goglobalwithtwitterbanner

Beleid inzake manipulatie van het platform en spam

Overzicht

Maart 2019

Mogelijk gebruik je Twitters diensten om informatie kunstmatig te verspreiden of achter te houden, of vertoon je gedrag dat de ervaring van gebruikers van Twitter manipuleert of verstoort.

Wij willen dat Twitter een plek is waar mensen verbindingen kunnen aangaan, betrouwbare informatie vinden en zich veilig en vrijelijk kunnen uiten. Om dit mogelijk te maken, staan we geen spam toe of andere vormen van manipulatie van het platform. Onder manipulatie van het platform verstaan wij het gebruik van Twitter om deel te nemen aan massale, agressieve of verwarrende activiteiten die anderen misleiden en/of hun ervaring verstoren.

Manipulatie van het platform gebeurt op diverse manieren en onze regels zijn bedoeld om een breed scala aan verboden gedrag aan banden te leggen, waaronder:

 • commercieel gemotiveerde spam, meestal met de bedoeling om verkeer of aandacht van een gesprek op Twitter te trekken naar accounts, websites, producten, diensten of initiatieven;
 • onechte interacties, waarmee geprobeerd wordt accounts of content populairder of actiever te laten lijken dan ze zijn; en
 • gecoördineerde activiteit waarmee wordt geprobeerd gesprekken kunstmatig te beïnvloeden door het gebruik van meerdere accounts, nepaccounts, automatiseren en/of scripten.

Wat is een schending van dit beleid?

Op grond van dit beleid verbieden we diverse vormen van gedrag op de volgende gebieden:

Accounts en identiteit

Je mag anderen niet misleiden op Twitter met behulp van nepaccounts. Hieronder vallen misleidende accountgegevens om te spammen, beledigen of de gang van zaken te verstoren. Dit zijn enkele factoren die we kunnen meenemen bij de beoordeling:

 • gebruik van stockfoto's of gestolen profielfoto's, vooral die waarop andere mensen afgebeeld staan;
 • gebruik van gestolen of gekopieerde profielbio's; en
 • gebruik van opzettelijk misleidende profielinformatie, waaronder de profiellocatie.

Je mag gesprekken niet kunstmatig uitvergroten of verstoren door middel van het gebruik van meerdere accounts. Hieronder valt:

 • overlappende accounts: het beheren van meerdere accounts met overlappende gebruiksscenario's, zoals identieke of gelijksoortige personages of hoofdzakelijk gelijksoortige content;
 • accounts die met elkaar in contact staan: het beheren van meerdere accounts die met elkaar in contact staan om het aanzien van bepaalde Tweets of accounts uit te vergroten of te manipuleren; en
 • coördinatie: het aanmaken van meerdere accounts om herhalende content te plaatsen of valse interactie te creëren, zoals:
  • het plaatsen van identieke of hoofdzakelijk gelijksoortige Tweets of hashtags vanuit meerdere accounts die je gebruikt; 
  • herhaaldelijk interactie hebben (Retweets, Vind-ik-leuks, vermeldingen, Twitter Poll-stemmen) met dezelfde Tweets of accounts vanuit meerdere accounts die je gebruikt; en
  • met anderen afspreken of hen belonen voor het kunstmatig aangaan van interactie of versterking, zelfs als de betrokken gebruikers slechts één account hebben.

Interactie en statistieken

Je mag niet kunstmatig het aantal volgers of interacties van jezelf of iemand anders vergroten. Hieronder valt:

 • het verkopen/kopen van hogere Tweet- of accountstatistieken: verkopen of kopen van volgers of interacties (Retweets, Vind-ik-leuks, vermeldingen, Twitter Poll-stemmen);
 • apps: het gebruiken of promoten van diensten of apps van derden die beweren volgers of interacties aan Tweets toe te voegen;
 • wederzijdse inflatie: het verhandelen of afspraken maken om volgers of Tweet-interacties uit te wisselen (zoals deelname aan 'volgerstreinen', 'decks' en gedrag zoals 'Retweet voor een Retweet'); en
 • overdracht of verkoop van accounts: verkopen, kopen, verhandelen of te koop aanbieden van Twitter-accounts, gebruikersnamen of tijdelijke toegang tot Twitter-accounts.

Misbruik van Twitter-productfunctionaliteit

Je mag Twitter-productfunctionaliteit niet misbruiken om de gebruikservaring van anderen te verstoren. Hieronder valt:

Tweets en privéberichten

 • het sturen van massale, agressieve, ongevraagde antwoorden, vermeldingen of privéberichten in grote aantallen;
 • het herhaaldelijk plaatsen en verwijderen van dezelfde content;
 • het herhaaldelijk plaatsen van identieke of bijna identieke Tweets, of het herhaaldelijk sturen van identieke privéberichten; en
 • het herhaaldelijk plaatsen van Tweets of sturen van privéberichten die bestaan uit gedeelde links zonder beschrijving, waarbij dit de hoofdmoot vormt van je activiteit op het gebied van Tweets/privéberichten.

Volgen

 • 'volg-churn': het volgen en weer ontvolgen van grote aantallen accounts met als doel je eigen aantal volgers te vergroten;
 • willekeurig volgen: het volgen en/of ontvolgen van een groot aantal niet-gerelateerde accounts in een korte periode, vooral wanneer dit geautomatiseerd gebeurt; en
 • het kopiëren van de volgers van een ander account, vooral via automatisering.

Interactie

 • het agressief of automatisch interactie aangaan met Tweets om aandacht te vestigen op accounts, websites, producten, diensten of initiatieven;
 • het agressief toevoegen van gebruikers aan lijsten of Momenten.

Hashtags 

 • het gebruiken van een trending of populaire hashtag met als doel een gesprek te ondermijnen of manipuleren om verkeer of aandacht te leiden naar accounts, websites, producten, services of initiatieven; en
 • tweeten met overmatige, ongerelateerde hashtags in een enkele Tweet of verdeeld over meerdere Tweets.

URL's

 • het publiceren van of links plaatsen naar schadelijke content met als doel om de browser (malware) of computer van iemand anders te beschadigen of verstoren, of om iemands privacy te schenden (phishing); en 
 • het plaatsen van misleidende of verwarrende links, zoals partnerlinks en links naar clickjacking-pagina's.

Wat is geen schending van dit beleid?

De volgende zaken vormen geen schending van dit beleid:

 • Twitter gebruiken onder een pseudoniem of met een parodie-, commentaar- of fanaccount;
 • het nu en dan plaatsen van links zonder commentaar; en
 • het beheren van meerdere accounts met verschillende identiteiten, doelen of gebruiksscenario's. Deze accounts mogen op elkaar reageren, mits hierbij geen andere regels worden overtreden. Hier zijn enkele voorbeelden:
  • organisaties met gerelateerde maar afzonderlijke afdelingen of takken, zoals een bedrijf met verschillende vestigingen;
  • het beheren van een persoonlijk account naast accounts onder een pseudoniem of accounts gekoppeld aan je hobby's of initiatieven; en
  • zelfgemaakte bots.

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?

Iedereen mag accounts of Tweets rapporteren via ons speciale rapportagesysteem. Deze rapporten worden verzameld om onze handhavingssystemen te verfijnen en nieuwe en opkomende trends en gedragspatronen te ontdekken. 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?

In de app

Vanuit de app kan je deze content als volgt rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon  .
 2. Selecteer Het is verdacht of spam
 3. Selecteer de optie die het best aangeeft op welke manier de Tweet verdacht is of spam verspreidt.
 4. Verstuur je rapport.

Desktop

Op een desktop kan je deze content als volgt rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon  .
 2. Selecteer Het is verdacht of spam.
 3. Selecteer de optie die het best aangeeft op welke manier de Tweet verdacht is of spam verspreidt.
 4. Verstuur je rapport.

Rapportageformulier

Je kan dergelijke content ook ter beoordeling rapporteren via ons formulier voor het rapporteren van spam door de optie Ik wil spam rapporteren op Twitter te selecteren.

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?

De gevolgen van het schenden van dit beleid zijn afhankelijk van de ernst van de schending en eventuele eerdere schendingen. Onze maatregelen hangen ook af van het type spamactiviteiten dat we hebben vastgesteld. We kunnen onder meer het volgende doen:

Anti-spamtesten

Wanneer we verdachte activiteit waarnemen, kunnen accounts worden geblokkeerd en de opdracht krijgen aanvullende gegevens te verstrekken (bijv. een telefoonnummer) of een reCAPTCHA op te lossen. 

URL's op een zwarte lijst zetten

URL's die volgens ons onveilig zijn, zetten we op een zwarte lijst of we sturen er waarschuwingen over. Hier vind je meer informatie over onveilige links, zoals hoe je in beroep kan gaan als we jouw URL onterecht als onveilig hebben bestempeld.

Verwijdering van Tweets en tijdelijke vergrendeling van accounts

 • Als manipulatie van het platform of spamovertreding op zich staat of voor het eerst voorvalt, kunnen we een aantal maatregelen treffen, uiteenlopend van het verwijderen van één of meer Tweets tot het tijdelijk vergrendelen van de accounts. Herhaalde manipulatie van het platform kan leiden tot permanente opschorting.
 • Indien de schending te maken heeft met het gebruik van meerdere accounts, kunnen we je vragen om één account te kiezen. De overige accounts worden permanent opgeschort.
 • Als wij vinden dat je ons beleid voor nepaccounts overtreedt, kunnen we je vragen een officieel identiteitsbewijs (zoals een rijbewijs of paspoort) te overleggen om je account te herstellen.

Permanente opschorting

Bij ernstige schendingen worden accounts de eerste keer al permanent opgeschort. Voorbeelden van ernstige schendingen zijn:

 • het beheren van accounts waarbij het overgrote deel van het gedrag een schending vormt van het hierboven beschreven beleid;
 • het gebruik van op deze pagina beschreven tactieken om de integriteit van verkiezingen te ondermijnen;
 • het kopen/verkopen van accounts;
 • het aanmaken van accounts om opgeschorte accounts te vervangen of na te bootsen; en
 • het beheren van accounts waarvan Twitter met zekerheid kan zeggen dat deze zijn gekoppeld aan personen die de Twitter-regels schenden.

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is vergrendeld of opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Meer hulpbronnen

Hier vind je meer informatie over onze regels voor automatisering voor ontwikkelaars, onze inspanningen voor integriteit van verkiezingen, ons beleid inzake financiële scams, ons beleid inzake gehackt materiaal en onze richtlijnen voor promoties en prijsvragen.

Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Dit artikel delen of als bladwijzer instellen

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.