התנהגות פוגענית

הכללים של טוויטר אינך רשאי להטריד אדם אחר באופן מכוון, או לעודד אחרים לעשות זאת. אנחנו מחשיבים ניסיון להטריד אדם אחר, לאיים עליו או להשתיק אותו כהתנהגות פוגענית.
 

ההיגיון שמאחורי הכללים


טוויטר צריך להיות מקום שבו אין לך חשש מלהביע את השקפתך הייחודית. אנחנו מאמינים בחופש הביטוי ובדו-שיח פתוח, אך עקרון היסוד הזה הופך לחסר משמעות אם קולות מושתקים כי אנשים פוחדים להביע את דעתם. 

כדי לאפשר דו-שיח בריא בפלטפורמה ולחזק הבעת מגוון דעות ואמונות ע"י המשתמשים, אנחנו אוסרים התנהגות מטרידה או מאיימת, או כזו שמיועדת לבייש או להשפיל אחרים. בנוסף לסכנה לבטיחות של אנשים, התנהגות פוגענית עלולה גם להוביל לקשיים פיזיים ורגשיים אצל הנפגעים. 

מידע נוסף על הגישה שלנו ביחס לפיתוח מדיניות ומדיניות האכיפה שלנו.

מתי זה רלוונטי 


יש ציוצים שעלולים להיראות פוגעניים כשהם מוצגים בנפרד, אך לא כשהם מוצגים בהקשר של שיחה רחבה יותר. כשאנחנו בודקים תוכן כזה, לא תמיד ברור אם הוא נועד להטריד מישהו או שהוא חלק משיחה בהסכמה הדדית. כדי לעזור לצוותים שלנו להבין את ההקשר של השיחה, ייתכן שנצטרך לשמוע ישירות מהאדם שהתוכן כוון אליו, כדי להבטיח שכל המידע הדרוש נמצא בידינו לפני שננקוט פעולת אכיפה כלשהי.

אנחנו נבדוק דיווחים על חשבונות - ונפעל נגד חשבונות כאלה - שמנסים לפגוע באדם מסוים או בקבוצת אנשים, דרך ציוצים או מסרים ישירים, באמצעות התנהגות מהסוגים הבאים. לגבי חשבונות שמתנהגים בצורה פוגענית בפרופיל שלהם, ראה את המדיניות שלנו לגבי פרופילים פוגעניים. התנהגות פוגענית כלפי אנשים על בסיס גזע, קבוצה אתנית, לאום, נטייה מינית, מגדר, זהות מגדרית, השתייכות דתית, גיל, מוגבלות או מחלה קשה, עשויה להיחשב הפרה של המדיניות שלנו בנושא הבעת שנאה.


הבעת משאלה, תקווה או קריאה לפגיעה חמורה באדם או בקבוצת אנשים

אין לנו סובלנות כלפי תוכן המכיל משאלות, תקוות, קידום, הסתה למען או הבעה של רצון במוות, פגיעה פיזית או מחלה קשה נגד אדם או קבוצת אנשים. זה כולל, ללא הגבלה: 

 • הבעת תקווה שמישהו ימות כתוצאה ממחלה קשה, כגון: "הלוואי שתקבל סרטן ותמות".
 • הבעת תקווה שמישהו ייפול קורבן לתאונה קשה, כגון: "הלוואי שידרוס אותך אוטו בפעם הבאה שאתה פותח את הפה הגדול שלך".
 • אמירה שלקבוצת אנשים מגיעה פגיעה פיזית קשה, כגון: "אם קבוצת המחאה הזאת לא תסתום, צריך לירות בהם".
   

לגבי החרגות של הבעות תקווה לפגיעה שמופיעות בטוויטר 

אנחנו מבינים ששיחות על אנשים מסוימים שמואשמים באלימות, וקל להאמין לטענות נגדם, עלולות להצית כעס ולהביא להבעות תקווה לפגיעה שקשורות בכך. במקרים מוגבלים אלה אנחנו נבקש מהמשתמש למחוק את הציוץ, ללא סכנת ענישה, התראה או השעיה של החשבון. הדוגמאות כוללות, ללא הגבלה:

 •  "הלוואי וכל האנסים ימותו". 
 • "צריך לתלות את מי שמתעלל בילדים".
   

הצעות מיניות בלתי רצויות

אמנם מידה מסוימת של עירום בהסכמה ותוכן למבוגרים מותרת בטוויטר, אך אנחנו אוסרים על הצעות מיניות בלתי רצויות ותוכן שמחפיץ מינית אדם ללא הסכמתו. בכל נכללים, ללא הגבלה:

 • שליחה שלא לפי בקשה ו/או לא רצויה של תוכן למבוגרים, כולל תמונות, סרטונים וקבצי GIF; 
 • דיון מיני לא רצוי לגבי גוף של מישהו; 
 • שידול לפעולות מיניות; 
 • וכל תוכן אחר שמתייחס לאדם באופן מיני ללא הסכמתו. 
   

שימוש בעלבונות תוקפניים שמטרתם להטריד אחרים או לאיים עליהם

אנחנו נוקטים פעולה נגד עלבונות תוקפניים מדי המכוונים כלפי מישהו, כולל תוכן המכיל הכפשות או מילים דומות. יש לזכור שגם אם יש מי שיראו מונחים מסוימים כפוגעניים, אנחנו לא ננקוט פעולה בכל מקרה שבו מופיעים מונחים מעליבים. 


עידוד או קריאה לאחרים להטריד אדם או קבוצת אנשים

אנחנו אוסרים התנהגות שמעודדת אחרים להטריד אנשים מסוימים או קבוצות מסוימות, או להפוך אותם למטרה של התנהגות פוגענית. ובין היתר, הפיכת אנשים למטרות של פגיעה או הטרדה ברשת, והתנהגות שמעודדת פעולה מחוץ לרשת, כגון הטרדה פיזית. 

 

הכחשת אירועי נפגעים המוניים

אנו אוסרים על תכנים המכחישים שרצח המוני או אירועים אחרים עם מרובי נפגעים התרחשו, כאשר ניתן לאמת שהאירוע אכן התרחש, וכאשר התוכן מופץ מתוך כוונה פוגענית. זה עשוי לכלול התייחסויות לאירוע כזה כאל "מתיחה" או טענות שהקורבנות או הניצולים מזויפים או "שחקנים". ובכלל זה, אירועים כמו השואה, ירי בבתי ספר, פיגועי טרור ואסונות טבע.

 

האם התוכן הפוגעני צריך להיות מכוון כלפי לצורך בדיקת הפרה של הכללים של טוויטר?

לא, אנחנו בודקים דיווחים גם של הנפגעים מתוכן כזה וגם של משקיפים מהצד.


השלכות

בקביעת העונש על הפרת מדיניות זו אנחנו שוקלים מספר גורמים, כולל אך ללא הגבלה, חומרת ההפרה והיסטוריית ההפרות של המשתמש. 

למשל, אנחנו עשויים לבקש ממישהו להסיר את התוכן שמכיל את ההפרה, ולהימצא לפרק זמן במצב של קריאה בלבד, לפני שיוכל לצייץ שוב. הפרות חדשות יובילו למצבים ממושכים יותר של הרשאת 'קריאה בלבד', והן עשויות להביא בסופו של דבר להשעיה לצמיתות. אם חשבון מפגין בעיקר התנהגות פוגענית, אנחנו עלולים להשעות את החשבון לצמיתות, לאחר בדיקה מקדימה. 

למידע נוסף על מגוון אפשרויות האכיפה שלנו.

שתף מאמר זה