goglobalwithtwitterbanner

Toplumsal bütünlük politikası

Genel bakış

Mayıs 2020

Seçimleri veya diğer toplumsal süreçleri manipüle etmek veya etkilemek amacıyla Twitter hizmetlerini kullanamazsınız. Katılımı azaltabilecek ya da insanları toplumsal bir sürece ne zaman, nerede veya nasıl katılacakları konusunda yanlış yönlendirebilecek içeriklerin yayımlanması veya paylaşılması da buna dâhildir. 

Twitter'da yapılan herkese açık sohbetlerin en önemli olduğu dönem seçim veya diğer toplumsal süreç zamanlarıdır. Hizmetimizin bütünlüğünü tehlikeye atacak her türlü girişim, temel haklarımıza aykırıdır ve şirketimizin temel aldığı değer olan esas ifade özgürlüğü ilkelerimizi baltalar.

Müdahaleye ve manipülasyona karşı bu sohbetlerin bütünlüğünü korumaktan sorumlu olduğumuza inanıyoruz. Bu nedenle, toplumsal bir sürece katılıma ilişkin prosedürler veya koşullar hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgilerin dağıtılması da dahil olmak üzere toplumsal süreçleri manipüle etmek veya engellemek amacıyla hizmetlerimizi kullanma girişimlerini yasaklarız. 

Toplumsal süreç nedir? 

Twitter, toplumsal süreçleri halkın katılımıyla ortak bir endişe meselesini ele almak amacıyla bir ülkenin, eyaletin, bölgenin, ilin veya belediyenin yönetim ve/veya seçim kurulu tarafından yetki verilen, düzenlenen ve yürütülen etkinlikler veya prosedürler olarak kabul eder. Toplumsal süreçlere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir: 

 • Siyasi seçimler
 • Nüfus sayımları 
 • Büyük referandum ve halk oylamaları 

Neler bu politikayı ihlal eder?

Bu politika kapsamında 3 kategorideki manipüle edici davranış ve içerikleri yasaklarız:

Katılıma ilişkin yanıltıcı bilgiler
Bir seçime veya başka bir toplumsal sürece katılım hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgileri paylaşamazsınız. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakiler de buna dâhildir:

 • toplumsal bir sürece katılım prosedürleri hakkında yanıltıcı bilgiler (ör. yetki sınırları içerisinde Tweet, kısa mesaj, e-posta veya telefon görüşmesi yoluyla oy kullanabileceğiniz, ki böyle bir şey mümkün değildir);
 • kimlik belgesi veya vatandaşlık gereklilikleri de dâhil olmak üzere katılım şartları hakkında yanıltıcı bilgiler ve
 • toplumsal bir sürecin resmi olarak ilan edilen tarihine veya saatine ilişkin yanıltıcı ifadeler ya da bilgiler.

Bastırma ve korkutma
İnsanların bir seçime veya başka bir toplumsal sürece katılım konusunda korkutmayı veya caydırmayı amaçlayan yanlış ya da yanıltıcı bilgiler paylaşamazsınız. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakiler de buna dâhildir:

 • seçim sandıklarının kapandığı ve seçimin sona erdiği yönünde yanıltıcı iddialar veya sayılmayan oylarla ilgili diğer yanıltıcı bilgiler;
 • bir seçimde oy kullanma, oy kullanma yerleri veya nüfus sayımı bilgilerinin toplanması ile ilgili polisin ya da kolluk kuvvetlerinin eylemleri hakkında yanıltıcı iddialar;
 • seçim süreçlerinde sandık başlarında çok uzun kuyruklar, ekipman sorunları veya oy kullanma yerlerinde başka aksaklıklar olduğuna ilişkin yanıltıcı iddialar;
 • süreç prosedürleri veya teknikleri hakkında insanları katılmaktan caydırabilecek yanıltıcı iddialar ve
 • oy kullanma yerleri ya da diğer önemli yerler veya etkinlikler ile ilgili tehditler (bu politika kapsamında yer almayan tehditler için şiddet içeren tehditler politikamızın devreye girebileceğini unutmayın).

Yanlış veya yanıltıcı ilişkiler
İlişkilerini yanlış tanıtan sahte hesaplar oluşturamaz veya bir aday, seçimle iş başına gelen kişi, siyasi parti, seçim yetkilisi ya da devlet kurumu ile ilişkisini yanlış bir şekilde ifade eden içeriği paylaşamazsınız. Parodi, yorum ve hayran hesapları politikamız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Neler bu politikayı ihlal etmez?

Siyaset veya toplumsal süreçler hakkındaki tüm yanlış veya yanıltıcı bilgiler, bir seçimde tahrifat veya müdahale teşkil etmez. Başka politika ihlallerinin olmadığı durumlarda aşağıdakiler, genellikle bu politikayı ihlal etmez:

 • seçilen veya atanan kişi, aday veya siyasi parti hakkında doğru olmayan ifadeler;
 • kutuplaştırıcı, yanlı, aşırı partizan ya da seçimler veya siyaset hakkında ifade edilen tartışmalı görüşleri içeren organik içerikler;
 • kamuya açık seçim bilgilerinin tartışılması; 
 • müsabakalar, yarışma programı veya diğer eğlence amaçlı etkinliklere seyirci katılımı ve oy kullanma;
 • seçimlerin veya toplumsal süreçlerin bütünlüğü hakkında geniş çaplı ve belirsiz ifadeler (ör. bir seçimin "hileli" olduğuna ilişkin asılsız iddialar) ve
 • seçimleri ya da siyaset tartışmak üzere Twitter'ı takma adla veya parodi, yorum ya da hayran hesabı olarak kullanmak.

Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir?

Bu politikanın ihlal edildiğine ilişkin şüphelerin doğru şekilde bildirilmesi için bir seçime veya toplumsal bir sürece özgü bilgiler ve bilgi birikimi gereklidir. Bu nedenle, büyük etkinliklerden önce ilgili ülke ve yerlerde ikamet eden insanların toplumsal süreçler hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgileri bildirmelerini sağlarız. Ayrıca, bildirim ve hızlandırılmış inceleme için ek kanallar sunmak üzere seçili devlet ve sivil toplum ortaklarıyla birlikte çalışırız.

Genel seçimler veya uzun süreli seçim kampanyaları gibi birden fazla aşamalı veya bölümlü toplumsal süreçlerde, toplumsal süreçle ilişkili ilk resmi onaylı etkinliğe zemin hazırlanarak bildirimler etkinleştirilir.

Bu politikayla ilgili ihlalleri nasıl bildirebilirim?

Bu politika için bildirim seçeneği ülkenizde ilgili tarihte etkinse bu içeriği uygulama içinden veya masaüstü bilgisayardan bildirebilirsiniz.

Uygulama içinden

Bu içeriği incelenmek üzere uygulama içinden aşağıdaki şekilde bildirebilirsiniz:

 1.  simgesinden Tweeti Bildir öğesini seçin.
 2. Siyasi bir seçim veya başka bir toplumsal süreç konusunda yanlış yönlendiriyor öğesini seçin.
 3. Tweetin oy kullanma veya toplumsal süreçlere katılım konusunda yanlış yönlendirdiğini en iyi ifade eden seçeneği belirleyin.
 4. Bildiriminizi gönderin.

Masaüstü bilgisayardan

Bu içeriği incelenmek üzere masaüstü bilgisayardan aşağıdaki şekilde bildirebilirsiniz:

 1.  simgesinden Tweeti Bildir öğesini seçin.
 2. Siyasi bir seçim veya başka bir toplumsal süreç konusunda yanlış yönlendiriyor öğesini seçin. 
 3. Tweetin oy kullanma veya toplumsal bir sürece katılım konusunda yanlış yönlendirdiğini en iyi ifade eden seçeneği belirleyin.
 4. Bildiriminizi gönderin.

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?

Toplumsal bütünlük politikamızı ihlal etmenin sonuçları, ihlalin ciddiyeti ile türüne ve hesapların daha önceki ihlal geçmişine bağlıdır. Eylemlerimiz aşağıdakileri içerebilir:

Tweeti silme 
Bu politikayı ilk kez ihlal ettiğinizde bu içeriği kaldırmanızı isteriz. Ayrıca, hesabınızı geçici olarak kilitler ve Tweet göndermenizi engelleriz.


Profil değişiklikleri
Bu politikayı kendi profil bilgileriniz (ör. kişisel bilgileriniz) içinde ihlal ederseniz bu içeriği kaldırmanızı isteriz. Ayrıca hesabınızı geçici olarak kilitler ve Tweet göndermenizi engelleriz. İlk uyarıyı aldıktan sonra bu politikayı tekrar ihlal ederseniz hesabınız kalıcı olarak askıya alınır.


Kalıcı olarak askıya alma
Bu politikayı ciddi şekilde veya üst üste ihlal eden hesaplar kalıcı olarak askıya alınır.


Hesabınızın yanlışlıkla kilitlendiğini veya askıya alındığını düşünüyorsanız itiraz gönderebilirsiniz.

Bu makaleyi yer işareti olarak belirtin veya paylaşın

Bu makale faydalı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Yardımcı olabildiğimize çok sevindik!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Bu makaleyi nasıl iyileştirebiliriz?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Yorumlarınız gelecekte makalelerimizi geliştirmemize yardımcı olacak.