นโยบายเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายและการทำร้ายตัวเอง

ภาพรวม
 

ห้ามส่งเสริมหรือสนับสนุนการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง

ทวิตเตอร์รับรู้ว่าการฆ่าตัวตายและการทำร้ายตัวเองเป็นปัญหาทางสุขภาพของสังคมและสาธารณะที่สำคัญที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาสังคม และเรามีบทบาทและความรับผิดชอบที่จะช่วยให้บุคคลเข้าถึงและได้รับความช่วยเหลือเมื่อพวกเขาต้องการ

ขณะปรับปรุงนโยบายนี้ เราได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญอย่างจริงจังเพื่อรับรองว่าบุคคลที่ข้องเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองหรือคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวได้ นอกจากนี้ เรายังรับทราบถึงความจำเป็นที่จะปกป้องบุคคลจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยเนื้อหาที่อาจสนับสนุนหรือส่งเสริมการทำร้ายตัวเอง ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ด้วยเหตุนี้นโยบายของเราจึงห้ามเนื้อหาที่สนับสนุนหรือส่งเสริมพฤติกรรมการทำร้ายตัว้ิงอลัให้ความช่วยเหลือบุคคลที่กำลังมีความคิดเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย
 

อะไรบ้างที่เป็นการละเมิดนโยบายนี้
 

ภายใต้นโยบายนี้ คุณไม่สามารถสนับสนุนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง เรานิยามการสนับสนุนและการส่งเสริมให้รวมถึงข้อความเช่น "มีประสิทธิภาพที่สุด" ง่ายที่สุด" "ดีที่สุด" "ประสบความสำเร็จมากที่สุด" "คุณควร" "ทำไมคุณไม่ลอง" การละเมิดนโยบายนี้สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านทางทวีต รูปภาพหรือวิดีโอ รวมถึงไลฟ์วิดีโอ 

เราให้นิยามการฆ่าตัวตายว่าเป็นการกระทำให้ตนเองถึงแก่ความตาย เรานิยามการทำร้ายตัวเองให้รวมถึง

 • การบาดเจ็บทางกายภาพที่ทำให้ตนเองเจ็บปวด เช่น การกรีดข้อมือ และ

 • พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ เช่น บูลิเมีย, อะนอเร็กเซีย
   

การละเมิดนโยบายนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ประเด็นต่อไปนี้

 • การส่งเสริมให้บุคคลทำร้ายร่างกายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย

 • การถามบุคคลอื่นเพื่อการส่งเสริมให้ข้องเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย รวมถึงการหาผู้ร่วมในการฆ่าตัวตายหมู่หรือเกมการฆ่าตัวตาย และ

 • การแบ่งปันข้อมูล กลยุทธ์ วิธีการ หรือคำแนะนำที่จะช่วยให้บุคคลข้องเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย
   

อะไรบ้างที่ไม่เป็นการละเมิดนโยบายนี้
 

พฤติกรรมตัวอย่างบางประการที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดนโยบายนี้ ได้แก่ 

 • การแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย

 • แบ่งปันกลไกการปรับตัวเมื่อเผชิญปัญหาและแหล่งข้อมูลเพื่อจัดการความคิดเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย และ

 • การหารือที่เน้นที่การศึกษาวิจัย ข้อสนับสนุน และการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย
   

หมายเหตุ: บุคคลสามารถแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว แต่ควรหลีกเลี่ยงการแบ่งปันข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือวิธีการเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเอง เนื่องจากอาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมนี้โดยไม่เจตนา
 

ใครบ้างที่สามารถรายงานการละเมิดนโยบายนี้
 

บุคคลใดก็ตามสามารถรายงานเนื้อหาที่อาจส่งเสริมหรือสนับสนุนการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองผ่านการรายงานในแอพของเราหรือ แบบฟอร์มการรายงานเฉพาะ ของเรา รายงานเหล่านี้จะถูกส่งไปยังทีมเฉพาะทางซึ่งจะประเมินแต่ละกรณีแยกต่างหาก 

หมายเหตุ: หากเราได้รับรายงานว่ามีบุคคลแสดงเจตนาที่จะข้องเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย เราจะติดต่อบุคคลดังกล่าวโดยตรง พร้อมแนะนำให้พวกเขาขอความช่วยเหลือ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลออนไลน์และสายด่วนเฉพาะทาง นอกจากนี้ เรายังสามารถทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากเราได้รับคำร้องขอเปิดเผยข้อมูลในกรณีฉุกเฉินตามที่กำหนดไว้ใน คู่มือสำหรับหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมาย ของเรา
 

วิธีการรายงานการละเมิดนโยบายนี้
 

เพื่อให้แน่ใจว่าเราจัดการรายงานอย่างระมัดระวัง การรายงานในแอพของเรามีตัวเลือกแยกต่างหากสำหรับบุคคลที่อาจแสดงเจตนาในการทำร้ายตัวเองและเนื้อหาที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย
 

แสดงเจตนาในการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย
 

ในแอพ

คุณสามารถรายงานเนื้อหาเพื่อตรวจสอบในแอพดังต่อไปนี้

 1. เลือกรายงานทวีตจากจากเมนูดร็อปดาวน์
 2. เลือก "ทวีตนี้แสดงเจตนาในการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย"
 3. ส่งรายงานของคุณ
   

เดสก์ท็อป

คุณสามารถรายงานเนื้อหานี้เพื่อตรวจสอบบนเดสก์ท็อปดังต่อไปนี้

 1. เลือกรายงานทวีตจากจากเมนูดร็อปดาวน์

 2. เลือก "ทวีตนี้แสดงเจตนาในการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย"

 3. ส่งรายงานของคุณ
   

แบบฟอร์มการรายงาน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถรายงานเนื้อหานี้เพื่อตรวจสอบผ่าน แบบฟอร์มการรายงานเฉพาะทางของเรา
 

ในแอพ

คุณสามารถรายงานเนื้อหาเพื่อตรวจสอบในแอพดังต่อไปนี้

 1. เลือกรายงานทวีตจากจากเมนูดร็อปดาวน์
 2. เลือก "ทวีตนี้แสดงเจตนาในการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย"
 3. ส่งรายงานของคุณ
   

การส่งเสริมการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย
 

ในแอพ

คุณสามารถรายงานเนื้อหาเพื่อตรวจสอบในแอพดังต่อไปนี้

 1. เลือกรายงานทวีตจากจากเมนูดร็อปดาวน์

 2. เลือก "ทวีตนี้ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย"

 3. เลือก "ทวีตนี้ ส่งเสริมการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย"

 4. ส่งรายงานของคุณ
   

เดสก์ท็อป

คุณสามารถรายงานเนื้อหานี้เพื่อตรวจสอบบนเดสก์ท็อปดังต่อไปนี้

 1. เลือกรายงานทวีตจากจากเมนูดร็อปดาวน์

 2. เลือก "ทวีตนี้ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย"

 3. เลือก "ทวีตนี้ส่งเสริมการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย"

 4. ส่งรายงานของคุณ
   

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณละเมิดนโยบายนี้
 

วิธีการบังคับใช้ของเราขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหาที่แบ่งปันและประวัติการละเมิดที่ผ่านมาของบัญชี ไม่ว่าบัญชีที่รายงานจะส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตายหรือไม่ 

หากคุณละเมิดนโยบายนี้โดยการแบ่งปันเนื้อหาที่ส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำร้ายตัวเองโดยเจตนา ขอให้บุคคลอื่นส่งเสริมให้คุณทำร้ายตัวเอง หรือแบ่งปันข้อมูลหรือคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย เราจะขอให้คุณลบเนื้อหานี้ นอกจากนี้ เราจะล็อคคุณออกจากบัญชีชั่วคราวก่อนที่คุณจะสามารถทวีตได้อีกครั้ง หากคุณยังละเมิดนโยบายนี้ต่อไป หรือหากบัญชีของคุณส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำร้ายร่างกายหรือการฆ่าตัวตายเป็นการเฉพาะ บัญชีของคุณจะถูกระงับการใช้งานอย่างถาวร หากกรณีต่างๆ รวมรูปภาพหรือวิดีโอเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย เราจะประเมินเนื้อหานี้ตาม นโยบายเกี่ยวกับสื่อที่อ่อนไหวของเรา หากคุณเชื่อว่าบัญชีของคุณถูกระงับการใช้งานด้วยความผิดพลาด คุณสามารถส่งคำร้องได้

นอกจากนี้ เราอาจดำเนินการเพื่อป้องกันการเผยแพร่สื่อการแนะนำที่โฮสต์บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โดย ทำเครื่องหมายว่าลิงก์ดังกล่าวไม่ปลอดภัย 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวเลือกการบังคับใช้ต่างๆ และวิธีการของเราเกี่ยวกับ การพัฒนาและการบังคับใช้นโยบาย

เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการที่คุณจะสามารถช่วยเหลือบุคคลที่กำลังคิดทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย 

ไปที่ศูนย์ความปลอดภัยของเราเพื่อดูรายการ แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพจิต ในท้องถิ่นและอ่าน บล็อกเกี่ยวกับการป้องกันการฆ่าตัวตาย เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา

แบ่งปันบทความนี้