Politik for manipulation af platformen og spam

Oversigt


April 2022

Du må ikke bruge Xs tjenester på en måde, der på kunstig vis søger at forstærke eller undertrykke information, eller udøve adfærd, som manipulerer eller forstyrrer brugeroplevelsen på X.

Vi ønsker, at X skal være et sted, hvor brugerne kan skabe menneskelige kontakter, finde pålidelige oplysninger og ytre sig frit og sikkert. For at gøre dette muligt tillader vi ikke spam eller andre former for manipulation af platformen. Vi definerer manipulation af platformen som brugen af X til at udføre omfattende, aggressive eller vildledende aktiviteter, der vildleder andre og/eller forstyrrer deres brugeroplevelse.

Manipulation af platformen kan foregå på mange måder, og vores regler har til formål at imødegå forbudt adfærd i vidt omfang, herunder følgende:

 • kommercielt motiveret spam, der typisk har til formål at flytte trafik eller opmærksomhed fra en samtale på X til konti, websites, produkter, tjenester eller initiativer
 • falske engagementer, der forsøger at få konti eller indhold til at fremstå som mere populære eller aktive, end de er
 • koordinerede aktiviteter, der har til formål at påvirke samtaler kunstigt via brugen af flere konti, falske konti, automatisering og/eller scripts og
 • koordinerede skadelige aktiviteter, der opmuntrer til eller promoverer adfærd, der overtræder X-regler.
   

Hvad er en overtrædelse af denne politik?


I henhold til denne politik forbyder vi en række adfærdstyper inden for følgende områder:
 

Brug af flere konti og koordinering

Du må ikke masseregistrere X-konti eller bruge automatisering til at oprette X-konti.

Du må ikke kunstigt forstærke eller forstyrre samtaler via brugen af flere konti eller ved koordinerede aktiviteter i fællesskab med andre med det formål at overtræde X-reglerne Dette omfatter blandt andet:

 • overlappende konti – brug af flere konti med overlappende anvendelsessituationer, som f.eks. identiske eller lignende identiteter eller stort set ensartet indhold
 • indbyrdes interagerende konti – brugen af flere konti, der interagerer med hinanden med det formål kunstigt at øge eller manipulere, hvor ofte specifikke posts eller konti bliver vist, og
 • koordinering – oprettelse af flere konti med det formål at poste duplikeret indhold eller skabe falsk engagement, herunder:
  • at poste identiske eller stort set ensartede posts eller hashtags fra flere konti, du bruger 
  • at interagere (via Reposts, likes, omtaler, stemmer i X-afstemninger) gentagne gange med de samme posts eller konti fra flere konti, du bruger
  • at koordinere med om at, eller betale andre for, at medvirke til kunstigt engagement eller kunstig positionering, også selv om de involverede personer kun bruger én konto, og
  • at koordinere med andre om at engagere sig i eller promovere overtrædelser a X-reglerne, herunder overtrædelse af vores politik vedrørende krænkende adfærd.
    

Engagement og nøgletal


Du må ikke kunstigt øge dit eget eller andres antal følgere eller engagement.
Dette omfatter:

 • at sælge eller købe kunstig forøgelse af antal posts eller nøgletal for konti eller købe følgere eller engagementer (Reposts, likes, omtaler, stemmer i X-afstemninger)
 • apps – brug eller promovering af tredjepartstjenester eller -apps, der påstår at give flere følgere eller øge antallet af engagementer for posts
 • gensidig kunstig forøgelse af aktivitet – handel eller koordinering med det formål at udveksle følgere eller post-engagementer (herunder, men ikke begrænset til, deltagelse i adfærd, der omfatter "follow trains", "decks" og "Repost for Repost"), og
 • salg eller overførsel af konti – salg, køb, handel med eller tilbud om salg, køb eller handel med X-konti eller -brugernavne eller midlertidig adgang til X-konti.
   

Misbrug af X-produktfunktioner


Du må ikke misbruge X-produktfunktioner til at forstyrre andres oplevelse.
Dette omfatter:
 

posts og direkte beskeder

 • at sende omfattende, aggressive uopfordrede svar, omtaler eller direkte beskeder i stort antal
 • at poste og slette samme indhold gentagne gange
 • at poste identiske eller næsten identiske posts gentagne gange eller sende identiske direkte beskeder gentagne gange og
 • at gentagne gange poste posts eller sende direkte beskeder bestående af links, der deles uden kommentarer, så de udgør hovedparten af din aktivitet med posts/direkte beskeder og
 • at poste en eksisterende sætning eller eksisterende indhold på en duplikerende måde – enten individuelt eller i samarbejde med andre konti. Lær mere i vores politik om at kopiere og indsætte indhold og duplikeret indhold.

Følger

 • "følgerudsving" – at følge og derefter holde op med at følge et stort antal konti med det formål kunstigt at øge sit eget antal følgere
 • vilkårlig følgeaktivitet – at følge og/eller holde op med at følge et stort antal ikke-relaterede konti inden for et kort tidsrum, især vha. automatisering og
 • duplikere en anden kontos følgere, især vha. automatik.
   

Engagement

 • aggressiv eller automatisk engagement med posts med det formål at flytte trafik eller opmærksomhed til konti, websites, produkter, tjenester eller initiativer.
 • aggressiv tilføjelse af brugere til lister eller Øjeblikke.
   

Hashtags 

 • brug af et hashtag, der trender eller er populært, med det formål at undergrave eller manipulere en samtale for at lede trafik eller opmærksomhed til konti, websites, produkter, tjenester eller initiativer og
 • poste med overdreven brug af ikke-relaterede hashtags i samme post eller i flere posts.
   

Webadresser

 • offentliggørelse eller oprettelse af links til ondsindet indhold, der har til formål at skade eller forstyrre en anden persons browser (malware) eller computer eller kompromittere en persons privatliv (phishing) og 
 • poste vildledende eller falske links, f.eks. tilknytningslinks og links til clickjackingsider.
   

Hvad er ikke en overtrædelse af denne politik?


Følgende er ikke en overtrædelse af denne politik:

 • at poste links uden kommentarer en gang imellem
 • at koordinere med andre om at udtrykke idéer, synspunkter, støtte til eller modstand mod en sag, i det omfang denne adfærd ikke medføre overtrædelse af X-reglerne, og
 • at bruge flere konti med særskilte identiteter, formål eller anvendelsessituationer. Disse konti kan interagere med hinanden, i det omfang de ikke overtræder andre regler. Dette kan for eksempel være:
  • organisationer med relaterede men særskilte afdelinger eller filialer, f.eks. en virksomhed med flere kontorer
  • at have en personlig konto ved siden af konti under pseudonymer eller konti, der er knyttet til dine hobbyer eller initiativer, og
  • robotter, der har et hobby- eller kunstrelateret formål.
    

Hvem kan indberette overtrædelser af denne politik?


Alle kan indberette konti eller posts via vores indberetningsprocedure til formålet. Disse indberetninger bruges samlet som en hjælp til at forbedre vores håndhævelsessystemer og identificere nye og kommende trends og adfærdsmønstre. 
 

Hvordan kan jeg indberette overtrædelser af denne politik?


I appen

Du kan indberette dette indhold på følgende måde i appen:

 1. Vælg Indberet post via ikonet .
 2. Vælg Det er mistænkeligt eller spam
 3. Vælg det, der bedst fortæller os, hvordan postet er mistænkeligt eller udsender spam.
 4. Send din indberetning.
   

På en computer

Du kan indberette dette indhold på følgende måde på en computer:

 1. Vælg Indberet post via ikonet .
 2. Vælg Det er mistænkeligt eller spam.
 3. Vælg det, der bedst fortæller os, hvordan postet er mistænkeligt eller udsender spam.
 4. Send din indberetning.

Indberetningsformular

Du kan også indberette dette indhold til gennemgang via vores formular til indberetning af spam, hvor du skal vælge "I want to report spam on X" (Jeg vil indberette spam på X).

Hvad sker der, hvis du overtræder denne politik?


Konsekvenserne af at overtræde denne politik afhænger af overtrædelsens karakter og eventuelle tidligere overtrædelser. Vores tiltag afhænger også af den type spamaktivitet, vi har registreret. Vores tiltag kan blandt andet være følgende:
 

Udfordringer til bekæmpelse af spam

Når vi registrerer mistænkelige niveauer af aktivitet, kan konti blive låst og blive bedt om at angive yderligere oplysninger (f.eks. et telefonnummer) eller om at løse en reCAPTCHA-gåde. 
 

Føje webadresser til afvisningslister

Webadresser, som vi mener er usikre, føjer vi til afvisningslister eller viser advarsler for dem Læs mere om usikre links, herunder hvordan du kan appellere, hvis vi ved en fejl har identificeret din webadresse som usikker.
 

Sletning af posts og midlertidig låsning af konti

 • Hvis overtrædelsen i form af manipulation af platformen eller spam er et isoleret tilfælde eller en førstegangsforseelse, kan vi tage en række tiltag, f.eks. at kræve sletning af et eller flere posts eller låse en eller flere konti midlertidigt. Efterfølgende manipulation af platformen vil medføre en permanent suspendering.
 • Ved en overtrædelse, der drejer sig om brug af flere konti, kan du blive bedt om at vælge, hvilken konto du vil beholde. De øvrige konti vil blive suspenderet permanent.

Permanent suspendering

Ved alvorlige overtrædelser vil konti blive suspenderet permanent ved første påvisning af overtrædelsen. Eksempler på alvorlige overtrædelser omfatter:

 • brug af konti, hvor hovedparten af adfærden overtræder de politikker, der beskrives ovenfor
 • brug af en eller flere af de taktikker, der er beskrevet på denne side, til at underminere valgs integritet
 • køb/salg af konti
 • oprettelse af konti med det formål at erstatte eller efterligne en suspenderet konto og
 • brug af konti, som X med sikkerhed kan henføre til personer eller enheder, der er kendt for at overtræde X-reglerne.

Hvis du mener, at din konto er blevet låst eller suspenderet ved en fejl, kan du appellere.

Yderligere ressourcer


Læs mere om vores reger for automatik for udviklere, vores indsats for valgintegritet, vores politik for økonomisk svindel, vores politik for hackede materialer, vores tilgang til koordinerede skadelige aktiviteter og vores retningslinjer for kampagner og konkurrencer.

Lær mere om vores håndhævelsesmuligheder og vores tilgang til udvikling og håndhævelse af politikker.

Del denne artikel