Toplumsal bütünlük yanıltıcı bilgi politikası

Genel bakış

Ocak 2023

Seçimleri veya diğer sivil süreçleri manipüle etmek ya da engellemek amacıyla Twitter hizmetlerini kullanamazsınız. Katılımı azaltabilecek ya da insanları toplumsal bir sürece ne zaman, nerede veya nasıl katılacakları konusunda yanlış yönlendirebilecek içeriklerin yayımlanması veya paylaşılması da buna dâhildir. Ayrıca, ek bağlam sağlamak amacıyla toplumsal süreçler hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler içeren Tweetlere uyarı işareti ekleyebilir ve bu tür Tweetlerin görünürlüğünü azaltabiliriz.

Twitter'da yapılan herkese açık sohbetlerin en önemli olduğu dönem seçim veya diğer toplumsal süreç zamanlarıdır. Hizmetimizin bütünlüğünü tehlikeye atacak her türlü girişim, temel haklarımıza aykırıdır ve şirketimizin temel aldığı değer olan esas ifade özgürlüğü ilkelerimizi baltalar.

Müdahaleye ve manipülasyona karşı bu sohbetlerin bütünlüğünü korumaktan sorumlu olduğumuza inanıyoruz. Bu nedenle, toplumsal bir sürece katılıma ilişkin prosedürler veya koşullar hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgilerin dağıtılması da dâhil olmak üzere toplumsal süreçleri manipüle etmek veya engellemek amacıyla hizmetlerimizi kullanma girişimlerini yasaklarız. Yanıltıcı bilgilerin doğrudan toplumsal süreçleri manipüle etmeyi veya aksatmayı amaçlamadığı, ancak hizmetimizde soru işaretlerine neden olduğu durumlarda ek bağlam sağlamak amacıyla söz konusu Tweetlere uyarı işareti ekleyebiliriz. Önemli seçim bilgileriyle ilgili ciddi kafa karışıklığı riskleri göz önüne alındığında, Tweetlere, hiciv veya mizahi unsurlar dâhil edilirse (veya dâhil edilmeye çalışılırsa) bile bu önlemleri alabiliriz.

 


Toplumsal süreç nedir? 

Twitter, tüm toplumu ilgilendiren bir konuyu halkın katılımıyla ele almak amacıyla bir ülkenin, eyaletin, bölgenin, ilin ya da belediyenin yönetim ve/veya seçim kurulu tarafından yaptırılan, düzenlenen ve yürütülen etkinlikleri ya da prosedürleri toplumsal süreç olarak kabul eder. Toplumsal süreçlere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir: 

 • Siyasi seçimler
 • Nüfus sayımları 
 • Büyük referandum ve halk oylamaları 
   

Neler bu politikayı ihlal eder?

 

Bu politikada yanıltıcı davranış ve içeriklerin 4 kategorisi ele alınmaktadır: 

 

Katılıma ilişkin yanıltıcı bilgiler

Bir seçime veya başka bir toplumsal sürece katılım hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgilere uyarı işareti ekleyebilir veya bu tür bilgileri kaldırabiliriz. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakiler buna dâhildir:

 • toplumsal bir sürece katılım prosedürleri hakkında yanıltıcı bilgiler (ör. yetki sınırları içerisinde Tweet, kısa mesaj, e-posta veya telefon görüşmesi yoluyla oy kullanabileceğiniz, ki böyle bir şey mümkün değildir);
 • kimlik belgesi veya vatandaşlık gereklilikleri de dâhil olmak üzere katılım şartları hakkında yanıltıcı bilgiler;
 • yerleşmiş kanun, düzenleme, prosedür ve toplumsal süreç yöntemleri ya da bu toplumsal süreçleri yürüten yetkililerin veya kuruluşların eylemleri hakkında soru işaretlerine neden olan yanıltıcı iddialar ve
 • toplumsal bir sürecin resmi olarak ilan edilen tarihine veya saatine ilişkin yanıltıcı ifadeler ya da bilgiler.

 

Bastırma ve korkutma

İnsanları bir seçime veya başka bir toplumsal sürece katılım konusunda korkutmayı veya caydırmayı amaçlayan yanlış veya yanıltıcı bilgilere uyarı işareti ekleyebilir veya bu tür bilgileri kaldırabiliriz. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakiler buna dâhildir:

 • seçim sandıklarının kapandığı ve seçimin sona erdiği yönünde yanıltıcı iddialar veya sayılmayan oylarla ilgili diğer yanıltıcı bilgiler;
 • bir seçimde oy kullanma, oy kullanma yerleri veya nüfus sayımı bilgilerinin toplanması ile ilgili polisin ya da kolluk kuvvetlerinin eylemleri hakkında yanıltıcı iddialar;
 • seçim süreçlerinde sandık başlarında çok uzun kuyruklar, ekipman sorunları veya oy kullanma yerlerinde başka aksaklıklar olduğuna ilişkin yanıltıcı iddialar;
 • süreç prosedürleri veya teknikleri hakkında insanları katılmaktan caydırabilecek yanıltıcı iddialar ve
 • oy kullanma yerleri ya da diğer önemli yerler veya etkinlikler ile ilgili tehditler (bu politika kapsamında yer almayan tehditler için şiddet içeren tehditler politikamızın devreye girebileceğini unutmayın).

 

Sonuçlar hakkında yanıltıcı bilgiler 

Kamunun bir seçime veya başka bir toplumsal sürece duyduğu güveni azaltmayı amaçlayan yanlış veya yanıltıcı bilgilere uyarı işareti ekleyebilir veya bu tür bilgileri kaldırabiliriz. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakiler buna dâhildir:

 • seçim hilesi, oy pusulası tahrifatı, oy pusulası sayımı veya seçim sonuçlarının belgelendirilmesi hakkında doğrulanmamış bilgiler gibi sürecin kendisine duyulan güveni azaltabilecek ihtilaflı iddialar ve
 • toplumsal bir sürecin sonuçları veya sonu hakkında seçim sonuçları onaylanmadan önce seçimin kazanıldığını iddia etmek ya da seçim sonuçlarının prosedüre veya uygulamaya göre tatbik edilmesini engelleyecek yasa dışı bir davranışı teşvik etmek gibi sürecin sonuçlarının uygulanmasına müdahale çağrısında bulunan veya buna neden olabilecek yanıltıcı iddialar (şiddet içeren tehditler politikamızın bu politikada ele alınmayan tehditler için de devreye girebileceğini unutmayın).

 

Yanlış veya yanıltıcı ilişkiler

İlişkilerini yanlış tanıtan sahte hesaplar oluşturamaz veya bir aday, seçimle iş başına gelen kişi, siyasi parti, seçim yetkilisi ya da devlet kurumu ile ilişkisini yanlış bir şekilde ifade eden içeriği paylaşamazsınız. Yanıltıcı ve aldatıcı kimlikler politikamız hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

Neler bu politikayı ihlal etmez?

Siyaset veya toplumsal süreçler hakkındaki tüm yanlış veya yanıltıcı bilgiler, bir seçimde tahrifat veya müdahale teşkil etmez. Başka politika ihlallerinin olmadığı durumlarda aşağıdakiler genellikle bu politikayı ihlal etmez:

 • seçilen veya atanan kişi, aday veya siyasi parti hakkında doğru olmayan ifadeler,
 • kutuplaştırıcı, yanlı, aşırı partizan ya da seçimler veya siyaset hakkında ifade edilen tartışmalı görüşleri içeren organik içerikler,
 • kamuya açık seçim bilgilerinin tartışılması, 
 • müsabakalar, yarışma programı veya diğer eğlence amaçlı etkinliklere seyirci katılımı ve oy kullanma ve
 • seçimleri ya da siyaset tartışmak üzere Twitter'ı takma adla veya parodi, yorum ya da hayran hesabı olarak kullanmak.

 

Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir?

Bu politikanın ihlal edildiğine ilişkin şüphelerin doğru şekilde bildirilmesi için bir seçime veya toplumsal bir sürece özgü bilgiler ve bilgi birikimi gereklidir. Bu nedenle, büyük etkinliklerden önce ilgili ülke ve yerlerde ikamet eden insanların toplumsal süreçler hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgileri bildirmelerini sağlarız. Ayrıca, bildirim ve hızlandırılmış inceleme için ek kanallar sunmak üzere seçili devlet ve sivil toplum ortaklarıyla birlikte çalışırız.

 

Genel seçimler veya uzun süreli seçim kampanyaları gibi birden fazla aşamalı veya bölümlü toplumsal süreçlerde, toplumsal süreçle ilişkili ilk resmi onaylı etkinliğe zemin hazırlanarak bildirimler etkinleştirilir.

 

Bu politikayla ilgili ihlalleri nasıl bildirebilirim?

Bu politika için bildirim seçeneği ülkenizde ilgili tarihte etkinse bu içeriği uygulama içinden veya masaüstü bilgisayardan bildirebilirsiniz.

 

Uygulama içinden

Bu içerikleri incelenmek üzere uygulama içinden aşağıdaki gibi bildirebilirsiniz:

 1.  simgesinden Tweeti bildir öğesini seçin.
 2. Siyasi bir seçim veya başka bir toplumsal süreç konusunda yanlış yönlendiriyor öğesini seçin.
 3. Tweetin oy kullanma veya toplumsal süreçlere katılım konusunda yanlış yönlendirdiğini en iyi ifade eden seçeneği belirleyin.
 4. Bildiriminizi gönderin.

 

Masaüstü bilgisayardan

Bu içerikleri incelenmek üzere masaüstü bilgisayardan aşağıdaki şekilde bildirebilirsiniz:

 1.  simgesinden Tweeti bildir öğesini seçin.
 2. Siyasi bir seçim veya başka bir toplumsal süreç konusunda yanlış yönlendiriyor öğesini seçin.
 3. Tweetin oy kullanma veya toplumsal bir sürece katılım konusunda yanlış yönlendirdiğini en iyi ifade eden seçeneği belirleyin.
 4. Bildiriminizi gönderin.

 

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?

 

Toplumsal bütünlük politikamızı ihlal etmenin sonuçları, ihlalin ciddiyeti ile türüne ve hesapların daha önceki ihlal geçmişine göre değişir.

Yapacağımız işlemler aşağıdakileri içerebilir:

 

Tweeti silme 

(1) katılıma ilişkin yanıltıcı bilgiler ve (2) insanları sindirmek ve korkutmak da dahil olmak üzere bu politikanın yüksek düzeyli ihlallerinde sizden içeriği kaldırmanızı isteyebiliriz. Ayrıca hesabınızı geçici olarak kilitler ve Tweet atmanızı engelleyebiliriz. Tweet silme 2 ihtar eder.

 

Profil değişiklikleri

Bu politikayı kendi profil bilgileriniz (ör. kişisel bilgileriniz) içinde ihlal ederseniz bu içeriği kaldırmanızı isteriz. Ayrıca hesabınızı geçici olarak kilitler ve Tweet atmanızı engelleyebiliriz. İlk uyarıyı aldıktan sonra bu politikayı tekrar ihlal ederseniz hesabınız kalıcı olarak askıya alınabilir.

 

Uyarı işareti ekleme

Bu politikayı ihlal eden içerikleri kaldırmadığımız durumlarda, bu içeriklerin paylaşıldığı Tweetlerin Twitter'da göründükleri yerlerde söz konusu Tweetler için ek bağlam sağlayabiliriz. Böyle durumlarda:

 • Söz konusu içeriğin Twitter ürününde göründüğü yerlere bir uyarı işareti ve/veya bir uyarı mesajı ekleyebilir,

 • Söz konusu içeriği paylaşmadan veya beğenmeden önce kullanıcılara bir uyarı gösterebilir,

 • Tweeti yanıtlama, Retweetleme veya beğenme gibi işlevlerinizi devre dışı bırakabilir;

 • Söz konusu içeriğin Twitter'da görünürlüğünü azaltabilir ve/veya önerilmesini engelleyebilir;

 • Bir Twitter Anı veya ilgili Twitter politikaları gibi konumlarda bulunan ek açıklama veya aydınlatma metinlerine bağlantı verebilir;

 • Beğeni, yanıt ve Retweet işlevlerini kapatabiliriz.

 

Bazı durumlarda uyarı işareti eklediğimiz Tweetlerde yukarıda bahsedilen yaptırımların tümünü uygulayabiliriz. Bazı durumlarda ise Tweeti yanıtlama, Retweetleme veya beğenme gibi işlevlerinizi devre dışı bırakabiliriz.

 

Hesap kilitleme ve hesabın kalıcı olarak askıya alınması

Bu politikayı ciddi şekilde veya üst üste ihlal eden hesaplar kalıcı olarak askıya alınabilir.

 

Hesabınızın yanlışlıkla kilitlendiğini veya askıya alındığını düşünüyorsanız itirazda bulunabilirsiniz.

Bu makaleyi paylaşın.