Kränkningar och trakasserier

Översikt

Juni 2023


Du får inte dela kränkande innehåll, trakassera någon eller uppmuntra andra att göra det.

På X bör du känna dig trygg att uttrycka just din unika synpunkt. Vi tror på yttrandefrihet och öppen dialog, och för att frammana sunda dialoger på plattformen och ge enskilda personer möjlighet att uttryck vitt skilda åsikter och trossatser, förbjuder vi beteende och innehåll som trakasserar eller skrämmer eller förödmjukar andra. Utöver att vara en risk för andras säkerhet kan kränkande beteende även leda till fysiska och känslomässiga prövningar för dem som utsätts för det. 

 

Vad är en överträdelse av denna policy? 

 

Riktade trakasserier

Vi betraktar riktat beteende som illasinnat, icke ömsesidigt och avsett att förnedra eller förödmjuka en eller flera personer. Vi förbjuder följande beteende på plattformen:

 • Publicering av flera posts under en kort period eller en ständig ström av svar med illasinnat innehåll riktat mot en enskild person. Detta gäller även konton som bara har till syfte att trakassera en enskild eller flera personer.
 • Omnämnande av eller taggning av användare med illasinnat innehåll.

 

Uppmuntran av eller uppmaningar till andra att trakassera en enskild eller grupp

Vi tillåter inte beteende som uppmuntrar andra att trakassera eller angripa specifika personer eller grupper med kränkningar. Detta omfattar bland annat uppmaningar till att smäda eller trakassera folk på nätet och beteende som uppmuntrar till insatser i det verkliga livet som fysiska trakasserier.

 

Oönskat sexuellt innehåll eller uppenbar objektifiering

Även om en del nakenbilder med tillstånd och material avsett för vuxna är tillåtet på X, förbjuder vi oönskat sexuellt innehåll och åskådlig objektifiering som objektifierar en enskild person sexuellt utan dennas tillstånd. Detta omfattar men är inte begränsat till

 • att skicka icke efterfrågade och/eller önskade vuxenmedier, däribland bilder, videor och GIF-bilder 
 • oönskade sexuella samtal om någons kropp 
 • önskemål om sexuella handlingar 
 • allt annat innehåll som på något annat vis sexualiserar en enskild person utan dennas medgivande. 
   

Förolämpningar

Vi vidtar åtgärder mot bruket av förolämpningar eller svordomar som riktas mot andra. I vissa fall, bland annat vid allvarligt, repetitivt bruk av förolämpningar eller svordomar där sammanhanget är att trakassera eller skrämma andra, kan vi kräva att posten tas bort. I andra fall, bland annat måttligt, isolerat bruk av förolämpningar och svordomar där sammanhanget är att trakassera eller skrämma andra, kan vi begränsa hur synlig posten är enligt diskussionen nedan. Observera även att det kan hända att vissa personer kan tycka att vissa ord är upprörande men att vi inte vidtar åtgärder i alla fall där förolämpande ord används. 

 

Förnekelse av våldsamma händelser

Vi tillåter inte innehåll där man förnekar att massmord eller andra händelser där många dog har ägt rum och då vi kan verifiera att händelsen har inträffat, samt när innehåll distribueras i ett kränkande sammanhang. Detta kan omfatta referenser till att sådana händelser är ”påhitt” eller att hävda att offer eller överlevande är falska eller ”skådespelare”. Detta omfattar bland annat händelser som Förintelsen, skolskjutningar, terroristattacker och naturkatastrofer.

 

Måste jag vara den som utsätts för detta innehåll för att det ska granskas för brott mot Xs regler?

För att hjälpa våra team att förstå sambandet behöver vi ibland tala direkt med personen som texten är riktad till för att se till att vi har den information vi behöver innan vi vidtar några åtgärder. Vissa posts kan tyckas vara kränkande eller trakasserande när de ses enskilt men inte om de ses inom ramen för ett bredare samtal. När vi granskar ärenden är det kanske inte uppenbart om syftet är att kränka en person, eller om det är Exkludera posten från att ha annonser bredvid

 • Göra innehåller på X mindre synligt på X genom attx
  • ta bort posten från sökresultat, rekommendationer i produkten, trender, notiser och hemtidslinjer
  • begränsa identifiering av posten gentemot upphovsmannens profil
  • ranka ned posten i svar
  • begränsa gilla-markeringar, svar, Reposts, citat-posts, bokmärken, delningar, fästning i profilen, engagemangsantal eller Redigera post
  • se till att posten inte får ha annonser intill sig
 • exkludera posts och/eller konton i e-postrekommendationer eller rekommendationer i produkter 
 • kräva att posten tas bort.
  • Vi kan t.ex. begära att en person tar bort det aktuella innehållet och att hen bara får använda X i skrivskyddat läget innan hen får posta igen.
 • Konton vars enda syfte är att bryta mot vår policy som rör oönskat sexuellt innehåll och åskådlig objektifiering eller konton som bara är till för att trakassera enskilda personer stängs av.

Läs mer om våra tänkbara åtgärder.

En person som menar att hens konto har stängts av av misstag kan överklaga.

Dela denna artikel