พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ข้อบังคับของทวิตเตอร์: ห้ามมีส่วนร่วมในการคุกคามที่มีการกำหนดเป้าหมายไปที่บุคคลหรือยุยงให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้น เราถือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นความพยายามที่จะคุกคาม ข่มขู่ หรือปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น
 

คำชี้แจง


บนทวิตเตอร์ คุณควรรู้สึกปลอดภัยในการแสดงมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณ เราเชื่อมั่นในเสรีภาพในการแสดงออกและการสนทนาที่เปิดกว้าง แต่ความเชื่อนั้นจะเป็นเพียงปรัชญาที่ถูกซ่อนเอาไว้เท่านั้นหากไม่มีการแสดงความเห็นเพราะผู้คนกลัวที่จะออกมาพูด 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาที่ดีบนแพลตฟอร์ม และส่งเสริมให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและความเชื่อที่หลากหลาย เราห้ามการกระทำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งได้แก่ การคุกคามหรือข่มขู่ หรือมีเจตนาที่จะทำให้ผู้อื่นอับอาย นอกเหนือจากการวางตัวที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้คนแล้ว พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังอาจนำไปสู่ปัญหาทางกายภาพและอารมณ์สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการของเราใน การพัฒนานโยบายและหลักการในการบังคับใช้ของเรา

เมื่อนำมาใช้ 


บางทวีตอาจดูไม่เหมาะสมเมื่อดูแยกต่างหาก แต่อาจไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อดูประกอบกับบริบทในบทสนทนาที่มากขึ้น เมื่อเราตรวจสอบเนื้อหาประเภทนี้ อาจไม่ชัดเจนว่ามีเจตนาที่จะคุกคามบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาที่เห็นชอบร่วมกัน เพื่อช่วยให้ทีมของเราเข้าใจบริบทของบทสนทนา เราอาจต้องรับฟังโดยตรงจากบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีข้อมูลที่จำเป็นก่อนดำเนินการบังคับใช้

เราจะตรวจสอบและดำเนินการกับรายงานของบัญชีที่มีการกำหนดเป้าหมายไปที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยพฤติกรรมดังต่อไปนี้ภายในทวีตหรือข้อความส่วนตัว สำหรับบัญชีที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา โปรดอ้างถึง นโยบายข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม ของเรา สำหรับพฤติกรรมที่เป็นการกำหนดเป้าหมายไปยังผู้คนตามเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ชาติกำเนิด รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความเกี่ยวข้องทางศาสนา อายุ ความทุพพลภาพ หรือโรคร้ายแรง สิ่งนี้อาจละเมิดกฎ นโยบายพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเกลียดชังของเรา


การคุกคามที่จะใช้ความรุนแรง

เราห้ามมิให้มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการคุกคามที่จะใช้ความรุนแรงต่อเป้าหมายที่ระบุตัวตนได้ การคุกคามที่จะใช้ความรุนแรง คือข้อความที่แสดงเจตนาที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บซึ่งจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอย่างร้ายแรงและยั่งยืน โดยบุคคลอาจเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอย่างมาก เช่น “ฉันจะฆ่าคุณ”

หมายเหตุ: เรามีนโยบายที่จะไม่ยินยอมให้มีการคุกคามที่จะใช้ความรุนแรง ผู้ที่ถือว่าแชร์การคุกคามที่จะใช้ความรุนแรงจะต้องถูกระงับการใช้งานบัญชีอย่างถาวรโดยทันที ความต้องการ ความมุ่งหวัง หรือการเรียกร้องให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ต้องการ มุ่งหวัง หรือเรียกร้องให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

เราไม่ยอมให้มีเนื้อหาที่ต้องการ มุ่งหวัง ส่งเสริม กระตุ้น หรือแสดงความปรารถนาให้เกิดการเสียชีวิต การทำร้ายร่างกายอย่างร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล นโยบายนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะประเด็นต่อไปนี้ 

 • มุ่งหวังว่าจะมีคนเสียชีวิตเนื่องจากโรคร้ายแรง เช่น “ฉันหวังว่าคุณจะเป็นมะเร็งและตาย”
 • ต้องการให้ใครบางคนตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น “ฉันหวังว่าคุณจะถูกรถวิ่งทับในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มพล่าม”
 • กล่าวว่ากลุ่มบุคคลสมควรได้รับบาดเจ็บสาหัส เช่น “หากกลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มนี้ไม่หยุดปาก พวกเขาก็สมควรถูกยิง”
   

เกี่ยวกับข้อยกเว้นความต้องการทำร้ายบนทวิตเตอร์ 

เราตระหนักดีว่าบทสนทนาเกี่ยวกับบุคคลบางคนที่ถูกกล่าวหาอย่างน่าเชื่อถือว่าใช้ความรุนแรงอาจกระตุ้นให้เกิดความโกรธเกรี้ยวและความต้องการทำร้าย ในกรณีที่เกิดขึ้นอย่างจำกัดเหล่านี้ เราจะแจ้งคำร้องขอให้ผู้ใช้ลบทวีตโดยไม่เสี่ยงต่อการถูกลงโทษ การประท้วง หรือการระงับบัญชี ตัวอย่างได้แก่ แต่ไม่จำกัดเฉพาะประเด็นต่อไปนี้:

 •  “ฉันอยากให้ผู้ข่มขืนทุกคนตาย” 
 • “ผู้ที่ทำร้ายเด็กควรถูกจับแขวนคอ”
   

การรุกล้ำทางเพศที่ไม่พึงประสงค์

แม้ว่าทวิตเตอร์จะ จะอนุญาตให้มีภาพเปลือยและเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่ได้รับการยินยอม แต่เราก็ไม่อนุญาตให้มีการรุกล้ำทางเพศที่ไม่พึงประสงค์และเนื้อหาที่ปฏิบัติต่อบุคคลเป็นวัตถุทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา นโยบายนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะประเด็นต่อไปนี้:

 • การส่งสื่อสำหรับผู้ใหญ่ รวมถึงรูปภาพ วิดีโอ และ GIF ที่ไม่ได้ร้องขอและ/หรือไม่พึงประสงค์ไปให้บุคคล 
 • การสนทนาทางเพศที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับร่างกายของผู้อื่น 
 • การชักชวนให้มีการกระทำเกี่ยวกับทางเพศ และ 
 • เนื้อหาอื่นใดที่มองบุคคลในทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอม 
   

การใช้คำสบประมาท คำหยาบคาย หรือคำพูดใส่ร้ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุกคามหรือข่มขู่ผู้อื่น

เราจะดำเนินการกับการใช้คำสบประมาท คำหยาบคาย หรือคำพูดใส่ร้ายที่พุ่งเป้าไปที่บุคคลอื่น ในบางกรณี เช่น (แต่ไม่จำกัดเพียง) การใช้คำสบประมาท คำหยาบคาย หรือคำพูดใส่ร้ายที่ร้ายแรงซ้ำๆ โดยมีเจตนาหลักเพื่อคุกคามหรือข่มขู่บุคคลอื่น เราอาจต้องลบทวีต ในกรณีอื่น เช่น (แต่ไม่จำกัดเพียง) การใช้คำสบประมาทหรือคำหยาบคายที่ไม่รุนแรงครั้งเดียว โดยมีเจตนาหลักเพื่อคุกคามหรือข่มขู่บุคคลอื่น เราอาจจำกัดการมองเห็นทวีตตามที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง โปรดทราบว่าในขณะที่บางคนอาจพบว่าคำบางคำก้าวร้าว เราจะไม่ดำเนินการกับทุกกรณีที่มีการใช้คำที่ดูหมิ่น 


การสนับสนุนหรือเรียกร้องให้ผู้อื่นคุกคามบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

เราห้ามพฤติกรรมที่สนับสนุนให้ผู้อื่นคุกคาม หรือกำหนดเป้าหมายเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การร้องเรียกให้กำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลเพื่อการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือคุกคามทางออนไลน์ และพฤติกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำแบบออฟไลน์ เช่น การคุกคามทางกายภาพ 

 

การปฏิเสธว่ามีเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเกิดขึ้น

เราห้ามมิให้มีเนื้อหาที่ปฏิเสธว่ามีการฆาตกรรมหมู่หรือเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเกิดขึ้น หากเป็นเหตุการณ์ที่เราสามารถยืนยันได้ว่าเกิดขึ้นจริง และเมื่อมีการแชร์เนื้อหานั้นโดยมีเจตนาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการอ้างถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็น "การหลอกลวง" หรืออ้างว่าเหยื่อหรือผู้รอดชีวิตเป็นตัวปลอมหรือเป็น "นักแสดง" โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การยิงในโรงเรียน การโจมตีของผู้ก่อการร้าย และภัยธรรมชาติ

 

ฉันต้องเป็นเป้าหมายของเนื้อหานี้เพื่อให้ได้รับการตรวจสอบกรณีการละเมิดข้อบังคับของทวิตเตอร์หรือไม่

ไม่ เราตรวจสอบทั้งรายงานของบุคคลที่หนึ่งและผู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว


ผลที่ตามมา

เมื่อพิจารณาบทลงโทษสำหรับการละเมิดนโยบายนี้ เราจะพิจารณาปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความรุนแรงของการละเมิด และประวัติการละเมิดข้อบังคับของแต่ละบุคคลก่อนหน้านี้ รายการต่อไปนี้คือตัวเลือกการบังคับใช้ที่อาจนำไปใช้สำหรับเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายนี้:

 • ลดอันดับทวีตในการตอบกลับ เว้นแต่ผู้ใช้ติดตามผู้เขียนทวีต
 • ทำให้ทวีตไม่สามารถเผยแพร่ในผลการค้นหายอดนิยมและ/หรือในลำดับเหตุการณ์ของผู้ใช้ที่ไม่ได้ติดตามผู้เขียนทวีต
 • ไม่รวมทวีตและ/หรือบัญชีในอีเมลหรือการแนะนำในผลิตภัณฑ์ 
 • ขอให้ลบทวีต
  • ตัวอย่างเช่น เราอาจขอให้บุคคลลบเนื้อหาที่ละเมิดและให้บริการเป็นโหมดอ่านอย่างเดียวในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะสามารถกลับมาทวีตอีกครั้ง การละเมิดเพิ่มเติมในภายหลังจะส่งผลให้ขยายช่วงเวลาของโหมดอ่านอย่างเดียวให้ยาวนานขึ้น และอาจส่งผลให้มีการระงับถาวร
 • ระงับบัญชีที่มีการใช้งานหลักตามที่เราพิจารณาว่ามีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามที่กำหนดในนโยบายนี้หรือบัญชีที่แชร์การคุกคามที่จะใช้ความรุนแรง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบังคับใช้ต่างๆ ของเรา

หากผู้ใช้เชื่อว่าบัญชีของตนถูกระงับการใช้งานด้วยความผิดพลาด ผู้ใช้สามารถส่งคำร้องได้

แบ่งปันบทความนี้