התנהגות פוגענית

הכללים של טוויטר: אין להטריד אדם אחר באופן מכוון או לעודד אחרים לעשות זאת. אנו מחשיבים ניסיון להטריד אדם אחר, לאיים עליו או להשתיק אותו כהתנהגות פוגענית.
 

ההיגיון שמאחורי הכללים


טוויטר צריכה להיות מקום שבו אין לך חשש מלהביע את השקפתך הייחודית. אנחנו מאמינים בחופש הביטוי ובדו-שיח פתוח, אך עקרון יסוד זה מאבד משמעות אם קולות מושתקים, כי אנשים פוחדים להביע את דעתם. 

כדי לאפשר דו-שיח בריא בפלטפורמה ולחזק הבעת מגוון דעות ואמונות ע"י המשתמשים, אנחנו אוסרים על התנהגות מטרידה או מאיימת, או כזו שמיועדת לבייש או להשפיל אחרים. בנוסף לסכנה לבטיחות של אנשים, התנהגות פוגענית עלולה גם להוביל לקשיים פיזיים ורגשיים אצל הנפגעים. 

מידע נוסף על הגישה שלנו לפיתוח מדיניות ופילוסופיית האכיפה שלנו.

מתי זה רלוונטי 


יש ציוצים שעלולים להיראות פוגעניים כשהם מוצגים בנפרד, אך לא כשהם מוצגים בהקשר של שיחה רחבה יותר. כשאנחנו בודקים תוכן כזה, לא תמיד ברור אם הוא נועד להטריד מישהו או שהוא חלק משיחה בהסכמה הדדית. כדי לעזור לצוותים שלנו להבין את ההקשר של השיחה, ייתכן שנצטרך לשמוע ישירות מהאדם שהתוכן כוון אליו, כדי להבטיח שכל המידע הדרוש נמצא בידינו לפני שננקוט פעולת אכיפה כלשהי.

אנחנו נבדוק דיווחים על חשבונות - ונפעל נגד חשבונות כאלה - שמנסים לפגוע באדם מסוים או בקבוצת אנשים, בציוצים או במסרים ישירים, באמצעות התנהגות מהסוגים הבאים. לגבי חשבונות שמתנהגים בצורה פוגענית בפרופיל שלהם, נא לראות את המדיניות שלנו לגבי פרופילים פוגעניים. התנהגות פוגענית כלפי אנשים על בסיס גזע, קבוצה אתנית, לאום, נטייה מינית, מגדר, זהות מגדרית, השתייכות דתית, גיל, מוגבלות או מחלה קשה, עשויה להיחשב כהפרה של המדיניות שלנו בנושא הבעת שנאה.


איומים אלימים

אנו אוסרים על תוכן שכולל איומים אלימים כלפי מטרה הניתנת לזיהוי. איומים אלימים הן הצהרות של כוונה לגרום לפציעה שעלולה להתבטא בפגיעות גוף קשות ומתמשכות, כאשר אדם עלול למות או להיפצע באופן משמעותי, כגון "אני אהרוג אותך".‬

לתשומת ליבך: יש לנו מדיניות "אפס סובלנות" כלפי איומים אלימים. חשבונות של משתמשים שיימצא לגביהם כי השמיעו איומים אלימים, יושעו מיידית ולצמיתות.

הבעת משאלה, תקווה או קריאה לפגיעה חמורה באדם או בקבוצת אנשים

אין לנו סובלנות כלפי תוכן המכיל משאלות, תקוות, קידום, הסתה או הבעה של רצון למוות, פגיעה פיזית או מחלה קשה, נגד אדם או קבוצת אנשים. זה כולל, ללא הגבלה: 

 • הבעת תקווה שמישהו ימות כתוצאה ממחלה קשה, כגון:"הלוואי שתקבל סרטן ותמות".
 • הבעת תקווה שמישהו ייפול קורבן לתאונה קשה, כגון:"הלוואי שידרוס אותך אוטו בפעם הבאה שאתה פותח את הפה הגדול שלך".
 • אמירה שלקבוצת אנשים מגיעה פגיעה פיזית קשה, כגון:"אם קבוצת המחאה הזאת לא תסתום, צריך לירות בהם".
   

לגבי החרגות של הבעות תקווה לפגיעה שמופיעות בטוויטר 

אנחנו מבינים ששיחות על אנשים מסוימים שמואשמים באלימות באופן אמין, עלולות להצית כעס ולהביא להבעות תקווה לפגיעה שקשורות בכך. במקרים מוגבלים אלה אנחנו נבקש מהמשתמש למחוק את הציוץ, ללא סכנת ענישה, התראה או השעיה של החשבון. הדוגמאות כוללות, ללא הגבלה:

 •  "הלוואי שכל האנסים ימותו". 
 • "צריך לתלות את מי שמתעלל בילדים".
   

הצעות מיניות בלתי רצויות

בעוד שמידה מסוימת של עירום בהסכמה ותוכן למבוגרים מותרת בטוויטר, אנחנו אוסרים על הצעות מיניות בלתי רצויות ועל תוכן שמחפיץ מינית אדם ללא הסכמתו. זה כולל, ללא הגבלה:

 • שליחה שלא לפי בקשה ו/או לא רצויה של תוכן למבוגרים, כולל תמונות, סרטונים וקובצי GIF; 
 • דיון מיני לא רצוי לגבי גוף של מישהו; 
 • שידול לפעולות מיניות; וכן 
 • כל תוכן אחר שמתייחס לאדם באופן מיני ללא הסכמתו. 
   

שימוש בכינויי גנאי, גסויות או קללות שמטרתם להטריד אחרים או לאיים עליהם

אנו נוקטים פעולה נגד השימוש בכינויי גנאי, גסויות או קללות כלפי אחרים במקרים מסוימים, כגון (אך ללא הגבלה) שימוש חמור וחוזר בכינויי גנאי, קללות או השמצות גזעניות/סקסיסטיות, כשהכוונה העיקרית היא להטריד או להפחיד אחרים, אנו עשויים לדרוש את הסרת הציוץ. במקרים אחרים, כגון (אך ללא הגבלה) שימוש מתון וחד-פעמי בכינויי גנאי וגסויות, כשהכוונה העיקרית היא להטריד או להפחיד אחרים, אנו עשויים להגביל את נראות הציוץ כפי שמתואר להלן. יש לזכור שגם אם יש מי שיראו מונחים מסוימים כפוגעניים, אנחנו לא ננקוט פעולה בכל מקרה שבו מופיעים מונחים מעליבים. 


עידוד או קריאה לאחרים להטריד אדם או קבוצת אנשים

אנחנו אוסרים התנהגות שמעודדת אחרים להטריד אנשים מסוימים או קבוצות מסוימות, או להפוך אותם למטרה של התנהגות פוגענית. זה כולל, ללא הגבלה, קריאות להפיכת אנשים למטרות של פגיעה או הטרדה ברשת, והתנהגות שמעודדת פעולה מחוץ לרשת, כגון הטרדה פיזית. 

 

הכחשת התרחשות של אירועי נפגעים המוניים

אנו אוסרים על תכנים המכחישים התרחשות רצח המוני או אירועים אחרים מרובי נפגעים, כשניתן לאמת שהאירוע אכן התרחש וכשהתוכן מופץ מתוך כוונה פוגענית. זה עשוי לכלול התייחסויות לאירוע כזה כאל "מתיחה", או טענות שהקורבנות או הניצולים מזויפים או"שחקנים". ובכלל זה, אירועים כמו השואה, ירי בבתי ספר, פיגועי טרור ואסונות טבע.

 

האם התוכן הפוגעני צריך להיות מכוון כלפיי לצורך בדיקת הפרה של הכללים של טוויטר?

לא, אנחנו בודקים גם דיווחים של הנפגעים מתוכן כזה וגם של משקיפים מהצד.


השלכות

בקביעת העונש על הפרת מדיניות זו אנחנו שוקלים מספר גורמים, כולל אך ללא הגבלה, חומרת ההפרה והיסטוריית ההפרות של המשתמש. להלן רשימת אפשרויות האכיפה עבור תוכן שמפר מדיניות זו:

 • הורדת דירוג ציוצים בתגובות, למעט מקרים בהם המשתמש עוקב אחר כותב הציוץ.
 • מניעת אפשרות תגבור של ציוצים בתוצאות חיפוש ראשונות ו/או בצירי הזמן עבור משתמשים שלא עוקבים אחר כותב הציוץ.
 • אי הכללה של ציוצים ו/או חשבונות בהמלצות דואר אלקטרוני או בתוך מוצר. 
 • דרישה להסרת ציוץ.
  • לדוגמה, אנו עשויים לבקש ממישהו להסיר את התוכן המפר ולהגביל את פעילותו למצב קריאה בלבד למשך תקופה מסוימת, לפני שהוא יוכל לצייץ שוב. הפרות חדשות יובילו לתקופות ממושכות יותר של קריאה בלבד, והן עשויות להביא בסופו של דבר להשעיה לצמיתות.
 • השעיית חשבונות שלפי קביעתנו השימוש העיקרי בהם הוא להתנהגות פוגענית כפי שהוגדרה במדיניות זו, או כאלה ששיתפו איומים אלימים.

מידע נוסף על מגוון אפשרויות האכיפה שלנו.

אם מישהו סבור שחשבונו הושעה בטעות, באפשרותו להגיש ערעור.

שתף מאמר זה