Taciz içeren davranış

Twitter Kuralları: Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Başka birine sataşma, tehdit etme veya susturmaya yönelik teşebbüsleri taciz içeren davranış olarak kabul ediyoruz.
 

Gerekçe


Twitter'da kendi bakış açınızı ifade ederken güvende hissetmelisiniz. İfade özgürlüğüne ve açık diyaloğa inanıyoruz ancak insanlar konuşmaktan korkar ve bu suretle sesler susturulursa bu felsefemizin pek anlamı kalmaz. 

Platformda sağlıklı iletişimi kolaylaştırmak ve kişilerin farklı fikirleriyle inançlarını ifade edebilmelerini sağlamak için başkalarını taciz veya tehdit eden ya da başka bir şekilde utandıran veya itibarını zedeleyen davranışları yasaklıyoruz. Taciz içeren davranışlar, insanların güvenliğine yönelik tehlike yaratmanın yanı sıra etkilenen kişiler için fiziksel ve duygusal güçlüklere de yol açabilir. 

Politika geliştirme yaklaşımımız ve yaptırım felsefemiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Geçerli olduğu durumlar 


Bazı Tweetler tek başına bakıldığında taciz içeriyor gibi görünebilir ama daha geniş bir sohbet bağlamında öyle olmadığı anlaşılabilir. Bu türden içeriği değerlendirirken, içeriğin bir kişiyi taciz etme amacı taşıyıp taşımadığı veya kişinin rızası dahilindeki bir sohbetin parçası olup olmadığı anlaşılmayabilir. Ekiplerimizin bir sohbetin bağlamını anlamasına yardımcı olmak amacıyla bir yaptırım uygulamadan önce gerekli bilgilere sahip olduğumuzdan emin olmak için hedef alınan kişiyi birinci ağızdan dinlememiz gerekebilir.

Tweetler veya Direkt Mesajlar içinde aşağıdaki davranışlarla bir kişiyi veya bir grup insanı hedef alan hesaplara yönelik raporları inceler ve önlem alırız. Profilinde taciz içeren davranışta bulunan hesaplar için lütfen taciz içeren profil politikamıza bakın. Kişileri ırk, etnik köken, ulusal köken, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, dini inanç, yaş, engellilik durumu ya da ciddi hastalığa dayanarak hedef alan davranışlar nefret davranışı politikamızı ihlal niteliğinde olabilir.


Şiddet içeren tehditler

Tanımlanabilir bir hedefe karşı şiddet içeren tehditlerde bulunan içeriği yasaklıyoruz. Şiddet içeren tehditler, kişinin ölebileceği veya ciddi şekilde yaralanabileceği, ciddi ve kalıcı bedensel yaralamanın hedeflendiğini belirten ifadelerdir; örneğin "Seni öldüreceğim".

Not: Şiddet içeren tehditlere karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktayız. Şiddet içeren tehditleri paylaştığı belirlenen kişilerin hesapları derhal ve kalıcı olarak askıya alınır. 

Bir kişiye veya bir grup insana ciddi bir zarar gelmesini dilemek, ummak ya da istemek

Bir kişiye veya bir grup insana yönelik ölüm, ciddi bedensel yaralama ya da ciddi hastalık dilekleri, umutları, teşvikleri, tahrikleri ya da istekleri ifade eden içeriklere müsamaha göstermeyiz. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakiler buna dahildir: 

 • Kişinin ciddi bir hastalık sonucu ölmesini ummak, örneğin "Umarım kanser olursun ve ölürsün".
 • Kişinin ciddi bir kazaya karışmasını dilemek, örneğin "Bir daha ağzını açarsan dilerim araba altında kalırsın".
 • Bir grup insanın ciddi şekilde fiziksel yaralanmayı hak ettiğini söylemek, örneğin “Bu protestocu grubu çenelerini kapatmazlarsa vurulmayı hak ediyorlar”.
   

Twitter'da insanların zarar görmesini dilemeye dair istisnalar hakkında 

Belirli kişilerin ciddi şiddetle suçlanmasına dair sohbetlerin öfke ve buna bağlı olarak zarar dilekleri uyandırabileceğini kabul ediyoruz. Bu gibi sınırlı durumlarda kullanıcının hesap yaptırımı, ihtar veya askıya alma riskiyle karşılaşmadan Tweeti silmesini talep ederiz. Aşağıda örnekler verilmiştir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 •  “Keşke tüm tecavüzcüler geberse.” 
 • “Çocuk tacizcileri asılmalı.”
   

İstenmeyen cinsel yaklaşımlar

Twitter'da kişinin rızası dahilindeki çıplaklık veya yetişkinlere yönelik içeriğin bazı biçimlerine izin verilse de istenmeyen cinsel yaklaşımları ve kişinin rızası dışında müstehcen bir tavırla nesneleştirildiği içeriği yasaklıyoruz. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakiler buna dahildir:

 • birine görüntü, video ve GIF dahil olmak üzere yetişkinlere yönelik istenmeyen medya göndermek; 
 • istemediği halde birinin vücudunu müstehcen bir tartışmaya konu etmek; 
 • cinsel içerikli eylemleri teşvik etmek ve 
 • kişiyi rızası dışında cinsel tema haline getiren diğer tüm içerikler. 
   

Başkalarını taciz etmek veya küçük düşürmek amacıyla hakaret, küfür ya da karalama kullanmak

Başkalarını hedef alan hakaret, küfür veya karalama kullanımına karşı önlem alırız. Birincil amacın başkalarını taciz etmek veya korkutmak olduğu ciddi, tekrarlayan hakaret ya da karalama kullanımı gibi (ancak bunlarla sınırlı olmayan) bazı durumlarda, Tweet'in kaldırılmasını talep edebiliriz. Birincil amacın başkalarını taciz etmek veya korkutmak olduğu orta düzeyde, münferit hakaret ve küfür kullanımı gibi (ancak bunlarla sınırlı olmayan) diğer durumlarda, Tweet görünürlüğünü aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi sınırlayabiliriz. Bazı kişiler belirli ifadeleri saldırgan olarak değerlendirse de aşağılayıcı ifadelerin kullanıldığı her durumda önlem almayacağımızı lütfen unutmayın. 


Başkalarını bir kişiyi veya bir grup insanı taciz etmeye teşvik ya da davet etmek

Başkalarını belirli kişileri veya grupları taciz etmeye ya da taciz içeren davranışlarla hedef almaya teşvik eden davranışları yasaklıyoruz. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, çevrimiçi taciz veya rahatsızlık veren davranışlarla kişileri hedef almaya davet etme ve fiziksel taciz gibi çevrimdışı eylemlere sevk eden davranışlar buna dahildir. 

 

Toplu zayiat olaylarının gerçekleştiğini inkar etmek

Olayların gerçekleştiğini doğrulayabilmemiz ve içeriklerin taciz etme niyetiyle paylaşılması kaydıyla toplu katliam veya toplu zayiat olaylarını inkar eden içerikleri yasaklarız. Bu, bir olayın "aldatmaca" olduğu veya mağdurların ya da hayatta kalanların sahte veya "oyuncu" olduğu iddialarını içerebilir. Soykırımlar, okul saldırıları, terör saldırıları ve doğal afetler gibi olayları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

 

Twitter Kurallarını ihlal ettiğinden dolayı incelenmesi için bu tür içeriklerin hedefi olmam gerekir mi?

Hayır, bu tür içeriklerde hem birinci kişi hem de tanık bildirimlerini inceleriz.


Sonuçlar

Bu politikanın ihlali için cezayı belirlerken ihlalin düzeyini ve kişinin önceki kural ihlali kayıtlarını içeren ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi faktörü göz önünde bulundururuz. Bu politikayı ihlal eden içerik için olası yaptırım seçeneklerinin listesini aşağıda bulabilirsiniz:

 • Kullanıcının Tweet yazarını takip ettiği durumlar haricinde, Tweetleri yanıtlarda aşağı sıralara taşımak.
 • Tweetlerin, Tweet yazarını takip etmeyen kullanıcılar için Popüler arama sonuçlarında ve/veya zaman akışlarında yüksek sıralarda yer almamasını sağlamak.
 • E-postalarda veya ürün içi önerilerde Tweetleri ve/veya hesapları hariç tutmak. 
 • Tweetin kaldırılmasını gerekli kılmak.
  • Örneğin, birinden ihlale konu olan içeriği kaldırmasını ve yeniden Tweet göndermeden önce bir süre salt okuma modunda kalmasını isteyebiliriz. Sonraki ihlaller daha uzun salt okuma modu süresine neden olabilir ve sonunda hesabın kalıcı olarak askıya alınmasıyla sonuçlanabilir.
 • Birincil kullanımının bu politikada tanımlandığı üzere taciz içeren davranışlarda bulunmak olduğunu belirlediğimiz veya şiddet içeren tehditlerde bulunan hesapları askıya almak.

Yaptırım seçeneklerimiz hakkında daha fazla bilgi alın.

Hesabının yanlışlıkla askıya alındığını düşünenler itiraz gönderebilir.

Bu makaleyi paylaş