התנהגות פוגעניח והטרדה

סקירה כללית

מרץ 2023


אינך רשאי לשתף תוכן פוגעני, להטריד מישהו או לעודד אחרים לעשות זאת.

X צריכה להיות מקום שבו אין חשש להביע השקפות ייחודיות. אנו מאמינים בחופש דיבור ובדיאלוג חופשי. לכן, כדי לאפשר דו-שיח בריא בפלטפורמה ולחזק הבעת מגוון דעות ואמונות על ידי המשתמשים, אנו אוסרים על התנהגות מטרידה או מאיימת או כזו שמיועדת לבייש או להשפיל אחרים. בנוסף לסכנה לבטיחות של אנשים, התנהגות פוגענית עלולה גם להוביל לקשיים פיזיים ורגשיים אצל הנפגעים. 

 

מה מפר את המדיניות הזאת? 

 

הטרדה ממוקדת

אנו מחשיבים התמקדות במישהו כהתנהגות פוגענית ללא כל תגובה הדדית שכל ייעודה הוא להשפיל אחרים או לפגוע בהם. דפוסי ההתנהגות הבאים אסורים בפלטפורמה:

 • פרסום ציוצים רבים במשך פרק זמן קצר או פרסום רצוף של תשובות שכוללים תוכן פוגעני שממוקד במשתמש אחר. בכלל זה חשבונות שנועדו להטריד משתמש או משתמשים אחרים.
 • אזכור או תיוג משתמשים באמצעות תוכן פוגעני.

 

עידוד או קריאה לאחרים להטריד אדם או קבוצת אנשים

אנחנו אוסרים התנהגות שמעודדת אחרים להטריד אנשים או קבוצות מסוימות או להפוך אותם למטרה של התנהגות פוגענית. בכלל זה, ללא הגבלה: קריאה לאחרים להתמקד באנשים באופן פוגעני או מטריד ברשת וכל דפוס התנהגות שמעודד פעולות מחוץ לרשת, כגון הטרדה פיזית.

 

תוכן מיני והחפצה גרפית בלתי רצויים

בעוד שמידה מסוימת של עירום בהסכמה ותוכן למבוגרים מותרים ב-X, אנו אוסרים על תוכן מיני והחפצה גרפית של אחרים ללא הסכמתם. זה כולל, ללא הגבלה:

 • שליחה שלא לפי בקשה ו/או לא רצויה של תוכן למבוגרים, כולל תמונות, סרטונים וקובצי GIF; 
 • דיון מיני לא רצוי לגבי גוף של מישהו; 
 • שידול לפעולות מיניות; וכן 
 • כל תוכן אחר שמתייחס לאדם באופן מיני ללא הסכמתו. 
   

עלבונות

אנו נוקטים בפעולות נגד השימוש בעלבונות, ניבולי פה או השמצות כדי שמכוונים כלפי אחרים. במקרים מסוימים, כגון (אך לא רק) שימוש חמור, חוזר ונשנה בעלבונות או השמצות כשהכוונה העיקרית היא להטריד או להפחיד אחרים, אנו עשויים לדרוש את הסרת הציוץ. במקרים אחרים, כגון (אך לא רק) שימוש מתון וחד-פעמי בכינויי גנאי וגסויות, כשהכוונה העיקרית היא להטריד או להפחיד אחרים, אנו עשויים להגביל את נראות הציוץ, כפי שמתואר להלן. יש לזכור שגם אם יש מי שיראו מונחים מסוימים כפוגעניים, אנחנו לא ננקוט פעולה בכל מקרה שבו מופיעים מונחים מעליבים. 

 

התכחשות לאירועים אלימים

אנו אוסרים על תכנים המכחישים התרחשויות של רצח המוני או אירועים מרובי נפגעים אחרים, כשניתן לאמת שהאירוע אכן התרחש וכשהתוכן מופץ מתוך כוונה פוגענית. זה עשוי לכלול התייחסות לאירוע כזה כ"מתיחה" או טענות כי הקורבנות או הניצולים הם מזויפים או "שחקנים". הוא כולל, בין היתר, אירועים כמו שואה, ירי בבית ספר, פיגועים ואסונות טבע.

 

האם התוכן הפוגעני צריך להיות מכוון כלפיי לצורך בדיקת הפרה של הכללים של X?

כדי לעזור לצוותים שלנו להבין את ההקשר, אנו נדרשים לעתים לשמוע ישירות מהאדם שהתוכן ממוקד בו כדי לוודא שכל המידע הדרוש נמצא ברשותנו לפני שננקוט בפעולות אכיפה כלשהן. ציוצים מסוימים עשויים להיראות פוגעניים כשהם מוצגים בנפרד, אך לא כשהם מוצגים בהקשר של דיון רחב יותר. כשאנו בוחנים מקרים, לא תמיד ברור אם ההקשר הוא פגיעה במישהו או מהווה חלק מדיון בהסכמה הדדית. 


מה קורה אם מתבצעת הפרה של המדיניות הזאת?

בקביעת העונש על הפרת מדיניות זו אנחנו שוקלים מספר גורמים, כולל אך ללא הגבלה, חומרת ההפרה והיסטוריית ההפרות של המשתמש. להלן רשימת אפשרויות האכיפה עבור תוכן שמפר מדיניות זו:

 • הורדת דירוג ציוצים בתגובות, למעט מקרים שבהם המשתמש עוקב אחר כותב הציוץ.
 • מניעת אפשרות תגבור של ציוצים בתוצאות חיפוש ראשונות ו/או בצירי הזמן עבור משתמשים שלא עוקבים אחר כותב הציוץ.
 • אי הכללה של ציוצים ו/או חשבונות בהמלצות דואר אלקטרוני או בתוך מוצר. 
 • דרישה להסרת ציוץ.
  • לדוגמה, אנו עשויים לבקש ממישהו להסיר את התוכן המפר ולהגביל את פעילותו למצב קריאה בלבד למשך תקופה מסוימת, לפני שהוא יוכל לצייץ שוב.
 • השעיית חשבונות של מי שכוונתם העיקרית היא להפר את המדיניות שלנו שעוסקת בתוכן מיני והחפצה גרפית בלתי רצויים או חשבונות שכל מטרתם היא הטרדה של אחרים.

מידע נוסף על מגוון אפשרויות האכיפה שלנו.

אם מישהו סבור שחשבונו הושעה בטעות, באפשרותו להגיש ערעור.

שתף מאמר זה