Policy om plattformsmanipulation och spam

Översikt


April 2022

Du får inte använda Xs tjänster på ett sätt som är avsett att på artificiell väg förstärka eller undertrycka information eller ägna dig åt beteende som manipulerar eller stör andra personers upplevelser på X.

Vi vill att X ska vara en plats där folk kan lära känna varandra, hitta tillförlitlig information och uttrycka sig själva fritt och säkert. För att göra det möjligt tillåter vi inte spam eller andra typer av plattformsmanipulation. Vi definierar plattformsmanipulation som att använda X för att ägna sig åt massaktiviteter, aggressiva eller bedrägliga aktiviteter som vilseleder andra och/eller stör dem.

Plattformsmanipulation kan se ut på många olika sätt, och våra regler är avsedda att hantera en stor mängd förbjudna beteenden, däribland

 • kommersiellt motiverat spam som brukar syfta till att driva trafik eller uppmärksamhet från ett samtal på X till konton, webbplatser, produkter, tjänster eller initiativ
 • falska engagemang där man försöker få konton eller innehåll att verka mer populära eller aktiva än de egentligen är
 • samordnad aktivitet som försöker påverka samtal på artificiell väg genom bruk av flera konton, falska konton, automatisering och/eller skript 
 • samordnad skadlig aktivitet som uppmuntrar eller främjar beteende som bryter mot Xs regler.
   

Vad bryter mot denna policy?


Enligt denna policy förbjuder vi ett antal beteenden inom dessa områden:
 

Flera konton och samordning

Du får inte registrera en mängd X-konton eller använda automatisering för att skapa X-konton.

Du får inte på artificiell väg förstärka eller störa samtal genom att använda flera konton eller genom att samordna med andra om att bryta mot Xs regler. Detta omfattar

 • överlappande konton – att ha flera konton med överlappande användningsområden, t.ex. identiska eller likartade personor eller väsentligen likartat innehåll
 • ömsesidigt samverkande konton – att hantera flera konton som samverkar med varandra om att öka eller manipulera specifika posts eller kontons ställning
 • samordning – att skapa flera konton för att lägga upp samma innehåll eller falska engagemang, däribland att
  • lägga upp identiska eller väsentligen likartade posts eller hashtaggar från flera konton som du hanterar 
  • engagera sig (genom Reposts, gilla-markeringar, omnämnanden, röster i X-omröstningar) flera gånger med samma posts eller konton från flera konton som du hanterar
  • samordna med eller kompensera andra för att de ska ägna sig åt artificiellt engagemang eller förstärkning, även om de människor som är involverade bara använder ett konto 
  • samordna med andra om att engagera sig i eller främja överträdelser mot Xs regler, däribland överträdelser mot vår policy mot kränkande beteende.
    

Engagemang och statistik


Du får inte öka dina egna eller andras följare eller engagemang på artificiell väg.
Detta omfattar

 • att sälja/köpa högre post- eller kontostatisik – att sälja eller köpa följare eller engagemang (Reposts, gilla-markeringar, omnämnanden, röster i X-omröstningar)
 • appar – att använda eller främja externa tjänster eller appar som påstås lägga till följare eller engagemang för posts
 • ömsesidig uppbyggnad – att utbyta eller samordna att utbyta följningar eller post-engagemang (bland annat deltagande i ”följtåg”, ”lekar" och ”Repost för Repost”-beteende)
 • kontoöverföringar eller kontoförsäljningar – att sälja, köpa, handla med eller erbjuda att sälja, köpa eller handla med X-konton, X-användarnamn eller tillfällig åtkomst till X-konton.
   

Missbruk av inslag i Xs produkter


Du får inte missbruka Xs produktfunktioner för att störa andra.
Detta omfattar
 

posts och direktmeddelanden

 • Att skicka mängder av svar, aggressiva eller oönskade svar, omnämnanden eller direktmeddelanden.
 • Att lägga upp och radera samma innehåll upprepade gånger.
 • Att upprepade gånger lägga upp identiska eller nästan identiska posts eller att upprepade gånger skicka identiska direktmeddelanden.
 • Att upprepade gånger lägga upp posts eller skicka direktmeddelanden som består av länkar som delas utan kommentarer, så att detta utgör huvuddelen av din post-/direktmeddelandeaktivitet.
 • Att posta en befintlig fras eller befintligt innehåll flera gånger, antingen själv eller i samarbete med andra konton. Läs mer i vår policy som rör copypasta och dubblerat innehåll.

Följningar

 • ”Omsättning av följare” – att följa och sedan avfölja många konton i ett försök att öka din egen följarskara.
 • Följande utan åtskillnad – att följa och/eller avfölja ett stort antal orelaterade konton under en kort tid, i synnerhet genom automatiska metoder.
 • Att kopiera ett annat kontos följare, särskilt på automatisk väg.
   

Engagemang

 • Att aggressivt eller automatiskt engagera dig i posts för att leda trafik eller uppmärksamhet till konton, webbplatser, produkter, tjänster eller initiativ.
 • Att aggressivt lägga till användare på listor eller i ögonblick.
   

Hashtaggar 

 • Att använda en trendande eller populär hashtagg i syfte att underminera eller manipulera ett samtal eller att leda trafik eller uppmärksamhet till konton, webbplatser, produkter, tjänster eller initiativ.
 • Att posta med alltför många, orelaterade hashtaggar i samma post eller i flera posts.
   

Webbadresser

 • Att publicera eller länka till skadligt innehåll vars syfte är att skada eller störa en annan persons webbläsare (skadliga program) eller dator eller att göra intrång i en persons privatliv (nätfiske). 
 • Att lägga upp vilseledande eller bedrägliga länkar, t.ex. affiliate-länkar och klickkapningslänkar.
   

Vad bryter inte mot denna policy?


Det följande bryter inte mot denna policy:

 • Att lägga upp länkar utan kommentarer någon gång ibland.
 • Att samordna med andra om att uttrycka idéer, åsikter, stöd eller motstånd mot en sak, förutsatt att sådant beteende inte bryter mot Xs regler.
 • Att ha flera konton med skilda identiteter, syften eller användningsområden. Dessa konton får samtala med varandra, förutsatt att de inte bryter mot andra regler. Ett par exempel är
  • organisationer med relaterade men separata avdelningar eller grenar, t.ex. företag som finns på flera platser
  • att ha ett personligt konto utöver pseudonyma konton eller konton som förknippas med dina hobbyer eller initiativ
  • hobbybotar/konstnärliga botar.
    

Vilka får rapportera överträdelser mot denna policy?


Alla får rapportera konton eller posts via vårt rapporteringsflöde. Dessa rapporter sammanställs för att vi ska kunna förbättra våra system och identifiera nya och framträdande beteendetrender och beteendemönster. 
 

Hur rapporterar jag överträdelser mot denna policy?


I appen

Du kan rapportera detta innehåll i appen på detta vis:

 1. Välj Rapportera post från ikonen  .
 2. Välj Det är suspekt eller spam
 3. Välj det alternativ som bäst beskriver på vilket sätt denna post är suspekt eller sprider spam.
 4. Skicka rapporten.
   

Datorer

Du kan rapportera detta innehåll via din dator på detta vis:

 1. Välj Rapportera post från ikonen  .
 2. Välj Det är suspekt eller spam.
 3. Välj det alternativ som bäst beskriver på vilket sätt denna post är suspekt eller sprider spam.
 4. Skicka rapporten.

Rapportformulär

Du kan även rapportera detta innehåll för granskning via vårt spamrapporteringsformulär genom att välja alternativet Jag vill rapportera spam på X.

Vad händer om du bryter mot denna policy?


Följderna för att bryta mot denna policy varierar beroende på hur svår överträdelsen är och din tidigare historia av överträdelser. Den åtgärd vi väljer beror även på vilken typ av spamartad aktivitet som vi har identifierat. Vi kan vidta följande åtgärder:
 

Antispam

När vi identifierar suspekta aktivitetsnivåer kan konton låsas och ombes att lämna ytterligare information (t.ex. ett telefonnummer) eller att lösa en reCAPTCHA. 
 

Neka webbadresser

Vi nekar eller lämnar varningar om webbadresser som vi anser vara osäkra. Läs mer om osäkra länkar, bland annat om hur du kan överklaga om vi har identifierat din webbadress som osäker men detta är fel.
 

Radering av posts och tillfälliga kontolåsningar

 • Om plattformsmanipulationen eller spamöverträdelsen är en isolerad händelse eller första gången du gör något sådant, kan vi vidta ett antal åtgärder som varierar mellan att kräva att du raderar en eller flera posts till att tillfälligt låsa ett eller flera konton. Alla efterföljande överträdelser genom plattformsmanipulering leder till längre låsperioder.
 • Om du bryter mot en regel och har använt flera konton kan du bli ombedd att välja ett konto som du vill behålla. De resterande kontona stängs av permanent.

Permanent avstängning

För allvarliga överträdelser stängs kontona av så fort överträdelsen upptäcks. Exempel på allvarliga överträdelser omfattar att

 • hantera konton där huvuddelen av beteendet bryter mot policyerna som beskrivs ovan
 • använda någon av metoderna som beskrivs på den här sidan för att underminera ett vals helgd
 • köpa/sälja konton
 • skapa konton för att ersätta eller efterlikna ett avstängt konto
 • handha konton som X har god anledning att tillskriva personer eller organisationer som är kända för att bryta mot Xs regler.

Om du menar att ditt konto har låsts eller stängts av av misstag kan du överklaga.

Ytterligare resurser


Läs mer om våra automatiseringsregler för utvecklare, vårt jobb med vals helgd, vår policy mot finansiella bedrägerier, vår policy om hackade material, vår metod för att hantera samordnad skadlig aktivitet samt våra riktlinjer för kampanjer och tävlingar.

Läs mer om alla våra möjligheter att genomdriva våra regler och vårt sätt att utveckla och tillämpa policyer.

Dela artikeln