Beleid voor misleidende informatie over**

Overzicht

Januari 2023

Je mag Twitter‘s diensten niet gebruiken voor het manipuleren van of interfereren met verkiezingen of andere maatschappelijke processen. Hieronder valt ook het plaatsen of delen van content die deelname kan onderdrukken of mensen kan misleiden over wanneer, waar of hoe ze moeten deelnemen aan een maatschappelijk proces. Daarnaast kunnen we Tweets die onjuiste of misleidende informatie over maatschappelijke processen bevatten markeren en de zichtbaarheid ervan verminderen om extra context te bieden.

Het publieke gesprek dat op Twitter plaatsvindt, is nooit belangrijker dan tijdens verkiezingen en andere maatschappelijke evenementen. Alle pogingen om de integriteit van onze services te ondermijnen, zijn in strijd met onze grondrechten en ondermijnen de basisprincipes van de vrijheid van meningsuiting, de waarde die ten grondslag ligt aan ons bedrijf.

We vinden dat we de verantwoordelijkheid dragen om de integriteit van die gesprekken te beschermen tegen beïnvloeding en manipulatie. Daarom verbieden we pogingen om onze services te gebruiken om maatschappelijke processen te manipuleren of te verstoren, onder andere door het verspreiden van onjuiste of misleidende informatie over de procedures of omstandigheden rond deelname aan een maatschappelijk proces. In gevallen waar de misleidende informatie niet direct bedoeld is om maatschappelijke processen te manipuleren of te verstoren maar wel leidt tot verwarring binnen onze service, kunnen we de Tweets markeren om aanvullende context te bieden, Gezien de aanzienlijke risico's op verwarring over belangrijke verkiezingsinformatie, kunnen we actie ondernemen, zelfs als Tweets satirische of humoristische elementen bevatten (of pogen te bevatten).

 

Wat
is een maatschappelijk proces? 

Twitter beschouwt maatschappelijke processen als gebeurtenissen of procedures, die door het bestuurs- en/of verkiezingsorgaan van een land, staat, regio, provincie of gemeente zijn opgelegd, georganiseerd en uitgevoerd om een kwestie van gemeenschappelijk belang aan te pakken door middel van publieke participatie. Enkele voorbeelden van maatschappelijke processen kunnen zijn: 

 • Politieke verkiezingen
 • Volkstellingen 
 • Belangrijke referenda en stembusinitiatieven 
   

Wat is een schending van dit beleid?

 

Dit beleid heeft betrekking op 4 categorieën misleidend gedrag en misleidende content: 

 

Misleidende informatie over deelname

We kunnen valse of misleidende informatie over de deelname aan een verkiezing of ander maatschappelijk proces markeren of verwijderen. Hieronder valt onder andere:

 • misleidende informatie over procedures om deel te nemen aan een maatschappelijk proces (bijvoorbeeld dat je kan stemmen via een Tweet, sms, e-mail of telefoontje in rechtsgebieden waar dit niet mogelijk is);
 • misleidende informatie over vereisten voor deelname, met inbegrip van identificatie- of nationaliteitsvereisten;
 • misleidende claims die aanleiding geven tot verwarring over wetgeving, voorschriften, procedures en de methoden van een maatschappelijk proces, of over de handelingen van functionarissen of organisaties die deze maatschappelijke processen uitvoeren; en
 • misleidende verklaringen of informatie over de officiële, aangekondigde datum of tijd van een maatschappelijk proces.

 

Onderdrukking en intimidatie

We kunnen valse of misleidende informatie markeren of verwijderen die bedoeld is om mensen te intimideren of te ontmoedigen om deel te nemen aan een verkiezing of een ander maatschappelijk proces Hieronder valt onder andere:

 • misleidende beweringen dat stembureaus zijn gesloten, dat het stemmen is afgelopen of andere misleidende informatie met betrekking tot stemmen die niet worden geteld;
 • misleidende beweringen over politie- of wetshandhavingsactiviteiten in verband met het stemmen in een verkiezing, stemlokalen of het verzamelen van volkstellingsinformatie;
 • misleidende beweringen over lange rijen, problemen met apparatuur of andere verstoringen op stemlocaties tijdens verkiezingsperiodes;
 • misleidende beweringen over de procedures of technieken van het proces die mensen kunnen ontmoedigen om deel te nemen; en
 • bedreigingen met betrekking tot stemlocaties of andere belangrijke plaatsen of gebeurtenissen (hou er rekening mee dat ons beleid inzake gewelddadige bedreigingen ook relevant kan zijn voor bedreigingen die niet onder dit beleid vallen).

 

Misleidende informatie over uitslagen 

We kunnen valse of misleidende informatie markeren of verwijderen die bedoeld is om het vertrouwen van het publiek in een verkiezing of ander maatschappelijk proces te ondermijnen. Hieronder valt onder andere:

 • betwiste claims die het vertrouwen in het proces zelf kunnen ondermijnen, zoals niet-geverifieerde informatie over gesjoemel tijdens de verkiezingen, geknoei met stembiljetten, of fraude bij het tellen van stemmen of het certificeren van verkiezingsuitslagen; en
 • misleidende claims over de resultaten of uitslagen van een maatschappelijk proces waarin wordt opgeroepen tot of die zouden kunnen leiden tot verstoring van de implementatie van de resultaten van het proces, bijvoorbeeld het claimen van de overwinning voordat de uitslag officieel is, of oproepen tot onwettig gedrag om de procedurele of praktische implementatie van de verkiezingsresultaten onmogelijk te maken (hou er rekening mee dat ons beleid inzake gewelddadige bedreigingen ook relevant kan zijn voor bedreigingen die niet door dit beleid worden gedekt).

 

Onjuiste of misleidende suggesties van affiliatie

Je mag geen nepaccounts maken die een onjuiste voorstelling van hun verbondenheid geven, of content delen die een onjuiste voorstelling geeft van de verbondenheid van het account met een kandidaat, gekozen functionaris, politieke partij, verkiezingsautoriteit of overheidsinstantie. Zie voor meer informatie ons Beleid voor misleidende en bedrieglijke identiteiten.

 

Wat is geen schending van dit beleid?

Niet alle valse of onjuiste informatie over politiek of maatschappelijke processen is een vorm van manipulatie of inmenging. Los van schendingen van een ander beleid, is het volgende in het algemeen geen schending van dit beleid:

 • onjuiste verklaringen over een gekozen of benoemde ambtenaar, kandidaat of politieke partij;
 • organische content die polariserend, bevooroordeeld of extreem partijdig is, of die controversiële standpunten over verkiezingen of politiek verwoordt;
 • discussie over de openbare verkiezingsinformatie; 
 • stemmen en deelname van het publiek aan wedstrijden, spelprogramma's of andere amusementsdoeleinden; en
 • gebruik van Twitter onder een pseudoniem of met een parodie-, commentaar- of fanaccount om discussies te voeren over verkiezingen of politiek.

 

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?

Nauwkeurige verslaggeving van vermoede schendingen van dit beleid vereist informatie en kennis die specifiek zijn voor een maatschappelijk of verkiezingsproces. Daarom maken we het mogelijk om valse of misleidende informatie over maatschappelijke processen te melden voorafgaand aan grote evenementen voor mensen die zich in de betreffende landen en locaties bevinden. We werken ook samen met bepaalde maatschappelijke en overheidspartners in deze landen om extra kanalen te bieden voor verslaggeving en snelle evaluatie.

 

Voor maatschappelijke processen met meerdere stadia of onderdelen, zoals voorverkiezingen of lange campagnes, zal de verslaggeving worden ingeschakeld in aanloop naar de eerste officieel goedgekeurde gebeurtenis die verband houdt met het maatschappelijke proces.

 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?

Als de optie voor verslaggeving van dit beleid in jouw land op het betreffende moment is ingeschakeld, kan je deze content in de app of op de desktop melden.

 

In de app

Vanuit de app kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het pictogram .
 2. Selecteer Het geeft een misleidend beeld van een politieke verkiezing of een andere maatschappelijke gebeurtenis.
 3. Selecteer de optie die ons het beste vertelt hoe de Tweet misleidend is over stemmen of deelname aan maatschappelijke processen.
 4. Verstuur je rapport.

 

Desktop

Op een desktop kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het pictogram .
 2. Selecteer Het geeft een misleidend beeld van een politieke verkiezing of een andere maatschappelijke gebeurtenis. 
 3. Selecteer de optie die ons het beste vertelt hoe de Tweet misleidend is over stemmen of deelname aan een maatschappelijke proces.
 4. Verstuur je rapport.

 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?

 

De gevolgen van het schenden van ons beleid inzake maatschappelijke integriteit zijn afhankelijk van de ernst en het type van de schending en de eventuele eerdere schendingen door het account.

We kunnen onder meer het volgende doen:

 

Verwijderen van Tweets 

In het geval van zeer ernstige schendingen van dit beleid, met inbegrip van (1) misleidende informatie over deelname, en (2) onderdrukking en intimidatie, kunnen we van je eisen dat je deze content verwijdert. We kunnen je ook tijdelijk buitensluiten voordat je weer mag tweeten. Voor een verwijderde Tweet krijg je twee strafpunten.

 

Aanpassingen aan een profiel

Als je dit beleid schendt in je profielgegevens (bijvoorbeeld in je bio), kunnen we je vragen de content te verwijderen. We kunnen je ook tijdelijk buitensluiten voordat je weer mag tweeten. Als je dit beleid na de eerste waarschuwing opnieuw schendt, kan je account permanent worden opgeschort.

 

Toevoegen van labels

In gevallen waarin we content die in strijd is met dit beleid niet verwijderen, kunnen we aanvullende context bieden bij Tweets waarin de content op Twitter wordt gedeeld. Dit houdt in dat we het volgende kunnen doen:

 • Een label en/of een waarschuwingsbericht toevoegen aan de content waar deze wordt weergegeven in het Twitter-product;

 • Een waarschuwing tonen aan mensen voordat zij de content delen of als leuk markeren;

 • De mogelijkheid voor mensen om de Tweet te beantwoorden, Retweeten of leuk te vinden uitschakelen;

 • De zichtbaarheid van de content op Twitter verminderen en/of voorkomen dat deze wordt aanbevolen;

 • Een link opgeven naar een aanvullende uitleg of toelichting, zoals in een Twitter Moment of relevant Twitter-beleid; en/of

 • De mogelijkheid voor vind-ik-leuks, antwoorden en Retweets uitschakelen.

 

In sommige gevallen kunnen we alle bovengenoemde acties ondernemen tegen de Tweets die we markeren. In andere gevallen kunnen we ook de mogelijkheid voor je uitschakelen om de Tweet te beantwoorden, Retweeten of leuk te vinden.

 

Accountvergrendeling en permanente opschorting.

Bij ernstige of herhaaldelijke schendingen van dit beleid kunnen accounts permanent worden opgeschort.

 

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is vergrendeld of opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Dit artikel delen