Wangedrag en intimidatie

Overzicht

Maart 2023


Je mag geen beledigende content delen, iemand lastigvallen, of anderen aanmoedigen dit te doen.

Op Twitter moet je je veilig kunnen voelen bij het uiten van je mening. We geloven in de vrijheid van meningsuiting en een open dialoog, en om een gezonde dialoog op het platform mogelijk te maken en mensen in staat te stellen verschillende meningen en overtuigingen te uiten, verbieden we gedrag en content bedoeld om anderen lastig te vallen, voor schut te zetten of te vernederen. Door beledigend gedrag ontstaan niet alleen ernstige veiligheidsrisico's voor de betreffende personen, maar mogelijk ook fysieke en emotionele problemen. 

 

Wat is een schending van dit beleid? 

 

Doelgerichte intimidatie

We beschouwen doelgerichte intimidatie als kwaadaardig en ongewenst gedrag, bedoeld om een persoon of personen te vernederen of te kleineren. We verbieden het volgende gedrag op het platform:

 • het plaatsen van meerdere Tweets, over een korte periode, of het voortdurend plaatsen van antwoorden met kwaadaardige inhoud, met een persoon als doelwit; hieronder vallen accounts die zich bezighouden met het lastigvallen van individuen of meerdere individuen;
 • het vermelden of taggen van gebruikers met schadelijke content;

 

het aanmoedigen of inschakelen van anderen om een persoon of groep mensen lastig te vallen.

Gedrag dat anderen aanmoedigt om specifieke personen of groepen mensen lastig te vallen, is niet toegestaan. Hieronder vallen, onder andere, oproepen om mensen online lastig te vallen en te pesten, en gedrag dat offline handelingen zoals fysieke intimidatie aanmoedigt.

 

Ongewenste seksuele content en grafische objectivering

Hoewel sommige vormen van naaktheid en erotische content waarbij sprake is van toestemming zijn toegestaan op Twitter, verbieden we ongewenste seksuele content, en grafische objectivering die een persoon seksueel objectiveert zonder diens toestemming. Hieronder valt onder andere:

 • iemand zonder aanleiding en/of ongewenst erotische media sturen, zoals afbeeldingen, video's en GIF's; 
 • iemands lichaam op een seksuele manier bespreken terwijl diegene dat niet wil; 
 • om seksuele handelingen vragen; en 
 • andere content die een persoon op wat voor manier dan ook zonder zijn/haar toestemming seksualiseert. 
   

Beledigingen

We ondernemen actie tegen het gebruik van beledigingen of godslastering om anderen te targeten. In sommige gevallen, zoals (maar niet beperkt tot) ernstig, herhaald gebruik van beledigingen of godslastering waarbij de context is om anderen lastig te vallen of te intimideren, kunnen we eisen dat de Tweet wordt verwijderd. In andere gevallen zoals (onder andere) gematigd, geïsoleerd gebruik van scheldwoorden of vloeken waarbij de context het pesten of intimideren van anderen is, kunnen we de zichtbaarheid van de Tweet beperken zoals hieronder verder beschreven. Sommige woorden kunnen door sommigen als aanstootgevend worden gezien. Hou er rekening mee dat we niet in elk geval waarbij beledigende woorden worden gebruikt, actie ondernemen. 

 

Gewelddadige gebeurtenissen ontkennen

We verbieden content die ontkent dat er massamoorden of andere massaslachtingen hebben plaatsgevonden als wij kunnen verifiëren dat het incident heeft plaatsgevonden en als de content is gedeeld met beledigende context. Dit kan ook verwijzingen omvatten naar een dergelijke gebeurtenis als een 'hoax' of beweringen dat slachtoffers of overlevenden nep of 'acteurs' zijn. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gebeurtenissen zoals de holocaust, schietpartijen op scholen, terroristische aanslagen en natuurrampen.

 

Moet de content op mij gericht zijn voordat kan worden gecontroleerd of deze de regels van Twitter schendt?

Onze teams willen graag de context van gesprekken begrijpen. Daarom moeten we soms contact opnemen met degene op wie de content is gericht. Dit doen we zodat we de vereiste informatie hebben voordat we eventuele strafmaatregelen nemen. Sommige Tweets kunnen als beledigend of intimiderend worden ervaren als deze afzonderlijk bekeken worden, maar dat geldt mogelijk niet als de context van het hele gesprek wordt meegenomen. Wanneer we cases beoordelen, is het mogelijk niet duidelijk of de content is bedoeld om iemand te beledigen, of dat deze deel uitmaakt van een gesprek dat voor alle betrokkenen acceptabel is. 


Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?

Wanneer we de strafmaatregelen voor schendingen van dit beleid bepalen, houden we rekening met een aantal factoren, waaronder de ernst van de schending en eerdere schendingen door die persoon. Hieronder volgt een lijst van mogelijke handhavingsopties voor content die in strijd is met dit beleid:

 • verlagen van de rangschikking van Tweets in antwoorden, behalve als de gebruiker de auteur van de Tweet volgt;
 • Tweets niet in aanmerking laten komen voor versterking in Top-zoekresultaten en/of op tijdlijnen voor gebruikers die de auteur van de Tweet niet volgen;
 • Tweets en/of accounts uitsluiten in e-mail of aanbevelingen in het product; 
 • verplichte verwijdering van een Tweet;
  • iemand moet bijvoorbeeld eerst de content in kwestie verwijderen en mag een tijd lang alleen lezen op Twitter voordat hij of zij weer mag tweeten;
 • het opschorten van accounts die als enig doel hebben ons beleid inzake ongewenste seksuele content en grafische objectivering te schenden, of het opschorten van accounts die gericht zijn op het lastigvallen van personen.

Hier vind je meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven.

Als iemand van mening is dat zijn of haar account ten onrechte is opgeschort, kan hij of zij bezwaar aantekenen.

Dit artikel delen