Beleid met betrekking tot privégegevens

Overzicht
 

Maart 2019

Je mag geen privégegevens van iemand plaatsen of publiceren zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming. We verbieden ook elke dreiging om privégegevens openbaar te maken of het aanzetten van anderen hiertoe.

Het zonder toestemming online delen van de privégegevens van een ander (ook wel doxing genoemd), vormt een schending van zijn of haar privacy en van de Twitter-regels. Door privégegevens te delen kunnen ernstige veiligheids- en beveiligingsrisico's ontstaan voor de betreffende personen. Daarnaast leidt dit mogelijk tot fysieke, emotionele en financiële problemen.

Wanneer wij meldingen volgens dit beleid beoordelen, houden we rekening met een aantal zaken, waaronder:

Welk type gegevens wordt gedeeld?

Hier houden we rekening mee omdat bepaalde typen privégegevens meer risico's met zich meebrengen dan andere als ze zonder toestemming worden gedeeld. We willen in de eerste plaats voorkomen dat personen fysiek letsel oplopen doordat hun gegevens worden gedeeld. Daarom vinden we dat gegevens zoals iemands fysieke locatie een groter risico vormen dan andere typen gegevens. 
 

Wie deelt de gegevens?

We bekijken ook wie de gerapporteerde gegevens deelt en of deze persoon daar al dan niet toestemming voor heeft gekregen van degene om wiens gegevens het gaat. Dit doen we omdat we weten dat er situaties kunnen zijn waarin het wel wenselijk is dat bepaalde persoonlijke gegevens openbaar worden gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan het delen van een privételefoonnummer of e-mailadres voor zakelijke netwerkdoeleinden of om sociale evenementen te organiseren, of aan het openbaar delen van iemands thuisadres om hulp te vragen na een natuurramp. 
 

Zijn de gegevens ergens anders online te vinden?

Als de gemelde gegevens al ergens anders op internet werden gedeeld voordat ze op Twitter werden gedeeld (bijvoorbeeld wanneer iemand zijn of haar privételefoonnummer op zijn of haar eigen openbaar toegankelijke website plaatst), behandelen we deze gegevens mogelijk niet als privé, omdat de eigenaar ze zelf openbaar beschikbaar heeft gesteld. Opmerking: wegens het risico op fysiek letsel ondernemen we mogelijk wel actie tegen het delen van thuisadressen, zelfs als deze openbaar beschikbaar zijn. 
 

Waarom worden de gegevens gedeeld?

We houden ook rekening met de reden waarom iemand gegevens deelt. Als we bijvoorbeeld denken dat iemands gegevens worden gedeeld met een beledigende intentie of om iemand te intimideren of intimidatie door anderen te stimuleren, ondernemen we actie. Als iemand echter gegevens deelt in een poging om een andere persoon in een crisissituatie te helpen (bijvoorbeeld na een gewelddadige gebeurtenis), ondernemen we mogelijk geen actie. 
 

Wat is een schending van dit beleid?
 

Volgens dit beleid mag je de volgende typen privégegevens niet delen zonder de toestemming van degene om wiens gegevens het gaat:

 • informatie over iemands thuisadres of fysieke locatie, inclusief straatnamen, gps-coördinaten of andere identificeerbare locatiegegevens die als privé worden beschouwd;
 • identiteitsdocumenten, inclusief officiële legitimatiebewijzen, bsn-nummers of andere nationale identiteitsnummers. Opmerking: in regio's waar deze gegevens niet als privé worden beschouwd, maken we mogelijk in enkele gevallen een uitzondering hierop;
 • contactgegevens, inclusief niet-openbare privételefoonnummers of e-mailadressen; 
 • financiële gegevens, inclusief details van bankrekeningen en creditcards; en
 • andere privégegevens, inclusief biometrische gegevens of medische dossiers.
   

Het volgende gedrag is ook niet toegestaan: 

 • dreigen om de privégegevens van een ander openbaar te maken:
 • gegevens delen waarmee het mogelijk is om iemands privégegevens te hacken of hier toegang toe te krijgen zonder toestemming van die persoon, bijvoorbeeld het delen van inloggegevens voor internetbankieren;
 • een premie of geldelijke beloning vragen of aanbieden in ruil voor het plaatsen van iemands privégegevens;
 • een premie of geldelijke beloning vragen of aanbieden in ruil voor het niet plaatsen van iemands privégegevens, ook wel afpersing genoemd.
   

Wat is geen schending van dit beleid?
 

De volgende zaken vormen geen schending van dit beleid:

 • mensen die hun eigen privégegevens delen;
 • op een niet-beledigende manier gegevens delen die ergens anders openbaar beschikbaar zijn; en
 • gegevens delen die we niet als privé beschouwen, waaronder:
  • naam;
  • geboortedatum of leeftijd;
  • school- of werkadres;
  • locatiegegevens met betrekking tot bedrijfspanden of zakelijke adressen, wanneer deze gegevens openbaar beschikbaar zijn;
  • beschrijvingen van het uiterlijk;
  • roddels, geruchten, beschuldigingen of aantijgingen; en
  • screenshots van sms-berichten of berichten van andere platforms (tenzij deze privégegevens bevatten, zoals een telefoonnummer).
    

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?
 

Iedereen kan rapporteren dat privégegevens op een duidelijk beledigende manier zijn gedeeld (ongeacht of iemand een Twitter-account heeft). Wanneer de gegevens niet zijn gedeeld met een duidelijk beledigende intentie, moeten we rechtstreeks door de eigenaar van deze gegevens (of een bevoegde vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een advocaat) op de hoogte worden gesteld, zodat we beschikken over voldoende context voordat we strafmaatregelen nemen. 
 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?
 

In de app

Vanuit de app kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon .
 2. Selecteer De Tweet is beledigend of schadelijk.
 3. Selecteer Bevat privégegevens.
 4. Selecteer het type gegevens dat je wil rapporteren.
 5. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van wie de eigenaar is van de gegevens die je rapporteert.
 6. Selecteer maximaal 5 Tweets die je ter beoordeling wil rapporteren.
 7. Verstuur je rapport.
   

Desktop

Op een desktop kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon .
 2. Selecteer De Tweet is beledigend of schadelijk.
 3. Selecteer Bevat privégegevens.
 4. Selecteer het type gegevens dat je wil rapporteren. 
 5. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van wie de eigenaar is van de gegevens die je rapporteert.
 6. Selecteer maximaal 5 Tweets die je ter beoordeling wil rapporteren.
 7. Verstuur je rapport.

Je kan dergelijke content ook ter beoordeling rapporteren via ons formulier voor het rapporteren van privégegevens door te selecteren welk type privégegevens je wil rapporteren.

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?
 

De gevolgen van het schenden van ons beleid ten aanzien van privégegevens zijn afhankelijk van de ernst van de schending en eventuele eerdere schendingen door het account. 

De eerste keer dat je dit beleid schendt, vragen we je de content te verwijderen. We sluiten je ook tijdelijk buiten voordat je weer mag tweeten. Als je dit beleid na de eerste waarschuwing opnieuw schendt, wordt je account permanent opgeschort. Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Meer hulpbronnen
 

Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Tegen de verspreiding van andere typen content zonder toestemming van de eigenaar kan actie worden ondernomen op grond van ons beleid inzake verspreiding van gehackt materiaal.

Dit artikel delen