Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Lyhyesti

maaliskuu 2023


Häirintäsisällön jakaminen, toisen ihmisen häirintä ja siihen kannustaminen on kielletty.

Twitterissä jokaisen on voitava turvallisin mielin tuoda esiin oma näkemyksensä. Kannatamme ilmaisunvapautta ja avointa vuoropuhelua. Jotta alustalla voidaan käydä tervettä vuoropuhelua ja jotta siellä on tilaa eriäville mielipiteille ja näkemyksille, kiellämme toisia epäasiallisesti kohtelevan, häpäisevän ja halventavan käytöksen ja sisällön. Häirintä uhkaa ihmisten turvallisuutta ja voi johtaa fyysisiin ja emotionaalisiin kärsimyksiin. 

 

Mikä on tämän käytännön vastaista? 

 

Kohdennettu häirintä

Kohdennetuksi käytökseksi katsotaan pahansuopa, nöyryyttämään tai halventamaan pyrkivä käytös, joka tapahtuu ilman kohteen myötämielisyyttä. Seuraavat käyttäytymiset on kielletty alustalla:

 • Jatkuva pahansuovan sisällön twiittailu tai jatkuva pahansuopien vastausten julkaisu henkilöön kohdistettuna. Tämä pitää sisällään tilit, jotka keskittyvät henkilön tai henkilöiden häirintään.
 • Käyttäjien pahansuopaan sisältöön merkitseminen tai sellaisen yhteydessä mainitseminen.

 

Toisten kannustaminen tai yllyttäminen yksilön tai ihmisryhmän häirintään

Kiellämme käytöksen, joka yllyttää kohdentamaan häirintää tiettyihin yksilöihin tai ryhmiin. Tämä kielto kattaa kehotukset kohdistaa häirintää tai epäasiallista käytöstä verkossa sekä yllytyksen verkon ulkopuolisiin tekoihin, kuten fyysiseen häirintään.

 

Ei-toivottu seksuaalinen sisältö ja räikeä esineellistäminen

Vaikka Twitterissä sallitaankin jonkin verran luvalla esitettyä alastomuutta ja aikuissisältöä, kiellämme ei-toivotun seksuaalisen sisällön ja räikeän esineellistämisen, jossa henkilö esitetään seksiobjektina ilman tämän suostumusta. Kielto kattaa esimerkiksi

 • aikuissisällön lähettämisen henkilölle ilman tämän suostumusta kuvien, videoiden tai GIFien muodossa 
 • henkilön vartalon seksuaalisen kommentoinnin ilman tämän suostumusta 
 • seksuaalisten tekojen ehdottelun 
 • muun yksilöä ilman tämän suostumusta seksualisoivan sisällön. 
   

Loukkaukset

Puutumme toisiin henkilöihin kohdistettuihin solvauksiin ja hävyttömyyksiin. Joissakin tapauksissa voimme vaatia poistamaan twiitin. Tällainen tapaus voi olla esimerkiksi vakava, toistuva solvausten tai hävyttömyyksien käyttö tarkoituksena häiritä tai pelotella muita. Joissakin muissa tapauksissa voimme rajata twiitin näkyvyyttä alempana kuvatulla tavalla. Tällainen tapaus voi olla esimerkiksi kohtalaisen vakava yksittäinen solvausten tai herjausten käyttö, jossa tarkoituksena on häiritä tai pelotella muita. Huomaa, että vaikka osa ihmisistä kokee tietyt ilmaukset loukkaaviksi, emme puutu jokaiseen solvausten käyttöön. 

 

Väkivaltaisten tapahtumien kieltäminen

Kiellämme sisällön, joka kieltää joukkomurhan tai muun useita ihmishenkiä vaatineen tapahtuman, kun tapahtuneesta on aukottomat todisteet ja kun sisältöä jaetaan häirintämielessä. Kielto kattaa tällaisen tapahtuman nimittämisen huijaukseksi ja väitteet, joiden mukaan uhrit tai eloonjääneet olisivat keksittyjä tai ”näyttelijöitä”. Holokausti, kouluampumiset, terrori-iskut ja luonnonkatastrofit ovat esimerkkejä tällaisista tapahtumista.

 

Onko sisällön kohdistuttava minuun, jotta tarkistetaan, rikkooko se Twitterin sääntöjä?

Jotta konteksti osataan arvioida oikein, meidän voi joskus olla tarpeen kuulla kohteena olevaa henkilöä, jotta mahdolliset toimet pohjautuvat oikeaan tietoon. Jotkin twiitit saattavat vaikuttaa häirinnältä tai epäasialliselta kohtelulta erillään kontekstista, mutta eivät välttämättä olekaan sitä osana keskustelua. Kun arvioimme tapauksia, ei välttämättä ole selvää, onko kyseessä häirintä vai yhteisymmärrykseen perustuva kommentointi. 


Mitä tapahtuu, jos rikot tätä käytäntöä?

Tämän käytännön rikkomisesta seuraavan rangaistuksen määrityksessä otamme huomioon useita tekijöitä, kuten rikkomuksen vakavuuden ja yksilön aiemman sääntörikkomushistorian. Seuraavassa on lueteltu mahdolliset toimenpiteet, joilla tätä käytäntöä rikkovaan sisältöön puututaan:

 • Alennamme twiittien sijoitusta vastauksissa, paitsi mikäli käyttäjä seuraa twiitin kirjoittajaa.
 • Estämme twiittien nousun hakutulosten ja/tai aikajanan kärkeen käyttäjillä, jotka eivät seuraa twiitin kirjoittajaa.
 • Estämme twiittien ja/tai tilien suosittelemisen sähköpostitse tai sovelluksessa. 
 • Vaadimme twiitin kirjoittajaa poistamaan sen.
  • Saatamme esimerkiksi pyytää käyttäjää poistamaan sääntöjen vastaisen sisällön ja myöntää tilille pelkät lukuoikeudet määrätyksi ajaksi, ennen kuin oikeus twiitata palautetaan.
 • Jäädytämme tilit, joiden ainoa tarkoitus on rikkoa ei-toivotun seksuaalisen sisällön ja räikeän esineellistämisen kieltoa sekä henkilön tai henkilöiden häirintään keskittyvät tilit.

Lue lisää käytössämme olevista pakkokeinoista.

Jos käyttäjä uskoo tilinsä tulleen jäädytetyksi aiheetta, hän voi hakea muutosta.

Jaa tämä artikkeli