Beleid met betrekking tot privégegevens en media

Overzicht
 

December 2022

Je mag geen privégegevens van iemand plaatsen of publiceren zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming. We verbieden ook elke bedreiging om privégegevens openbaar te maken of het aanzetten van anderen hiertoe.

Verder mag je geen privémedia, zoals foto's of video's van een ander, plaatsen of delen zonder toestemming van deze personen. Maar wij realiseren ons dat er gevallen zijn waarin gebruikers foto's of video's van privépersonen delen die geen publieke figuren zijn, als onderdeel van een gebeurtenis met nieuwswaarde of voor verdere publieke uitingen over kwesties of gebeurtenissen met een publiek belang. In dergelijke gevallen kunnen wij toestaan dat de media op het platform blijven. 

De privégegevens van een ander delen:

Het zonder toestemming online delen van de privégegevens van een ander (ook wel 'doxing' genoemd), vormt een schending van zijn of haar privacy en van de X-regels. Door privégegevens te delen kunnen ernstige veiligheids- en beveiligingsrisico's ontstaan voor de betreffende personen. Daarnaast leidt dit mogelijk tot fysieke, emotionele en financiële problemen.

Wanneer wij meldingen volgens dit beleid beoordelen, houden we rekening met een aantal zaken, waaronder:

Welk type gegevens wordt gedeeld?

Hier houden we rekening mee omdat bepaalde soorten privégegevens of live informatie meer risico's met zich meebrengen dan andere als ze zonder toestemming worden gedeeld. We willen in de eerste plaats voorkomen dat mensen fysiek letsel oplopen doordat hun gegevens worden gedeeld. Daarom vinden we dat gegevens zoals iemands fysieke locatie en telefoonnummers een groter risico vormen dan andere soorten gegevens. We definiëren 'live' als realtime informatie of informatie die op dezelfde dag wordt gedeeld waardoor het mogelijk is dat het individu zich nog steeds op de genoemde locatie bevindt.

Wie deelt de gegevens?

We bekijken ook wie de gerapporteerde gegevens deelt en of deze persoon daar al dan niet toestemming voor heeft gekregen van degene om wiens gegevens het gaat. Dit doen we omdat we weten dat er situaties kunnen zijn waarin het wel wenselijk is dat bepaalde persoonlijke gegevens openbaar worden gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan het delen van een privételefoonnummer of e-mailadres voor zakelijke netwerkdoeleinden of om sociale evenementen te organiseren, of aan het openbaar delen van iemands thuisadres of live locatie om hulp te vragen na een natuurramp. 
 

Zijn de gegevens ergens anders online te vinden?

Als de gemelde gegevens al ergens anders op internet werden gedeeld voordat ze op X werden gedeeld (bijvoorbeeld wanneer iemand zijn of haar privételefoonnummer op zijn of haar eigen openbaar toegankelijke website plaatst), behandelen we deze gegevens mogelijk niet als privé, omdat de eigenaar ze zelf openbaar beschikbaar heeft gesteld. Let op: wegens het risico op fysiek letsel ondernemen we mogelijk wel actie tegen het delen van thuisadressen, zelfs als deze openbaar beschikbaar zijn. 
 

Waarom worden de gegevens gedeeld?

We houden ook rekening met de reden waarom iemand gegevens deelt. Als we bijvoorbeeld denken dat iemands gegevens worden gedeeld met een beledigende intentie of om iemand te intimideren of intimidatie door anderen te stimuleren, ondernemen we actie. Als iemand echter gegevens deelt in een poging om een andere persoon in een crisissituatie te helpen (bijvoorbeeld na een gewelddadige gebeurtenis), ondernemen we mogelijk geen actie. Let op: ongeacht de intentie, als de informatie niet wordt gedeeld tijdens een crisissituatie om te helpen bij humanitaire inspanningen of in verband met evenementen voor publieke betrokkenheid, zullen we alle posts of accounts verwijderen die iemands live locatie delen.


Privémedia delen:

Foto's plaatsen is een belangrijk onderdeel van onze gebruikerservaring op X. Wanneer personen een redelijke verwachting van privacy hebben met betrekking tot een bepaalde foto, vinden wij dat zij moeten kunnen bepalen of deze al dan niet wordt gedeeld. Zulke media delen kan potentieel de privacy van de gebruiker schenden en leiden tot emotionele of fysieke schade. Als wij een melding krijgen van degenen die zijn afgebeeld of van hun bevoegde vertegenwoordiger dat zij geen toestemming hebben gegeven om de media te delen, zullen wij de media verwijderen. Dit beleid is niet van toepassing op publieke figuren. 

 

Wat is een schending van dit beleid?
 

Volgens dit beleid mag je de volgende typen privégegevens niet delen zonder de toestemming van degene om wiens gegevens het gaat:

 • informatie over iemands thuisadres of fysieke locatie, inclusief straatnamen, gps-coördinaten of andere identificeerbare locatiegegevens die als privé worden beschouwd;
 • live locatie-informatie, inclusief informatie die rechtstreeks op X wordt gedeeld, of links naar URL's van derden met reisroutes, werkelijke fysieke locatie of andere identificerende informatie die de locatie van een persoon zou onthullen, ongeacht of deze informatie openbaar beschikbaar is;
 • identiteitsdocumenten, inclusief officiële legitimatiebewijzen, bsn-nummers of andere nationale identiteitsnummers. Let op: in regio's waar deze gegevens niet als privé worden beschouwd, maken we mogelijk in enkele gevallen een uitzondering hierop;
 • contactgegevens, inclusief niet-openbare privételefoonnummers of e-mailadressen; 
 • financiële gegevens, inclusief details van bankrekeningen en creditcards;
 • andere privégegevens, inclusief biometrische gegevens of medische dossiers;
 • media van privépersonen zonder toestemming van de afgebeelde persoon/personen; en
 • media die krijgsgevangenen afbeelden en die op of na 5 april 2022 zijn geplaatst door een overheid of een aan een staat gelieerd media-account. 

Het volgende gedrag is ook niet toegestaan: 

 • dreigen om de privégegevens van een ander openbaar te maken:
 • gegevens delen waarmee het mogelijk is om iemands privégegevens te hacken of hier toegang toe te krijgen zonder toestemming van die persoon, bijvoorbeeld het delen van inloggegevens voor internetbankieren;
 • een premie of geldelijke beloning vragen of aanbieden in ruil voor het plaatsen van iemands privégegevens;
 • een premie of geldelijke beloning vragen of aanbieden in ruil voor het niet plaatsen van iemands privégegevens, ook wel afpersing genoemd.
   

Wat is geen schending van dit beleid?
 

De volgende zaken vormen geen schending van dit beleid:

 • mensen die hun eigen privégegevens delen;
 • openbaar beschikbare locatiegegevens delen nadat een redelijke tijd is verstreken, zodat de betrokkene niet langer het risico loopt lichamelijk letsel op te lopen;
 • op een niet-beledigende manier gegevens delen die ergens anders openbaar beschikbaar zijn (met uitzondering van informatie over live locaties); en
 • gegevens delen die we niet als privé beschouwen, waaronder:
  • naam;
  • geboortedatum of leeftijd;
  • school- of werkadres;
  • locatiegegevens met betrekking tot bedrijfspanden of zakelijke adressen, wanneer deze gegevens openbaar beschikbaar zijn;
  • beschrijvingen van het uiterlijk;
  • roddels, geruchten, beschuldigingen of aantijgingen; en
  • screenshots van sms-berichten of berichten van andere platforms (tenzij deze privégegevens bevatten, zoals een telefoonnummer).
    

Bij media is er in de volgende gevallen geen schending van ons beleid:

 • de media zijn openbaar toegankelijk of gedekt door mainstream media;
 • de media en de bijbehorende post-tekst voegen waarde toe aan de publieke discussie of worden gedeeld vanuit publiek belang;
 • bevat ooggetuigenverslagen of verslaggeving ter plaatse van actuele nieuwsontwikkelingen; 
 • het onderwerp van de media is een publiek figuur. 


Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?
 

Delen van privégegevens:

Iedereen kan rapporteren dat privégegevens op een duidelijk beledigende manier zijn gedeeld (ongeacht of iemand een account van X heeft). Wanneer de gegevens niet zijn gedeeld met een duidelijk beledigende intentie, moeten we rechtstreeks door de eigenaar van deze gegevens (of een bevoegde vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een advocaat) op de hoogte worden gesteld, zodat we beschikken over voldoende context voordat we strafmaatregelen nemen. 


Privémedia delen: 

Bij de rapportage van privémedia hebben we een rapport in de ik-vorm nodig om te kunnen bepalen of de foto of video zonder zijn of haar toestemming is gedeeld. We accepteren rapporten van: 

 1. individuen afgebeeld op de gerapporteerde media, of
 2. zijn of haar bevoegde vertegenwoordiger, zoals:
      a.  ouders/wettige voogden
      b.  advocaten, of
      c.  wettige vertegenwoordiger.

 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?
 

In de app

Vanuit de app kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer post rapporteren via het pictogram .
 2. Selecteer De post is beledigend of schadelijk.
 3. Selecteer Bevat privégegevens.
 4. Selecteer het type gegevens dat je wil rapporteren.
 5. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van wie de eigenaar is van de gegevens die je rapporteert.
 6. Selecteer maximaal 5 posts die je ter beoordeling wil rapporteren.
 7. Verstuur je rapport.
   

Desktop

Op een desktop kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer post rapporteren via het pictogram .
 2. Selecteer De post is beledigend of schadelijk.
 3. Selecteer Bevat privégegevens.
 4. Selecteer het type gegevens dat je wil rapporteren. 
 5. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van wie de eigenaar is van de gegevens die je rapporteert.
 6. Selecteer maximaal 5 posts die je ter beoordeling wil rapporteren.
 7. Verstuur je rapport.

Je kan dergelijke content ook ter beoordeling rapporteren via ons formulier voor het rapporteren van privégegevens door te selecteren welk type privégegevens je wil rapporteren.

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?
 


Wanneer we de strafmaatregelen voor schendingen van dit beleid bepalen, houden we rekening met een aantal factoren, waaronder de ernst van de schending en eerdere schendingen door die persoon. 

Delen van privégegevens of informatie over live locaties:

 • De eerste keer dat je dit beleid schendt door privégegevens (zoals huisadres, identiteitspapier enz.) te delen, vragen we je de content te verwijderen. We vergrendelen ook tijdelijk je account voordat je weer mag posten. Als je dit beleid na de eerste waarschuwing schendt door weer privégegevens te posten, wordt je account permanent opgeschort. 
 • Als je account gewijd is aan het delen van iemands live locatie, wordt je account automatisch opgeschorst.

Privémedia delen: 

 • Als de dit beleid schendt door het delen van privégegevens van een individu zonder diens toestemming, vragen we je de content de verwijderen en blokkeren we je account tijdelijk terwijl jij de media verwijdert. 

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

 

 

Meer informatie
 

Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Tegen de verspreiding van andere typen content zonder toestemming van de eigenaar kan actie worden ondernomen op grond van ons beleid inzake verspreiding van gehackt materiaal.

Dit artikel delen