Beleid inzake zelfmoord en zelfverwonding

Overzicht
 

Je mag zelfmoord of zelfverwonding niet promoten of stimuleren.

Wij van X erkennen dat zelfmoord en zelfverwonding grote sociale en volksgezondheidsproblemen zijn. Ze vragen om samenwerking tussen alle belanghebbenden - openbaar, privaat en maatschappelijk - en wij vervullen een functie en dragen verantwoordelijkheid om mensen te helpen hulp te vragen en te ontvangen wanneer ze dat nodig hebben.

Tijdens het opstellen van dit beleid hebben we uitgebreid overlegd met experts om ervoor te zorgen dat mensen die aan zelfverwonding hebben gedaan of zelfmoordgedachten hebben gehad hun persoonlijke ervaringen kunnen delen. Verder erkennen we de noodzaak om mensen te beschermen tegen de potentiële schade die kan worden veroorzaakt door blootstelling aan content die zou kunnen aanmoedigen of aanzetten tot zelfverwonding, opzettelijk of onbedoeld. Daarom verbiedt ons beleid content die aanmoedigt of aanzet tot zelfverwonding en biedt ons beleid steun aan mensen die ervaring hebben met zelfverwonding en zelfmoordgedachten.
 

Wat is een schending van dit beleid?
 

Op grond van dit beleid is het niet toegestaan aan te zetten of anderszins aan te moedigen tot zelfmoord of zelfverwonding. Tot onze definitie van aanmoedigen en aanzetten behoren ook uitdrukkingen als 'de meest effectieve', 'de gemakkelijkste', 'de beste', 'de meest succesvolle', 'eigenlijk zou je', 'waarom zou je niet'. Schendingen van dit beleid kunnen optreden in de vorm van posts, afbeeldingen of video's, met inbegrip van live video. 

Onze definitie van zelfmoord is een einde maken aan het eigen leven. Onze definitie van zelfverwonding omvat het volgende:

 • zelf toegediend lichamelijk letsel, bijvoorbeeld snijden; en

 • eetstoornissen, bijvoorbeeld boulimie, anorexie
   

Hier volgen enkele voorbeelden van schendingen van dit beleid:

 • iemand aanmoediging zichzelf lichamelijk letsel toe te brengen of zichzelf te doden;

 • anderen vragen om aanmoediging om over te gaan tot zelfverwonding of zelfmoord, met inbegrip van het zoeken naar partners voor groepszelfmoord of zelfmoordspelletjes; en

 • het delen van informatie, strategieën, methoden of aanwijzingen die mensen kunnen helpen over te gaan tot zelfverwonding of zelfmoord.
   

Wat is geen schending van dit beleid?
 

Dit zijn enkele voorbeelden van gedrag dat niet wordt beschouwd als schending van dit beleid: 

 • het delen van persoonlijke verhalen en ervaringen met betrekking tot zelfverwonding of zelfmoord;

 • het uitwisselen van technieken en hulpbronnen voor het omgaan met zelfverwonding en zelfmoordgedachten; en

 • discussies gericht op onderzoek naar, pleitbezorging voor en educatie met betrekking tot het voorkomen van zelfverwonding en zelfmoord.
   

Opmerking: mensen mogen hun persoonlijke ervaringen delen, maar mogen geen gedetailleerde informatie geven over specifieke strategieën of methoden met betrekking tot zelfverwonding, want dit zou dit gedrag onbedoeld kunnen aanmoedigen.
 

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?
 

Iedereen kan content die mogelijk aanmoedigt of aanzet tot zelfmoord of zelfverwonding rapporteren via de rapportagefunctie in de app of ons speciale rapportageformulier. Deze rapporten worden doorgestuurd naar een vast team dat elk geval afzonderlijk beoordeelt. 

Opmerking: als we een melding ontvangen dat iemand de intentie heeft uitgesproken om over te gaan tot zelfverwonding of zelfmoord, nemen we rechtstreeks contact op met de betreffende persoon, moedigen we de persoon aan hulp te zoeken en verstrekken we informatie over waar de persoon hulp kan krijgen, zowel telefonisch als online. We kunnen ook samenwerken met wetshandhavende instanties, bijvoorbeeld als we een gegronde noodaanvraag voor openbaarmaking ontvangen, zoals gedefinieerd in onze Richtlijnen voor wetshandhavende instanties.
 

Schendingen van dit beleid rapporteren
 

Om erop toe te zien dat meldingen op de juiste wijze worden afgehandeld, biedt de rapportagefunctie in de app afzonderlijke opties voor meldingen over mensen die de intentie uitspreken zichzelf te verwonden, en meldingen van content die aanmoedigt of aanzet tot zelfverwonding of zelfmoord.
 

Het uitspreken van de intentie tot zelfverwonding of zelfmoord
 

In de app

Vanuit de app kan je content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer post rapporteren in het vervolgkeuzemenu
 2. Kies “In het materiaal wordt melding gemaakt van de intentie om tot zelfverwonding of zelfdoding over te gaan”
 3. Verstuur je rapport
   

Desktop

Op een desktop kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer post rapporteren in het vervolgkeuzemenu

 2. Kies “In het materiaal wordt melding gemaakt van de intentie om tot zelfverwonding of zelfdoding over te gaan”

 3. Verstuur je rapport
   

Rapportageformulier

Je kan deze content ook rapporteren ter beoordeling via ons speciale rapportageformulier.
 

In de app

Vanuit de app kan je content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer post rapporteren in het vervolgkeuzemenu
 2. Kies “In het materiaal wordt melding gemaakt van de intentie om tot zelfverwonding of zelfdoding over te gaan”
 3. Verstuur je rapport
   

Aanmoedigen tot zelfverwonding of zelfmoord
 

In de app

Vanuit de app kan je content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer post rapporteren in het vervolgkeuzemenu

 2. Selecteer 'De post is beledigend of schadelijk'

 3. Selecteer 'In het materiaal  wordt zelfverwonding of zelfdoding aangemoedigd'

 4. Verstuur je rapport
   

Desktop

Op een desktop kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer post rapporteren in het vervolgkeuzemenu

 2. Selecteer 'De post is beledigend of schadelijk'

 3. Selecteer 'In het materiaal wordt zelfverwonding of zelfdoding aangemoedigd'

 4. Verstuur je rapport
   

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?
 

De stappen die we nemen om het beleid af te dwingen zijn afhankelijk van het type content dat wordt gedeeld, de vraag of het account aanmoedigt of aanzet tot zelfverwonding of zelfmoord, en eventuele voorgaande schendingen door het account. 

Als je dit beleid schendt door het delen van content die anderen opzettelijk aanmoedigt om zichzelf schade toe te brengen, anderen vraagt om jou aan te moedigen om jezelf schade toe te brengen, of informatie of aanwijzingen deelt met betrekking tot methoden voor zelfverwonding of zelfmoord, eisen we dat je deze content verwijdert. We sluiten je ook tijdelijk buiten voordat je weer mag posten. Als je doorgaat met het schenden van dit beleid, of als je account geheel gewijd is aan het aanmoedigen of aanzetten tot zelfverwonding of zelfmoord, wordt je account permanent opgeschort. Als bij het geval afbeeldingen of video's met betrekking tot zelfverwonding of zelfmoord betrokken zijn, beoordelen we de content ook aan de hand van ons beleid voor gevoelige media. Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

We kunnen ook stappen nemen om de verspreiding van instructiemateriaal op websites van derden tegen te gaan door dergelijke links te markeren als onveilig

Meer hulpbronnen

Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Meer informatie over hoe je iemand die gedachten over zelfverwonding of zelfmoord heeft kan steunen. 

Bezoek ons Veiligheidscentrum voor een lijst met lokale partners in de geestelijke gezondheidszorg en lees onze blog over zelfmoordpreventie om meer te weten te komen over ons werk.

Dit artikel delen