Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Lyhyesti

kesäkuu 2023


Häirintäsisällön jakaminen, toisen ihmisen häirintä ja siihen kannustaminen on kielletty.

Xissä jokaisen on voitava turvallisin mielin tuoda esiin oma näkemyksensä. Kannatamme ilmaisunvapautta ja avointa vuoropuhelua. Jotta alustalla voidaan käydä tervettä vuoropuhelua ja jotta siellä on tilaa eriäville mielipiteille ja näkemyksille, kiellämme toisia epäasiallisesti kohtelevan, häpäisevän ja halventavan käytöksen ja sisällön. Häirintä uhkaa ihmisten turvallisuutta ja voi johtaa fyysisiin ja emotionaalisiin kärsimyksiin. 

 

Mikä on tämän käytännön vastaista? 

 

Kohdennettu häirintä

Kohdennetuksi häirinnäksi katsotaan pahansuopa käytös, jolla pyritään nöyryyttämään tai halventamaan ilman vastapuolen myötämielisyyttä. Seuraava käytös on kielletty alustalla:

 • Toistuva, henkilöön kohdistettu pahansuovan sisällön twiittailu tai jatkuva pahansuopien vastausten julkaisu. Tämä pitää sisällään tilit, jotka keskittyvät henkilön tai henkilöiden häirintään.
 • Käyttäjien pahansuopaan sisältöön merkitseminen tai sellaisen yhteydessä mainitseminen.

 

Toisten kannustaminen tai yllyttäminen yksilön tai ihmisryhmän häirintään

Kiellämme käytöksen, joka yllyttää kohdentamaan häirintää tiettyihin yksilöihin tai ryhmiin. Tämä kielto kattaa kehotukset kohdennettuun häirintään tai epäasialliseen käytökseen verkossa sekä yllytyksen verkon ulkopuolisiin tekoihin, kuten fyysiseen häirintään.

 

Ei-toivottu seksuaalinen sisältö ja räikeä esineellistäminen

Vaikka Xissä sallitaankin jonkin verran luvalla esitettyä alastomuutta ja aikuissisältöä, kiellämme ei-toivotun seksuaalisen sisällön ja räikeän esineellistämisen, jossa henkilö esitetään seksiobjektina ilman suostumusta. Kielto kattaa esimerkiksi

 • aikuissisällön lähettämisen henkilölle ilman tämän suostumusta kuvien, videoiden tai GIFien muodossa 
 • henkilön vartalon seksuaalisen kommentoinnin ilman tämän suostumusta 
 • seksuaalisten tekojen ehdottelun 
 • muun yksilöä ilman tämän suostumusta seksualisoivan sisällön. 
   

Solvaukset

Puutumme toisiin henkilöihin kohdistettuihin solvauksiin ja hävyttömyyksiin. Joissakin tapauksissa voimme vaatia poistamaan twiitin. Tällainen tapaus voi olla esimerkiksi vakava, toistuva solvausten tai hävyttömyyksien käyttö tarkoituksena häiritä tai pelotella muita. Joissakin muissa tapauksissa voimme rajata twiitin näkyvyyttä alempana kuvatulla tavalla. Tällainen tapaus voi olla esimerkiksi kohtalaisen vakava yksittäinen solvausten tai herjausten käyttö, jossa tarkoituksena on häiritä tai pelotella muita. Huomaa, että vaikka osa ihmisistä kokee tietyt ilmaukset loukkaaviksi, emme puutu jokaiseen solvausten käyttöön. 

 

Väkivaltaisten tapahtumien kieltäminen

Kiellämme sisällön, joka kieltää joukkomurhan tai muun useita ihmishenkiä vaatineen tapahtuman, kun tapahtuneesta on aukottomat todisteet ja kun sisältöä jaetaan häirintämielessä. Kielto kattaa tällaisen tapahtuman nimittämisen huijaukseksi ja väitteet, joiden mukaan uhrit tai eloonjääneet olisivat keksittyjä tai ”näyttelijöitä”. Holokausti, kouluampumiset, terrori-iskut ja luonnonkatastrofit ovat esimerkkejä tällaisista tapahtumista.

 

Onko sisällön kohdistuttava minuun, jotta voin pyytää Xiä puuttumaan siihen?

Kontekstin ymmärtääksemme meidän voi joskus olla tarpeen kuulla kohteena olevaa henkilöä, jotta mahdolliset toimet pohjautuvat oikeaan tietoon. Jotkin twiitit saattavat vaikuttaa häirinnältä tai epäasialliselta kohtelulta erillään kontekstista, mutta eivät välttämättä olekaan sitä osana keskustelua. Kun punnitsemme yksittäistapausta, ei välttämättä ole selvää, onko konteksti henkilön häirintä vai Mainonnan estäminen twiitin läheisyydessä

 • Sisällön näkyvyyden vähentäminen Xissä seuraavin keinoin:
  • Twiitti poistetaan hakutuloksista, sovelluksen suosituksista, suosituista puheenaiheista, ilmoituksista ja etusivun aikajanoilta 
  • Twiitin löydettävyys rajataan kirjoittajan profiiliin
  • Twiitin sijoitusta alennetaan vastauksissa
  • Twiitin tykkäyksiä, vastauksia ja uudelleentwiittauksia, lainaamista, kirjanmerkkeihin lisäämistä, jakamista, profiiliin kiinnittämistä, reagointilukemia tai twiitin muokkausta rajataan
  • Twiitti suljetaan pois mainosten läheisyydestä
 • Twiitit ja/tai tilit suljetaan pois sähköposti- tai sovellussuosituksista. 
 • Vaadimme twiitin kirjoittajaa poistamaan sen.
  • Saatamme esimerkiksi pyytää käyttäjää poistamaan sääntöjen vastaisen sisällön ja myöntää tilille pelkät lukuoikeudet määrätyksi ajaksi, ennen kuin oikeus twiitata palautetaan.
 • Jäädytämme tilit, joiden ainoa tarkoitus on rikkoa ei-toivotun seksuaalisen sisällön ja räikeän esineellistämisen kieltoa sekä häirintään keskittyvät tilit.

Lue lisää käytössämme olevista pakkokeinoista.

Jos käyttäjä kokee tilinsä tulleen jäädytetyksi aiheettomasti, hän voi hakea muutosta.

Jaa tämä artikkeli