goglobalwithtwitterbanner

Häirintä

Twitterin säännöt: Toisen henkilön häirintä ja siihen yllyttäminen on kielletty. Häirinnäksi katsotaan yritykset häiritä tai pelotella henkilöä tai vaientaa tämän ääni. 

Perustelu

Twitterissä jokaisen on voitava turvallisin mielin tuoda esiin oma näkemyksensä. Kannatamme ilmaisunvapautta ja avointa vuoropuhelua. Tällä periaatteella on kuitenkin hyvin vähän merkitystä, jos äänet vaikenevat, koska ihmiset eivät uskalla ilmaista itseään. 

Jotta alustalla voidaan käydä tervettä dialogia ja jotta sinne mahtuu erilaisia mielipiteitä ja uskomuksia, olemme kieltäneet häirinnän, pelottelun ja muun käytöksen, jolla pyritään häpäisemään tai halventamaan toisia. Paitsi että häirintä uhkaa ihmisten turvallisuutta, se voi myös aiheuttaa kohteissa fyysistä ja emotionaalista pahoinvointia. 

Lue lisää siitä, miten laadimme käytäntöjä ja millainen filosofia ohjaa niiden täytäntöönpanoa.

Soveltaminen 

Jotkin twiitit saattavat vaikuttaa loukkaavilta yksittäin tarkasteltuina, mutta eivät välttämättä olekaan loukkaavia osana laajempaa keskustelua. Kun näemme tällaista sisältöä, meille saattaa olla epäselvää, onko tarkoitus kiusata yksilöä vai tapahtuuko kommentointi yhteisymmärryksessä kohteen kanssa. Jotta keskustelun konteksti osataan arvioida oikein, meidän voi olla tarpeen kuulla kohteena olevaa henkilöä ja tarkistaa taustat. Näin mahdollinen täytäntöönpano pohjautuu oikeaan tietoon.

Suoritamme tarkastuksia ja ryhdymme toimiin, kun ilmiantojen perusteella on syytä epäillä jonkin tilin twiiteillä tai yksityisviesteillä maalittavan yksilöä tai ryhmää jollakin alla luetelluista tavoista. Jos tili syyllistyy häirintään profiilissaan, siihen sovelletaan häirintäprofiileja koskevaa käytäntöämme. Jos tili maalittaa ihmisiä näiden rodun, etnisen taustan, kansallisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, uskonnollisen vakaumuksen, iän, vammaisuuden tai vakavan sairauden perusteella, se saattaa rikkoa vihakäytöstä koskevaa käytäntöämme.


Vakavan haitan toivominen ihmiselle tai ihmisryhmälle

Emme hyväksy sisältöä, joka toivoo tai yllyttää, lietsoo tai ilmaisee toivetta yksilön tai ihmisryhmän kuolemaan, vaikeaan ruumiinvammaan tai vakavaan sairauteen. Kiellon piirissä ovat mm. seuraavanlaiset ilmaisut: 

  • Toive siitä, että toinen ihminen kuolee vakavaan sairauteen: ”toivon että sairastut syöpään ja kuolet”.
  • Toive siitä, että toinen ihminen joutuu vakavaan onnettomuuteen: ”toivon että jäät auton alle, kun seuraavan kerran soitat suutasi”.
  • Sen esittäminen, että ihmisryhmä ansaitsee vaikeita fyysisiä vammoja: ”jos nämä mielenosoittajat eivät lopeta, he ansaitsevat tulla ammutuiksi”.

Poikkeustapaus haittaa toivovien twiittien käsittelyssä

Ymmärrämme, että yksilöt, joita syytetään uskottavin perustein vakavasta väkivallasta, herättävät voimakasta paheksuntaa ja toiveita, että heille koituisi haittaa. Näissä rajatuissa tapauksissa pyydämme twiitin julkaisijaa poistamaan twiitin ilman, että hänelle koituu rangaistusta tai tilin jäädyttämistä palvelussa. Esimerkkejä ovat seuraavanlaiset ilmaisut:

  •  ”Kaikki raiskaajat saisivat kuolla.” 
  • ”Lasten hyväksikäyttäjät pitäisi hirttää.”

Ei-toivotut seksuaaliset ehdotukset

Vaikka kuvattavan suostumuksella julkaistun alastomuuden ja aikuissisällön esittäminen on rajoitetusti sallittu Twitterissä, ei-toivottu seksuaalinen ehdottelu ja sisältö, jossa yksilö esitetään seksuaalisena objektina ilman tämän suostumusta, on kielletty. Kiellon piirissä on mm.

  • aikuissisällön lähettäminen henkilölle ilman tämän suostumusta kuvien, videoiden tai GIFien muodossa 
  • henkilön vartalon seksuaalinen kommentointi ilman tämän suostumusta 
  • seksuaalisten tekojen ehdottelu 
  • muu yksilöä ilman tämän suostumusta seksualisoiva sisältö. 

Aggressiivisten solvausten käyttö kiusaamis- tai pelottelutarkoituksessa

Ryhdymme toimiin, mikäli joku kohdentaa aggressiivisia solvauksia toiseen yksilöön tai jakaa yksilöä halventavia ilmauksia käsittävää sisältöä. Huomaa, että vaikka osa ihmisistä kokee tietyt ilmaukset loukkaaviksi, emme puutu jokaiseen loukkaavien ilmaisujen käyttöön. 


Toisten yllyttäminen yksilön tai ihmisryhmän häirintään tai maalittamiseen

Olemme kieltäneet käytöksen, joka yllyttää kohdentamaan häirintää tiettyihin yksilöihin tai ryhmiin. Tämä kielto pitää sisällään kehotukset kohdistaa häirintää tai kiusantekoa verkossa sekä yllytyksen verkon ulkopuolisiin tekoihin, kuten fyysiseen häirintään. 


Onko minun itse oltava häiritsevän sisällön kohteena, jotta voin tehdä siitä ilmiannon Twitterin sääntöjen vastaisena?

Ei. Tarkistamme sekä kohteen itsensä että sivullisten tekemiä ilmiantoja häiritsevästä sisällöstä.


Seuraamukset

Kun määritämme tämän käytännön rikkomisesta aiheutuvaa rangaistusta, otamme huomioon useita tekijöitä, kuten rikkomuksen vakavuuden ja yksilön aiemman sääntörikkomushistorian. 

Saatamme esimerkiksi pyytää käyttäjää poistamaan sääntöjen vastaisen sisällön ja myöntää tilille pelkät lukuoikeudet määrätyn jakson ajaksi, ennen kuin twiittausoikeus palautetaan. Uudet rikkomukset johtavat pidempään jaksoon pelkällä lukuoikeudella, ja lopulta tili voidaan jäädyttää pysyvästi. Jos tilin sisältö muodostuu pääsääntöisesti toisten kiusaamisesta ja häirinnästä, saatamme jäädyttää tilin pysyvästi tarkastuksen jälkeen. 

Lue lisää käytössä olevista toimeenpanokeinoista

 

Tallenna tämä artikkeli suosikkeihin tai jaa se