Trakassering

Twitters regler: Du kan ikke delta i trakassering av en person, eller oppfordre andre til dette. Vi anser trakasserende atferd som forsøk på å sjikanere eller skremme andre, eller gjøre dem taus.
 

Begrunnelse


Alle skal føle seg trygg til å utrykke sitt unike standpunkt på Twitter. Ytringsfriheten og muligheten til å si sin mening undergraves hvis folk tier av frykt for represalier. 

For å sørge for sunn dialog på plattformen og gi alle muligheten til å uttrykke diverse meninger og overbevisninger forbyr vi trakassering og trusler, eller kommunikasjon som ellers er ment å skamgjøre eller fornedre andre. I tillegg til å bety en trussel til folks trygghet kan dårlig oppførsel også føre til fysisk og emosjonell belastning for dem det angår. 

Lær mer i våre retningslinjer angående utvikling av regelverk og vår filosofi om håndheving av disse.

Når gjelder dette 


Noen Tweets kan virke fornærmende isolert sett, men er kanskje ikke det når de vises i en sammenheng med en større samtale. Når vi ser over denne typen innhold, står det ikke alltid klart om noe er ment til å trakassere, eller om det er del av en konsensuell samtale. For at vi skal få en bedre forståelse av konteksten til samtalen, må vi kanskje høre direkte fra personen som føler seg utsatt, for å sørge for at vi har all nødvendig informasjon før vi håndhever reglene.

Vi vil vurdere og handle etter rapportering av kontoer som trakasserer en person eller gruppe med noen av følgende opptredener i sine Tweets eller direktemeldinger. Angående kontoer som misbruker sin profil, kan du se våre retningslinjer om misbruk av kontoer. Trakassering av en persons rase, etnisitet, nasjonale opprinnelse, seksuelle legning, kjønn, kjønnsidentitet, religiøse tilhørighet, alder, funksjonshemning eller alvorlige sykdom kan bety brudd på våre retningslinjer om hatsk atferd.


Trusler om vold

Vi forbyr innhold som utgjør trusler om vold mot et gjenkjennelig mål. Trusler om vold er uttrykk som har til hensikt å påføre alvorlig og varig skade på kroppen, herunder død. Eksempel: «Jeg skal drepe deg.»

Merk: Vi har nulltoleranse overfor trusler om vold. Brukere som vi anser deler trusler om vold, vil få kontoen sin permanent stengt med øyeblikkelig virkning. Ønsker, håp eller forespørsler om alvorlig skade på en person eller gruppe mennesker.

Ønske, håpe eller oppfordre til alvorlig skade på en person eller gruppe

Vi tolererer ikke innhold som ønsker, håper, fremmer, oppfordrer til eller uttrykker et ønske om død, alvorlig kroppslig skade eller alvorlig sykdom mot et individ eller en gruppe. Dette omfatter blant annet følgende: 

 • Å håpe at noen dør som følge av alvorlig sykdom, f.eks: «Jeg håper du får kreft og dør.»
 • Å ønske at noen kommer utfor en alvorlig ulykke, f.eks. «Jeg håper du blir overkjørt av en bil neste gang du slenger med leppa.»
 • Å påstå at en gruppe fortjener alvorlig fysisk skade, f.eks. «Hvis disse demonstrantene ikke holder kjeft, fortjener de å bli skutt.»
   

Om unntak til ønsker om skade på Twitter 

Vi erkjenner at samtaler angående visse individer som er beskyldt for alvorlig vold, vil provosere raseri og fremkalle ønsker om skade. I disse begrensede tilfellene vil vi anmode at brukeren sletter tweeten uten risk for straff eller suspendering av konto. Her er noen eksempler:

 •  «Jeg ønsker at alle voldtektsmenn skal dø.» 
 • «Barnemishandlere bør henges.»
   

Uønsket seksuell oppmerksomhet

En del konsensuell nakenhet og voksent innhold er tillatt på Twitter, men vi forbyr uønskede seksuelle tilnærmelser eller innhold som objektiverer en person uten vedkommendes samtykke. Dette omfatter blant annet følgende:

 • å sende noen ubedt eller uønsket voksent innhold, herunder bilder, videoer og GIF-er 
 • uønsket seksuell omtale av noens kropp 
 • oppfordring til seksuelle handlinger 
 • enhver form for innhold som seksualiserer en person uten deres konsens. 
   

Å bruke fornærmelser, banning eller baktalinger med det formål å trakassere eller skremme andre

Vi iverksetter tiltak mot bruk av fornærmelser, banning eller baktale som er målrettet mot andre. I noen tilfeller, ved for eksempel alvorlig og gjentatt bruk av fornærmelser eller utskjelling der den primære hensikten er å trakassere eller skremme andre, kan vi kreve fjerning av tweeter. I andre tilfeller, ved for eksempel moderat og isolert bruk av fornærmelser og banneord der hovedhensikten er å trakassere eller skremme andre, kan vi begrense Tweet-synligheten som beskrevet nærmere nedenfor. Vær også oppmerksom på at mens enkelte individer kan mene at visse begreper er støtende, vil vi ikke iverksette tiltak mot alle tilfeller der det brukes fornærmende begreper. 


Å oppmuntre eller oppfordre andre til å trakassere en person eller en gruppe

Vi forbyr oppførsel om oppfordrer andre til å trakassere eller true bestemte individer eller grupper. Dette omfatter blant annet oppmuntring til å trakassere eller plage andre på nett samt oppfordring til fysisk vold og trakassering. 

 

Å benekte at bestemte massedødshendelser har funnet sted

Vi forbyr innhold som benekter at bestemte massemord eller andre massedødshendelser har funnet sted, hvis vi kan bekrefte at hendelsen faktisk fant sted, og hvis formålet med å dele innholdet er å trakassere andre. Dette kan omfatte å kalle en hendelse "løgn", eller å hevde at ofre ikke eksisterer eller at overlevende lyver om hendelsen. Det kan gjelde blant annet jødeutryddelse, skolemassakre, terroristangrep og naturkatastrofer.

 

Må jeg selv være utsatt for slikt innhold for at det skal vurderes som brudd på Twitters regler?

Nei, vi vurderer rapporter fra både den utsatte personen og fra vitner.


Konsekvenser

Vi går ut ifra flere faktorer når vi bestemmer straffen for brudd på retningslinjene våre, blant annet bruddets alvorlighetsgrad og personens tidligere historikk med regelbrudd. Følgende er en liste over potensielle håndhevelsesalternativer for innhold som bryter disse retningslinjene:

 • Nedrangering av tweets i svar, bortsett fra når brukeren følger forfatteren av tweeten.
 • Fjerning av muligheten til å fremheve tweets i toppresultater for søk og/eller på tidslinjer for brukere som ikke følger forfatteren av tweeten.
 • Ekskludering av tweets eller kontoer i e-post eller anbefalinger av produktet. 
 • Å kreve at tweeten fjernes.
  • For eksempel kan vi be noen om å fjerne innhold som bryter med retningslinjene, og bare få tilgang til lesemodus for en periode før de kan Tweete igjen. Videre regelbrudd vil føre til lengre perioder med bare lesemodus, og kan føre til permanent suspendering.
 • Suspendering av kontoer vi ser først og fremst er til for å ta del i hatefull oppførsel som definert i disse retningslinjene, eller som har delt voldelige trusler.

Les mer om våre ulike sanksjonsmetoder.

Hvis noen mener kontoen ble stengt ved en feil, kan de sende inn en klage.

Del denne artikkelen