การกระทำที่ไม่เหมาะสมและการคุกคาม

ภาพรวม

มีนาคม 2023


คุณต้องไม่แชร์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม คุกคามผู้อื่น หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นทำเช่นนั้น

บน Twitter คุณควรรู้สึกปลอดภัยในการแสดงมุมมองที่ไม่เหมือนใครของคุณ เราเชื่อมั่นในการแสดงออกอย่างอิสระและบทสนทนาที่เปิดกว้าง เราจึงห้ามพฤติกรรมที่คุกคาม ทำให้อับอาย หรือทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียเพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาที่ไม่มีพิษมีภัยบนแพลตฟอร์ม และส่งเสริมให้บุคคลแสดงความคิดเห็นและความเชื่อที่หลากหลาย นอกจากจะเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้คนแล้ว พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังอาจนำไปสู่ความยากลำบากทั้งทางร่างกายและจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

 

สิ่งที่ถือเป็นการละเมิดนโยบายนี้มีอะไรบ้าง 

 

การคุกคามที่กำหนดเป้าหมาย

เราพิจารณาพฤติกรรมที่กำหนดเป้าหมายว่าเป็นการมุ่งร้าย ไม่ได้รับการตอบสนอง และความตั้งใจที่จะทำให้บุคคลอับอายหรือทำให้เสื่อมเสีย เราห้ามไม่ให้มีพฤติกรรมต่อไปนี้บนแพลตฟอร์ม:

 • การโพสต์ทวีตหลายรายการในช่วงเวลาสั้นๆ หรือโพสต์การตอบกลับที่มีเนื้อหาที่เป็นอันตรายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังบุคคล ซึ่งรวมถึงบัญชีที่มีไว้เพื่อคุกคามบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล
 • การพูดถึงหรือการแท็กผู้ใช้ด้วยเนื้อหาที่เป็นอันตราย

 

การส่งเสริมหรือเรียกร้องให้ผู้อื่นคุกคามบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

เราห้ามไม่ให้มีพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้อื่นคุกคามหรือกำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องให้กำหนดเป้าหมายไปยังผู้คนด้วยการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือการคุกคามทางออนไลน์และพฤติกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำทางออฟไลน์ เช่น การคุกคามทางร่างกาย

 

เนื้อหาทางเพศที่ไม่พึงประสงค์และการแสดงภาพในเชิงวัตถุ

แม้ว่า Twitter จะอนุญาตให้มีภาพเปลือยโดยสมัครใจและเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ได้ แต่เราห้ามไม่ให้มีเนื้อหาทางเพศที่ไม่พึงประสงค์และการแสดงภาพในเชิงวัตถุที่มุ่งเป้าไปที่บุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • การส่งสื่อสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่พึงประสงค์และ/หรือไม่เป็นที่ต้องการ ซึ่งรวมถึงรูปภาพ วิดีโอ และ GIF 
 • การสนทนาทางเพศที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับร่างกายของใครบางคน 
 • การชักชวนเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศและ 
 • เนื้อหาอื่นใดที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น 
   

การสบประมาท

เราดำเนินการต่อต้านการใช้คำสบประมาทหรือคำดูหมิ่นเพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังผู้อื่น ในบางกรณี เช่น (แต่ไม่จำกัดเพียง) การใช้คำสบประมาทหรือคำดูหมิ่นที่รุนแรงซ้ำๆ ซึ่งบริบทเป็นการคุกคามหรือข่มขู่ผู้อื่น เราอาจกำหนดให้ลบทวีต ในกรณีอื่น เช่น (แต่ไม่จำกัดเพียง) การใช้คำสบประมาทและคำดูหมิ่นที่ไม่รุนแรงครั้งเดียว ซึ่งบริบทเป็นการคุกคามหรือข่มขู่บุคคลอื่น เราอาจจำกัดการมองเห็นทวีตตามที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง โปรดทราบว่าในขณะที่บางคนอาจพบว่าคำบางคำแสดงถึงความก้าวร้าว แต่เราจะไม่ดำเนินการกับทุกกรณีที่มีการใช้คำสบประมาท 

 

การปฏิเสธเหตุการณ์รุนแรง

เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่ปฏิเสธว่าการฆาตกรรมหมู่หรือเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากไม่เคยเกิดขึ้นจริง โดยที่เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงและเมื่อมีการแชร์เนื้อหาด้วยบริบทที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ เช่น "การหลอกลวง" หรือการอ้างว่าเหยื่อหรือผู้รอดชีวิตเป็นตัวปลอมหรือ "นักแสดง" โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การยิงในโรงเรียน การโจมตีของผู้ก่อการร้าย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 

ฉันต้องเป็นเป้าหมายของเนื้อหานี้จึงจะถือเป็นการละเมิดข้อบังคับของ Twitter หรือไม่

เพื่อช่วยให้ทีมของเราเข้าใจบริบท ในบางครั้ง เราต้องรับฟังโดยตรงจากบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีข้อมูลที่จำเป็นก่อนดำเนินการบังคับใช้ ทวีตบางรายการอาจดูไม่เหมาะสมหรือเหมือนเป็นการคุกคามเมื่อดูแยกกัน แต่อาจไม่ใช่เมื่อดูในบริบทของบทสนทนาที่ใหญ่ขึ้น เมื่อเราตรวจสอบกรณีต่างๆ อาจไม่ชัดเจนว่าบริบทเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาที่เห็นชอบร่วมกันหรือไม่ 


จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณละเมิดนโยบายนี้

เมื่อกำหนดบทลงโทษสำหรับการละเมิดนโยบายนี้ เราจะพิจารณาปัจจัยหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความรุนแรงของการละเมิดและประวัติการละเมิดข้อบังคับของบุคคลก่อนหน้านี้ ต่อไปนี้เป็นรายการตัวเลือกการบังคับใช้ที่อาจนำไปใช้สำหรับเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายนี้:

 • ลดอันดับทวีตในการตอบกลับ เว้นแต่ว่าผู้ใช้จะติดตามผู้เขียนทวีต
 • ทำให้ทวีตไม่มีสิทธิ์ขยายผลในผลการค้นหายอดนิยมและ/หรือในลำดับเหตุการณ์ของผู้ใช้ที่ไม่ได้ติดตามผู้เขียนทวีต
 • ไม่รวมทวีตและ/หรือบัญชีในอีเมลหรือการแนะนำในผลิตภัณฑ์ 
 • กำหนดให้ลบทวีต
  • ตัวอย่างเช่น เราอาจขอให้บุคคลลบเนื้อหาที่ละเมิดและให้บริการในโหมดอ่านอย่างเดียวในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะสามารถกลับมาทวีตอีกครั้ง
 • การระงับการใช้งานบัญชีสำหรับผู้ที่มีวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวคือละเมิดนโยบายเนื้อหาทางเพศที่ไม่พึงประสงค์และการแสดงภาพในเชิงวัตถุ หรือบัญชีที่มีไว้เพื่อคุกคามบุคคล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบังคับใช้ต่างๆ ของเรา

หากผู้ใช้เชื่อว่าบัญชีของตนถูกระงับการใช้งานด้วยความผิดพลาด ผู้ใช้สามารถส่งคำอุทธรณ์ได้

แบ่งปันบทความนี้