Kansalaisvaikuttamista suojaava käytäntö

Lyhyesti

elokuu 2023

X:n palveluita ei saa käyttää vaalien tai muun kansalaisvaikuttamisen prosessin manipulointiin tai häirintään esimerkiksi julkaisemalla tai jakamalla sisältöä, joka saattaa tukahduttaa osallistumista tai johtaa harhaan siitä, milloin, missä ja miten äänensä voi antaa tai saattaa johtaa väkivaltaan vaalien ollessa käynnissä. Pyrkimykset rapauttaa kansalaisvaikuttamisen koskemattomuutta rapauttavat meille keskeistä ilmaisunvapautta. Näin ollen merkitsemme sääntöjä rikkovat julkaisut merkinnällä, joka kertoo käyttäjille sisällön harhaanjohtavuudesta.

 

Mitä tarkoitamme kansalaisvaikuttamisen prosessilla? 

X tarkoittaa kansalaisvaikuttamisen prosessilla tapahtumia ja menettelyjä, jotka maan, osavaltion, alueen tai kunnan hallinto ja vaaliviranomaiset toimeksiantavat, järjestävät ja toteuttavat, kun yhteisiä asioita ratkotaan osallistamalla yhteisön jäsenet päätöksentekoon. Esimerkkejä kansalaisvaikuttamisen prosesseista: 

 • Vaalit
 • Väestölaskenta 
 • Kansanäänestykset 
   

Mikä rikkoo tätä käytäntöä?

Tämä käytäntö puuttuu neljänlaiseen harhaanjohtavaan toimintaan ja sisältöön: 

 

Harhaanjohtava informaatio osallistumisesta

Voimme merkitä tai poistaa virheelliset ja harhaanjohtavat tiedot koskien äänestämistä tai muuta kansalaisvaikuttamisen prosessia. Kielto kattaa esimerkiksi

 • harhaanjohtavan informaation prosessiin osallistumisesta (esimerkiksi, että olisi mahdollista äänestää postitse, tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelinsoitolla, kun nämä eivät todellisuudessa ole mahdollisia äänestystapoja)
 • harhaanjohtavan informaation äänioikeudesta, kuten tunnistus- tai kansalaisuusvaatimuksista
 • harhaanjohtavat väitteet, jotka aiheuttavat epätietoisuutta äänestysprosessia koskevista laeista, määräyksistä, käytännöistä ja menettelyistä tai vaalin tai muun prosessin toteuttavien viranomaisten toimista
 • harhaanjohtavat väittämät tai informaatio vaalin tai muun prosessin ilmoitetusta ajankohdasta.

 

Tukahduttaminen

Prosessin olosuhteista ei saa levittää todistettavasti virheellistä tai harhaanjohtavaa informaatiota tarkoituksena pelotella ihmisiä tai saada heidät pidättäytymään äänestämisestä tai muusta kansalaisvaikuttamisen prosessista. Kielto kattaa esimerkiksi

 • harhaanjohtavat väitteet vaalihuoneistojen sulkemisesta tai äänestyksen päättymisestä ja muun harhaanjohtavan tiedon levittämisen äänten laskematta jäämisestä 

 • harhaanjohtavat väitteet poliisin tai lainvalvojien toimista liittyen vaaleissa äänestämiseen, vaalihuoneistoihin tai tietojen keruuseen väestölaskennan yhteydessä 

 • harhaanjohtavat väitteet pitkistä jonoista, laiteongelmista tai muusta häiriöstä äänestyspaikoilla vaalien aikana

 

Pelottelu

Ketään ei saa yllyttää tai rohkaista uhkaamaan tai pakottamaan muita osallistumaan kansalaisvaikuttamisen prosessiin tai pidättäytymään osallistumasta. Kielto kattaa esimerkiksi

 • tietoisen väkivaltaan yllyttämisen lähellä vaaliprosessiin liittyvää paikkaa, kuten vaalihuoneistoa tai ääntenlaskentapaikkaa

 • kansalaisvaikuttamisen prosessiin osallistumiseen tarvittavan menettelyn, infrastruktuurin tai äänestyslaitteiden häirintään tai tuhoamiseen yllyttämisen

 • toisten yllyttämisen äänestäjien tai vaalivirkailijoiden häirintään

 • tuliaseiden esillä pitoon yllyttämisen lähellä vaalihuoneistoja äänestäjien ja vaalivirkailijoiden pelottelemiseksi

 • äänestyspaikkojen tai muiden keskeisten paikkojen tai tapahtumien uhkailun (myös väkivaltapuhetta koskevaa käytäntöämme voidaan soveltaa uhkiin, joita tämä käytäntö ei kata).

 

Valheellisten kytkösten esittäminen

On kiellettyä luoda valetilejä, joilla esitetään olevan tekaistuja kytköksiä, tai jakaa sisältöä, jonka vastoin totuutta esitetään olevan kytköksissä ehdokkaaseen, vaalilla valittuun viranhaltijaan, poliittiseen puolueeseen, vaaliviranomaiseen tai hallintoviranomaiseen. Lue lisää Harhaanjohtavia identiteettejä koskevasta käytännöstä.

 

Mikä ei riko tätä käytäntöä?

Kaikki valheellinen tai epätosi informaatio politiikasta tai kansalaisvaikuttamisen prosesseista ei ole manipulointia tai häirintää. Jollei sisältö riko jotakin muuta käytäntöä, seuraavat asiat eivät yleensä riko tätä käytäntöä:

 • paikkansa pitämättömät väittämät vaalilla valitusta tai nimitetystä viranhaltijasta, ehdokkaasta tai poliittisesta puolueesta 

 • orgaaninen sisältö, joka on polarisoivaa, puolueellista, erittäinkin yksipuolista tai sisältää kiistanalaisia näkökantoja vaaleista tai politiikasta 

 • keskustelu julkisista vaaleihin liittyvästä informaatiosta; äänestäminen ja yleisön osallistuminen kilpailuihin, visailuohjelmiin tai muihin viihdetarkoituksiin 

 • X:n käyttö nimimerkillä tai parodia-, kommentti- tai fanitilinä vaaleista tai politiikasta käytävään keskusteluun.

 

Mitä tapahtuu, jos rikot tätä käytäntöä?

Tätä käytäntöä rikkovien julkaisujen tavoittavuutta rajataan X:ssä seuraavin tavoin: 

 • Julkaisu suljetaan pois hakutuloksista, suosituista puheenaiheista ja suositteluilmoituksista

 • Julkaisu poistetaan Sinulle- ja Seurataan-aikajanoilta

 • Julkaisun löydettävyys rajataan kirjoittajan profiiliin

 • Julkaisun tykkäyksiä, vastauksia ja uudelleenjulkaisua, lainaamista, kirjanmerkkeihin lisäämistä, jakamista, profiiliin kiinnittämistä ja julkaisun muokkausta rajataan

 • Julkaisun sijoitusta alennetaan vastauksissa 

Tätä käytäntöä rikkoviin julkaisuihin lisätään merkintä, jossa kerrotaan sekä julkaisun kirjoittajille että katsojille, että olemme rajanneet julkaisun näkyvyyttä. Julkaisun kirjoittaja voi hakea muutosta, jos olemme hänen mielestään aiheettomasti rajanneet julkaisun näkyvyyttä. Lue lisää käytössämme olevista pakkokeinoista.

Jaa tämä artikkeli