Beleid inzake platformmanipulatie en spam

Overzicht


Maart 2023

Je mag de services van X niet gebruiken om informatie achter te houden of kunstmatig te verspreiden, of gedrag te vertonen dat de ervaring van gebruikers op X of de verdediging tegen platformmanipulatie manipuleert of verstoort.

We willen dat X een plek is waar mensen verbindingen kunnen aangaan, betrouwbare informatie vinden en zich veilig en vrijelijk uiten. Om dit mogelijk te maken, staan we geen spam toe of andere vormen van manipulatie van het platform. Onder manipulatie van het platform verstaan wij het gebruik van X om deel te nemen aan massale, agressieve of verwarrende activiteiten die anderen misleiden en/of hun ervaring verstoren.

Manipulatie van het platform gebeurt op diverse manieren en onze regels zijn bedoeld om een breed scala aan verboden gedrag aan banden te leggen, waaronder:

 • spam met commerciële motieven, meestal met de bedoeling om verkeer of aandacht van een gesprek op X te trekken naar accounts, websites, producten, diensten of initiatieven;
 • onechte interacties, waarmee geprobeerd wordt accounts of content populairder of actiever te laten lijken dan ze zijn;
 • gecoördineerde activiteit waarmee wordt geprobeerd gesprekken kunstmatig te beïnvloeden door het gebruik van meerdere accounts, nepaccounts, automatiseren en/of scripten;
 • gecoördineerde schadelijke activiteit die gedrag aanmoedigt of promoot dat in strijd is met de regels van X; en
 • gebruikmaken van de open broncode van X om herstel of verdediging van het platform te omzeilen.
Wat is een schending van dit beleid?


Op grond van dit beleid verbieden we diverse vormen van gedrag op de volgende gebieden:
 

Meerdere accounts en coördinatie

Je mag accounts van X niet massaal registreren, of automatisering gebruiken om accounts van X aan te maken.

X staat gebruikers toe maximaal tien (10) accounts aan te maken en te onderhouden voor van elkaar verschillende doeleinden. Gebruikers die al meer dan tien accounts hebben en onderhouden, worden niet geraakt door deze nieuwe limiet, tenzij een schending van de regels van X plaatsvindt. Dit zijn enkele voorbeelden van wat X beschouwt als verschillend gebruik:

 • accounts die objecten volgen die in de ruimte over een specifieke locatie op aarde reizen, bijv. New York, Hongkong;

 • accounts die nieuws delen over verschillende professionele teams in dezelfde sport of competitie, bv. NFL, NBA, Premier League;

 • accounts voor persoonlijke projecten, hobby's/interesses, of voor je bedrijf/bedrijven;

 • accounts voor merken die specifiek zijn voor unieke locaties of talen, bijvoorbeeld accounts voor merken in het Engels, Spaans en Frans.

Daarnaast is het gebruikers toegestaan om meerdere accounts namens een derde partij (denk aan social mediamanagers) te beheren, mits er geen overtredingen van de regels van X (inclusief dit beleid) plaatsvinden.

X kan naar eigen goeddunken uitzonderingen op de limieten voor meerdere accounts goedkeuren. 

Wat is een schending van dit beleid inzake meerdere accounts?

Je mag gesprekken niet kunstmatig uitvergroten of verstoren door meerdere accounts te gebruiken, of met anderen af te spreken om de regels van X te schenden. Enkele voorbeelden:

 • meerdere accounts beheren die met dezelfde of in wezen vergelijkbare content of account(s) van X een interactie aangaan om de bekendheid van content en/of accounts te versterken of te manipuleren; bijvoorbeeld:

  • maak geen meerdere accounts aan om trending onderwerpen of hashtags een boost te geven:
  • maak geen meerdere accounts aan om de interactie aan te gaan met dezelfde posts, accounts of polls;
  • maak geen meerdere accounts aan om misbruik te maken van de functies 'vermeldingen' en 'antwoorden';
  • maak geen meerdere accounts aan om een van je eigen accounts een boost te geven of te versterken door misbruik te maken van functies waarmee je een interactie aangaat (vind-ik-leuks, Reposts);
 • meerdere accounts beheren die substantieel vergelijkbare of identieke content plaatsen bij elkaar; bijvoorbeeld:
  • plaats niet dezelfde content in meerdere accounts; dezelfde content plaatsen in meerdere accounts in een andere taal is toegestaan;
  • plaats geen vergelijkbare of identieke content over dezelfde trending onderwerpen of hashtags in meerdere accounts;

   

 • maak geen gebruik van trucjes om technische limieten voor het aanmaken van accounts te omzeilen (denk aan limieten voor telefoonnummers van accounts).


Meerdere accounts die een patroon van het bovenstaande gedrag vertonen of een account dat dit alleen vertoont, kunnen door X worden geschorst. Gebruikers die meerdere accounts beheren zijn nog steeds onderworpen aan alle andere regels van X regels, in het bijzonder onze regels voor platformmanipulatie en spam, en het ontwijken van een schorsing. Elke andere overtreding van de regels van X kan er ook toe leiden dat al je accounts worden opgeschorst.

Interactie en statistieken


Je mag het aantal volgers of interacties van jezelf of anderen niet kunstmatig vergroten.
Enkele voorbeelden:

 • het verkopen/kopen van hogere post- of accountstatistieken: verkopen of kopen van volgers of interacties (Reposts, vind-ik-leuks, vermeldingen, X Poll-stemmen);
 • apps: het gebruiken of promoten van diensten of apps van derden die beweren volgers of interacties aan posts toe te voegen;
 • wederzijdse inflatie: het verhandelen of afspraken maken om volgers of post-interacties uit te wisselen (zoals deelname aan 'volgerstreinen', 'decks' en gedrag zoals 'Repost voor een Repost'); en
 • overdracht of verkoop van accounts: verkopen, kopen, verhandelen of te koop aanbieden van accounts van X, gebruikersnamen of tijdelijke toegang tot accounts van X.
Misbruik van de productfunctionaliteit van X


Je mag de productfunctionaliteit van X niet misbruiken om de gebruikservaring van anderen te verstoren.
Enkele voorbeelden:
 

posts en privéberichten

 • het sturen van massale, agressieve, ongevraagde antwoorden, vermeldingen of privéberichten in grote aantallen;
 • het herhaaldelijk plaatsen en verwijderen van dezelfde content;
 • het herhaaldelijk plaatsen van identieke of bijna identieke posts, of het herhaaldelijk sturen van identieke privéberichten;
 • het herhaaldelijk plaatsen van posts of het sturen van privéberichten die bestaan uit links die zonder commentaar worden gedeeld, waarbij dit de hoofdmoot vormt van je activiteit op het gebied van posts/privéberichten; en
 • het posten van een bestaande zin of content op een duplicerende manier, individueel of samen met andere accounts. Meer informatie in ons beleid voor copypasta en gedupliceerde content.


posts bewerken

 • posts bewerken om de inhoud kunstmatig te versterken of mensen te misleiden. Voorbeelden zijn onder meer:
  • de bestaande interactie van een post gebruiken om substantieel andere inhoud te versterken (bijv. een post veranderen van 'Wat is beter? Pannenkoeken of wafels?' in 'Duizenden mensen vertrouwen op mijn service. Vind mijn post leuk en abonneer je op mijn kanaal om tips over investeringen te krijgen.')
  • links (URL's) bewerken, waardoor de uiteindelijke bestemmingspagina significant verandert, van inhoud of van locatie (bijv. domein, URL-pad);
  • media (bijv. afbeeldingen, video's, audio, GIF's of URL's die relevante content hosten) bewerken zodat de post grotendeels of totaal anders is, of irrelevant ten opzichte van de vorige versies.


Volgen

 • 'volg-churn': het volgen en weer ontvolgen van grote aantallen accounts met als doel je eigen aantal volgers te vergroten;
 • willekeurig volgen: het volgen en/of ontvolgen van een groot aantal niet-gerelateerde accounts in een korte periode, vooral wanneer dit geautomatiseerd gebeurt; en
 • het kopiëren van de volgers van een ander account, vooral via automatisering.
   

Interactie

 • agressief of automatisch interactie aangaan met posts om aandacht te vestigen op accounts, websites, producten, diensten of initiatieven;
 • het agressief toevoegen van gebruikers aan Lijsten of Momenten.
   

Hashtags 

 • het gebruiken van een trending of populaire hashtag met als doel een gesprek te ondermijnen of manipuleren om verkeer of aandacht te leiden naar accounts, websites, producten, diensten of initiatieven; en
 • posten met overmatige, ongerelateerde hashtags in een enkele post of verdeeld over meerdere posts.
   

URL's

 • het publiceren van of het plaatsen van links naar schadelijke content met als doel om de browser (malware) of computer van iemand anders te beschadigen of verstoren, of om iemands privacy te schenden (phishing); en 
 • het plaatsen van misleidende of bedrieglijke links, bijv. links naar gelieerde accounts, of clickbait.

Open broncode

 • de open broncode van X exploiteren, met inbegrip van de logica achter zichtbaarheidsfiltering of ML-modeltraining, om de handhaving van het beleid voor schendingen van de regels van X te omzeilen.

Wat is geen schending van dit beleid?


De volgende zaken vormen geen schending van dit beleid:

 • het nu en dan plaatsen van links zonder commentaar;
 • met anderen afspreken om ideeën, meningen, ondersteuning of verzet met betrekking tot een zaak uit te drukken, mits dergelijk gedrag niet resulteert in schendingen van de regels van X; en
 • het beheren van meerdere accounts met verschillende identiteiten, doelen of gebruiksscenario's. Deze accounts mogen op elkaar reageren, mits hierbij geen andere regels worden overtreden. Hier zijn enkele voorbeelden:
  • organisaties met gerelateerde maar afzonderlijke afdelingen of takken, zoals een bedrijf met verschillende vestigingen;
  • het beheren van een persoonlijk account naast accounts onder een pseudoniem of accounts gekoppeld aan je hobby's of initiatieven; en
  • zelfgemaakte bots.
Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?
 

Iedereen mag accounts of posts rapporteren via ons speciale rapportagesysteem. Deze rapporten worden verzameld om onze handhavingssystemen te verfijnen en nieuwe en opkomende trends en gedragspatronen te ontdekken. 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?


In de app

Vanuit de app kan je deze content als volgt rapporteren:

 1. Selecteer post rapporteren via het pictogram .
 2. Selecteer Het is verdacht of spam
 3. Selecteer de optie die het best aangeeft op welke manier de post verdacht is of spam verspreidt.
 4. Verstuur je rapport.
   

Web

Je kan deze content via het web rapporteren als volgt:

 1. Selecteer post rapporteren via het pictogram .
 2. Selecteer Het is verdacht of spam.
 3. Selecteer de optie die het best aangeeft op welke manier de post verdacht is of spam verspreidt.
 4. Verstuur je rapport.

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?


De gevolgen van het schenden van dit beleid zijn afhankelijk van de ernst van de schending en eventuele eerdere schendingen. Onze maatregelen hangen ook af van het type spamactiviteiten dat we hebben vastgesteld. We kunnen onder meer het volgende doen:
 

Anti-spamtesten

Wanneer we verdachte activiteit waarnemen, kunnen accounts worden geblokkeerd en worden gevraagd aanvullende gegevens te verstrekken (zoals een telefoonnummer) of een reCAPTCHA op te lossen. 
 

URL's op een weigerlijst zetten

URL's die volgens ons onveilig zijn, zetten we op een weigerlijst of we sturen er waarschuwingen over. Hier vind je meer informatie over onveilige links, zoals hoe je in beroep kan gaan als we jouw URL onterecht als onveilig hebben bestempeld.
 

De zichtbaarheid van posts beperken

posts waarvan we denken dat ze ons beleid schenden, verschijnen mogelijk niet in bepaalde delen van X, en/of worden niet door X aanbevolen of versterkt. Meer informatie over andere situaties waarin de zichtbaarheid van een post beperkt kan worden. 
 

Verwijdering van posts en tijdelijke vergrendeling van accounts

 • Als de manipulatie van het platform of spamovertreding slechts eenmalig is of een eerste overtreding is, kunnen we een aantal maatregelen treffen, uiteenlopend van het verwijderen van één of meer posts tot het tijdelijk vergrendelen van de accounts. Herhaalde manipulatie van het platform kan leiden tot permanente opschorting.
 • Indien de schending te maken heeft met het gebruik van meerdere accounts, kunnen we je vragen om één account te kiezen. De overige accounts worden permanent opgeschort.


Tijdelijk geen toegang tot functies of producten van X

 • We kunnen mogelijk de toegang tot functies of producten van X beperken of stopzetten, waaronder toegang tot onder meer posts, post bewerken, privéberichten, Spaces, Community's, of Live.


Permanente opschorting

Bij ernstige schendingen worden accounts de eerste keer al permanent opgeschort. Voorbeelden van ernstige schendingen zijn:

 • het beheren van accounts waarbij het overgrote deel van het gedrag een schending vormt van het hierboven beschreven beleid;
 • het gebruik van op deze pagina beschreven tactieken om de integriteit van verkiezingen te ondermijnen;
 • het kopen/verkopen van accounts;
 • het aanmaken van accounts om opgeschorte accounts te vervangen of na te bootsen; en
 • het beheren van accounts waarvan X met zekerheid kan zeggen dat deze zijn gekoppeld aan personen die de regels van X schenden.

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is vergrendeld of opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Meer hulpbronnen


Hier vind je meer informatie over onze regels voor automatisering voor ontwikkelaars, onze inspanningen voor integriteit van verkiezingen, ons beleid inzake financiële scams, ons beleid inzake gehackt materiaal en onze richtlijnen voor promoties en prijsvragen.

Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Dit artikel delen