Yaptırım seçeneklerimiz

Yaptırım önlemi aldığımızda bunu özel bir içerik (ör. bireysel bir Tweet veya Direkt Mesaj) ya da hesap üzerinde gerçekleştirebiliriz. Bu seçenekleri bir arada kullanabiliriz. Bazı durumlarda bunun nedeni, davranışın Twitter Kuralları'nı ihlal etmesidir. Bu, farklı durumlarda belirli bir ülkedeki yetkili bir kuruluştan gelen, geçerli ve makul bir gerekçeye sahip talebin yanıtlanması nedeniyle de olabilir. Aldığımız yaptırım önlemlerinden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.
 

Tweet düzeyinde yaptırım


Yanlışlıkla kurallarımızı ihlal eden sağlıklı hesaplara karşı fazla katı davranmadığımızdan emin olmak için Tweet düzeyinde yaptırım uygularız. Tweet düzeyinde yaptırım uygulayabileceğimiz yöntemlerden bazıları şunlardır:

Tartışmalı veya yanıltıcı bilgiler içeriyor olabilecek bir Tweete uyarı işareti eklenmesi: Mevcut yanıltıcı bilgi politikalarımız şunları kapsar: yapay ve değiştirilmiş medya ve toplumsal bütünlük. Bir Tweetin politikalarımıza göre zarara neden olabilecek derecede yanıltıcı veya tartışmalı bilgiler içerdiğini belirlediğimiz takdirde bağlam ve ek bilgi sağlamak için içeriğe bir uyarı işareti ekleyebiliriz.

Tweet görünürlüğünün sınırlanması: Bununla Tweetlerin, Tweet yazarını takip etmeyen kullanıcılar için Popüler arama sonuçlarında ve zaman akışlarında üst sıralarda yer almamasını sağlayarak, kullanıcının Tweet yazarını takip ettiği durumlar haricinde, Tweetleri yanıtlarda alt sıralara taşıyarak ve/veya e-posta ya da ürün içi önerilere Tweetler ve/veya hesaplar dahil edilmeyerek içeriğin Twitter'da daha az görünmesi sağlanır. Tweet görünürlüğünün sınırlanması, etkileşimin niteliği ve içeriğin türüyle ilgili birkaç göstergeye bağlıdır.

Tweet'in kaldırılmasının istenmesi: Bir Tweet'in Twitter Kuralları'nı ihlal ettiğini belirlediğimizde, ilgili Tweet'i kaldırana kadar, ihlali yapan kişinin tekrar Tweetlemesini engelleyebiliriz. İhlali yapan kişiye, ihlale konu Tweetleri ve ihlal edilen politikaları tanımlayan bir e-posta bildirimi göndeririz. Ardından bu kişilerin, ihlale konu Tweetleri kaldırma sürecini tamamlamaları veya hata yaptığımızı düşünüyorlarsa incelememize itiraz etmeleri gerekir.

İhlale konu Tweetin kaldırılması beklendiği süre boyunca gizlenmesi: Twitter'ın yaptırım uygulaması ile kişinin Tweeti kaldırması arasındaki geçici dönemde, diğer kullanıcıların görmemesi için bu Tweeti gizleriz ve orijinal içeriğin yerine Tweetin Kurallarımızı ihlal ettiği için artık ulaşılamadığını belirten bir bildirim ekleriz. Ayrıca bu bildirim, Tweet'in kaldırılmasından itibaren 14 gün boyunca gösterilir.
 

Bu bildirim nerede bulunur:

 • iOS ve Android için Twitter ve twitter.com'da ihlale konu Tweetin ayrıntılar sayfasında.
 • iOS ve Android İçin Twitter ve twitter.com'da ihlale konu hesabın profil sayfasında.
   

Bu bildirim nerede bulunmaz:

 • Anasayfa zaman akışı, bildirimler ve herhangi bir Twitter istemcisi araması gibi profiller ve Tweet detayları sayfaları dışındaki yerlerde.
   

Kamu yararına yapılan istisna bildirimi: Nadiren de olsa, normalde kurallarımızı ihlal edecek bir Tweetin kamu yararına olduğundan hizmetimizde erişilebilir kalmasına karar verebiliriz. Kamu yararına yapılan istisnalar hakkında daha fazla bilgi alın

Böyle bir istisna yaptığımızda ilgili Tweeti, istisna durumunu açıklayan ve size dilerseniz görüntüleme seçeneği sunan bir bildirimin arkasına gizleyebiliriz.  
 

Bildirimi uygularken ilgili Tweetin hizmetimizdeki görünürlüğünü azaltmak için aşağıdaki önlemleri de alırız: 

 • Yanıt, Retweet ve beğeni gibi etkileşimleri kapatırız. Tweet hakkında konuşmak istediğinizde Tweet Alıntılama seçeneğini kullanmaya devam edebilirsiniz. 
 • Tweet ile ilgili hiçbir etkileşim sayısını (ör. beğeni ve yanıt sayısı) göstermeyiz ancak önceki etkileşimler kaldırılabilir (ör. beğeniyi geri alma, Retweeti geri alma). 
 • Önceki yanıtlar, Tweet ayrıntılarında görüntülenmez.
   

Ayrıca, olası zararları en aza indirmek için bildirim arkasına gizlenen Tweetler, Twitter'ın aşağıdaki alanlarında yer almaz:

 • "Popüler Tweetler" Anasayfa zaman akışındaki Tweetler
 • Güvenli arama
 • Anlık bildirim olarak ve Bildirimler sekmesinde sunulan öneriler
 • E-posta ve kısa mesaj önerileri
 • Canlı etkinlik zaman akışı
 • Keşfet sekmesi
   

Direkt Mesaj düzeyinde yaptırım


Hakkında bildirimde bulunulan, ihlal eden kişi ile bildirimi yapan hesap arasındaki sohbetlerin engellenmesi:
Özel bir Direkt Mesaj sohbetinde, katılımcılardan biri diğer kişi hakkında bildirimde bulunursa ihlali gerçekleştiren kişinin, onun hakkında bildirimde bulunan kişiye mesaj göndermesini engelleriz. Sohbet ayrıca, bildirimde bulunan kişinin gelen kutusundan da kaldırılır. Ancak bildirimde bulunan kişi, ihlalde bulunan kişiye Direkt Mesaj göndermeyi sürdürürse sohbet devam eder.

Direkt Mesajın bir bildirimin arkasına yerleştirilmesi: Bir grup Direkt Mesaj sohbetinde, ihlale konu Direkt Mesaj grupta bulunanların tekrar görmemesi için bir bildirim arkasına yerleştirilir.

Hesap düzeyinde yaptırım


Bir kişinin, Twitter Kuralları'nı özellikle açık bir şekilde ihlal ettiğini veya bizden bildirim almasına rağmen bu kuralları tekrar tekrar ihlal ettiğini belirlersek hesap düzeyinde yaptırım uygularız.

Profil veya medya düzenlemelerinin istenmesi: Bir hesabın profili veya medya içeriği politikalarımızla uyumlu değilse hesabı geçici olarak kullanımdan kaldırabilir ve ihlal eden kişiden profilindeki medya veya bilgileri politikalarımızla uyumlu hale gelecek şekilde düzenlemesini isteyebiliriz. Ayrıca profilin veya medya içeriğinin hangi politikayı ihlal ettiğini de açıklarız.

Bir hesabın salt okunur moduna alınması: Aslında sağlıklı olan bir hesap, kendisini taciz içeren bir olayın içinde bulmuş gibi görünürse soğukkanlılık sağlanana kadar söz konusu hesabı geçici olarak salt okunur hale getirerek Tweetleme, Retweetleme veya içerik Beğenme özelliklerini sınırlandırabiliriz. İlgili kişi, zaman akışlarını okuyabilir ve yalnızca takipçilerine Direkt Mesaj gönderebilir.

Bir hesap salt okuma modunda olduğunda, başkaları hesabı görmeye ve hesapla etkileşim kurmaya devam edebilir. Bu yaptırım işleminin süresi, ihlalin niteliğine bağlı olarak 12 saat ile 7 gün arasında değişebilir.

Hesap sahipliğinin onaylanması: İhlalde bulunan kişilerin, sunduğumuz isimsiz hesap kullanma özelliğini kötüye kullanmadığından ve platformdaki diğer insanları taciz etmediğinden emin olmak için hesap sahibinden bir telefon numarası veya e-posta adresi aracılığıyla hesabın sahibi olduğunu onaylamasını isteyebiliriz. Bu, birden fazla hesabı taciz amaçlı kullanarak ihlalde bulunan kişileri tespit etmemize ve bu tür hesaplara karşı önlem almamıza yardımcı olur. Bir itirazın yerine getirilmesi (örneğin, zorunlu olarak telefon numarası belirtilmesi) beklendiği için hesap kilitlendiğinde, telefon numarası belirtilinceye kadar takipçi sayısı, Retweetler ve beğenilerden kaldırılır.

Kalıcı olarak askıya alınması: Bu, bizim en ciddi yaptırımımızdır. Kalıcı olarak askıya alınan bir hesap dünya çapında görüntülenmeye engellenir ve ihlali yapan kişinin yeni hesap oluşturmasına izin verilmez. Bir hesabı kalıcı olarak askıya aldığımızda, taciz ihlalleri nedeniyle askıya alındıklarını ilgili kişilere bildirir ve hangi politika veya politikaları ihlal ettiklerini ve hangi içeriklerin ihlal edildiğini açıklarız.

İhlali yapan kişiler hata yaptığımızı düşünüyorsa kalıcı olarak askıya alma işlemine itiraz edebilirler. Bunu, platform arayüzünden veya bildirim göndererek yapabilirler. İtiraz değerlendirmesinde askıya alma işleminin geçerli olduğunu belirlersek başvuruyu hesabın ihlal ettiği politikayla ilgili bilgiler içeren bir mesajla yanıtlarız.

İhlalde bulunmayan içeriklere karşı yapabileceğimiz işlemler


Tweetin bildirim arkasına yerleştirilmesi:
Yetişkinlere yönelik içerik veya görsel şiddet gibi bazı hassas medya biçimlerini, tıklamaları halinde görüntüleyenleri hassas medya göreceklerine dair uyaran bir ara uyarının arkasına yerleştirebiliriz. Bu sayede, bazı insanların görmek istemeyebileceği, olası hassas içerikleri belirleyebiliyoruz. Hassas medya görüp görmeyeceğinizi kontrol etme hakkında daha fazla bilgi alın.

Yaşa bağlı olarak bir Tweetin erişime engellenmesi: 18 yaşından küçük veya profillerinde doğum tarihi olmayan izleyiciler için yetişkinlere yönelik içerik gibi belirli hassas medya biçimlerinin görüntülenmesini de kısıtlıyoruz. Yetişkinlere yönelik içerik, kişilerin rızası dahilinde üretilen ve dağıtılan, pornografik veya cinsel uyarılma amacı taşıyan medyadır. Yaş sınırlaması olan içerik ara uyarılar arkasına yerleştirilir ve bununla ilgili bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Bir ülkede bir Tweetin veya bir hesabın erişime engellenmesi: Bir ülkedeki yetkili bir kuruluştan geçerli ve makul bir talep geldiği takdirde, o ülkedeki belirli içerikleri erişime engelleyebiliriz. Ayrıca, içerik erişime engellendiğinde üründe bunu açıkça belirtiriz. Ülke engelli içerik hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu makaleyi paylaşın