Nadużycia i nękanie

Skrót

Czerwiec 2023


Niedozwolone jest udostępnianie treści stanowiących naruszenie, nękanie innych użytkowników ani namawianie osób trzecich do takich zachowań.

Na platformie X masz prawo czuć się bezpiecznie, wyrażając swój własny punkt widzenia. Wierzymy w wolność wypowiedzi i otwarty dialog.  Aby ułatwić naszym użytkownikom konstruktywną wymianę zdań oraz umożliwić poszczególnym osobom wyrażanie ich indywidualnych opinii i przekonań, zwalczamy zachowania i treści obejmujące nękanie lub zastraszanie innych czy mające na celu ich zawstydzenie lub poniżenie. Nadużycia mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, których one dotyczą, lub powodować u nich cierpienie fizyczne lub emocjonalne. 

 

Jakie zachowania stanowią naruszenie tych zasad? 

 

Zachowanie będące przejawem nękania

Za przejaw nękania uważamy zachowanie złośliwe, nieodwzajemnione i mające na celu upokorzenie lub poniżenie innych osób. Następujące zachowania są zabronione:

 • Publikowanie wielu postów w krótkich odstępach czasu lub ciągłe publikowanie odpowiedzi ze złośliwą treścią w celu nękania konkretnej osoby. Obejmuje to konta przeznaczone do nękania jednej osoby lub wielu osób.
 • Wspominanie lub oznaczanie użytkowników w złośliwych treściach.

 

Zachęcanie lub nawoływanie innych do nękania danej osoby lub grupy osób

Niedozwolone są zachowania zachęcające do nękania innych osób lub stosowania nadużyć w stosunku do określonych osób lub grup osób. Dotyczy to między innymi nawoływania innych do stosowania nadużyć lub nękania w sieci oraz zachowań mogących skutkować realnymi działaniami, takimi jak zastosowanie przemocy fizycznej.

 

Niechciane treści o zabarwieniu erotycznym lub treści graficzne sugerujące uprzedmiotowienie innych osób

Chociaż w pewnych sytuacjach dopuszczalne może być udostępnianie treści przedstawiających nagość i treści dla dorosłych, niedozwolone są niechciane treści seksualne oraz obrazowe uprzedmiotowienie, które czyni daną osobę obiektem seksualnym bez jej zgody. Dotyczy to między innymi treści podobnych do tych wskazanych poniżej:

 • wysyłanie innym użytkownikom niepożądanych czy niechcianych multimediów zawierających treści dla dorosłych, w tym obrazów, filmów i plików GIF; 
 • niepożądane dyskusje o charakterze erotycznym na temat czyjegoś ciała; 
 • namawianie do czynności seksualnych ;
 • oraz wszelkie inne treści, które w jakikolwiek sposób seksualizują inną osobę bez jej zgody. 
   

Obelgi

Wyciągamy konsekwencje w stosunku do osób stosujących wyzwiska lub obelgi w celu nękania lub zastraszania innych. W niektórych przypadkach, takich jak poważne i powtarzające się stosowanie wyzwisk mających na celu przede wszystkim nękanie lub zastraszanie innych, możemy wymagać usunięcia posta. W innych przypadkach, takich jak umiarkowane, jednorazowe użycie wyzwisk mających na celu przede wszystkim nękanie lub zastraszanie innych, możemy ograniczyć widoczność posta, jak opisano poniżej. Należy jednak mieć na uwadze, że chociaż w odczuciu niektórych osób określone terminy mogą być obraźliwe, nie będziemy podejmować działań we wszystkich sytuacjach, w których użyto wyzwisk. 

 

Zaprzeczanie zaistnienia wydarzeń pełnych przemocy

Niedozwolone jest udostępnianie treści, które zaprzeczają, że doszło do ludobójstwa lub innych przypadków śmierci wielu osób, jeśli można potwierdzić, że zdarzenie takie miało faktycznie miejsce, i gdy treści te są udostępniane w kontekście obrażenia danej osoby lub grupy osób. Obejmuje to również sytuacje, w których ktoś sugeruje, że tego typu zdarzenia były „mistyfikacją”, a ich ofiary lub uczestnicy byli „podstawionymi aktorami”. Dotyczy to między innymi wydarzeń takich jak Holokaust, strzelaniny w szkołach, ataki terrorystyczne i katastrofy naturalne.

 

Czy aby zgłosić takie treści i poprosić o ich sprawdzenie pod kątem naruszenia Zasad Xa, muszę być osobą, w którą one uderzają?

Aby pomóc naszym zespołom zrozumieć kontekst rozmowy, możemy czasem potrzebować opinii osoby, której ona dotyczy, aby mieć pewność, że nasze rozumienie sytuacji jest poprawne, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania związane z egzekwowaniem naszych zasad. Niektóre posty mogą wyglądać na nadużycia lub nękanie, gdy są czytane osobno, ale w istocie takie nie są, jeśli umieści się je w szerszym kontekście. Podczas przeglądania spraw może okazać się, że trudno jest ustalić, czy kontekst stanowi nadużycie wobec osoby fizycznej, czy wyklucza możliwość umieszczania reklam obok danego posta

 • Widoczność treści na Xze można ograniczyć w następujący sposób:
  • usunięcie posta z wyników wyszukiwania, rekomendacji produktów, trendów, powiadomień i osi czasu użytkowników
  • ograniczenie możliwości odnajdywania posta do profilu autora
  • zmniejszenie widoczności posta w odpowiedziach
  • ograniczenie możliwości dodawania polubień, odpowiadania na posta i podawania go dalej, dodawania go do Zakładek, udostępniania, przypinania do profilu, wyświetlania liczby interakcji oraz edytowania posta
  • uniemożliwienie dołączania reklam do posta
 • Wykluczenie postów lub kont danego autora z rekomendacji e-mail lub w usłudze. 
 • Wymóg usunięcia posta.
  • Przykładowo możemy poprosić kogoś o usunięcie treści naruszających nasze zasady i przez pewien czas umożliwić mu korzystanie z platformy X tylko w trybie biernym, bez możliwości postowania.
 • Zawieszanie kont osobom, których jedynym celem jest naruszanie Polityki dotyczącej niechcianych treści seksualnych i obrazowego uprzedmiotowienia, lub kont przeznaczonych do nękania innych osób.

Dowiedz się więcej o sposobach egzekwowania naszych zasad.

Jeśli ktoś uważa, że jego konto zostało zawieszone przez pomyłkę, może złożyć odwołanie.

Udostępnij ten artykuł