goglobalwithtwitterbanner

Maatschappelijk integriteitsbeleid

Overzicht

Mei 2020

Je mag de diensten van Twitter niet gebruiken voor het manipuleren van of bemoeienis met verkiezingen of andere maatschappelijke processen. Dit houdt ook in dat er content wordt geplaatst of gedeeld die deelname kan onderdrukken of mensen kan misleiden over wanneer, waar of hoe ze moeten deelnemen aan een maatschappelijk proces. 

Het publieke gesprek dat op Twitter plaatsvindt is nooit belangrijker dan tijdens verkiezingen en andere maatschappelijke evenementen. Alle pogingen om de integriteit van onze services te ondermijnen, zijn in strijd met onze grondrechten en ondermijnen de basisprincipes van de vrijheid van meningsuiting, de waarde die ten grondslag ligt aan ons bedrijf.

Wij vinden dat we de verantwoordelijkheid dragen om de integriteit van die gesprekken te beschermen tegen beïnvloeding en manipulatie. Daarom verbieden we pogingen om onze diensten te gebruiken om maatschappelijke processen te manipuleren of te verstoren, onder andere door het verspreiden van onjuiste of misleidende informatie over de procedures of omstandigheden rond deelname aan een maatschappelijk proces. 

Wat is een maatschappelijk proces? 

Twitter beschouwt maatschappelijke processen als gebeurtenissen of procedures die door het bestuurs- en/of verkiezingsorgaan van een land, staat, regio, district of gemeente zijn voorgeschreven, georganiseerd en uitgevoerd om een kwestie van gemeenschappelijk belang aan te pakken door middel van inspraak van het publiek. Enkele voorbeelden van maatschappelijke processen kunnen zijn: 

 • Politieke verkiezingen
 • Volkstellingen 
 • Belangrijke referenda en stembusinitiatieven 

Wat is in strijd met dit beleid?

Op grond van dit beleid verbieden we drie categorieën met manipulatief gedrag en manipulatieve content:

Misleidende informatie over deelname
Je mag geen valse of misleidende informatie delen over hoe je aan een verkiezing of ander maatschappelijk proces kan deelnemen. Hieronder valt onder andere:

 • misleidende informatie over procedures om deel te nemen aan een maatschappelijk proces (bijvoorbeeld dat je kan stemmen via een Tweet, sms, e-mail of telefoontje in rechtsgebieden waar dit niet mogelijk is);
 • misleidende informatie over vereisten voor deelname, met inbegrip van identificatie- of nationaliteitsvereisten; en
 • misleidende verklaringen of informatie over de officiële, aangekondigde datum of tijd van een maatschappelijk proces.

Onderdrukking en intimidatie
Je mag geen valse of misleidende informatie delen die bedoeld is om mensen te intimideren of te ontmoedigen om deel te nemen aan een verkiezing of een ander maatschappelijk proces. Hieronder valt onder andere:

 • misleidende beweringen dat stembureaus zijn gesloten, dat het stemmen is afgelopen of andere misleidende informatie met betrekking tot stemmen die niet worden geteld;
 • misleidende beweringen over politie- of wetshandhavingsactiviteiten in verband met het stemmen in een verkiezing, stemlokalen of het verzamelen van volkstellingsinformatie;
 • misleidende beweringen over lange rijen, problemen met apparatuur of andere verstoringen op stemlocaties tijdens verkiezingsperiodes;
 • misleidende beweringen over de procedures of technieken van het proces die mensen kunnen ontmoedigen om deel te nemen; en
 • bedreigingen met betrekking tot stemlocaties of andere belangrijke plaatsen of gebeurtenissen (merk op dat ons beleid inzake gewelddadige bedreigingen ook relevant kan zijn voor bedreigingen die niet onder dit beleid vallen).

Onjuiste of misleidende verbondenheid
Je mag geen nepaccounts maken die een onjuiste voorstelling van hun verbondenheid geven, of content delen die een onjuiste voorstelling geeft van de verbondenheid van het account met een kandidaat, gekozen functionaris, politieke partij, verkiezingsautoriteit of overheidsinstantie. Meer informatie over ons beleid inzake parodie-, commentaar- en fanaccounts.

Wat is geen schending van dit beleid?

Niet alle valse of onjuiste informatie over politiek of maatschappelijke processen is een vorm van manipulatie of inmenging. Bij gebrek aan andere beleidsovertredingen is het volgende in het algemeen niet in strijd met dit beleid:

 • onjuiste verklaringen over een gekozen of benoemde ambtenaar, kandidaat of politieke partij;
 • organische content die polariserend, bevooroordeeld of extreem partijdig is, of die controversiële standpunten over verkiezingen of politiek verwoordt;
 • discussie over de openbare verkiezingsinformatie; 
 • stemmen en deelname van het publiek aan wedstrijden, spelprogramma's of andere amusementsdoeleinden;
 • brede, niet-specifieke verklaringen over de integriteit van verkiezingen of maatschappelijke processen (zoals ongefundeerde beweringen dat een verkiezing 'gemanipuleerd' is); en
 • gebruik van Twitter onder een pseudoniem of met een parodie-, commentaar- of fanaccount om discussies te voeren over verkiezingen of politiek.

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?

Nauwkeurige verslaggeving van vermoede schendingen van dit beleid vereist informatie en kennis die specifiek zijn voor een maatschappelijk of verkiezingsproces. Daarom maken we het mogelijk om valse of misleidende informatie over maatschappelijke processen te melden voorafgaand aan grote evenementen voor mensen die zich in de betreffende landen en locaties bevinden. We werken ook samen met bepaalde maatschappelijke en overheidspartners in deze landen om extra kanalen te bieden voor verslaggeving en snelle evaluatie.

Voor maatschappelijke processen met meerdere stadia of onderdelen, zoals voorverkiezingen of lange campagnes, zal de verslaggeving worden ingeschakeld in aanloop naar de eerste officieel goedgekeurde gebeurtenis die verband houdt met het maatschappelijke proces.

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?

Als de optie voor verslaggeving van dit beleid in jouw land op het betreffende moment is ingeschakeld, kun je deze content in de app of op de desktop melden.

In de app

Vanuit de app kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon  .
 2. Selecteer Het geeft een misleidend beeld van een politieke verkiezing of een andere maatschappelijke gebeurtenis.
 3. Selecteer de optie die ons het beste vertelt hoe de Tweet misleidend is over stemmen of deelname aan maatschappelijke processen.
 4. Verstuur je rapport.

Desktop

Op een desktop kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon  .
 2. Selecteer Het geeft een misleidend beeld van een politieke verkiezing of een andere maatschappelijke gebeurtenis
 3. Selecteer de optie die ons het beste vertelt hoe de Tweet misleidend is over stemmen of deelname aan een maatschappelijke proces.
 4. Verstuur je rapport.

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?

De gevolgen van het schenden van ons beleid inzake maatschappelijke integriteit zijn afhankelijk van de ernst en het type van de schending en de eventuele eerdere schendingen door het account. We kunnen onder meer het volgende doen:

Verwijdering van een Tweet 
De eerste keer dat je dit beleid schendt, vragen we je de content te verwijderen. We sluiten je ook tijdelijk buiten voordat je weer mag tweeten.


Aanpassingen aan een profiel
Als je dit beleid schendt in je profielgegevens (bijvoorbeeld in je bio), vragen we je de content te verwijderen. We sluiten je ook tijdelijk buiten voordat je weer mag tweeten. Als je dit beleid na de eerste waarschuwing opnieuw schendt, wordt je account permanent opgeschort.


Permanente opschorting
Bij ernstige of herhaaldelijke schendingen van dit beleid worden accounts permanent opgeschort.


Als je van mening bent dat je account ten onrechte is vergrendeld of opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Dit artikel delen of als bladwijzer instellen

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.