Käyttöalustan manipulointi ja roskapostikäytäntö

Yleiskatsaus


Huhtikuu 2022

Xin palveluita ei saa käyttää keinotekoiseen tiedonlevityksen vahvistamiseen tai tukahduttamiseen eikä toimintaan, jolla manipuloidaan tai häiritään käyttäjäkokemusta Xissä.

Haluamme Xin olevan paikka, jossa ihmiset voivat pitää yhteyttä toisiin, löytää luotettavaa tietoa sekä ilmaista itseään vapaasti ja turvallisesti. Jotta tämä olisi mahdollista, emme salli roskapostia tai muuta käyttöalustan manipulointia. Määritelmämme mukaan käyttöalustan manipulointi tarkoittaa Xin käyttämistä laajamittaiseen, aggressiiviseen tai petolliseen toimintaan, joka johtaa muita harhaan ja/tai häiritsee heidän käyttökokemustaan.

Käyttöalustan manipulointi voi tapahtua monessa muodossa, ja sääntömme on tarkoitettu puuttumaan monenlaisiin kiellettyihin toimiin, mukaan lukien seuraavat:

 • kaupallisin perustein lähetetty roskaposti, joka yleensä pyrkii ohjaamaan liikennettä ja/tai huomiota X-keskustelusta tileihin, verkkosivustoihin, tuotteisiin, palveluihin tai hankkeisiin;
 • epäaito toiminta, jolla yritetään saada tilit tai sisältö näyttämään suositummilta tai aktiivisemmilta kuin ne todellisuudessa ovat;
 • koordinoitu toiminta, joka pyrkii keinotekoisesti vaikuttamaan keskusteluihin käyttämällä useita tilejä, väärennettyjä tilejä, automaatiota ja/tai komentosarjoja; sekä
 • koordinoitu haitallinen toiminta, joka kannustaa tai edistää Xin sääntöjä rikkovaa käyttäytymistä.
   

Mikä on tämän käytännön vastaista?


Tämän käytännön mukaisesti kiellämme erilaisia käyttäytymisen muotoja seuraavilla osa-alueilla:
 

Useiden tilien käyttö ja koordinointi

Et voi rekisteröidä X-tilejä joukoittain tai käyttää automaatiota X-tilien luomiseen.

Et voi keinotekoisesti vahvistaa tai häiritä keskusteluja käyttämällä useita tilejä tai koordinoimalla Xin sääntöjen rikkomista yhdessä muiden kanssa. Tämä sisältää seuraavat:

 • päällekkäiset tilit – päällekkäisiin käyttötapauksiin sovellettavien useiden eri tilien käyttö, mukaan lukien identtiset tai samankaltaiset persoonat tai olennaisesti samankaltainen sisältö;
 • keskenään vuorovaikutuksessa olevat tilit – useiden sellaisten tilien käyttö, jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa tiettyjen twiittien tai tilien näkyvyyden lisäämiseksi tai manipuloimiseksi; sekä
 • koordinointi – useiden tilien luominen päällekkäisen sisällön julkaisemiseksi tai väärennetyn toiminnan luomiseksi, mukaan lukien:
  • identtisten tai olennaisesti samankaltaisten twiittien tai avainsanojen lähettäminen useilta käyttämiltäsi tileiltä; 
  • samoihin twiitteihin tai käyttämiisi eri tileihin liittyvä toistuva toiminta (uudelleentwiittaukset, tykkäykset, maininnat, X-kyselyt);
  • koordinointi yhdessä muiden kanssa tai muiden kompensoiminen keinotekoisesta toiminnasta tai vahvistamisesta, vaikka osalliset henkilöt käyttäisivät vain yhtä tiliä; sekä
  • koordinointi muiden kanssa Xin sääntöjen rikkomiseksi tai sääntörikkomusten edistämiseksi, mukaan lukien häirintää koskevan käytännön rikkomukset.
    

Toiminta ja mittariluvut


Et voi keinotekoisesti lisätä toimintaa, omia seuraajiasi tai muiden seuraajia.
Tämä sisältää seuraavat:

 • twiittien myyminen/ostaminen tai tilin mittarilukujen kasvattaminen – seuraajien tai toiminnan (uudelleentwiittaukset, tykkäykset, maininnat, X-kyselyt) myyminen tai ostaminen;
 • sovellukset – sellaisten kolmansien osapuolien palveluiden tai sovellusten käyttäminen tai promotointi, jotka väittävät lisäävänsä seuraajia tai toimintaa twiitteihin liittyen;
 • vastavuoroinen lisääminen – kaupankäynti tai koordinointi seuraajien tai twiittien aikaansaamien toimintojen vaihtamiseksi (mukaan lukien, rajoituksetta, osallistuminen "seurauskampanjoihin", "deckeihin" ja "uudelleentwiittaus uudelleentwiittauksesta" -toimintaan); sekä
 • tilien siirrot ja myynti – X-tilien, käyttäjätunnuksien tai X-tilien tilapäisen käyttöoikeuden myyminen, ostaminen tai muu kaupankäynti tai edellä mainittujen tarjoaminen.
   

Xin tuoteominaisuuksien väärinkäyttö


Et saa väärinkäyttää Xin tuoteominaisuuksia häiritäksesi muiden käyttökokemusta.
Tämä sisältää seuraavat:
 

Twiitit ja yksityisviestit

 • vastausten, mainintojen tai yksityisviestien laajamittainen, aggressiivinen, pyytämätön lähettäminen;
 • saman sisällön lähettäminen ja poistaminen toistuvasti;
 • identtisten tai lähes identtisten twiittien toistuva julkaiseminen tai identtisten yksityisviestien toistuva lähettäminen;
 • sellaisten twiittien tai yksityisviestin toistuva lähettäminen, jotka jaetaan ilman kommentteja, mikäli twiitti- ja yksityisviestintäsi koostuu pääasiallisesti tällaisesta toiminnasta; sekä
 • olemassa olevan lauseen tai sisällön twiittaaminen monistamalla, henkilökohtaisesti tai yhdessä muiden tilien kanssa. Lue lisää kopioitua ja liitettyä sekä monistettua sisältöä koskevasta käytännöstämme.

Seuraaminen

 • seurattujen suuri vaihtuvuus – suuren tilimäärän seuraaminen ja tilien seuraamisen lopettaminen siinä tarkoituksessa, että henkilö yrittää kasvattaa omaa seuraajamääräänsä;
 • umpimähkäinen seuraaminen – useiden toisiinsa liittymättömien tilien seuraaminen ja/tai seuraamisen lopettaminen lyhyessä ajassa, erityisesti automaation avulla; sekä
 • toisen tilin seuraajien kopioiminen, erityisesti automaation avulla.
   

Toiminta

 • twiitteihin liittyvä aggressiivinen tai automaattinen toiminta liikenteen tai huomion ohjaamiseksi tileihin, verkkosivustoihin, tuotteisiin, palveluihin tai hankkeisiin.
 • käyttäjien aggressiivinen lisääminen Listat- tai Hetket-ominaisuuksiin.
   

Avainsanat 

 • suositun avainsanan käyttö tarkoituksena vääristää tai manipuloida keskustelua liikenteen tai huomion ohjaamiseksi tileihin, verkkosivustoihin, tuotteisiin, palveluihin tai hankkeisiin; sekä
 • twiittaaminen liiallisia, toisiinsa liittymättömiä avainsanoja käyttäen yhdessä twiitissä tai useissa eri twiiteissä.
   

URL-osoitteet

 • haitallisen sisällön julkaiseminen tai sellaiseen linkittäminen tarkoituksena vahingoittaa tai häiritä toisen henkilön selainta (haittaohjelmat) tai tietokonetta tai loukata hänen yksityisyyttään (tietojenkalastelu); sekä 
 • harhaanjohtavien tai petollisten linkkien lähettäminen, esim. affiliate-linkit ja clickjacking-linkit.
   

Mikä ei ole tämän käytännön vastaista?


Seuraavat asiat eivät riko tätä käytäntöä:

 • linkkien julkaiseminen toisinaan ilman kommentteja;
 • koordinointi muiden kanssa ideoiden, näkemysten, tuen tai vastustuksen osoittamiseksi johonkin asiaan liittyen, edellyttäen, että tällainen toiminta ei johda Xin sääntöjen rikkomiseen; sekä
 • useiden tilien käyttäminen silloin, kun kyse on erillisistä identiteeteistä, tarkoituksista tai käyttötapauksista. Nämä tilit voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään, mikäli ne eivät riko muita sääntöjä. Esimerkkejä on seuraavassa:
  • organisaatiot, joilla on toisiinsa liittyviä mutta erillisiä osastoja tai haarakonttoreita, esimerkiksi yritys, jolla on useita toimipaikkoja;
  • henkilökohtaisen tilin käyttäminen pseudonyymillä käytettävien tilien tai harrastuksiin tai hankkeisiin liittyvien tilien lisäksi; sekä
  • harrastuksiin liittyvät ja taiteelliset botit.
    

Kuka voi ilmoittaa tämän käytännön rikkomuksista?


Kuka tahansa voi raportoida tileistä tai twiiteistä erillisen raportointiprosessimme kautta. Näitä raportteja käytetään kokonaisuutena valvontajärjestelmiemme tarkentamiseen sekä uusien ja kasvavien suosittujen puheenaiheiden ja käyttäytymismallien tunnistamiseen. 
 

Miten voin ilmoittaa tämän käytännön rikkomuksista?


Sovelluksen sisällä

Voit ilmoittaa tällaisesta sisällöstä sovelluksen sisällä seuraavasti:

 1. Valitse Ilmianna twiitti -kuvakkeen kohdalta.
 2. Valitse Se on epäilyttävä tai roskapostia
 3. Valitse vaihtoehto, joka kertoo meille parhaiten, missä mielessä twiitti on epäilyttävä tai levittää roskapostia.
 4. Lähetä raporttisi.
   

Työpöytäselain

Voit ilmoittaa tästä sisällöstä työpöytäselaimen kautta seuraavasti:

 1. Valitse Ilmianna twiitti -kuvakkeen kohdalta.
 2. Valitse Se on epäilyttävä tai roskapostia.
 3. Valitse vaihtoehto, joka kertoo meille parhaiten, missä mielessä twiitti on epäilyttävä tai levittää roskapostia.
 4. Lähetä raporttisi.

Raporttilomake

Voit myös ilmoittaa sisällön tarkistettavaksi roskapostin ilmoituslomakkeella valitsemalla Haluan ilmoittaa roskapostista Xissä.

Mitä tapahtuu, jos rikot tätä käytäntöä?


Käytännön rikkomisesta aiheutuvat seuraukset vaihtelevat sen mukaan, kuinka vakava rikkomus on ja onko henkilöllä aiempia rikkomuksia. Toimintaamme vaikuttaa myös tunnistamamme roskapostitoiminnan tyyppi. Toimenpiteisiimme voivat sisältyä seuraavat:
 

Haasteet roskapostin torjumiseksi

Kun havaitsemme epäilyttävää toimintaa, tilit voidaan lukita ja niitä voidaan pyytää antamaan lisätietoja (esim. puhelinnumero) tai ratkaisemaan reCAPTCHA. 
 

URL-osoitteiden estäminen

Voimme estää URL-osoitteet, jotka eivät ole mielestämme turvallisia, tai liittää niihin varoituksia. Lue lisää turvattomista linkeistä, mukaan lukien muutoksenhakupyynnön tekeminen, jos olemme virheellisesti todenneet URL-osoitteesi vaaralliseksi.
 

Twiitin poistaminen ja väliaikaiset tilin lukitukset

 • Jos käyttöalustan manipulointi tai roskapostiloukkaus on yksittäinen tapaus tai ensimmäinen loukkaus, voimme ryhtyä useisiin toimiin, jotka vaihtelevat yhden tai useamman twiitin poistamisen vaatimisesta tili(e)n tilapäiseen lukitsemiseen. Kaikki myöhemmät käyttöalustan manipulointiloukkaukset johtavat pysyvään jäädytykseen.
 • Jos loukkaus liittyy useiden eri tilien käyttöön, sinua saatetaan pyytää valitsemaan yksi tili säilytettäväksi. Loput tilit jäädytetään pysyvästi.

Pysyvä jäädytys

Vakavissa rikkomuksissa tilit jäädytetään pysyvästi, kun loukkaus havaitaan ensimmäisen kerran. Esimerkkejä vakavista rikkomuksista on seuraavassa:

 • sellaisten tilien käyttäminen, joiden toiminnasta suurin osa on edellä kuvattujen käytäntöjen vastaista;
 • käyttämällä mitä tahansa tällä sivulla kuvattua taktiikkaa vaalien rehellisyyden heikentämiseksi;
 • tilien ostaminen/myyminen;
 • tilien luominen jäädytetyn tilin korvaamiseksi tai jäljittelemiseksi; sekä
 • sellaisten tilien käyttäminen, jotka X voi luotettavasti liittää yhteisöihin, joiden tiedetään rikkovan Xin sääntöjä.

Jos uskot, että tilisi lukittiin tai jäädytettiin erehdyksessä, voit hakea muutosta.

Lisäresurssit


Lue lisää automaatiosäännöistä kehittäjille, vaalien rehellisyyden turvaamisesta, taloudellisia huijauksia koskevasta käytännöstä, hakkeroitujen aineistojen käytännöstä, tavoista käsitellä koordinoitua haitallista toimintaa sekä kampanjoita ja kilpailuja koskevista ohjeista.

Lue lisää siitä, minkälaisilla tavoilla suoritamme valvontaa ja minkälainen lähestymistapa meillä on käytäntöjen kehittämiseen ja valvontaan.

Jaa tämä artikkeli