Krænkende adfærd

Twitter-regler: Du må ikke deltage i målrettet chikane af en person eller tilskynde andre til at gøre det. Vi betragter krænkende adfærd som et forsøg på at chikanere, intimidere eller lukke munden på en anden person.
 

Begrundelse


På Twitter skal du kunne føle dig sikker, når du udtrykker dit selvstændige synspunkt. Vi går ind for ytringsfrihed og en åben dialog, men denne underliggende filosofi er ikke meget værd, hvis folk ikke tør udtrykke deres holdninger. 

For at fremme en sund dialog på platformen og sikre, at folk trygt kan give udtryk for deres holdninger og overbevisninger, forbyder vi adfærd, som chikanerer eller intimiderer, eller på anden vis har til hensigt at udskamme eller nedgøre andre. Ud over at udgøre en risiko for folks sikkerhed, kan krænkende adfærd også få fysiske og emotionelle følger for de berørte. 

Lær mere om vores tilgang til udvikling af politikker og vores filosofi om håndhævelse.

Hvornår dette gælder 


Visse Tweets kan forekomme stødende, når de står alene, men ikke når de ses i sammenhæng med en længere samtale. Når vi gennemgår denne slags indhold, er det ikke altid tydeligt, om hensigten har været at chikanere en enkeltperson, eller om der er tale om en mindelig samtale. For at hjælpe vores teams med at forstå konteksten af en samtale, kan det være nødvendigt at høre direkte fra den person, som der målrettes imod, for at sikre, at vi har alle de nødvendige oplysninger, før vi træffer de nødvendige foranstaltninger.

Vi gennemgår og handler på indberetninger af konti, hvor en enkeltperson eller en gruppe er blevet udsat for følgende adfærd i Tweets eller direkte beskeder. For konti, der udøver krænkende adfærd på deres profil, se vores politik for krænkende profiler. For adfærd målrettet mod personer på baggrund af race, etnicitet, national oprindelse, seksuel orientering, køn, kønsidentitet, religiøst tilhørsforhold, alder, handicap eller alvorlig sygdom kan dette være en overtrædelse af vores politik for hadefuld adfærd.


Trusler om vold

Vi forbyder indhold, der indeholder trusler om vold mod et identificerbart mål. Trusler om vold er hensigtserklæringer om at påføre andre skader, der ville resultere i alvorlig og varig personskade, hvor en enkeltperson kunne dø eller blive alvorligt såret, f.eks. "Jeg dræber dig."

Bemærk: Vi har en nultolerancepolitik mod trusler om vold. Alle, der anses for at have delt trusler om vold, vil øjeblikkeligt og permanent få deres konto suspenderet. Ønske, håbe eller opfordre til påføring af alvorlig skade på en person eller en gruppe af personer.

Ønske, håbe eller opfordre til alvorlig skade på en person eller en gruppe af personer

Vi tolererer ikke indhold, der ønsker, håber, promoverer, tilskynder til eller udtrykker et ønske om død, alvorlig personskade eller alvorlig sygdom for en enkeltperson eller en gruppe af personer. Dette omfatter blandt andet: 

 • At håbe, at nogen dør af en alvorlig sygdom, f.eks. "Jeg håber, at du får kræft og dør."
 • At ønske, at nogen bliver udsat for en alvorlig ulykke, f.eks. "Jeg vil ønske, at du bliver ramt af en bil, næste gang du åbner munden."
 • At sige, at en gruppe enkeltpersoner fortjener, at komme alvorligt til skade, f.eks. "Hvis denne gruppe demonstranter ikke holder mund, fortjener de at blive skudt."
   

Om undtagelser for ønsker om skade på Twitter 

Vi anerkender, at samtaler angående visse enkeltpersoner, som beviseligt er blevet anklaget for alvorlig vold kan fremkalde raseri og ønsker om skade. I disse begrænsede tilfælde vil vi anmode brugeren om at slette Tweetet, uden at kontoen bliver straffet, får en advarsel eller bliver suspenderet. Eksempler omfatter blandt andet:

 •  "Jeg ønsker, at alle voldtægtsforbrydere dør." 
 • "Børnemishandlere skulle hænges."
   

Uønskede seksuelle tilnærmelser

Selv om noget nøgenhed med samtykke og voksenindhold er tilladt på Twitter, forbyder vi uønskede seksuelle tilnærmelser og indhold, som seksuelt objektificerer en enkeltperson uden vedkommendes samtykke. Dette omfatter blandt andet:

 • at sende nogen uopfordrede og/eller uønskede voksenmedier, herunder billeder, videoer og GIF'er; 
 • uønsket seksuel diskussion af en persons krop; 
 • anmodning om seksuelle handlinger; og 
 • ethvert andet indhold, som på nogen måde seksualiserer en enkeltperson uden dennes samtykke. 
   

Brug af fornærmelser, bandeord og nedladende kommentarer med det formål at chikanere eller intimidere andre

Vi tager affære mod brug af fornærmelser, bandeord og nedladende kommentarer målrettet mod andre. I nogle tilfælde kan vi kræve, at Tweets fjernes, f.eks. ved (men ikke begrænset til) alvorlig og gentagen brug af fornærmende eller nedladende kommentarer, der har til hensigt at chikanere eller intimidere andre. I andre tilfælde kan vi begrænse synligheden af Tweets som nærmere beskrevet nedenfor, f.eks. ved (men ikke begrænset til) moderat, isoleret brug af fornærmelser og bandeord, der har til hensigt at chikanere eller intimidere andre. Bemærk også, at selv om nogle enkeltpersoner kan finde visse udtryk fornærmende, reagerer vi ikke på alle tilfælde, hvor fornærmende udtryk anvendes. 


Opmuntring eller opfordring til andre om at chikanere en enkeltperson eller en gruppe af personer

Vi forbyder adfærd, som opmuntrer andre til at chikanere eller målrette krænkende adfærd mod specifikke enkeltpersoner eller grupper. Dette omfatter blandt andet opfordringer til at krænke eller chikanere personer online og opførsel, som opfordrer til handlinger offline, såsom fysisk chikane. 

 

Benægtelse af begivenheder med mange ofre

Vi forbyder indhold, der benægter, at folkedrab eller andre begivenheder med mange ofre har fundet sted, hvis vi kan bekræfte, at den pågældende begivenhed har fundet sted, og hvis indholdet deles med henblik på at krænke andre. Det kan f.eks. være henvisning til en sådan begivenhed som en "spøg" eller påstande om, at ofre eller overlevende er falske eller er "skuespillere". Det inkluderer, men er ikke begrænset til, begivenheder såsom Holocaust, skoleskyderier, terroristangreb og naturkatastrofer.

 

Skal jeg være målet for sådant indhold for, at det kan blive gennemgået for overtrædelser af Twitter-reglerne?

Nej, vi gennemgår indberetninger af sådant indhold både fra den forurettede og vidner.


Konsekvenser

Ved udmålingen af straffen for overtrædelse af denne politik overvejer vi en række faktorer, blandt andet overtrædelsens karakter og enkeltpersonens tidligere overtrædelser. Følgende er liste over potentielle håndhævelsesmuligheder, som vi forbeholder os retten til at benytte i tilfælde af brud på denne politik:

 • Nedgradering af Tweets ift. svar, undtagen når brugeren følger Tweet'ets ophavsmand.
 • Udelukke Tweets fra, at kunne positioneres i toppen af søgeresultater og/eller på tidslinjen hos brugere, der ikke følger Tweet'ets ophavsmand.
 • Udelukkelse af Tweets og/eller kontoer i e-mails eller in-product anbefalinger. 
 • Kræve, at Tweets fjernes.
  • Vi kan f.eks. bede en person om at fjerne det overtrædende indhold og gøre det umuligt for vedkommende at tweete (kun læse) i en periode. Efterfølgende overtrædelser vil forlænge perioden, hvor der ikke kan tweetes og kan i sidste ende medføre en permanent suspendering.
 • Suspenderer kontoer, der efter vores vurdering primært engagerer sig i krænkende adfærd som fastlagt af denne politik, eller kontoer, som har delt trusler om vold.

Lær mere om vores håndhævelsesmuligheder.

Hvis nogen mener, at deres konto er blevet suspenderet ved en fejl, kan de appellere.

Del denne artikel