Integriteitsbeleid inzake verkiezingen

Overzicht

April 2019

Je mag de services van Twitter niet gebruiken om verkiezingen te manipuleren of te beïnvloeden. Hieronder valt ook het plaatsen of delen van content die leidt tot een lagere opkomst of die mensen misleidt over wanneer, waar of hoe zij kunnen stemmen. 

In verkiezingstijd zijn openbare gesprekken op Twitter misschien wel belangrijker dan ooit. Alle pogingen om de integriteit van onze services te ondermijnen, zijn in strijd met onze grondrechten en ondermijnen de basisprincipes van de vrijheid van meningsuiting, de waarde die ten grondslag ligt aan ons bedrijf.

Wij vinden dat we de verantwoordelijkheid dragen om de integriteit van die gesprekken te beschermen tegen beïnvloeding en manipulatie. Daarom verbieden we alle pogingen om onze services te gebruiken om verkiezingen te manipuleren of verstoren. Hieronder rekenen we ook de verspreiding van onjuiste of misleidende informatie over het verkiezingsproces of over wanneer en hoe mensen kunnen stemmen. 

Wat is een schending van dit beleid?

Op grond van dit beleid verbieden we drie categorieën met manipulatief gedrag en manipulatieve content:

Misleidende informatie over deelname
Je mag geen onjuiste of misleidende informatie delen over de manier waarop mensen kunnen deelnemen aan een verkiezing of ander maatschappelijk evenement. Hieronder valt onder andere:

 • misleidende informatie over hoe mensen kunnen stemmen of zich kunnen registreren om te stemmen (bijvoorbeeld door te beweren dat het mogelijk is om per Tweet, sms, e-mail of telefonisch te stemmen);
 • misleidende informatie over vereisten om te stemmen, waaronder identificatievereisten; en
 • misleidende beweringen of informatie over de officieel aangekondigde datum of tijd van een verkiezing.

Onderdrukking en intimidatie van stemmers
Ja mag geen onjuiste of misleidende informatie delen die als doel heeft stemmers te intimideren of zodanig te ontmoedigen dat ze afzien van deelname aan een verkiezing. Hieronder valt onder andere:

 • misleidende beweringen dat stembureaus zijn gesloten, dat het stemmen is afgelopen of andere misleidende informatie met betrekking tot stemmen die niet worden geteld;
 • misleidende beweringen over activiteiten van de politie of wetshandhavende instanties in verband met stembureaus of verkiezingen;
 • misleidende beweringen over lange rijen of problemen met apparatuur op stemlocaties;
 • misleidende beweringen over stemprocedures of -technieken waardoor stemmers mogelijk afzien van deelname aan een verkiezing; en
 • dreigingen aan het adres van stemlocaties (mogelijk is ook ons beleid inzake gewelddadige bedreigingen van toepassing op dreigingen die niet onder dit beleid vallen).

Onjuiste of misleidende verbondenheid
Je mag geen nepaccounts maken die een onjuiste voorstelling van hun verbondenheid geven, of content delen die een onjuiste voorstelling geeft van de verbondenheid van het account met een kandidaat, gekozen functionaris, politieke partij, verkiezingsautoriteit of overheidsinstantie. Lees meer over ons beleid ten aanzien van parodie-, commentaar- en fanaccounts. 

Wat is geen schending van dit beleid?

Niet alle onjuiste informatie over politiek of politieke ontwikkelingen wordt beschouwd als manipulatie of beïnvloeding van een verkiezing. Als er verder geen andere schendingen plaatsvinden, vormen de volgende zaken doorgaans geen schending van dit beleid:

 • onnauwkeurige beweringen over een gekozen functionaris, kandidaat of politieke partij;
 • organische content die polariserend, bevooroordeeld of extreem partijdig is, of die controversiële standpunten over verkiezingen of politiek verwoordt;
 • discussies over openbare opiniepeilingen; en
 • gebruik van Twitter onder een pseudoniem of met een parodie-, commentaar- of fanaccount om discussies te voeren over verkiezingen of politiek.

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?

Om nauwkeurig melding te kunnen maken van vermoedelijke schendingen van dit beleid, is specifieke informatie en kennis over een verkiezing vereist. Daarom bieden we mensen die voorafgaand aan belangrijke verkiezingen toegang zoeken tot Twitter, de mogelijkheid om onjuiste of misleidende informatie over stemmen of stemregistratie te rapporteren. Verder werken we samen met geselecteerde overheidspartners en maatschappelijke partners om aanvullende opties voor rapportage en versnelde evaluatie te bieden.

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?

Als de rapportageoptie voor dit beleid in jouw land is ingeschakeld, kun je dergelijke content rapporteren via de app of op je desktopcomputer.

In de app

Vanuit de app kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon  .
 2. Selecteer Het is misleidend over een politieke verkiezing.
 3. Selecteer de optie die het beste aangeeft op welke manier de Tweet misleidend is over een politieke verkiezing.
 4. Verstuur je rapport.

Desktop

Op een desktop kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon  .
 2. Selecteer Het is misleidend over een politieke verkiezing.
 3. Selecteer de optie die het beste aangeeft op welke manier de Tweet misleidend is over een politieke verkiezing.
 4. Verstuur je rapport.

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?

De gevolgen van het schenden van ons integriteitsbeleid inzake verkiezingen zijn afhankelijk van de ernst en het type van de schending en eventuele eerdere schendingen door het account. We kunnen onder meer het volgende doen:

Verwijdering van een Tweet 
De eerste keer dat je dit beleid schendt, vragen we je de content te verwijderen. We sluiten je ook tijdelijk buiten voordat je weer mag tweeten.

Aanpassingen aan een profiel
Als je dit beleid schendt in je profielgegevens (bijvoorbeeld in je bio), vragen we je de content te verwijderen. We sluiten je ook tijdelijk buiten voordat je weer mag tweeten. Als je dit beleid na de eerste waarschuwing opnieuw schendt, wordt je account permanent opgeschort.

Permanente opschorting
Bij ernstige of herhaaldelijke schendingen van dit beleid worden accounts permanent opgeschort.

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is vergrendeld of opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Meer hulpbronnen

Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Dit artikel delen of als bladwijzer instellen

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.