Platform manipülasyonu ve spam politikası

Genel bakış


Eylül 2020

Twitter'ın hizmetlerini, bilgileri yapay olarak güçlendirecek veya örtbas edecek şekilde kullanamaz ya da Twitter'da kullanıcıların deneyimini manipüle eden veya aksatan davranışlarda bulunamazsınız.

Twitter'ın, insanların birbirleriyle bağlantı kurabildiği, güvenilir bilgiler bulabildiği ve kendilerini özgür ve güvenli bir şekilde ifade edebildiği bir yer olmasını istiyoruz. Bunu mümkün kılabilmek için spam veya diğer türdeki platform manipülasyonlarına izin vermiyoruz. Twitter'ı, başkalarını yanlış yönlendiren ve/veya başkalarının deneyimini aksatan toplu, agresif ya da aldatıcı etkinliklerde bulunmak üzere kullanmayı platform manipülasyonu olarak tanımlıyoruz.

Platform manipülasyonu çok farklı şekillerde olabilir ve kurallarımız aşağıdakiler dâhil çeşitli yasaklanmış davranışları ele almak üzere belirlenmiştir:

 • genel anlamda, Twitter'daki bir sohbetten hesaplara, web sitelerine, ürünlere, hizmetlere veya girişimlere trafik ya da ilgi yönlendirmeye çalışan ticari amaçlı spam;
 • hesapları veya içerikleri olduklarından daha popüler ya da etkin göstermeye çalışan sahte etkileşimler;
 • birden fazla hesap, sahte hesaplar, otomasyon ve/veya komut dosyası oluşturma aracılığıyla sohbetleri yapay olarak etkilemeye çalışan koordine etkinlikler ve
 • Twitter Kuralları'nı ihlal eden davranışları teşvik eden veya destekleyen koordine zararlı etkinlikler.
   

Neler bu politikayı ihlal eder?


Bu politika kapsamında aşağıdaki alanlardaki çeşitli davranışları yasaklarız:
 

Hesaplar ve kimlik


Twitter'da sahte hesaplar yöneterek başkalarını yanlış yönlendiremezsiniz.
Spam göndermek, taciz içeren veya rahatsızlık verici davranışta bulunmak üzere yanıltıcı hesap bilgileri kullanmak buna dâhildir. Dikkate aldığımız bazı faktörlere aşağıdakiler dâhildir:

 • özellikle başka insanların yer aldığı hazır veya çalıntı profil fotoğraflarının kullanılması;
 • çalıntı veya kopyalanmış profil bilgilerinin kullanılması ve
 • profil konumu dâhil olmak üzere, kasıtlı olarak yanlış yönlendirici profil bilgilerinin kullanılması.
   

Birden fazla hesap kullanmak yoluyla veya Twitter Kuralları'nı ihlal etmek için başkalarıyla koordinasyon sağlayarak sohbetlerin etkisini yapay olarak artıramaz ya da aksatamazsınız. Buna aşağıdakiler dâhildir:

 • örtüşen hesaplar – aynı veya benzer karakterler ya da önemli ölçüde benzer içerikler gibi örtüşen kullanım örnekleri içeren birden fazla hesap kullanmak;
 • karşılıklı etkileşimde bulunan hesaplar – belli Tweetleri veya hesapları şişirmek ya da belirginliğini manipüle etmek amacıyla birbiriyle etkileşimde bulunan birden fazla hesap yürütmek ve
 • koordinasyon – aşağıdakiler dâhil olmak üzere yinelenen içerik yayınlamak veya sahte etkileşim oluşturmak amacıyla birden fazla hesap oluşturmak:
  • yönettiğiniz birden fazla hesaptan tıpatıp aynı veya önemli ölçüde benzer Tweetler ya da etiketler göndermek; 
  • yönettiğiniz birden fazla hesaptan aynı Tweetlerle veya hesaplarla etkileşime girmek (Retweetler, Beğeniler, bahsedenler, Twitter Anket oyları);
  • etkileşimdeki kişiler yalnızca bir hesap kullanıyor olsa dahi, suni etkileşim veya yükseltme eylemine katılması için başkalarını koordine etmek ya da teşvik etmek ve
  • taciz içeren davranış politikamızın ihlali dâhil olmak üzere Twitter Kuralları'nın ihlaline dâhil olmak veya bu ihlalleri teşvik etmek için başkalarıyla koordinasyon sağlamak.
    

Etkileşim ve ölçümler


Kendinizin veya başkalarının takipçilerini ya da etkileşimini yapay olarak şişiremezsiniz.
Buna aşağıdakiler dâhildir:

 • Tweet satma/satın alma veya hesap ölçümünü şişirme – takipçi veya etkileşim (Retweetler, Beğeniler, bahsedenler, Twitter Anket oyları) satma ya da satın alma;
 • uygulamalar – takipçi eklediğini veya Tweetlere etkileşim kattığını iddia eden üçüncü taraf hizmetlerini ya da uygulamaları kullanmak veya tanıtmak;
 • karşılıklı şişirme – karşılıklı olarak takip veya Tweet etkileşimi alışverişiyle ticaret yapmak ya da koordine çalışmak ("takip trenleri", "deck'ler" ve "Retweet'e Retweet" davranışı) ve
 • hesap aktarımları veya satışları – Twitter hesaplarının, kullanıcı adlarının veya Twitter hesaplarına geçici erişimin satılması, satın alınması, ticaretinin yapılması ya da satışının, satın alınmasının veya ticaretinin yapılmasının teklif edilmesi.
   

Twitter ürün özelliklerinin kötü niyetli kullanımı


Twitter ürün özelliklerini başkalarının deneyimini aksatmak amacıyla kötü niyetle kullanamazsınız.
Buna aşağıdakiler dâhildir:
 

Tweetler ve Direkt Mesajlar

 • toplu, agresif, yüksek hacimde istenmeyen yanıt, bahsetme veya Direkt Mesaj göndermek;
 • aynı içeriği tekrar tekrar yayınlayıp silmek;
 • tıpatıp aynı veya neredeyse aynı Tweetleri tekrar tekrar göndermek ya da tıpatıp aynı Direkt Mesajları tekrar tekrar göndermek ve
 • yorum olmaksızın paylaşılmış bağlantılardan oluşan Tweetleri veya Direkt Mesajları tekrar tekrar yayınlamak ya da göndermek ve Tweet/Direkt Mesaj etkinliğinin büyük çoğunluğunun bunlardan oluşması.
   

Takip etme

 • "takip dalgalanması" – kullanıcının kendi takipçi sayısını yükseltmek amacıyla çok sayıda hesabı takip etmesi ve sonra takibi bırakması;
 • gelişigüzel takip – kısa bir zaman dilimi içinde, özellikle otomatik yöntemler kullanarak çok sayıda alakasız hesabı takip etmek ve/veya takibi bırakmak
 • özellikle otomasyon kullanarak başka bir hesabın takipçilerini kopyalamak.
   

Etkileşim

 • hesap, web sitesi, ürün, hizmet ve girişimlere yönelik trafiği veya ilgiyi artırmak amacıyla agresif ya da otomatik olarak Tweetlerle etkileşimde bulunmak.
 • Liste veya Anlar'a agresif bir şekilde kullanıcı eklemek.
   

Etiketler 

 • bir sohbeti bozmak veya yönlendirmek ya da hesaplara, web sitelerine, ürünlere, hizmetlere veya girişimlere dikkat çekmek amacıyla gündemdeki ya da popüler bir etiketi kullanmak;
 • tek bir Tweette ya da birden fazla Tweette aşırı sayıda ilgisiz etiket kullanarak Tweetlemek.
   

Bağlantılar

 • başka bir kullanıcının tarayıcısını veya bilgisayarını bozmaya ya da kişinin gizliliğini ihlal etmeye (kimlik hırsızlığı) yönelik kötü amaçlı içerikler (kötü amaçlı yazılım) yayınlamak veya bunların bağlantılarını vermek ve 
 • yanlış yönlendirici veya aldatıcı bağlantılar yayınlamak, ör. ortaklık bağlantıları ve tıklamayla bilgi hırsızlığı yapılan bağlantılar.
   

Neler bu politikayı ihlal etmez?


Aşağıdaki durumlar bu politikayı ihlal etmez:

 • Twitter'ı takma adla veya parodi, yorum ya da hayran hesabı olarak kullanmak;
 • zaman zaman yorum eklemeden bağlantı yayınlamak;
 • Twitter Kuralları'nın ihlal edilmesine neden olmayacak şekilde bir amaca yönelik fikirleri, bakış açılarını, desteği veya muhalefeti ifade etmek için başkalarıyla koordinasyon sağlamak ve
 • kimliği, amacı veya kullanım şekilleri farklı olan birden fazla hesabı yönetmek. Bu hesaplar başka kuralları ihlal etmedikleri sürece birbirleriyle etkileşimde bulunabilir. Bazı örnekler şunlardır:
  • birden fazla konuma sahip bir işletme gibi, alakalı ancak ayrı bölüm veya şubeleri olan kuruluşlar;
  • takma ad kullanan hesaplara veya hobileriniz ya da girişimlerinizle ilişkili hesaplara ek olarak kişisel bir hesabı yönetmek ve
  • hobi / sanatsal botlar.
    

Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir?


Konuyla alakalı bildirimde bulunma akışımız aracılığıyla herkes hesap veya Tweet bildirebilir. Bu bildirimler yaptırım sistemlerimizi iyileştirmemizi, yeni ve yükselen trendleri ve davranış kalıplarını belirlememizi sağlamak amacıyla bir bütün olarak kullanılır. 
 

Bu politikayla ilgili ihlalleri nasıl bildirebilirim?


Uygulama içinden

Bu içeriği uygulama içinden aşağıdaki şekilde bildirebilirsiniz:

 1.   simgesinden Tweeti bildir öğesini seçin.
 2. Şüpheli veya spam'i seçin. 
 3. Tweetin neden şüpheli olduğunu veya spam yaydığını en iyi ifade eden seçeneği belirleyin.
 4. Bildiriminizi gönderin.
   

Masaüstü bilgisayardan

Bu içeriği masaüstünden aşağıdaki şekilde bildirebilirsiniz:

 1.   simgesinden Tweeti bildir öğesini seçin.
 2. Şüpheli veya spam'i seçin.
 3. Tweetin neden şüpheli olduğunu veya spam yaydığını en iyi ifade eden seçeneği belirleyin.
 4. Bildiriminizi gönderin.

 

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?


Bu politikamızı ihlal etmenin sonuçları, ihlalin düzeyine ve daha önceki ihlal geçmişine bağlıdır. Eylemimiz, belirlediğimiz spam niteliğindeki etkinliğin türüne göre de şekillenir. Eylemlerimiz aşağıdakileri içerebilir:
 

Spam ile mücadeleler

Şüpheli düzeyde etkinlik saptadığımızda, hesaplar kilitlenebilir ve ek bilgiler (ör. telefon numarası) verilmesi veya güvenlik kodunun çözülmesi istenebilir. 
 

Bağlantıları izin verilmeyenler listesine alma

Güvenli olmadığını düşündüğümüz bağlantıları izin verilmeyenler listesine alır veya onlar hakkında uyarıda bulunuruz. Bağlantınızı hatalı şekilde güvenilir olmayan bağlantı olarak belirlememiz hâlinde nasıl itirazda bulunacağınız da dâhil güvenli olmayan bağlantılar hakkında daha fazla bilgi alın.
 

Tweet silme ve geçici olarak hesap kilitleme

 • Platform manipülasyonu ve spam ihlali münferit bir olaysa veya ilk ihlalse bir ya da daha fazla Tweetin silinmesini istemekten hesapları kilitlemeye kadar uzanan çeşitli önlemler alabiliriz. Daha sonra gerçekleşecek herhangi bir platform manipülasyonu ihlali, hesabın kalıcı olarak askıya alınması ile sonuçlanır.
 • Birden fazla hesabın kullanımı ile ilgili bir ihlal durumunda, hesaplardan birini elinizde tutmak üzere seçmeniz istenebilir. Diğer hesaplar kalıcı olarak askıya alınır.
 • Sahte hesaplar politikamızı ihlal etmiş olabileceğinizi düşünürsek, hesabınızı eski durumuna getirmek için resmî kimlik belgesi (sürücü ehliyeti veya pasaport) sağlamanızı isteyebiliriz.
   

Kalıcı olarak askıya alma

Ciddi ihlallere yol açan hesaplar ilk belirlemede kalıcı olarak askıya alınır. Ciddi ihlal niteliği taşıyan bazı örnekler:

 • davranışlarının büyük çoğunluğu yukarıda açıklanan politikaları ihlal eden hesapları yönetmek;
 • bu sayfada açıklanan herhangi bir yöntemi seçimlerin bütünlüğünü tehlikeye atacak şekilde kullanmak;
 • hesap satın almak / satmak;
 • askıya alınmış bir hesabın yerini alan veya taklit eden hesaplar oluşturmak ve
 • Twitter'ın Twitter Kuralları'nı ihlal ettiği bilinen tüzel kişilerle ilişkisine dair güvenilir kanıtlara sahip olduğu hesapları yönetmek.

Hesabınızın yanlışlıkla kilitlendiğini veya askıya alındığını düşünüyorsanız itirazda bulunabilirsiniz.

Ek kaynaklar


Geliştiricilere yönelik otomasyon kurallarımız, seçim bütünlüğü ile ilgili çabalarımız, mali dolandırıcılık politikamız, ele geçirilen materyalin dağıtılması politikamız, koordine zararlı etkinlikler konusundaki yaklaşımımız ve tanıtım ve yarışmalara yönelik kurallarımız hakkında daha fazla bilgi alın.

Yaptırım seçeneklerimiz ve politika geliştirme ve yaptırım yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi alın.

Bu makaleyi paylaşın