
 • Yorum olmaksızın paylaşılmış bağlantılardan oluşan postleri veya Direkt Mesajları tekrar tekrar yayınlamak ya da göndermek ve bu nedenle post/Direkt Mesaj etkinliğinin büyük çoğunluğunun bunlardan oluşması.
 • Mevcut bir ifadeyi veya içeriği, tek bir kullanıcı olarak veya diğer hesaplarla ortaklaşa şekilde aynen yineleyerek postlemek. Kopyalanıp yapıştırılan ve yinelenen içerik politikamız hakkında daha fazla bilgi alın.


postleri düzenleme

 • İçerikleri yapay olarak güçlendirmek veya insanları kandırmak için postleri düzenlemek. Buna aşağıdaki örnekler dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir:
  • Büyük ölçüde farklı içeriği öne çıkarmak için postin mevcut etkileşimini kullanmak. (Ör. "Hangisi daha iyi? Pancake mi, waffle mı?" şeklindeki posti, "Binlerce kişi hizmetime güveniyor. Gönderimi beğenin ve kanalıma abone olarak yatırım ipuçları almaya başlayın" şeklinde düzenlemek)
  • Bağlantıları (URL'ler), nihai hedef sayfa içerik veya konum (ör. alan adı, URL yolu) açısından önemli ölçüde değişecek şekilde düzenlemek.
  • Medyayı (ör. resimler, videolar, sesler, GIF'ler veya ilgili içeriği barındıran URL'ler) postin önceki sürümlerden büyük ölçüde veya tamamen farklı ya da alakasız olacak şekilde düzenlemek.


Takip

 • "Takip dalgalanması" – kullanıcının kendi takipçi sayısını yükseltmek amacıyla çok sayıda hesabı takip etmesi ve sonra takibi bırakması;
 • Gelişigüzel takip – kısa bir zaman dilimi içinde, özellikle otomatik yöntemler kullanarak çok sayıda alakasız hesabı takip etmek ve/veya takibi bırakmak
 • Özellikle otomasyon kullanarak başka bir hesabın takipçilerini kopyalamak.
   

Etkileşim

 • Hesap, web sitesi, ürün, hizmet ve girişimlere yönelik trafiği veya ilgiyi artırmak amacıyla agresif veya otomatik olarak postlerle etkileşimde bulunmak.
 • Liste veya Anlara agresif bir şekilde kullanıcı eklemek.
   

Etiketler 

 • Bir sohbeti bozmak veya yönlendirmek ya da hesaplara, web sitelerine, ürünlere, hizmetlere veya girişimlere dikkat çekmek amacıyla gündemdeki ya da popüler bir etiketi kullanmak;
 • Tek bir postte ya da birden fazla postte aşırı sayıda ilgisiz etiket kullanarak postlemek.
   

URL'ler

 • Başka bir kullanıcının tarayıcısını veya bilgisayarını bozmaya ya da kişinin gizliliğini ihlal etmeye (kimlik hırsızlığı) yönelik kötü amaçlı içerikler (kötü amaçlı yazılım) yayınlamak veya bunların bağlantılarını vermek. 
 • Yanlış yönlendirici veya aldatıcı bağlantılar yayınlamak. Yanlış yönlendirici veya aldatıcı bağlantılar yayınlamak. (Ör. ortaklık bağlantıları ve tıklamayla bilgi hırsızlığı yapılan bağlantılar.)

Açık Kaynak Kodu

 • X Kuralları'nın ihlaline yönelik politika uygulamalarını atlatmak için görünürlük filtreleme veya makine öğrenimi modeli eğitiminin temelindeki mantık da dahil olmak üzere X'ın açık kaynak kodundan yararlanmak.

Neler bu politikayı ihlal etmez?


Aşağıdaki durumlar bu politikayı ihlal etmez:

 • zaman zaman yorum eklemeden bağlantı yayınlamak;
 • X Kuralları'nın ihlal edilmesine neden olmayacak şekilde bir amaca yönelik fikirleri, bakış açılarını, desteği veya muhalefeti ifade etmek için başkalarıyla koordinasyon sağlamak ve
 • kimliği, amacı veya kullanım şekilleri farklı olan birden fazla hesabı yönetmek. Bu hesaplar başka kuralları ihlal etmedikleri sürece birbirleriyle etkileşimde bulunabilir. Bazı örnekler şunlardır:
  • birden fazla konuma sahip bir işletme gibi, alakalı ancak ayrı bölüm veya şubeleri olan kuruluşlar;
  • takma ad kullanan hesaplara veya hobileriniz ya da girişimlerinizle ilişkili hesaplara ek olarak kişisel bir hesabı yönetmek ve
  • hobi / sanatsal botlar.
Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir?
 

Konuyla alakalı bildirimde bulunma akışımız aracılığıyla herkes hesap veya post bildirebilir. Bu bildirimler yaptırım sistemlerimizi hassaslaştırmamızı, yeni ve yükselen trendleri ve davranış kalıplarını belirlememizi sağlamak amacıyla bir bütün olarak kullanılır. 

Bu politikayla ilgili ihlalleri nasıl bildirebilirim?


Uygulama içinden

Bu içeriği uygulama içinden aşağıdaki şekilde bildirebilirsiniz:

 1.  simgesinden posti bildir öğesini seçin.
 2. Şüpheli veya spam'i seçin. 
 3. postin neden şüpheli olduğunu veya spam yaydığını en iyi ifade eden seçeneği belirleyin.
 4. Bildiriminizi gönderin.
   

Web

Bu içeriği, web üzerinden şu şekilde bildirebilirsiniz:

 1.  simgesinden posti bildir öğesini seçin.
 2. Şüpheli veya spam'i seçin.
 3. postin neden şüpheli olduğunu veya spam yaydığını en iyi ifade eden seçeneği belirleyin.
 4. Bildiriminizi gönderin.

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?


Bu politikamızı ihlal etmenin sonuçları, ihlalin düzeyine ve daha önceki ihlal geçmişine bağlıdır. Eylemimiz, belirlediğimiz spam niteliğindeki etkinliğin türüne göre de şekillenir. Eylemlerimiz aşağıdakileri içerebilir:
 

Spam ile mücadeleler

Şüpheli düzeyde etkinlik saptadığımızda, hesaplar kilitlenebilir ve ek bilgiler (ör. telefon numarası) vermesi veya güvenlik kodunu çözmesi istenebilir. 
 

Bağlantıları izin verilmeyenler listesine alma

Güvenli olmadığını düşündüğümüz bağlantıları izin verilmeyenler listesine alır veya onlar hakkında uyarıda bulunuruz. Bağlantınızı hatalı şekilde güvenilir olmayan bağlantı olarak belirlememiz hâlinde nasıl itirazda bulunacağınızın da açıklandığı güvenli olmayan bağlantılar hakkında daha fazla bilgi alın.
 

postlerin görünürlüğünü sınırlama

Bu politikaları ihlal ettiğini düşündüğümüz postler, X ürününün belirli bölümlerinde görünmeyebilir ve/veya X tarafından önerilmeyebilir ya da desteklenmeyebilir. Bir post'in görünürlüğünün sınırlanabileceği diğer durumlar hakkında daha fazla bilgi alın
 

post silme ve geçici olarak hesap kilitleme

 • Platform manipülasyonu ve spam ihlali münferit bir olay veya ilk ihlalse bir veya daha fazla postin silinmesini istemekten hesapları kilitlemeye kadar uzanan çeşitli önlemler alabiliriz. Daha sonra gerçekleşecek herhangi bir platform manipülasyonu ihlali, hesabın kalıcı olarak askıya alınması ile sonuçlanır.
 • Birden fazla hesabın kullanımı ile ilgili bir ihlal durumunda, hesaplardan birini elinizde tutmak üzere seçmeniz istenebilir. Diğer hesaplar kalıcı olarak askıya alınır.


X özelliklerine veya ürünlerine erişimin geçici olarak kaybedilmesi

 • postler, posti Düzenleme, Direkt Mesajlar, Sohbet Odaları, Topluluklar veya Canlı dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), X özelliklerine veya ürünlerine erişimi geçici olarak sınırlandırabilir veya kısıtlayabiliriz.


Kalıcı olarak askıya alma

Ciddi ihlallere yol açan hesaplar ilk belirlemede kalıcı olarak askıya alınır. Ciddi ihlal niteliği taşıyan bazı örnekler:

 • davranışlarının büyük çoğunluğu aşağıda açıklanan politikaları ihlal eden hesapları yönetmek;
 • bu sayfada açıklanan herhangi bir yöntemi seçimlerin bütünlüğünü tehlikeye atacak şekilde kullanmak;
 • hesap satın almak / satmak;
 • askıya alınmış bir hesabın yerini alan veya taklit eden hesaplar oluşturmak ve
 • X'ın X Kuralları'nı ihlal ettiği bilinen tüzel kişilerle ilişkisine dair güvenilir kanıtı olan hesapları yönetmek.

Hesabınızın yanlışlıkla kilitlendiğini veya askıya alındığını düşünüyorsanız itirazda bulunabilirsiniz.

Ek kaynaklar


Geliştiricilere yönelik otomasyon kurallarımız, seçim bütünlüğü ile ilgili çabalarımız, finansal dolandırıcılık politikamız, ele geçirilen materyaller politikamız ve tanıtım ve yarışmalara yönelik kurallarımız hakkında daha fazla bilgi alın.

Yaptırım seçeneklerimiz ve politika geliştirme ve yaptırım yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi alın.

Bu makaleyi paylaş