นโยบายด้านการควบคุมแพลตฟอร์มและการส่งสแปม

ภาพรวม


เมษายน 2022

ห้ามใช้บริการบน X โดยมีจุดประสงค์ที่จะเผยแพร่หรือยับยั้งข้อมูลที่ไม่ใช่เรื่องจริงหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ควบคุมหรือสร้างความวุ่นวายให้กับผู้อื่นบน X

เราต้องการให้ X เป็นที่ที่ผู้คนสามารถเชื่อมโยงถึงกันฉันเพื่อนมนุษย์ ค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และแสดงออกได้อย่างอิสระและปลอดภัย เพื่อให้ทำเช่นนั้นได้ เราจึงไม่อนุญาตการส่งสแปมหรือการควบคุมแพลตฟอร์มประเภทอื่นๆ เราให้นิยามการควบคุมแพลตฟอร์มว่าเป็นการใช้ X เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวเป็นกลุ่ม มีจำนวนมากเกินไป หรือหลอกลวงเพื่อทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด และ/หรือรบกวนประสบการณ์ของผู้อื่น

การควบคุมแพลตฟอร์มเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ โดยกฎของเรามีไว้เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมที่ไม่อนุญาตหลายประเภท ซึ่งรวมถึง

 • การส่งสแปมที่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ที่มุ่งดึงดูดการเข้าชมหรือความสนใจจากบทสนทนาบน X ไปยังบัญชี เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการริเริ่ม
 • การมีส่วนร่วมที่ไม่จริงเพื่อพยายามทำให้บัญชีหรือเนื้อหาดูเป็นที่นิยมหรือใช้งานมากกว่าที่เป็น
 • ความเคลื่อนไหวที่ร่วมมือกันเพื่อพยายามโน้มน้าวบทสนทนาโดยการปลอมขึ้นด้วยการใช้บัญชีหลายบัญชี บัญชีปลอม ระบบอัตโนมัติ และ/หรือการเขียนสคริปต์ และ
 • ความเคลื่อนไหวอันตรายที่ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมพฤติกรรมที่ละเมิดข้อบังคับของ X
   

อะไรบ้างที่เป็นการละเมิดนโยบายนี้


ภายใต้นโยบายนี้ เราห้ามพฤติกรรมในเรื่องดังต่อไปนี้
 

การมีหลายบัญชีและการร่วมมือ

คุณไม่สามารถลงทะเบียนบัญชี X จำนวนมาก หรือใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างบัญชี X

คุณไม่สามารถขยายหรือรบกวนบทสนทนาโดยการปลอมขึ้นด้วยการใช้บัญชีหลายบัญชี หรือด้วยการร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อละเมิดข้อบังคับของ X ซึ่งรวมถึง

 • บัญชีซ้ำซ้อน – การใช้งานบัญชีหลายบัญชีที่มีลักษณะการใช้งานซ้ำซ้อนกัน เช่น เป็นบุคคลที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน หรือมีเนื้อหาที่คล้ายกันมาก
 • บัญชีที่โต้ตอบกันเอง – การใช้งานบัญชีหลายบัญชีที่โต้ตอบกันเองเพื่อขยายหรือควบคุมความโดดเด่นของทวีตหรือบัญชีใดๆ และ
 • การร่วมมือ – การสร้างบัญชีหลายบัญชีเพื่อโพสต์เนื้อหาซ้ำซ้อนหรือสร้างการมีส่วนร่วมปลอม ซึ่งรวมถึง
  • การโพสต์ทวีตหรือแฮชแท็กที่เหมือนกันหรือคล้ายกันมากจากบัญชีหลายบัญชีที่คุณใช้งาน 
  • การมีส่วนร่วม (รีทวีต ความชอบ การพูดถึง การโหวตในโพลบน X) ซ้ำๆ กับทวีตหรือบัญชีเดียวกันซึ่งมาจากบัญชีหลายบัญชีที่คุณใช้งาน
  • การร่วมมือกับผู้อื่นหรือการว่าจ้างให้ผู้อื่นให้มีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมหรือการเผยแพร่โดยการปลอมขึ้น แม้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะใช้บัญชีเดียวก็ตาม และ
  • การร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการละเมิดข้อบังคับของ X รวมถึงการละเมิดนโยบายด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเรา
    

การมีส่วนร่วมและเมตริก


คุณไม่สามารถขยายผู้ติดตามหรือการมีส่วนร่วมของคุณเองหรือผู้อื่นได้
ซึ่งรวมถึง

 • การขาย/การซื้อการขยายเมตริกของทวีตหรือบัญชี – การขายหรือการซื้อผู้ติดตามหรือการมีส่วนร่วม (รีทวีต ความชอบ การพูดถึง การโหวตในโพลบน X)
 • แอพ – การใช้หรือการส่งเสริมบริการหรือแอพจากผู้พัฒนารายอื่นเพื่อเพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มการมีส่วนร่วมในทวีต
 • การแลกเปลี่ยนการขยาย – การซื้อขายหรือการร่วมมือกันเพื่อแลกเปลี่ยนการติดตามหรือการมีส่วนร่วมในทวีต (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพฤติกรรม “ขบวนผู้ติดตาม”, “deck” และ“รีทวีตแลกรีทวีต”) และ
 • การโอนหรือการขายบัญชี – การขาย การซื้อ การแลกเปลี่ยน หรือการเสนอขาย ซื้อ หรือแลกเปลี่ยนบัญชี X ชื่อผู้ใช้ หรือการเข้าถึงบัญชี X ชั่วคราว
   

การใช้ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ของ X โดยมิชอบ


คุณไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ของ X โดยมิชอบเพื่อรบกวนประสบการณ์ของผู้อื่น
ซึ่งรวมถึง
 

ทวีตและข้อความส่วนตัว

 • การส่งการตอบกลับ การพูดถึง หรือข้อความส่วนตัวเป็นกลุ่มหรือมากเกินไปโดยไม่เป็นที่ต้องการ
 • การโพสต์และการลบเนื้อหาเดียวกันซ้ำๆ
 • การโพสต์ทวีตที่เหมือนกันหรือเกือบเหมือนกันซ้ำๆ หรือการส่งข้อความส่วนตัวที่เหมือนกันซ้ำๆ
 • การโพสต์ทวีตหรือการส่งข้อความส่วนตัวซ้ำๆ ที่ประกอบด้วยลิงก์ที่แบ่งปันโดยไม่มีความคิดเห็นประกอบ ซึ่งทำให้ความเคลื่อนไหวในทวีต/ข้อความส่วนตัวของคุณส่วนใหญ่มีแต่ลิงก์ และ
 • การทวีตวลีหรือเนื้อหาที่มีอยู่แล้วซ้ำๆ ไม่ว่าจะด้วยบัญชีเดียวหรือร่วมกับบัญชีอื่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคัดลอกข้อความและเนื้อหาซ้ำ

กำลังติดตาม

 • “การปั่นจำนวนผู้ติดตาม” – การติดตามแล้วเลิกติดตามบัญชีจำนวนมากเพื่อพยายามขยายจำนวนผู้ติดตามของตนเอง
 • การติดตามอย่างไม่เลือกหน้า – การติดตามและ/หรือเลิกติดตามบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกันจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น โดยเฉพาะด้วยวิธีการอัตโนมัติ และ
 • การคัดลอกผู้ติดตามของบัญชีอื่น โดยเฉพาะด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติ
   

การมีส่วนร่วม

 • การมีส่วนร่วมกับทวีตมากเกินไปหรือโดยอัตโนมัติเพื่อดึงดูดการเข้าชมหรือความสนใจไปยังบัญชี เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการริเริ่ม
 • การเพิ่มผู้ใช้มากเกินไปไปยังรายชื่อหรือช่วงเวลา
   

แฮชแท็ก 

 • การใช้แฮชแท็กยอดนิยมหรือกำลังได้รับความนิยมโดยมีเจตนาที่จะทำลายหรือควบคุมบทสนทนา หรือเพื่อดึงดูดการเข้าชมหรือความสนใจไปยังบัญชี เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการริเริ่ม และ
 • การทวีตด้วยแฮชแท็กที่ไม่เกี่ยวข้องมากเกินไปในทวีตเดียวหรือในหลายทวีต
   

URL

 • การเผยแพร่หรือการลิงก์ไปยังไปยังเนื้อหาที่เป็นอันตรายโดยมีเจตนาให้เกิดความเสียหายหรือทำลายเบราว์เซอร์ (มัลแวร์) หรือคอมพิวเตอร์ หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น (การหลอกเอาข้อมูล) และ 
 • การโพสต์ลิงก์ที่ชวนให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง เช่น ลิงก์แอฟฟิลิเอทและลิงก์โจรกรรมข้อมูลผ่านคลิก
   

อะไรบ้างที่ไม่เป็นการละเมิดนโยบายนี้


พฤติกรรมต่อไปนี้ไม่เป็นการละเมิดนโยบายนี้

 • การโพสต์ลิงก์โดยไม่มีความคิดเห็นประกอบเป็นครั้งคราว
 • การร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อแสดงความเห็น มุมมอง การสนับสนุน หรือการต่อต้านเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ หากพฤติกรรมดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดการละเมิดข้อบังคับของ X และ
 • การใช้งานบัญชีหลายบัญชีที่มีตัวตน วัตถุประสงค์ หรือลักษณะการใช้งานแตกต่างกัน บัญชีเหล่านี้อาจโต้ตอบกันได้ หากไม่ละเมิดข้อบังคับข้ออื่น ตัวอย่างเช่น
  • องค์กรที่เกี่ยวข้องกันแต่มีสาขาแยกกัน เช่น ธุรกิจที่มีที่ทำการหลายแห่ง
  • การใช้งานบัญชีส่วนตัวเพิ่มเติมจากบัญชีนามปากกาหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกหรือโครงการริเริ่มของคุณ และ
  • บอทงานอดิเรก/งานศิลปะ
    

ใครบ้างที่สามารถรายงานการละเมิดนโยบายนี้


ทุกคนสามารถรายงานบัญชีหรือทวีตผ่านโฟลว์การรายงานเฉพาะทางของเรา รายงานเหล่านี้จะใช้รวมกันเพื่อช่วยปรับแต่งระบบบังคับใช้นโยบายของเรา รวมถึงระบุแนวโน้มและรูปแบบของพฤติกรรมแบบใหม่และที่กำลังเกิดขึ้น 
 

ฉันจะรายงานการละเมิดนโยบายนี้ได้อย่างไร


ในแอพ

คุณสามารถรายงานเนื้อหานี้ในแอพดังต่อไปนี้

 1. เลือก รายงานทวีต จากไอคอน 
 2. เลือก น่าสงสัยหรือเป็นสแปม 
 3. เลือกตัวเลือกที่อธิบายว่าทวีตนี้น่าสงสัยหรือกำลังเผยแพร่สแปมอย่างไร
 4. ส่งรายงานของคุณ
   

เดสก์ท็อป

คุณสามารถรายงานเนื้อหานี้ผ่านทางเดสก์ท็อป โดยวิธีการดังนี้

 1. เลือก รายงานทวีต จากไอคอน 
 2. เลือก น่าสงสัยหรือเป็นสแปม
 3. เลือกตัวเลือกที่อธิบายว่าทวีตนี้น่าสงสัยหรือกำลังเผยแพร่สแปมอย่างไร
 4. ส่งรายงานของคุณ

แบบฟอร์มรายงาน

คุณยังสามารถรายงานเนื้อหานี้เพื่อเข้ารับการตรวจสอบผ่านแบบฟอร์มการรายงานของเรา โดยเลือก "ฉันต้องการรายงานสแปม" ในตัวเลือกของ X

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณละเมิดนโยบายนี้


ผลลัพธ์จากการละเมิดนโยบายนี้จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการละเมิด รวมถึงประวัติการละเมิดที่ผ่านมา การดำเนินการของเรายังอาศัยข้อมูลจากประเภทของความเคลื่อนไหวที่เป็นสแปมที่เราระบุได้ การดำเนินการของเราอาจรวมถึงข้อต่อไปนี้
 

การดำเนินการเพื่อป้องกันสแปม

เมื่อเราตรวจพบความเคลื่อนไหวในระดับที่น่าสงสัย บัญชีอาจถูกล็อคและได้รับแจ้งให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น หมายเลขโทรศัพท์) หรือตอบ reCAPTCHA 
 

การบรรจุ URL ในรายการปฏิเสธ

เราจะบรรจุ URL ในรายการปฏิเสธหรือให้คำเตือนเกี่ยวกับ URL ที่เราเชื่อว่าไม่ปลอดภัย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลิงก์ที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงวิธีการอุทธรณ์หากเราระบุ URL ของคุณว่าไม่ปลอดภัยอย่างไม่ถูกต้อง
 

การลบทวีตและการล็อคบัญชีชั่วคราว

 • หากความผิดว่าด้วยการควบคุมแพลตฟอร์มหรือการส่งสแปมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือเป็นความผิดครั้งแรก เราอาจดำเนินการบางอย่างตั้งแต่การสั่งให้ลบทวีตไปจนถึงการล็อคบัญชีชั่วคราว หากมีการทำความผิดว่าด้วยการควบคุมแพลตฟอร์มเพิ่มเติมในภายหลัง เราจะระงับการใช้งานถาวร
 • ในกรณีที่การละเมิดเกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีหลายบัญชี เราอาจขอให้คุณเลือกเก็บไว้เพียงหนึ่งบัญชี บัญชีที่เหลือจะถูกระงับการใช้งานถาวร

การระงับการใช้งานถาวร

สำหรับการละเมิดขั้นรุนแรง บัญชีจะถูกระงับการใช้งานถาวรตั้งแต่การตรวจพบครั้งแรก ตัวอย่างของการละเมิดขั้นรุนแรง ได้แก่

 • การใช้บัญชีที่พฤติกรรมส่วนใหญ่ละเมิดนโยบายที่อธิบายไว้ข้างต้น
 • การใช้กลวิธีที่อธิบายไว้ในหน้านี้เพื่อบั่นทอนความซื่อสัตย์ในการเลือกตั้ง
 • การซื้อ/การขายบัญชี
 • การสร้างบัญชีเพื่อแทนที่หรือเลียนแบบบัญชีที่ถูกระงับการใช้งาน และ
 • การใช้งานบัญชีที่ X สามารถให้เหตุผลได้อย่างน่าเชื่อถือว่าเป็นผู้ที่ละเมิดข้อบังคับของ X

หากคุณเชื่อว่าบัญชีของคุณถูกล็อคหรือระงับการใช้งานด้วยความผิดพลาด คุณสามารถยื่นอุทธรณ์ได้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับของระบบอัตโนมัติสำหรับนักพัฒนา การสนับสนุนความถูกต้องในการเลือกตั้งของเรา นโยบายการส่งสแปมทางการเงินของเรา นโยบายเนื้อหาที่ถูกแฮ็กของเรา แนวทางของเราต่อความเคลื่อนไหวอันตรายที่ร่วมมือกัน และคู่มือสำหรับการส่งเสริมการขายและการแข่งขันของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบังคับใช้ต่างๆ และวิธีการของเราเกี่ยวกับการพัฒนาและการบังคับใช้นโยบาย

แบ่งปันบทความนี้