Onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven

Wanneer we handhavingsmaatregelen nemen, kunnen we dat doen met betrekking tot bepaalde content (bijvoorbeeld een specifieke Tweet of een privébericht) of met betrekking tot een account. We kunnen ook een combinatie van deze opties gebruiken. In sommige gevallen doen we dit omdat het gedrag in strijd is met de Twitter-regels. In andere gevallen kan dit een reactie zijn op een geldig en correct onderbouwd verzoek van een bevoegde instantie in een gegeven land. Hieronder vind je enkele voorbeelden van handhavingsmaatregelen die we kunnen nemen.
 

Handhaving op Tweet-niveau


We nemen maatregelen op Tweet-niveau om te voorkomen dat we overdreven hard optreden tegen een over het algemeen gezond account dat een fout heeft gemaakt en onze regels heeft geschonden. Enkele manieren waarop we maatregelen op Tweet-niveau kunnen nemen:

Een Tweet die betwiste of misleidende informatie bevat van een label voorzien: ons huidige beleid aangaande misleidende informatie bestrijkt: synthetische en gemanipuleerde media, COVID-19 en maatschappelijke integriteit. Als we vaststellen dat een Tweet misleidende of betwiste informatie bevat, zoals bepaald in ons beleid, die schade zou kunnen veroorzaken, kunnen we een label toevoegen aan de content om extra context en aanvullende informatie te bieden.

De zichtbaarheid van Tweets beperken: dit maakt de content op Twitter minder zichtbaar door hetzij Tweets en/of accounts in e-mail of productaanbevelingen uit te sluiten of door Tweets niet in aanmerking te laten komen voor versterking in de Top-zoekresultaten en op tijdlijnen van gebruikers die de auteur van de Tweet niet volgen, door de Tweets in antwoorden een lagere rang te geven (behalve als de gebruiker de auteur van de Tweet volgt). Het beperken van de weergave van Tweets hangt af van een aantal signalen over de aard van de interactie en het type van de content.

Verplichte verwijdering van een Tweet: wanneer wij vaststellen dat een Tweet in strijd is met de Twitter-regels, moet degene die in overtreding is de Tweet verwijderen voordat hij of zij weer kan tweeten. Wij sturen een e-mailmelding naar degene die in overtreding is en geven daarin aan welke Tweet of Tweets een schending vormen en welk beleid is overtreden. Hij of zij moet dan de betreffende Tweet verwijderen of beroep aantekenen als hij of zij van mening is dat we een fout hebben gemaakt.

De betreffende Tweet verbergen in afwachting van verwijdering ervan: tussen het moment waarop Twitter handhavingsmaatregelen neemt en het moment waarop de betreffende persoon de Tweet verwijdert, verbergen we de Tweet zodat deze niet meer openbaar wordt weergegeven. We vervangen de oorspronkelijke content dan door een kennisgeving dat de Tweet niet meer beschikbaar is omdat deze een schending van onze regels vormt. Bovendien is deze kennisgeving nog 14 dagen na de verwijdering van de Tweet beschikbaar.
 

Waar deze kennisgeving wel beschikbaar is:

 • Op de detailpagina van de Tweet die een schending vormt op Twitter voor iOS en Android, en twitter.com.
 • Op de profielpagina van het account dat een schending vormt op Twitter voor iOS en Android, en twitter.com.
   

Waar deze kennisgeving niet beschikbaar is:

 • In gedeelten buiten profielen en Tweet-detailpagina's, zoals de tijdlijn van je startpagina, meldingen en zoekopdrachten van Twitter-clients.
   

Uitzondering in verband met het algemeen belang: in zeldzame gevallen kunnen we beslissen dat het in het algemeen belang is dat een Tweet die anders een schending van onze regels zou vormen toch toegankelijk blijft op onze service. Meer informatie over de uitzondering in verband met het algemeen belang. 

Wanneer we een dergelijke uitzondering maken, plaatsen we de Tweet achter een kennisgeving waarin de uitzondering wordt uitgelegd en geven we je de optie de Tweet te bekijken als je dat wil.  
 

Wanneer we een dergelijke kennisgeving gebruiken, nemen we daarnaast de volgende stappen om de zichtbaarheid van de Tweet op onze service te beperken: 

 • We schakelen interacties zoals antwoorden, Retweets en vind-ik-leuks uit. Als je erover wil praten, kan je nog wel gebruikmaken van Tweet citeren. 
 • We tonen geen interactie-aantallen voor de Tweet (bijv. aantal vind-ik-leuks, antwoorden), maar eerdere interacties kunnen ongedaan worden gemaakt (bijv. vind-ik-leuk ongedaan maken, Retweets ongedaan maken). 
 • Eventuele eerdere antwoorden zijn niet meer zichtbaar in de details van de Tweet.
   

Om de potentiële schade zoveel mogelijk te beperken, zijn Tweets die achter de kennisgeving zijn geplaatst verder niet beschikbaar in de volgende onderdelen van Twitter:

 • Tweets in de 'Toptweets' op de tijdlijn van de startpagina
 • Veilig zoeken
 • Aanbevelingen via pushmeldingen en op het tabblad Meldingen
 • E-mail- en tekstaanbevelingen
 • Live evenement in tijdlijn
 • Tabblad Verkennen
   

Handhaving op privéberichtniveau


Het stoppen van gesprekken tussen een gemelde overtreder en degene die de melding heeft gedaan:
wanneer een deelnemer in een privébericht een andere deelnemer rapporteert, zorgen wij dat degene die in overtreding is, geen berichten kan sturen naar de persoon die hem of haar heeft gerapporteerd. Het gesprek wordt ook verwijderd uit de inbox van degene die de melding doet. Als degene die de melding heeft gedaan, echter toch besluit om privéberichten te sturen naar degene die in overtreding is, wordt het gesprek hervat.

Een privébericht achter een kennisgeving plaatsen: in een groepsgesprek met privéberichten kan het privébericht dat in overtreding is achter een kennisgeving worden geplaatst om te zorgen dat niemand anders in de groep het bericht nog kan zien.

Handhaving op accountniveau


We nemen maatregelen op accountniveau als we vaststellen dat een persoon op een buitensporige manier onze Twitter-regels heeft overtreden of als hij of zij de regels herhaaldelijk schendt, zelfs na het ontvangen van meldingen van ons.

Verplichte aanpassing van media of profiel: als het profiel of de mediacontent van een account niet voldoet aan ons beleid, maken wij deze tijdelijk niet beschikbaar en moet degene die in overtreding is, de media of informatie in zijn of haar profiel zodanig aanpassen dat wel aan het beleid wordt voldaan. We leggen ook uit welk beleid door het profiel of de mediacontent is overtreden.

Een account in alleen-lezenmodus zetten: als het account over het algemeen gezond lijkt te zijn maar een tijdje beledigend gedrag vertoont, kunnen wij dat account tijdelijk alleen-lezen maken, zodat de mogelijkheid om content te tweeten, retweeten of als leuk te markeren wordt beperkt totdat het account in rustiger vaarwater verkeert. De betreffende persoon kan zijn of haar tijdlijn lezen en kan alleen privéberichten naar zijn of haar volgers sturen.

Wanneer een account in de alleen-lezenmodus staat, kunnen anderen dat account nog steeds zien en interactie met dat account aangaan. De duur van deze maatregelen kan uiteenlopen van 12 uur tot 7 dagen, afhankelijk van de aard van de overtreding.

Verifiëren dat je de eigenaar van het account bent: om te garanderen dat geen misbruik wordt gemaakt van de anonimiteit die wij bieden, kunnen wij eigenaars van een account verplichten om met hun telefoonnummer en e-mailadres te verifiëren dat zij de eigenaar zijn. Dat helpt ons ook om overtreders op te sporen die meerdere accounts gebruiken voor beledigende doeleinden, zodat wij maatregelen kunnen nemen tegen dergelijke accounts. Wanneer een account is geblokkeerd in afwachting van de inwilliging van een verzoek (zoals het verplicht verstrekken van een telefoonnummer), wordt dit account verwijderd uit het aantal volgers, Retweets en vind-ik-leuks totdat dit account een telefoonnummer heeft verstrekt.

Permanente opschorting: dit is onze zwaarste strafmaatregel. Door permanente opschorting wordt een account wereldwijd verwijderd en degene die in overtreding is, mag geen nieuwe accounts maken. Wanneer we een account permanent opschorten, sturen we de betreffende persoon een melding dat zijn of haar account is opgeschort vanwege wangedrag, en we leggen uit welk beleid die persoon heeft overtreden en welke content in strijd was met het beleid.

Degene die in overtreding is, kan beroep aantekenen tegen permanente opschorting als hij of zij van mening is dat wij een fout hebben gemaakt. Dit is mogelijk via de platforminterface of door een rapport in te dienen. Als wij bij een beroep van mening zijn dat de opschorting wettig is, reageren wij op het beroep met informatie over het beleid dat is overtreden door het account.

Maatregelen die we kunnen nemen tegen content die niet in strijd is met onze regels


Een Tweet achter een kennisgeving plaatsen:
bepaalde soorten gevoelige media, zoals erotische content of schokkend geweld, kunnen we achter een kennisgeving plaatsen, waarmee we kijkers ervan bewust maken dat ze gevoelige media te zien krijgen als ze doorklikken. Op deze manier kan Twitter mogelijk gevoelige content identificeren die andere gebruikers misschien niet willen zien. Hier vind je meer informatie over hoe je kan instellen of je gevoelige media te zien krijgt.

Het weigeren van een Tweet op basis van leeftijd: we beperken de weergave van specifieke vormen van gevoelige media, zoals erotische content voor kijkers die jonger zijn dan 18 of kijkers die geen geboortedatum op hun profiel vermelden. Onder erotische content vallen alle met toestemming gemaakte en verspreide media die pornografisch zijn en/of mogelijk bedoeld zijn om seksuele opwinding te veroorzaken. Leeftijdsgebonden content wordt achter interstitials geplaatst, waarover je hier meer te weten kan komen.

Een Tweet of account niet weergeven in een land: wij kunnen besluiten om bepaalde content in een gegeven land niet weer te geven als we een geldig en correct onderbouwd verzoek krijgen van een bevoegde instantie in dat land. We geven ook duidelijk aan binnen het product dat content niet wordt weergegeven. Lees hier meer informatie over content die in bepaalde landen niet wordt weergegeven.

Dit artikel delen