İntihar ve Kendine Zarar Verme Politikası

Genel Bakış
 

İntiharı veya kendine zarar vermeyi destekleyemez ya da teşvik edemezsiniz.

X olarak intiharı ve kendine zarar vermeyi kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm paydaşlar arasında iş birliği gerektiren önemli bir toplum ve halk sağlığı sorunları olarak görüyoruz. İhtiyaç duyan insanların desteğe erişmesine ve destek almasına yardımcı olmanın görevimiz ve sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.

Bu politikayı geliştirirken kendine zarar vermeye teşebbüs eden veya intihar düşüncesi taşıyan kişilerin kendi kişisel deneyimlerini paylaşabilmelerini sağlamak için uzmanlardan kapsamlı görüşler derledik. Ayrıca, kullanıcıları kasıtlı veya kasıtsız olarak kendine zarar vermeyi destekleyebilecek veya teşvik edebilecek içeriklere maruz kalmaktan kaynaklanabilecek zararlardan korumamız gerektiğini fark ettik. Bu nedenle, politikamız kapsamında, kendine zarar verme davranışlarını destekleyen veya teşvik eden ve kendine zarar verme veya intihar düşüncesi ile ilgili deneyimler yaşayanlara destek sağlayan içerikler yayınlamak yasaktır.
 

Neler bu politikayı ihlal eder?
 

Bu politika kapsamında intiharı veya kendine zarar vermeyi destekleyemez veya başka şekilde teşvik edemezsiniz. "En etkili", "en kolay", "en iyi", "en başarılı", "yapmalısın" ve "neden yapmıyorsun?" gibi ifadeler içeren cümleleri bu tür destek ve teşvik olarak belirledik. Bu politika, canlı video da dâhil olmak üzere postler, resimler veya videolar yoluyla ihlal edilebilir. 

Bir kişinin kendi canını alma eylemini intihar olarak tanımlıyoruz. Aşağıdakileri içeren eylemleri kendine zarar vermek olarak tanımlıyoruz:

 • kendini kesmek gibi kendini yaralama eylemleri ve

 • bulimia ve anoreksi gibi yeme bozuklukları.
   

Bu politika ile ilgili ihlaller aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • bir kişiyi kendine fiziksel olarak zarar vermeye veya kendini öldürmeye teşvik etmek,

 • toplu intihar veya intihar oyunları için partner aramak da dâhil olmak üzere kendine zarar vermeye veya intihara teşebbüs etmek için başkalarından teşvik istemek ve

 • insanların kendine zarar vermeye veya intihara teşebbüs etmesine yardımcı olabilecek bilgileri, stratejileri, yöntemleri veya talimatları paylaşmak.
   

Neler bu politikayı ihlal etmez?
 

Bu politikanın ihlali olarak kabul edilmeyen davranışlara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir: 

 • kendine zarar verme veya intihar ile ilgili kişisel hikâye ve deneyimleri paylaşmak,

 • kendine zarar verme veya intihar düşüncesini yönetmek için başa çıkma mekanizmalarını ve kaynaklarını paylaşmak ve

 • kendine zarar vermeyi veya intiharı önleme ile ilgili araştırma, müdafaa ve eğitimlere odaklanan tartışmalar.
   

Not: Kullanıcılar, kendi kişisel deneyimlerini paylaşabilirler, ancak yanlışlıkla kendine zarar vermeyi teşvik edebileceğinden, bu davranışla ilgili belirli stratejiler veya yöntemler hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmaktan kaçınmalıdırlar.
 

Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir?
 

Tüm kullanıcılar, uygulama içi bildirim özelliğimiz veya özel bildirim formumuz aracılığıyla intiharı veya kendine zarar vermeyi destekleyebilecek veya teşvik edebilecek içerikleri bildirebilirler. Bu bildirimler, her bir vakayı ayrı ayrı değerlendiren özel ekibimize yönlendirilmektedir. 

Not: Bir kişinin kendine zarar vermeye teşebbüs niyetini belirttiğine dair bir bildirim aldığımızda doğrudan ilgili kişiyle iletişime geçiyor, onu destek almaya teşvik ediyor ve özel çevrimiçi ve yardım hattı kaynakları hakkında bilgilendiriyoruz. Örneğin, Kolluk Kuvvetlerine İlişkin Yönergelerimizde açıklandığı şekilde geçerli bir acil durum ifşa talebi almamız gibi uygun durumlarda kolluk kuvvetleri ile iş birliği de yapıyoruz.
 

Bu politikayla ilgili ihlalleri bildirme
 

Bildirimleri hassas bir şekilde ele alabilmek için uygulama içi bildirim özelliğimiz, kendine zarar verme niyetini belirtiyor olabilecek kişiler ve kendine zarar vermeyi veya intiharı destekleyen veya teşvik eden içerikler için ayrı seçenekler sunmaktadır.
 

Kendi zarar verme veya intihar niyetini ifade etme
 

Uygulama İçinden

Bu içerikleri incelenmek üzere uygulama içinden aşağıdaki şekilde bildirebilirsiniz:

 1. Açılır menüden "posti Bildir" öğesini seçin
 2. "Kendi zarar verme veya intihar niyetini ifade ediyor" öğesini seçin
 3. Bildiriminizi gönderin
   

Masaüstü bilgisayardan

Bu içerikleri incelenmek üzere masaüstü bilgisayardan aşağıdaki şekilde bildirebilirsiniz:

 1. Açılır menüden "posti Bildir" öğesini seçin

 2. "Kendi zarar verme veya intihar niyetini ifade ediyor" öğesini seçin

 3. Bildiriminizi gönderin
   

Bildirim formu

Ayrıca bu içerikleri özel bildirim formumuz aracılığıyla da bildirebilirsiniz.
 

Uygulama İçinden

Bu içerikleri incelenmek üzere uygulama içinden aşağıdaki şekilde bildirebilirsiniz:

 1. Açılır menüden "posti Bildir" öğesini seçin
 2. "Kendi zarar verme veya intihar niyetini ifade ediyor" öğesini seçin
 3. Bildiriminizi gönderin
   

Kendine zarar vermeyi veya intiharı teşvik etme
 

Uygulama İçinden

Bu içerikleri incelenmek üzere uygulama içinden aşağıdaki şekilde bildirebilirsiniz:

 1. Açılır menüden "posti Bildir" öğesini seçin

 2. "Taciz içeriyor veya zararlı" öğesini seçin

 3. "Kendine zarar vermeyi veya intiharı teşvik ediyor" öğesini seçin

 4. Bildiriminizi gönderin
   

Masaüstü bilgisayardan

Bu içerikleri incelenmek üzere masaüstü bilgisayardan aşağıdaki şekilde bildirebilirsiniz:

 1. Açılır menüden "posti Bildir" öğesini seçin

 2. "Taciz içeriyor veya zararlı" öğesini seçin

 3. "Kendine zarar vermeyi veya intiharı teşvik ediyor" öğesini seçin

 4. Bildiriminizi gönderin
   

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?
 

Yaptırım yaklaşımımız, paylaşılan içeriğin türüne, bildirilen hesabın kendine zarar vermeyi veya intiharı destekleyip desteklememesine veya teşvik edip etmemesine ve söz konusu hesabın ihlal geçmişine bağlıdır. 

Kasıtlı olarak başkalarını kendilerine zarar vermeye teşvik eden içerikler paylaşarak bu politikayı ihlal ederseniz, başkalarından sizi kendinize zarar vermeye teşvik etmelerini isterseniz ya da kendine zarar verme veya intihar yöntemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi veya talimatları paylaşırsanız bu içerikleri kaldırmanızı zorunlu tutarız. Ayrıca, hesabınızı geçici olarak kilitler ve post göndermenizi engelleriz. Bu politikayı ihlal etmeye devam ederseniz ya da hesabınız kendine zarar vermeyi veya intiharı desteklemek veya teşvik etmek için özel olarak açılmışsa hesabınız kalıcı olarak askıya alınır. Hesabınızdaki içerikler arasında kendine zarar verme veya intihar ile ilgili resimler veya videolar varsa bu içerikleri hassas medya politikamız kapsamında değerlendiririz. Hesabınızın yanlışlıkla askıya alındığını düşünüyorsanız itiraz gönderebilirsiniz.

Üçüncü taraf web sitelerinde barındırılan talimatlı materyallerin yayılmasını engellemek için bu tür bağlantıları "güvenli değil" olarak işaretleyerek de önlem alabiliriz. 

Ek kaynaklar

Yaptırım seçeneklerimiz ile politika geliştirme ve yaptırım yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi alın.

Kendine zarar verme veya intihar düşüncelerini taşıyan bir kişiyi nasıl destekleyebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi alın

Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi almak için yerel akıl sağlığı kaynakları listesi için Güvenlik Merkezimizi ziyaret ederek intihar önlemeyle ilgili blog yazılarımızı okuyun.

Bu makaleyi paylaş