Trakassering

Oversikt

june 2023


Du kan ikke dele trakasserende innhold, trakassere noen eller oppfordre andre til å gjøre dette.

Du skal kunne føle at du kan uttrykke dine unike meninger på X. Vi tror på ytringsfrihet og åpen dialog, og for å legge til rette for sunn dialog på plattformen og styrke individer som vil uttrykke sine mangfoldige meninger og tro, forbyr vi atferd og innhold som trakasserer, bringer skam over eller fornedrer andre. I tillegg til å være en risiko for andres sikkerhet, kan også trakassering føre til fysiske og emosjonelle vanskeligheter for de som blir utsatt. 

 

Hva er i strid med disse retningslinjene? 

 

Målrettet trakassering

Målrettet trakassering er atferd som er ondskapsfull og ugjengjeldt, og som har til hensikt å ydmyke eller fornedre enkeltpersoner. Vi forbyr følgende atferd på plattformen:

 • Å legge ut flere posts, over en kort periode, eller å kontinuerlig legge ut svar, med ondskapsfullt innhold rettet mot en enkeltperson. Dette omfatter kontoer som brukes nesten bare til å trakassere en eller flere enkeltpersoner.
 • Å omtale eller tagge brukere med ondskapsfullt innhold.

 

Å oppfordre andre til å trakassere en enkeltperson eller gruppe personer

Vi forbyr atferd som oppfordrer andre til å trakassere bestemte enkeltpersoner eller grupper av personer. Dette omfatter blant annet oppfordring til å trakassere enkeltpersoner enten på nettet eller rent fysisk.

 

Uønsket seksuelt innhold og grafisk objektivisering

Selv om noe nakenhet eller seksuelt innhold med samtykke er tillatt på X, forbyr vi uønsket seksuelt innhold og kjønnsobjektivisering av en person uten vedkommendes samtykke. Dette kan omfatte følgende:

 • å sende uønsket seksuelt innhold til noen, f.eks. bilder, videoer og GIF-filer 
 • uønsket seksuelt ladet diskusjon om noens kropp 
 • anmodning om seksuelle handlinger 
 • annet innhold som på annet vis seksualiserer en enkeltperson uten vedkommendes samtykke. 
   

Fornærmelser

Vi iverksetter tiltak mot bruk av fornærmelser eller støtende språk rettet mot andre. Ved blant annet alvorlig, gjentakende bruk av fornærmelser eller støtende språk der konteksten er å trakassere eller true andre, kan vi kreve at posten fjernes. Ved moderat og isolert bruk av fornærmelser og støtende språk der konteksten er å trakassere andre, kan vi begrense synligheten til posten som beskrevet nærmere nedenfor. Selv om en enkeltperson synes enkelte begreper er fornærmende, så iverksetter vi ikke tiltak mot hvert tilfelle der fornærmende begreper brukes. 

 

Fornektelse av voldelige hendelser

Vi forbyr innhold som benekter at massedrap eller andre massedrapshendelser har funnet sted, der vi kan bekrefte at hendelsen skjedde og at innholdet deles for å trakassere andre. Dette kan omfatte referanser til en slik hendelse som «svindel» eller påstander om at ofre eller overlevende lyver eller bare driver skuespill. Det omfatter blant annet hendelser som holocaust, skoleskytinger, terrorangrep og naturkatastrofer.

 

Må dette innholdet være rettet mot meg for at det skal gjennomgås for brudd mot Xs regler?

For at vi skal få en bedre forståelse av konteksten til samtalen, må vi noen ganger høre direkte fra personen som føler seg utsatt, for å sørge for at vi har all nødvendig informasjon før vi iverksetter tiltak. Enkelte posts kan virke trakasserende isolert sett, men er kanskje ikke det når en mer omfattende samtale tas med i betraktningen. Når vi ser gjennom saker, er det kanskje ikke tydelig hvorvidt konteksten er å trakkassere en bruker, eller om det er for å ekskludere posten slik at den ikke har annonser ved siden av den.

 • Gjør innhold på X mindre synlig på X av:
  • Fjerne posten fra søkeresultater, anbefalinger i produkt, trender, varsler og hjemmetidslinjer
  • Begrense postens søkbarhet til forfatterens profil
  • rangere posten lavere i svar
  • begrense antall likerklikk, svar, reposts, sitat-posts, bokmerker, delinger, festinger til profil og engasjementer  eller redigere post
  • hindre at det vises annonser sammen med posten
 • Ekskludering av posts eller kontoer i e-post eller anbefalinger av produktet.  
 • Å kreve at posten fjernes.
  • For eksempel kan vi be noen om å fjerne innhold som bryter med reglene, og bare få tilgang til lesemodus for en periode før de kan poste igjen.
 • Sperring av kontoer som bryter reglene vedrørende seksuelt innhold og kjønnsobjektivisering, eller kontoer som brukes nesten bare til å trakassere enkeltpersoner.

Les mer om våre ulike sanksjonsmetoder.

Hvis noen mener kontoen ble stengt ved en feil, kan de sende inn en klage.

Del denne artikkelen