Maatschappelijk integriteitsbeleid

Overzicht


Oktober 2021

Je mag Twitter‘s diensten niet gebruiken voor het manipuleren van of interfereren met verkiezingen of andere maatschappelijke processen. Dit houdt ook in dat er content wordt geplaatst of gedeeld die deelname kan onderdrukken of mensen kan misleiden over wanneer, waar of hoe ze moeten deelnemen aan een maatschappelijk proces. Verder kunnen we Tweets met valse of misleidende informatie over maatschappelijke processen minder zichtbaar maken of markeren om aanvullende context te verschaffen.

Het publieke gesprek dat op Twitter plaatsvindt, is nooit belangrijker dan tijdens verkiezingen en andere maatschappelijke evenementen. Alle pogingen om de integriteit van onze services te ondermijnen, zijn in strijd met onze grondrechten en ondermijnen de basisprincipes van de vrijheid van meningsuiting, de waarde die ten grondslag ligt aan ons bedrijf.

Wij vinden dat we de verantwoordelijkheid dragen om de integriteit van die gesprekken te beschermen tegen beïnvloeding en manipulatie. Daarom verbieden we pogingen om onze services te gebruiken om maatschappelijke processen te manipuleren of te verstoren, onder andere door het verspreiden van onjuiste of misleidende informatie over de procedures of omstandigheden rond deelname aan een maatschappelijk proces. In gevallen, waarin misleidende informatie niet bedoeld is om maatschappelijke processen rechtstreeks te manipuleren of te verstoren, maar leidt tot verwarring over onze diensten, kunnen we de Tweets labelen om extra context te geven. Gezien de aanzienlijke risico's van verwarring over belangrijke verkiezingsinformatie, kunnen we deze acties ondernemen, zelfs als Tweets satirische of humoristische elementen bevatten (of proberen te bevatten).

 

Wat is een maatschappelijk proces? 


Twitter beschouwt maatschappelijke processen als gebeurtenissen of procedures, die door het bestuurs- en/of verkiezingsorgaan van een land, staat, regio, provincie of gemeente zijn opgelegd, georganiseerd en uitgevoerd om een kwestie van gemeenschappelijk belang aan te pakken door middel van publieke participatie. Enkele voorbeelden van maatschappelijke processen kunnen zijn: 

 • Politieke verkiezingen
 • Volkstellingen 
 • Belangrijke referenda en stembusinitiatieven 

 

Wat is een schending van dit beleid?


Dit beleid heeft betrekking op 4 categorieën misleidend gedrag en misleidende content: 
 

Misleidende informatie over deelname

We markeren of verwijderen valse of misleidende informatie over hoe je aan een verkiezing of ander maatschappelijk proces kan deelnemen. Hieronder valt onder andere:

 • misleidende informatie over procedures om deel te nemen aan een maatschappelijk proces (bijvoorbeeld dat je kan stemmen via een Tweet, sms, e-mail of telefoontje in rechtsgebieden waar dit niet mogelijk is);
 • misleidende informatie over vereisten voor deelname, met inbegrip van identificatie- of nationaliteitsvereisten;
 • misleidende claims die aanleiding geven tot verwarring over wetgeving, voorschriften, procedures en de methoden van een maatschappelijk proces, of over de handelingen van functionarissen of organisaties die deze maatschappelijke processen uitvoeren; en
 • misleidende verklaringen of informatie over de officiële, aangekondigde datum of tijd van een maatschappelijk proces.
   

Onderdrukking en intimidatie

We markeren of verwijderen valse of misleidende informatie die bedoeld is om mensen te intimideren of te ontmoedigen om deel te nemen aan een verkiezing of een ander maatschappelijk proces. Hieronder valt onder andere:

 • misleidende beweringen dat stembureaus zijn gesloten, dat het stemmen is afgelopen of andere misleidende informatie met betrekking tot stemmen die niet worden geteld;
 • misleidende beweringen over politie- of wetshandhavingsactiviteiten in verband met het stemmen in een verkiezing, stemlokalen of het verzamelen van volkstellingsinformatie;
 • misleidende beweringen over lange rijen, problemen met apparatuur of andere verstoringen op stemlocaties tijdens verkiezingsperiodes;
 • misleidende beweringen over de procedures of technieken van het proces die mensen kunnen ontmoedigen om deel te nemen; en
 • bedreigingen met betrekking tot stemlocaties of andere belangrijke plaatsen of gebeurtenissen (hou er rekening mee dat ons beleid inzake gewelddadige bedreigingen ook relevant kan zijn voor bedreigingen die niet onder dit beleid vallen).
   

Misleidende informatie over uitslagen 

We markeren of verwijderen valse of misleidende informatie die bedoeld is om het vertrouwen van het publiek in een verkiezing of ander maatschappelijk proces te ondermijnen. Hieronder valt onder andere:

 • betwiste claims die het vertrouwen in het proces zelf kunnen ondermijnen, zoals niet-geverifieerde informatie over gesjoemel tijdens de verkiezingen, geknoei met stembiljetten, of fraude bij het tellen van stemmen of het certificeren van verkiezingsuitslagen; en
 • misleidende claims over de resultaten of uitslagen van een maatschappelijk proces waarin wordt opgeroepen tot of die zouden kunnen leiden tot verstoring van de implementatie van de resultaten van het proces, bijvoorbeeld het claimen van de overwinning voordat de uitslag officieel is, of oproepen tot onwettig gedrag om de procedurele of praktische implementatie van de verkiezingsresultaten onmogelijk te maken (hou er rekening mee dat ons beleid inzake gewelddadige bedreigingen ook relevant kan zijn voor bedreigingen die niet door dit beleid worden gedekt).
   

Onjuiste of misleidende suggesties van affiliatie

Je mag geen nepaccounts maken die een onjuiste voorstelling van hun verbondenheid geven, of content delen die een onjuiste voorstelling geeft van de verbondenheid van het account met een kandidaat, gekozen functionaris, politieke partij, verkiezingsautoriteit of overheidsinstantie. Meer informatie over ons beleid inzake parodie-, commentaar- en fanaccounts.

 

Wat is geen schending van dit beleid?


Niet alle valse of onjuiste informatie over politiek of maatschappelijke processen is een vorm van manipulatie of inmenging. Bij gebrek aan andere beleidsovertredingen is het volgende in het algemeen niet in strijd met dit beleid:

 • onjuiste verklaringen over een gekozen of benoemde ambtenaar, kandidaat of politieke partij;
 • organische content die polariserend, bevooroordeeld of extreem partijdig is, of die controversiële standpunten over verkiezingen of politiek verwoordt;
 • discussie over de openbare verkiezingsinformatie; 
 • stemmen en deelname van het publiek aan wedstrijden, spelprogramma's of andere amusementsdoeleinden; en
 • gebruik van Twitter onder een pseudoniem of met een parodie-, commentaar- of fanaccount om discussies te voeren over verkiezingen of politiek.

 

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?


Nauwkeurige verslaggeving van vermoede schendingen van dit beleid vereist informatie en kennis die specifiek zijn voor een maatschappelijk of verkiezingsproces. Daarom maken we het mogelijk om valse of misleidende informatie over maatschappelijke processen te melden voorafgaand aan grote evenementen voor mensen die zich in de betreffende landen en locaties bevinden. We werken ook samen met bepaalde maatschappelijke en overheidspartners in deze landen om extra kanalen te bieden voor verslaggeving en snelle evaluatie.

Voor maatschappelijke processen met meerdere stadia of onderdelen, zoals voorverkiezingen of lange campagnes, zal de verslaggeving worden ingeschakeld in aanloop naar de eerste officieel goedgekeurde gebeurtenis die verband houdt met het maatschappelijke proces.

 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?


Als de optie voor verslaggeving van dit beleid in jouw land op het betreffende moment is ingeschakeld, kun je deze content in de app of op de desktop melden.
 

In de app

Vanuit de app kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon .
 2. Selecteer Het geeft een misleidend beeld van een politieke verkiezing of een andere maatschappelijke gebeurtenis.
 3. Selecteer de optie die ons het beste vertelt hoe de Tweet misleidend is over stemmen of deelname aan maatschappelijke processen.
 4. Verstuur je rapport.
   

Desktop

Op een desktop kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon .
 2. Selecteer Het geeft een misleidend beeld van een politieke verkiezing of een andere maatschappelijke gebeurtenis
 3. Selecteer de optie die ons het beste vertelt hoe de Tweet misleidend is over stemmen of deelname aan een maatschappelijke proces.
 4. Verstuur je rapport.
   

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?


De gevolgen van het schenden van ons beleid inzake maatschappelijke integriteit zijn afhankelijk van de ernst en het type van de schending en de eventuele eerdere schendingen door het account. In gevallen waarin accounts dit beleid herhaaldelijk schenden, hanteren we een strafpuntensysteem om te bepalen of nadere handhavingsmaatregelen moeten worden genomen Wij denken dat dit systeem verder helpt de verspreiding van mogelijk schadelijke en misleidende informatie op Twitter te verminderen, met name bij zeer ernstige schendingen van onze regels.

We kunnen onder meer het volgende doen:


Verwijdering van een Tweet 

In het geval van zeer ernstige schendingen van dit beleid, met inbegrip van (1) misleidende informatie over deelname, and (2) onderdrukking en intimidatie, eisen we van je dat je deze content verwijdert. We sluiten je ook tijdelijk buiten voordat je weer mag tweeten. Voor een verwijderde Tweet krijg je twee strafpunten.


Aanpassingen aan een profiel

Als je dit beleid schendt in je profielgegevens (bijvoorbeeld in je bio), vragen we je de content te verwijderen. We sluiten je ook tijdelijk buiten voordat je weer mag tweeten. Als je dit beleid na de eerste waarschuwing opnieuw schendt, wordt je account permanent opgeschort.


Markeren

In gevallen waarin we content die in strijd is met dit beleid niet verwijderen, kunnen we aanvullende context bieden bij Tweets waarin de content op Twitter wordt gedeeld. Dit houdt in dat wij het volgende kunnen doen:

 • Een markering en/of een waarschuwingsbericht toevoegen aan de content waar deze wordt weergegeven in het Twitter-product;
 • Een waarschuwing tonen aan mensen voordat zij de content delen of als leuk markeren;
 • De mogelijkheid voor mensen om de Tweet te beantwoorden, Retweeten of leuk te vinden uitschakelen;
 • De zichtbaarheid van de content op Twitter verminderen en/of voorkomen dat deze wordt aanbevolen;
 • Een link opgeven naar een aanvullende uitleg of toelichting, zoals in een Twitter Moment of relevant Twitter-beleid; en/of
 • De mogelijkheid voor vind-ik-leuks, antwoorden en Retweets uitschakelen.
   

In de meeste gevallen ondernemen we alle bovengenoemde acties tegen de Tweets die we markeren. In sommige gevallen schakelen we ook de mogelijkheid voor je uit om de Tweet te beantwoorden, Retweeten of leuk te vinden. We geven prioriteit aan het produceren van Twitter Momenten in gevallen waar misleidende content op Twitter aanzienlijke aandacht trekt en tot verwarring onder het publiek heeft geleid binnen onze service. Het toevoegen van een label aan een Tweet resulteert in 1 strafpunt.


Accountvergrendeling en permanente opschorting.

Bij ernstige of herhaaldelijke schendingen van dit beleid worden accounts permanent opgeschort.

Bij herhaalde schendingen van dit beleid worden handhavingsmaatregelen genomen op basis van het aantal strafpunten dat aan een account is toegekend voor schendingen van dit beleid:

 • 1 strafpunt: geen maatregelen op accountniveau
 • 2 strafpunten: account 12 uur vergrendeld
 • 3 strafpunten: account 12 uur vergrendeld
 • 4 strafpunten: account 7 dagen vergrendeld
 • 5 of meer strafpunten: permanente opschorting
   

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is vergrendeld of opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Dit artikel delen