Onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven

Wanneer we handhavingsmaatregelen nemen, kunnen we dat doen met betrekking tot bepaalde content (bijvoorbeeld een specifieke Tweet of specifiek privébericht) of met betrekking tot een account, of een combinatie van deze opties gebruiken. In sommige gevallen doen we dit omdat het gedrag in strijd is met de regels van Twitter. In andere gevallen kan dit een reactie zijn op een geldig juridisch verzoek van een bevoegde instantie in een gegeven land. Hieronder vind je enkele voorbeelden van handhavingsmaatregelen die we kunnen nemen.
 

Handhaving op het niveau van Tweets

We nemen maatregelen voor een Tweet wanneer een specifieke Tweet de regels van Twitter schendt, inclusief Tweets die andere Tweets delen of reproduceren door screenshots te plaatsen, te citeren of Tweet-URL's te delen die onze regels schenden.

Enkele manieren waarop we maatregelen op het niveau van Tweets kunnen nemen:

De zichtbaarheid van Tweets beperken: waar nodig zullen we het bereik beperken van Tweets die ons beleid schenden en een negatieve ervaring voor andere gebruikers creëren door de Tweet minder vindbaar te maken op Twitter. Hieronder kan vallen:

  • de Tweet niet opnemen in zoekresultaten, trends en aanbevelingen;

  • de Tweet verwijderen uit de tijdlijnen 'Voor jou' en 'Volgend';

  • de vindbaarheid van de Tweet beperken tot het profiel van de auteur;

  • de Tweet in antwoorden lager rangschikken;

  • vind-ik-leuks, antwoorden, Retweets, Tweet citeren, bladwijzers, delen en vastmaken aan profiel beperken.

Geen advertenties bij de Tweet plaatsen: vanaf april 2023 krijgen Tweets waarvan is vastgesteld dat ze onze regels schenden labels die zowel de auteurs van de Tweet als de lezers ervan informeren dat we de zichtbaarheid van de Tweet hebben beperkt. 

Auteurs kunnen feedback geven op het label als ze denken dat we de zichtbaarheid van hun Tweet ten onrechte hebben beperkt. Momenteel garandeert het geven van feedback niet dat je een antwoord krijgt of dat het bereik van je Tweet wordt hersteld. We werken eraan dat auteurs in beroep kunnen gaan tegen onze beslissing om de zichtbaarheid van een Tweet te beperken.

Verplichte verwijdering van een Tweet:  Wanneer we vaststellen dat een Tweet de regels van Twitter heeft overtreden en de overtreding ernstig genoeg is om verwijdering van de Tweet te rechtvaardigen, zullen we eisen dat de overtreder de Tweet verwijdert voordat hij of zij opnieuw kan tweeten. Hij of zij moet de betreffende Tweet verwijderen of beroep aantekenen tegen ons verwijderingsverzoek als hij of zij van mening is dat we een fout hebben gemaakt. De Tweet zal tijdens dit proces met een mededeling verborgen worden voor het publiek. 

Een Tweet markeren: als we vaststellen dat een Tweet misleidende of betwiste informatie bevat, zoals bepaald in ons beleid, die schade kan veroorzaken, kunnen we een label toevoegen aan de content om extra context en aanvullende informatie te bieden aan gebruikers. In deze gevallen kunnen Community-opmerkingen ook zichtbaar zijn bij Tweets om extra context te bieden.

Uitzondering in verband met het algemeen belang: we kunnen beslissen dat het in het algemeen belang is dat een Tweet die anders onze regels zou hebben geschonden toch toegankelijk blijft op onze service. Wanneer dit gebeurt, plaatsen we de Tweet achter een mededeling en beperken we de zichtbaarheid ervan. Meer informatie over de uitzondering in verband met het algemeen belang.

Handhaving op privéberichtniveau

Het stoppen van gesprekken tussen een gemelde overtreder en het account dat de melding heeft gedaan: wanneer een deelnemer in een privébericht een andere deelnemer rapporteert, zorgen wij dat degene die in overtreding is, geen berichten kan sturen naar het account dat hem of haar heeft gerapporteerd. Het gesprek wordt ook verwijderd uit de inbox van degene die de melding doet. Als degene die de melding heeft gedaan, echter toch besluit om privéberichten te sturen naar degene die in overtreding is, wordt het gesprek hervat.

Een privébericht achter een kennisgeving plaatsen: in een groepsgesprek met privéberichten kan het privébericht dat in overtreding is achter een kennisgeving worden geplaatst om te zorgen dat niemand anders in de groep het bericht nog kan zien.


Handhaving op accountniveau

We ondernemen actie om een account te op te schorten als we vaststellen dat een gebruiker herhaaldelijk ons beleid heeft geschonden en/of specifiek beleid heeft geschonden dat een aanzienlijk risico voor Twitter vormt (d.w.z. het plaatsen van illegale content, pogingen om ons platform te manipuleren of gebruikers te spammen, ons platform gebruiken om aan te zetten tot geweld, etc.) of een bedreiging vormt voor onze gebruikers (fraude, schending van de privacy van gebruikers, gewelddadige bedreigingen, gerichte intimidatie, etc.).

Een account in de alleen-lezen modus plaatsen: we kunnen tijdelijk de mogelijkheid van een account beperken om te tweeten, retweeten of vind-ik-leuks te plaatsen. De betreffende gebruiker kan zijn of haar tijdlijn bekijken en alleen privéberichten naar zijn of haar volgers sturen. 

Verificatie van accounteigendom: we kunnen de eigenaar van een account vragen het eigendom te verifiëren met een telefoonnummer of e-mailadres.  Wanneer een account is geblokkeerd in afwachting van de inwilliging van een verzoek (zoals de vereiste om een telefoonnummer te verstrekken), wordt dit account verwijderd uit het aantal volgers, Retweets en vind-ik-leuks.

Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen accountschorsingen als ze denken dat we een fout hebben gemaakt. Dit is mogelijk via de platforminterface of door een melding in te dienen.

Maatregelen die we kunnen nemen tegen content die niet in strijd is met onze regels

Een Tweet achter een kennisgeving plaatsen: bepaalde soorten gevoelige media, zoals erotische content of schokkend geweld, kunnen we achter een kennisgeving plaatsen, waarmee we kijkers ervan bewust maken dat ze gevoelige media te zien krijgen als ze doorklikken. Hier vind je meer informatie over hoe je kan instellen of je gevoelige media te zien krijgt.

Het weigeren van een Tweet op basis van leeftijd: we beperken de weergave van specifieke vormen van gevoelige media, zoals erotische content, voor kijkers die jonger zijn dan 18 of kijkers die geen geboortedatum op hun profiel met interstitial vermelden. 

Een Tweet of account niet weergeven in een land: wij kunnen besluiten om bepaalde content in een gegeven land niet weer te geven als we een geldig en correct onderbouwd verzoek krijgen van een bevoegde instantie in dat land. Lees hier meer informatie over content die in bepaalde landen niet wordt weergegeven.

Dit artikel delen